Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2012

NATIONAL TRIBUTE WITH ONE MINUTE SILENCE FOR BRUTAL KILLINGS AT JEWISH SCHOOL IN TOULOUSE IN FRANCE ~ WHILE WE HEAR ALSO ABOUT CONSTANT KILLING AND TERROR ELSEWHERE ~ HOW TO BE RESPECTFUL TO ALL HUMAN LIFE ~ HOW TO PAY TRIBUTE TO ALL THOSE INNOCENT VICTIMS ~ ALL THE TIME EVERYWHERE ~ WE CAN NOT ~ WE WOULD SPENT ALL OUR TIME BEING SILENT IN RESPECT FOR LIVES SAVAGELY TAKEN~

Read Full Post »

GEDOOG TROIKA VVD-CDA-PVV WORDT NU met de splitsing van ‘het paard van pvv’ EEN VIERINSPANNING

Om 15:56 op dinsdag 20 maart 2012 was het heugelijke nieuws van ‘hero’ Brinkman zijn uittreden nog niet te vinden op de web site van de PVV, terwijl Brinkman toch dapper in de voetsporen van Geert Wilders trad, die in het jaar 2004 uit de VVD Tweede Kamer Fractie stapte en op persoonlijke titel in de kamer bleef zitten. Hier dan mijn aanpassing van de PVV Tweede Kamerploeg. Of Hero Brinkman dezelfde stoel behoudt weet ik niet, dat kan toch wel onwennig zijn om in je eentje temidden van je voormalige fractiegenoten te zitten.

om 16:50 op dinsdag 20 maart 2012 is dan toch de heer Hero Brinkman verdwenen van de Tweede Kamer Fractie PVV pagina zonder dat daarbij enige uitleg te vinden is, ook niet op de rest van de PVV website, een ongeplande ontwikkeling lijkt het wel.

Sinds de invoering van het Algemeen Kiesrecht is het 30 x voorgekomen dat namens een bepaalde partij gekozen Tweede Kamerleden zich van hun partij afsplitsten en het is echt niet alleen bij rechtse of uiterst rechtse partijen dat het partijkeurslijf te krap werd bevonden. Even turven leert dat de kampioen afsplitser de LPF – ooit bedoeld als de partij van Pim Fortuyn – was (5x) gevolgd door de AOV -ouderen partij (4x) en de Boerenpartij van Boer Koekoek uit de zestiger jaren (4x), dan volgen PvdA (2) en VVD (2x) en een heel rijtje partijen waar het maar één keer is voorgeomen: CPN, KVP, CHU, D’66, CDA, CP (Centrum Partij), RPF, PSP, SP en nu dus ook de PVV (1x), maar daar hoeft het niet bij te blijven, het zaad van verdeeldheid is gezaaid.

Het zal veel inspanning vergen om de landskar met dit nieuwe vierspan te trekken en het zijn andere kleine fracties als SGP en wellicht ook de Partij voor de Dieren die om hand- en spandiensten gevraagd zal worden. DEMOKRATIE = DE HELFT + 1 …hoe nauw de marges ook zijn – en een gegeven mandaat voor anderhalf duizend dagen is tussentijds niet herroepbaar. Zolang de Tweede Kamer niet bij machte is om middels een ‘motie van wantrouwen’ of ‘afkeuring’, gericht op één of meerdere ministers, de minster-president of het hele kabinet, met de vereiste helft+1 meerderheid aangenomen te krijgen, kan de regering – gedoogd of niet, met een ruime of krappe meerderheid, zelfs met een bewezen minderheid – gewoon blijven zitten. Zo eenvoudig zit ons staatsrecht in elkaar. Opgewonden haastige ‘standjes’ als vandaag te lezen waren van meerdere oppositie-leiders gaan voorbij aan die realiteit. Ook, zouden de huidige oppositieleiders zich de omgekeerde situatie moeten voorstellen, waarbij zij een krap meerderheids- of gedoogd minderheidskabinet bemannen en bevrouwen, zouden zij zich dan niet zelf willen beroepen op het hiervoor geschetste staatsrecht?

PVV was 24 zetels en is nu 23 zetels; Lid Hero Brinkman zijn fractie heb ik hier PVH genoemd Partij van/voor Hero Brinkman.

Een motie van wantrouwen van de oppositie zit er nauwelijks in, zelfs met een deelname van PvdA (30) + SP (15) + D66 (10) + GL (10) + PvdD (2) = 67. Neem nu eens aan dat de wat “progressievere” christen protestanten van de CU ook nog meedoen dan is dat 67 + 5 = 72. “Schluss” niks te motie van wantrouwen.

In het andere kamp zitten altijd nog VVD (31) + CDA (21) + PVV (23) = 75.

Als Hero Brinkman mee stemt is dat 75+ 1 = 76, doet hij dat niet dan zijn er nog SGP (2) die het doodsoordeel van een aangenomen motie van wantrouwen of afkeuring kan helpen afwenden.

Naar een symbool voor zijn nieuwe partij hoeft Hero Brinkman in ieder geval niet lang te zoeken hij kan de ‘blauwvoetmeeuw’ van de Wilderse PVV (*) zo inruilen voor de brutale ‘koekkoek’ …

—-

(*) zie “De meeuw als symbool van vrijheid van Albrecht Rodenbach tot Geert Wilders” in mijn blog post over Katheleen Ferrier, oktober 2010.

Read Full Post »

Waarom lees ik die krant altijd zo slordig (aflevering 2)

KONINKLIJKE FAMILIE KLUST…” mijn niet echt wakker oog schiet over het scherm waarop de gratis on-line editie van De Volkskrant en even verder op die computerkrantenpagina vangt mijn ooghoek een andere flard tekst: “JUSTITIE VERVOLGT VADER MAXIMA…” Er schieten allerlei gedachten door mijn hoofd bij dit slordig lezen: “waarom klussen ze er bij, dat is toch óver sinds Prins Bernard?” en “het kan toch niet waar zijn …Pa Zoreguieta dan toch vervolgd?!” Nog voor dat mijn oog de rest van die krantenkoppen gelezen heeft, klikt mijn hand al op de muis en ontdek ik dat het gaat om – niet meer en niet minder –  éénmaal per jaar  koninklijk vrijwilligerswerk. Ik zie daarbij een fraaie foto van een koningin op leeftijd die een hond op leeftijd eens lekker witwast. Terug op de hoofdpagina ontwaar ergens een kopje “INVALLEN IN WITWASZAAK ..”, maar ik wil eerst het mijne weten over de vader van Máxima en klik, daar zie ik op het einde van de regel het woordje “NIET.” “Toch jammer”, denk ik en in mijn warhoofd vervloeien al deze indrukken tot een nieuw en emblematisch schermbeeld.

Read Full Post »

Fietsenmakers, kappers, stukadoors en schilders gaan het krap bij kas zittende gedoogkabinet van VVD+CDA+PVV redden door de invoering van een verhoogd BTW tarief, waarmee zij de door hen Toegevoegde Waarde door hun Arbeid (TWA) ten dienste stellen aan het Noordfonds voor de Verminderde Waarde van het Speculatieve Kapitaal (NFVW-SK), want hoe anders kan de TOL van de Financiële Crisis aan de TOLLENAARS betaald worden?

Beroepsgroep I gaat + 2% BTW innen en afdragen aan de regering voor het NFVW-SK.

Beroepsgroep II gaat + 2% BTW innen en afdragen aan de regering voor het NFVW-SK.

Beroepsgroep III gaat + 2% BTW innen en afdragen aan de regering voor het NFVW-SK.

Beroepsgroep IV gaat + 2% BTW innen en afdragen aan de regering voor het NFVW-SK.

Read Full Post »

Situated next to the Dutch town of The Hague well known for its international peace and justice institutions, close to the beach with the sea within hearing distance. Rooms with all comfort. Inquiries and bookings via our agency ICC-CPI.INT.

* HOTEL شيفينينغن الكتاب الآن قبل فوات الأوان! (المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية / الضمان).

تقع بالقرب من مدينة لاهاي الهولندية من أجل السلام الدولية المعروفة ومؤسسات العدالة، وعلى مقربة من الشاطئ مع البحر ضمن مسافة السمع. غرف مع جميع وسائل الراحة. الاستفسارات والحجوزات عبر لدينا وكالة للمحكمة الجنائية الدولية CPI.INT.

Here are some pictures of our facilities / وهنا بعض الصور من مرافقنا:

Neo-classical style building dating back to the year 1883. النيو كلاسيكية بناء نمط يعود تاريخها إلى 1883 سنة

Our lobby. لدينا اللوبي.

One of our comfortable rooms. واحدة من الغرف المريحة.

Read Full Post »

“AMERICANS SUPPORT ATTACK ON IRAN BECAUSE OF NUCLEAR BOMB” is the latest header here of our crazed daily De Volkskrant (The People’s Paper). ‘Because’ = the Dutch word ‘om’. What is next? ‘AMERICAN SUPPORT ATACK ON IRAN WITH NUCLEAR BOMB?” ‘WITH’ = ‘met’ in Dutch. The word “Americans” in the news paper header points to an opinion poll done for the news agency Reuters. 56% says to support an USA attack (in case nuclear bomb existence can be proven for Iran). A sickening development in “our” news media: war by popular consent. “WOHLT IHR DEN TOTALEN KRIEG?” was the opinion poll question by Joseph Goebbels on the 18. of February 1943 in the Sport Palace Building in Berlin. We may try to remember the results.

Read Full Post »

Waarom lees ik die krant altijd zo slordig (aflevering 1)

——
Naschrift dinsdag 13 maart 2012:

Wat bracht mij ertoe om deze ‘détournement’ (verdraaiing/omdraaiing) te maken? Pas nu ik er een dag later naar terugkijk zie ik in wat mij spontaan tot het maken van dit plaatje dreef: die hele media-heiza rondom het ontslag van wat gewoonweg een trainer bij een voetbalclub is die een raar soort arbeidscontract heeft zodat ze hem – als het de bestuurders niet langer zint – zo de laan uit kunnen sturen. De hele voorgaande week al zag ik steeds die naam ‘Rutten’ en aangezien ik verre van voetbalminnend ben zag ik de letter ‘n’ na het woord ‘Rutte’ eerst over het hoofd. “Zou het om een broer van Mark Rutte gaan”, dacht ik? Dan was er de entourage met al die camera’s en fotografen in het beeld, alsof het om een kabinetscrisis ging. Dieper liggend dan nog de dictatoriale associatie van een Eerste Minister die gewoon de laan uitgestuurd kan worden als zijn ‘gedoogpartner’ het niet langer zint. PSV en PVV dat is maar 1 letter verschil! Dan dringt zich – nogmaals – de praktijk van ‘het de laan uitsturen’ op, omdat er onvoldoende gepresteerd wordt. Is dat niet wat je voortdurend leest als de oppositie zich uitspreekt over het kabinet? Voetbaldoelpunten kunnen in de plaats gesteld worden van ‘Hondse opiniepeilingen’. “Onder Rutte wordt onvoldoende gescored” en “De straat op met die man!” hoor ik dan in mijn hoofd. Er is heel wat verholen deernis in gelaat en lichaamshouding van Frank Rutten op de krantenfoto’s als hij veld aan het ruimen is, iets wat van zijn bijna naamgenoot Mark Rutte niet gezegd kan worden. Het bestuur van een voetbalclub zelve, is ook weer een wankel geheel, zoals wij via de dagelijkse voorpagina-berichtgeving gedurende het afgelopen half jaar, in Telegraaf en Het Parool geleerd hebben. Zijn het niet de aandeelhouders die hun dividend missen, dan zijn het wel de leden van de supporters-vereniging die mee willen spelen. Zo worden bestuurskamers en hun inhoud regelmatig stevig door elkaar geschud, waarbij soms de bedrijfs-top zelf, op straat komt te verkeren. Zo gaat het met associëren – van iets met iets anders – er valt veel van te leren.

Read Full Post »

Older Posts »