Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2010

Nu het ‘historisch opportunisme’ van het Nationaal Historisch Museum hen van de hun schuilkerk in Amsterdam naar de Grote Markt in Groningen heeft gedreven, is geen wind te zwak of het NHM draait wel mee… Inmiddels ligt er in het uiterste en meest moeilijk bereikbare Noord-Oostelijke puntje van Nederland de eerste steen voor het Nationaal Historisch Museum al weer geruime tijd klaar… of het nu om het dorrup Rottum of om de Rottumerplaat in de Wadden gaat weten mijn bronnen niet vertellen, maar dat het een rottig plekje voor een museum is dat staat wel vast. Enkel voor doordouwerige standvastige echte liefhebbers van het Nationaal erfgoed waaiert hier de wind, het zand en het strand, met aan het grijsblauwe zerk in het verschiet het nationalistischer symbool bij uitstek: de zeemeeuw. Hier, op de rand van de grote ijstijd, waar een wal van stenen als het ware de Grote Hollandse Muur als een natuurlijke barrière omhoog gestuwd heeft en onze volksziel haar natuurlijke grenzen vond met al het barbaarse buiten steen en wad liggende…. is toch de meest ideale plek voor hen die naar een volksgevoel snakken: in besloten gemeenschap gedeeld.

"Zwerfsteen in Rottum"

"Zwerfmuseum mogelijk naar Zuiderkerk in Amsterdam:

==
zie voor eerdere virtuele vestigingsplaatsen van dit zwerfmuseum de eerdere posts:

2010 December 24: Musea zonder H van Historisch: toeristische trekpleisters op het zere verleden

2010 November 5: Afgang der Batavieren in Nederland: geen Nationaal Historisch Museum in Arnhem

2010 October 31: Good news: plan for new National Historical Museum of the Netherlands cancelled

Read Full Post »Kop van Het Parool vandaag: “Amsterdam Museum, zonder Historisch.”

Dat beweer ik nu al weer geruime tijd: “die ‘H’ in de naam van het ‘Amsterdams Historisch Museum’ is een letter en een woord teveel. Een museum dat niet langer in staat is het verleden steeds weer kritisch te hereiken (*), mag zich geen ‘Historisch’ Museum noemen, maar verwordt tot een uitstalkast van oude voorwerpen die als enig doel hebben om genoeg pannenkoeken en prentbriefkaarten te verkopen middels de museumkantine en -winkel, om de ‘oudheidkamers’ tussen Kalverstraat en Nieuwe Zijds draaiende te houden.

Vanaf januari wordt het ‘AHM’ dus kortweg ‘AM’ en dat past perfect in de looproute van ‘de toeristische trekpleisters op het zere verleden’, van Anne Frankhuis en Madame Tussaud, tot Rembrandthuis en een ander museum – dat gezien haar tentoonstellingsbeleid van de afgelopen decennia – wellicht ook het recht op die letter ‘H’ dreigt te verliezen, Het Joods Historisch Museum aan het Jonas Daniel Meijerplein (**).  Als we de trekpleisterroute vervolgen en de brug bij de Weesperstraat oversteken en langs het voormalig ouden van dagen huis het Amstelhof lopen is er nog een museum dat de letter ‘H’ al bij haar openingstentoonstelling heeft moeten inleveren: de ‘Ermitage aan de Amstel’, met haar kritiekloos etaleren van de pronkstukken van het door lijfeigenen rijk geworden geslacht van de  Romanovs met vermijding van het historisch verband tussen het autocratisch tsarisme en het daaruit voortgekomen Sovjetbewind. Niet voor niets was zowel Koningin Beatrix als President Dmitry Medvedev bij de opening (met in het gevolg ook nog de toenmalige CEO van de Koninklijke Shell Jeroen van der Veer die de gelegenheid aangreep om een nieuwe deal over olievelden in Siberië aan te kaarten).

Ook het  bijna doodgeboren ‘Nationaal Historisch Museum’ dat zich  vanaf  januari 2011 – eveneens in Amsterdam – schuil gaat houden in een kerk aan de Sint Anthoniesbreestraat dreigt het zonder ‘H’ te moeten stellen, omdat het bij decreet vastgestelde aantal vensters op de nationale geschiedeniscanon, nauwelijks binnen de eerdere genoemde definitie  van het bijvoeglijke naamwoord ‘historisch’  te vatten is: ‘het verleden steeds weer kritisch hereiken’. ‘Nationaal Museum; is korter en dekt ook beter de door voormalig SP kamerlid Jan Marijnissen geformuleerde taakstelling van het bevorderen van een ‘neo-nationaalbewustzijn’ (***).

Duidt dit jongste gebeuren  op een ware trend van onthistorisering van musea, zeker nu er van regeringswege verklaard is dat musea met onvoldoende bezoekersaantallen niet langer op rijkssteun mogen rekenen? Hebben ‘de succesvolle managers’ het niet al lang overgenomen van ‘de studieuze wetenschappers’ in de directiekamers van onze lokale en nationale erfgoedinstellingen? Een tentoonstellingsbeleid gericht op ‘kassakrakers’ ligt in het verschiet, waarbij de ‘de historie’ zeker overleven zal, zij het uit het zicht, in goed verborgen ‘schuilmusea’.


(*) …zoals met de éénzijdig royalistische Oranjetentoonstelling van scheidend directrice Pauline Kruseman (nu nog Vicevoorzitter Raad van Toezicht Nationaal Historisch Museum);  ‘Theater na Tomaat’ een buitenshuis samengestelde, slordige tentoonstelling, waarbij zelfs het jongste verleden onvoldoende bestudeerd was en onbestaande verbanden als historische feiten gepresenteerd werden (zie een meer feitelijke beschrijving op mijn web site); de viering van “Vier eeuwen vriendschap” tussen Amsterdam en New York met totale verwaarlozing van zowel het weinig succesvolle en ook gewelddadige kortstondige Hollandse bewind aldaar en met een algeheel negeren van de revolutionaire ideeën van de 17e eeuwse Amsterdammer Franciscus van den Enden en zijn utopische visie voor een nieuwe volksplanting op de plek die later New York is gaan heten: “Kort Verhael van Nieuw-Nederlant” (1662). Dit laatste is wel de allergrootste gemiste kans van een museum in jaren, om zo’n hinderlijk ‘zoveel eeuwen’  jubileum niet aan te grijpen om een onderbelicht deel van de geschiedenis onder de aandacht te brengen. [n.b. Wim Klever heeft verschillende teksten van Francsicus van den Enden opnieuw bezorgd en van commentaar voorzien]

(**) …het Joods Historisch Museum ziet het niet als haar taak om de lokaal pijnlijke geschiedenis van de efficiënt georganiseerde deportatie van Joden vanuit Amsterdam pregnant in beeld te brengen (de beruchte Gemeentelijke planningskaart voor het Joodse Ghetto van Amsterdam hangt wonderlijk genoeg verderop in Het Verzetsmuseum). Museumprojecten die jonge generaties Amsterdammers kunnen helpen om een ander inzicht te geven in de geschiedenis van het Jodendom en hun vervolging worden node gemist. Wat steeds ontbreekt bij het vormen van een eigen inzicht is de onaangename geschiedenis van de medewerking – van zowel Nederlandse autoriteiten als vertegenwoordigers van de Amsterdamse Joodse gemeenschap – aan de deportaties. Zo’n  zelfkritische historische benadering is een voorwaarde om een beter debat over het huidige door oppervlakkige argumenten gestuurde anti-semitisme mogelijk te maken.

(***) Jan Marijnissen: “Een volk zonder geschiedenis bestaat niet. Elk volk, ook het Nederlandse volk, heeft dus een geschiedenis. De hedendaagse verwarring over onze morele, culturele en politieke identiteit vindt voor een deel haar verklaring in het ontbreken van historisch besef in brede lagen van de bevolking.” Voor eerder commentaar op het 19e eeuwse idee van een ‘Nationaal Historisch Museum’ aan het begin van de 21e eeuw zie mijn post “Good news: plan for new National Historical Museum of the Netherlands cancelled” op dit blog.

Read Full Post »

SKYPE is OUT TODAY… wednesday 22 december 2010 around 18:00 hours Amsterdam time. A storm of notifying Twitters whirls over the Internet while millions of users are left to wonder.

Mercury plays his flute and makes the watchman Argus doze... detail from painting by Abraham Danielszoon Hondius 1627

Quick & Swift Messengers are no godlike beings like the god Mercuy or the all powerful Hanuman. Cable networks, data distribution centres and many more things  need to function perfectly to make the being here & there at the same time possible.

For those who took ubiquitous connectivity for granted, the land of failure is always in sight, right over the horizon and today we have a glimpse of a world without SKYPE…

Ardent lovers will not be affected they will switch over – with ease – to telepathy.

—-

Note made a few hours later when SKYPE has been going on for a few seconds and off for many minutes several times and skimming the surface of SKYPotology and its technical feats & shortcomings, I bump into this dated article, taht still seems to point to a way to come to an insight. Let me quote and pass on the link + the interesting map all on ‘Accelerating The Internet‘ it is from 2007, but it may help to link to newer researches by these knowledgable people:

Problem Statement

Peer-to-peer (P2P) applications are consuming a significant fraction of the total bandwidth of Internet service providers (ISPs). The increasing P2P traffic is becoming a financial burden to the ISPs and if not well addressed may lead ISPs to block or put strict rate limits on P2P traffic.

An Interesting Idea: PCP Framework

PCP: ISP-compliant, Peer-friendly P2P

We address this important issue by proposing a new framework, PCP, for designing P2P applications that smoothly fit into the global Internet. In the framework, an ISP decides on how much of its bandwidth is to be allocated to P2P applications, and P2P nodes inside the network query the allocated bandwidth and adopt a peer-friendly algorithm to fairly share the allocated bandwidth.

How PCP can help both ISPs and P2P?

Using the typical percentile-based charging model widely used in the Internet and real traffic traces, we show that an ISP can allocate a large amount of bandwidth to P2P traffic without increasing its financial cost. We also show that a distributed, peer-friendly algorithm can be implemented to share the allocated P2P bandwidth.

(…)

A Detailed World Map of Skype Super-Nodes

What is wrong ?

It has been increasingly popular to build voiceoverIP (VoIP) applications based on peertopeer (P2P) networks in the Internet. However, many such VoIP applications freeride the network bandwidth of Internet Service Providers (ISPs). Thus their success may come at a cost to ISPs, especially those on the edge of the Internet. Their performance may degrade if ISPs take proactive measures to prevent freeriding.

Using largescale end-to-end measurements, we first conduct a systematic analysis of Skype supernode network. We then investigate the impacts of the access capacity constraint and the AS policy constraint on the VoIP quality of Skype. We show that even when freeriding is no longer possible for only 20% of supernodes that are located in stub ISPs, the overall VoIP quality of Skype degrades significantly, and a large percentage of VoIP sessions will have unacceptable quality. This result clearly demonstrates the potential danger of building VoIP applications based on P2P networks without taking into account operational models of the Internet.

How to make it right?

Time diversity in traffic patterns can be used to be (implicitly) ISP-compliant. We show that when using time diversity in traffic patterns in choosing supernodes, about 75% of supernodes in stub ASes can still be active after using time diversity in the experiment; as a result, about 15% of previously inactive supernodes become active, leading to approximately 60% increase in the relay capacity, which results in the observed VoIP quality improvement.

=====

Another source that helped me a bit to understand what might be the problem with SKYPE is “A Brief Primer on the Tech Behind Skype, P2PSIP and P2P Networks” dating from November 2010. We may try to understand at least what the technology is we are using and at the same time make some sense of the fights over new regulations of the Internet in the USA that also touch on technologies described here…

Read Full Post »

De toenemende protocolisering van handelingen waarvoor in het pre-digitale tijdperk enig sociaal contact nodig was, hetzelfde effect in het onderwijs waarbij gemakkelijke verwerking van toetsingen geleid hebben tot het herleiden van kennisvaststelling door middel van het aanvinken van een voorgekauwde reeks vragen (multiple choice), het formaliseren door middel van digitale formulieren van vrijwel iedere bestuurlijke bemoeienis waarbij het individuele beoordelingsvermogen van ambtenaren zo veel mogelijk uitgeschakeld wordt, maken dat in dit tijdperk – als we nog iets van inhoud vast willen houden van de idee van democratie – het inzetten van digitale middelen voor vernieuwing of verbetering van de democratie nu juist datgene is wat NIET dient te gebeuren.

Pieter Jansz Post zijn weergave van een lijfelijke vergadering op het Binnenhof in het jaar 1652.

Is het niet zo dat – gelukkig – onze vertegenwoordigende organen in openbare vergaderingen op reëel bestaande vergaderplaatsen bijeenkomen, argumenteren, debatteren en dat dan volksvertegenwoordigers enkel bij lijfelijke aanwezigheid kunnen stemmen? Duidt dit niet op de ingebouwde mogelijkheid en veiligheid om tot op het laats mede- en tegenstanders te kunnen vinden voor een bepaalde beslissing en het debat over de inhoud van zulke beslissingen in alle openheid, direct in elkaars aangezicht, te kunnen voeren?

Als dit dan onomstotelijk zo is in de huidige praktijk, dan is dat niet zozeer door het vasthouden aan een traditie, maar om bij het bedrijf van regeren dat afstand schept, toch haar menselijke basis te laten behouden. De delegatie van macht door middel van verkiezingen heeft die lijfelijke aanwezigheid voor het nemen van beslissingen  nodig om niet te verworden tot een onderneming die zou gelijken op dat wat zich afspeelt op de beursvloer bij de speculatieve handel in aandelen: ‘wie of wat scoort het hoogst in de opiniepeilingen’.

Deze tijd behoeft een ‘fysieke democratie’, geen digitale.

De vorm van die vertegenwoordiging, de wijze van zich verkiesbaar stellen en verkozen worden en de mogelijkheid om een gegeven mandaat door een kiezer ook te kunnen weerroepen als er anders gehandeld wordt als dat eerst beloofd werd, dat alles en meer zou overwogen moeten worden, maar ‘digitale fora’ democratie à la Maurice de Hond vormen eerder een bedreiging dan een verbetering van wat wij nu aan democratische praktijk hebben.

Read Full Post »

Het Volksgericht van Maurice de Hond is weer actief: “Een meerderheid van de Nederlanders (72 procent) vindt dat de hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak, de 27-jarige Robert M., een levenslange gevangenisstraf zou moeten krijgen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond” schrijft het Parool.

Wie pakt deze hijgerige digitale turfer van het ‘gezonde volksgevoel’ zijn digitale potlood af? Wie roept de stokerige journalisten die Maurice de Hond gretig blijven publiceren tot de orde? Het is volgens De Hond en zijn pers-uitlaatkleppers, alsof wij geen onafhankelijke wetgevende instanties in dit land hebben, die strafbare feiten eerst onderzoeken, dan het ten laste gelegde proberen te bewijzen, dit ter zitting brengen en daarna pas beoordelen en uiteindelijk – als de onomstotelijk bewijs gevonden wordt  – tot veroordeling overgaan, met afweging van al het gene dat aan omstandigheden naar voren is gebracht.

*

De gangbare rechtsgang wordt ter zijde geworpen door bovengenoemde opiniepeilers en massabespelers. Voor hen zijn enkele eenvoudige vragen voldoende om tot een oordeel te komen. Dit is even verwonderlijk als verwerpelijk , daar het enkele jaren terug dezelfde Maurice de Hond was die een gerechtelijke uitspraak in twijfel trok en gedurende zeer lange tijd in twijfel bleef trekken. Dat laatste is een ieders burgerrecht, zo ook dat van Maurice de Hond, maar als het gerechtelijk apparaat dan al kan dwalen, waarom dan steeds maar weer dit digitale volksgericht met zijn overgesimplificeerde vraagstelling inzetten? Met het enkel mobiliseren van kwaadheid en angst uitgedrukt in een dubieus percentage eindigen we in een rechterlijk verdwalen… Gaat het de Hond en de media die zijn berichten klakkeloos overnemen, wellicht om een voorzet voor de eis van de Officier van Justitie, die tegenwoordig de onrust in de samenleving mag laten meewegen bij het bepalen van de geëiste strafmaat?

Eergisteren was het de vraag of een PVVer met een strafblaadje al dan niet moest opstappen uit de Tweede Kamer. Gisteren wat te doen met een van pedofiele handelingen verdachte persoon. Hunkert De Hond naar het einde van de rechtstaat? Droomt hij van een directe digitale democratie waarbij computer fora via multiple choice vragen het land alsook het recht bestieren? (**)

De gedachte ‘meetbaarheid van de samenleving’ houdt ook een verwachte stuurbaarheid van de bevolking in. De grensovergangen tussen ‘opiniepeiling’, ‘opinievorming’ en ‘opiniesturing’ zijn onzichtbaar. Het is betreurenswaardig dat wij door de media door dit soort gemakkelijke en letterlijke en figuurlijk ‘goedkope berichten’ overspoeld worden. Een meer moed vereisende analyse en debat over wat nu crimineel en straffen is, of waarom de organisatie van opvoeding en onderwijs onvoldoende blijkt te zijn om seksueel misbruik  te verminderen, zou beter zijn geweest. Waarom niet eerst de  vraag stellen of er – statistisch gesproken – nu echt sprake is van een toename van het zich vergrijpen aan kinderen? Dat zijn cijfers die meer bijdragen aan een publiek debat over misbruik van kinderen, dan haastig vergaarde digitale meningen. De dames en heren journalisten zouden – door middel van journalistiek speurwerk – zulk soort informatie boven tafel moeten zien te krijgen, in plaats van weer een persbericht van het Digitale Tribunaal van Maurice de Hond letterlijk en zonder commentaar ‘prominent’ over te nemen.

——

(*) Een ‘détournement’ van een spotprent van Bas Köhler die – in oorspronkelijke vorm – gericht was op de PVV als guillotine en de rode roos – het symbool van de PvdA – als geëxecuteerde; prent gevonden middels het zoekwoord ‘volksgericht’.

(**) Maurice de Hond schrijft op zijn web site: “Mijn stelling is dat het Nederlandse bestuurssysteem niet meer aansluit op de eisen die de huidige samenleving stelt. Veel van wat er in Nederland de afgelopen jaren is gebeurd, zie ik als kenmerken van het naderend einde van het Democratisch systeem dat Thorbecke in 1848 heeft geschapen. Of dat goedschiks of kwaadschiks zal gebeuren hangt af van een aantal externe factoren. Maar ik verwacht dat dit proces zich in de komende tien jaar zal gaan voltrekken.”

In een via zijn site toegevoegd document in PDF formaat (Schets burgerdemocratie) wordt dat nader gepreciseerd en zoals Maurice het ziet is het zoiets als keuzes maken via je pinpas voor de bank:

“Iedere kiesgerechtigde Nederlander krijgt een kiesnummer en een eerste “pincode”. Om te mogen stemmen zijn ze verplicht één keer in hun leven hun kiesnummer activeren. Verwacht mag worden dat tussen de 80 en 85% van de Nederlanders deze activering vroeger of later tot stand zal brengen.”

Ik ga hier niet de details van het over-simpele plan van De Hond herhalen, beter is het in zijn eigen woorden te lezen. Wel moet mij van het hart, dat het met name de huidige praktijk van De Hond zelve is die mij het ergste doet vrezen als ik zijn meer simpele en dynamischer systeem van volksvertegenwoordiging lees. Volksreferenda – die in de gedachtegang van De Hond gemakkelijker en vaker kunnen plaats vinden – zijn vaak uitvergrote opiniepeilingen, waarbij het aan de orde zijnde voorstel meestal geprofileerd wordt als ‘conflictpunt’ inclusief de daarbij behorende versimpeling en verharding van standpunten. De tot volksgericht wordende opiniepeiling, die ik vandaag weer signaleer, wijst daarmee ook naar een mogelijke ‘Volksdemocratie’ (het woord is eigenlijk dubbel op) die dusdanige gevaren in zich bergt dat al de rompslomp en vertraging van het huidige systeem, betere democratische garanties geeft dan het directe, meer impulsieve digitaal gestuurde model van De Hond.

Interessant is het tot slot te melden dat Spinoza-kenner en vertaler Wim Klever (1930-) in een eveneens in eigen beheer uitgegeven publicatie met de lange titel “Met oude Grieken, van Den Enden en Spinoza naar echte Directe Democratie” (Uitgeverij Vrijstad, 2007) met weer andere ideeën komt voor wat hij een “Virtuele volksvergadering door middel van informatie- en communicatietechnologie” noemt (p.1258 e.v.). Klever komt met nogal wat ouderwets aandoende beperkingen van wie aan die wel of niet aan die virtuele volksvergadering mag meedoen. Nu de vergelijking tussen deze twee visies en andere digitaal gestuurde democratie modellen  te maken gaat deze reactie op een actualiteit ver te buiten. Daar is meer studietijd voor nodig.

 

tj.

Read Full Post »


Uitglijden = to slip and modern Dutch society always eager for making a big bug without showing any courtesy is at its merciless best these days with regular snowfall.

The main shopping arcade street, Kalverstraat – good for a turn over of many millions these holy consuming days – has a parade of hundred thousands of unstable tripping shoes as not a penny is invested in doing anything about the slippery mass on the pavement.

One may observe fragile older people making their unescorted foray for their daily milk and bread up the slippery stairs of the biggest luxurious supermarkets of Albert Heijn in the inner town (because often that are the only shops left in the area), with the multinational food chain not making any effort to help these customers, handicapped by the uncommon weather conditions…

This is turning a ‘happy white christmas’ into ‘a white terror’ for those who have come to an age where a slip will not be followed by getting up again for a long while… The Netherlands stronghold of discourtesy. The Netherlands paradise of eager egoists.

Whereby an extra stimulus for falling is offered by the polished expensive natural stone surfaces in these fashionable shops which have never been tested in such thousands of wet shoes entering conditions. My guess is that architects nowadays do not know anymore about the need of a good grip of a shoe sole on pavement and floors… and liability because of neglect of shopkeepers or municipality in such circumstances is hardly a known phenomenon in the Low Countries.

Read Full Post »

The Supreme Court of the Netherlands has ordered a retrial in the case of a Libyan national – Ahmed Issa Al Jeballi – convicted of starting a fire that in 2005 killed 11 immigrants in a detention facility near Amsterdam’s Schiphol airport. This news of today evoked the following vision….

27th of October 2011 Minister Donner welcomes Colonel Gaddafi on Schiphol just before Ahmed Issa will hand 'The Eternal Burning Dossier of the Schiphol Prison Fire' to Minister Donner. Miraculously Donner will accept the dossier but will not burn his fingers. If this can be seen as a Judicium Dei or not is hotly debated. Donner is known as a staunch believer both in the hereafter and in the heretofore on earth - in the last realm, his reign still sways. (click picture for full size view)

The ‘Migrant To Migrant’ volunteer support group (M2M) that has put up unmeasurable efforts to support the surviving migrants did send the following reaction (in Dutch) on this decission:

Commentaar van M2M (14 December 2010)

Cassatie Schipholbrand: vreemdelingenbeleid gevangen in paradox

De Hoge Raad heeft op 14 december bepaald  dat de rechtzaak over de schuld aan de Schipholbrand moet worden overgedaan. Dat is goed nieuws voor de enige verdachte, maar wat betekent het dat niemand aansprakelijk is te houden voor de dood van elf gevangen ongedocumenteerde vreemdelingen?

Misschien wel de beroemdste illegaal van Nederland is Ahmed Issa Al Jeballi, oftewel “De Libiër”. In september vorig jaar is Ahmed in hoger beroep schuldig verklaard aan het veroorzaken van de Schipholbrand en direct daarna als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. En daarmee leek de Schipholbrand juridisch “uitgeprocedeerd” met als conclusie dat niemand schuldig was aan de dood van elf ongedocumenteerde vreemdelingen die stikten in de rook in hun cellen van het detentiecomplex op Schiphol-Oost.
Ahmed was door het slordig wegschieten van een peuk schuldig aan het ontstaan van de brand, maar de catastrofale gevolgen vielen hem niet te verwijten. Het ongetrainde personeel dat de deur open liet waardoor het vuur om zich heen kon slaan werd wel verhoord maar nooit vervolgd. Evenmin hoefde de directeur van de inrichting zich voor de rechter te veranwoorden en ook de directie van Justitie in Den Haag werd na enig wikken niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Inmiddels wordt in de Haarlemmermeer voortvarend gewerkt aan de bouw van een nieuw detentiecomplex dat volgens de gemeenteraad garant moet staan voor een humane vreemdelingenbewaring. Eerder gingen al nieuwe complexen open in Alphen aan den Rijn en op vliegveld Zestienhoven. Volgend jaar kan het complex op Schiphol Oost gesloopt worden en verdwijnen ook de restanten van de brand in blok K.

De stilte die rond de Schipholbrand was ingetreden werd verbroken toen op 5 november de advocaat-generaal advies uitbracht aan de Hoge Raad inzake het verzoek om cassatie van de veroordeling van Ahmed Issa.

De advocaat-generaal is van mening dat de veroordeling moet worden vernietigd. Het hof heeft de veroordeling mede gebaseerd op het rapport van een deskundige die op zijn beurt weer geput heeft uit het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Volgens de advocaat-generaal mag dat niet gelet op de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Ook acht de advocaat-generaal het bewijs van het opzet op brandstichting onvoldoende. Tot slot is de afwijzing van het verzoek van de verdediging om een deskundige te horen volgens hem ontoereikend gemotiveerd. (bron: persbericht Hoge Raad)”

Het bewijs is onvoldoende. In het proces bleek dat justitie twee middelen had tegen Ahmed Issa: de eliminatie-methode  en het leerstuk van de voorwaardelijke  opzet. Om aannemelijk te maken dat Ahmed Issa de brand had veroorzaakt moesten alle mogelijke technische oorzaken worden uitgesloten. Er waren talrijke aanwijzingen voor een andere oorzaak, variërend van gevangenen die wisten van haperende apparaten tot een eerder brandalarm dat loos leek maar dat mogelijk niet was. Uiteindelijk hangt dit bewijs door eliminatie aan een flinterdun draadje in een nachtlampje dat al dan niet aan was.
Het voorwaardelijke opzet houdt in dat Ahmed had moeten beseffen dat zijn weggeschoten peuk tot brand kon leiden. Hij nam bewust een risico door niet na te gaan of de peuk echt uit was. Dit veronderstelt dat een gevangene informatie heeft over de beveiliging van zijn cel en dus ook kennis over de nalatigheid van de directie bij het naleven van de voorschriften.
Om meer dan slordigheid ten laste te kunnen leggen heeft het OM en het Hof de informatiepositie van een gevangene op Schiphol Oost tot het absurde moeten overschatten.

De Hoge Raad  versterkt het beeld: Niemand is schuldig aan de ramp, het was geen misdaad maar een ongeluk, een bedrijfsongeval.
Maar het beleid zelf blijft paradoxaal: je zet mensen vast die je weg wil hebben en je behandelt mensen als criminelen ook al worden ze nergens van verdacht.
De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de Schipholbrand is weggemoffeld om deze paradox te verhullen. Daarvoor moest een slachtoffer als Ahmed als zondebok gebruikt worden.
Nu de Hoge Raad het vonnis heeft vernietigd wordt het misschien mogelijk in te zien dat we hier te maken met een systeemfout.
Een systeemfout die is ontstaan door de creatie van de illegaal: een mens die zich bevindt op Nederlands grondgebied, maar buiten de rechtsorde wordt geplaatst. “U hoort hier niet en dient zich onverwijld te verwijderen.” is de boodschap. En zodra je je vertoont moet je weg, dat wil zeggen het land uit of  in vreemdelingenbewaring. Het is de logica van de ontkenning. Voor mensen die hier niet horen ben je als overheid ook niet verantwoordelijk, het klinkt ook logisch. Alleen gaat de logica mank als diezelfde overheid de vreemdeling opsluit: de cipier bewaakt de gevangene, maar behoort ook over diens leven te waken. Buiten de gevangenis is de illegaal voor zijn blote bestaan op zichzelf aangewezen, die keus kun je als mens maken. Maar eenmaal in het gevang is de staat verantwoordelijk.
De vraag is dan of de overheid een probleem oplost door mensen daartoe te veroordelen.  Opsluiten maakt het voor een illegaal niet makkelijker om te bewegen, dus ook niet het land uit. En illegaal verblijf tot misdaad verklaren, zoals de regering Rutte wil,  zal in het onzichtbare en opgejaagde leven van de vreemdeling zonder papieren weinig verschil maken.

Een nieuwe rechtszaak in de Schipholbrand is interessant, maar echt spannend wordt het pas als we met vreemdelingen kunnen leven zonder ze in bewaring te stellen.

=========
See also: “The day Colonel Gaddafi made a courageous humanitarian gesture and came to Schiphol to pick-up his countryman Ahmed Al-J. (Ahmed Isa)”  on this blog.

Read Full Post »

Older Posts »