Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2012

A tableau I published on July 7th. this year (1)

Prince Friso of the Dutch royal family has been now for 6 months in what is called PERSISTENT VEGETATIVE STATE (PVS). (2)

The transfer to a UK hospital may pose legal problems, as procedures for ‘ending life’ in cases where there is no more chance of recovery is problematic in the UK – as we know of a recent case of a man that sought help for ending his life that had no future – and the formal refusal of a British court to allow ‘euthanasia’ in his case.

The Netherlands does have a more liberal law in this sense.

There are hardly any examples of people in PVS that regain consciousness, and even less that have any chance to function again as a human. Younger people stand statistically a bit more chance than middle age people like Prince Friso. In most cases ‘economics’ (the extreme high costs of keeping someone in such a permanent vegetative state) form the decisive argument for halting such treatment in a specialised medical ward.

In the case of the Royal House of the Netherlands the financial means are not a problem, but this affluence creates an ethical problem.

Recently a Dutch governmental medical advice commission did propose to scrap certain extreme expensive medications for a small group of special patients. This to cope with the ‘economic crisis’. This caused an uproar as life prolonging medication, even in cases of prolongation of life of weeks or months, should not be denied. Many spoke out in this way. From specialised medical staff to patient organisations and laymen. (2)

Now how does the Dutch Prince who is kept in permanent coma in a British private hospital, fits in this discussion?

Royals are human beings like any other, are they not? They do die after all like anybody else. Those who play their role in keeping monarchies alive, need to reflect also on the limits of prolonging life and the morals and ethics needed, there where we all have to face the sometimes paradoxical consequences of the ingenuity of modern medicine. (3)

We have now witnessed a state of exemption since the avalanche accident in Austria this winter of half a year. However sad it is, also royals should come to a decision, that may be harder to take because of their wealth.

The bereavement process of the family must have been frustrated and one wonders why the wife of Prince Friso has not had the courage to, or has been kept from, ending this ‘high tech’ medical ordeal.

Interview and photographs of Prince Friso and his wife Mabel and they way they enjoy London as the place were they work and live in the M magazine of Dutch daily NRC/Handelsblad May 2006. I did fade the Prince into an image of the brain surgery  specialised Wellington Hospital where he is kept in coma now.

One hopes that Dutch Queen Beatrix who is used to control family affairs with an iron hand, will come to see that her hand is not the hand of God when she orders to pull the plugs out. It is time – also for a prince – to die.

—–
(1) 7/7/2012 News -tableaus by Tjebbe van Tijen: “When is Prince Friso Allowed to Die?”

(2) “Unlike brain death, persistent vegetative state (PVS) is not recognized by statute as death in any legal system. In the US and UK, courts have required petitions before termination of life support that demonstrate that any recovery of cognitive functions above a vegetative state is assessed as impossible by authoritative medical opinion.

This legal grey area has led to vocal advocates that those in PVS should be allowed to die. Others are equally determined that, if recovery is at all possible, care should continue. The existence of a small number of diagnosed PVS cases that have eventually resulted in improvement makes defining recovery as “impossible” particularly difficult in a legal sense.[4] This legal and ethical issue raises questions about autonomy, quality of life, appropriate use of resources, the wishes of family members, and professional responsibilities.”  [Wikipedia on PVS]

(3) Radio Netherlands Worldwide; 31/7/2012: “An emotional debate is underway in the Netherlands over the value of a human life. On Sunday, a Dutch health insurance body announced that it was recommending that certain expensive drugs no longer be covered.”

(4) Radio Netherlands Worldwide 24/8/2012: An influential Dutch ethicist (Heleen Dupuis, former professor in medical ethics at the University of Leiden) has said that if Queen Beatrix’s son, Prince Johan Friso, had been hospitalised in the Netherlands after his ski accident, doctors would have already stopped his treatment.

Read Full Post »

klik op stilleven voor vol formaat

Read Full Post »

Ik lees net de tekst van het Zwartboek Carnaval op de website van het PVV, met op pagina 21 deze in forse taal gestelde eind conclusie:

 “Dit zwartboek is, zoals in de inleiding reeds gesteld, primair een pleidooi om het carnaval te marginaliseren. Naast het feit dat de buigingen voor dit katholieke ritueel de katholisering versterkt, kost het de samenleving handen vol geld en raakt het tal van maatschappelijke terreinen op een zeer negatieve wijze.

Extra politie-inzet, enorme overlast en geweld, het aanpassen van cao’s aan het carnaval, fors stijgend ziekteverzuim, lessen die uitvallen, scholen die de deuren sluiten, pleidooien nationale feestdagen in te ruilen of op te schuiven voor het carnaval, katholieke militairen waar andere eisen aan gesteld worden, regels omtrent openingstijden die worden aangepast door gemeenten, ziekenhuis- en ander zorgpersoneel dat speciale instructies opgelegd krijgt in verband met hossende katholieken, katholicisme-promotende staatstelevisie en honderdduizenden euro’s aan belastinggeld dat verspild wordt aan carnaval-evenementen en carnaval drinkgelagen die enkel gewenst zijn door een opdringerige multiculturele wensdroomelite.

Nederland is geen katholiek land en dient dat nooit te worden.

De PVV pleit ervoor totaal te stoppen met gesubsidieerde katholieke drinkgelagen en katholieke-evenementen, scholen te verbieden dicht te gaan tijdens het carnaval, geen katholieke propaganda meer op de staatsomroep, de kosten van extra politie- inzet te verhalen op het carnaval-tuig, geen speciale behandeling van katholieke militairen tijdens het carnaval en nooit en geen enkele nationale feestdag in te ruilen voor het carnaval.”

Gelijke monniken, gelijke kappen, zo is het devies van de PVV, zo kwam er afgelopen zaterdag ook een andere publicatie uit die de navrante invloed van een andere godsdienst op het Nederlandse  volk onder de aandacht brengt: ZWARTBOEK RAMADAN. Deze publicatie is eveneens beschikbaar op de web site van de PVV in PDF formaat:
http://www.pvv.nl/images/stories/Zwartboek_Ramadan_PVV_2012.pdf

Ook wordt in welingelichte kringen gerept over een mogelijk “Zwartboek Koninginnedag” waar de uitwassen van de massaal nationaal beleden ‘oranjelol’ aan de kaak gesteld worden. Het lijkt zo te zijn dat delen van het partijkader zich tegen de inhoud van dit rapport – dat al in concept voorligt – verzet omdat de idee van het primaat van de ‘traditionele nationale feestdagen’ daarmee niet te rijmen zou zijn. Liederlijk gedrag tijdens de zogenaamde Koninginne-nachten in diverse steden, zou te tolereren zijn omdat het het doel van ‘nationale eenheid’ dient. Termen als ‘dronken-christentuig’ zouden electoraal niet te verkopen zijn, zelfs afzwakkingen als ‘baldadige jeugd’, zouden bij het jonge electoraat problemen kunnen opleveren. Of traditionele feestelijkheden van andere religieuze gemeenschappen ook door de PVV onder de loep genomen zijn, is niet bekend.

————–
NASCHRIFT
Het blootleggen van een argumentatie door een gehanteerd begrip of een reeks van bij elkaar horende begrippen te vervangen door een ander, is een vaak gebruikte methode. Bij Wilders is die al vaak toegepast, met name door in plaats van het begrip ‘moslim’ dat van ‘jood’ te zetten. Daar komen dan vaak weer reacties op waarbij de historische context van de Holocaust te zwaar beladen is om zulk een vergelijking te maken, dat Wilders niet eenzelfde kwaadaardige vernietiging van een door geloof geduide bevolkingsgroep voorstaat. (1) Dat moge zo zijn, maar de ‘omkering’ (‘détournement’ in het Frans) blijft toch een waardevolle methode om in goed gekozen vergelijkingen de waarde van een argumentatie te meten. De Nederlandse Grondwet is in mijn voorbeeld uitgangspunt geweest en dan wel de eerste zin van artikel 1:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Nu lijkt mij de vergelijking Ramadan Carnaval een voorbeeld van bijna “gelijke gevallen.” Het Suikerfeest is een feestelijke afsluiting van de vastentijd (Ramadan) en de Carnavalsdagen eindigend met Aswoensdag zijn het begin van de Christelijke vastentijd die nu nauwelijks nog gevolgd wordt, maar ooit duurde tot Pasen (40 dagen). Beide feestelijkheden gestuurd door een ‘maankalender’. In de tekst van Wilders wordt het Suikerfeest vele malen genoemd en dan vooral met de daaraan toegemeten uitspattingen van Marokkaanse jongeren (zonder dat duidelijk gemaakt wordt of aan de beschreven relletjes wellicht ook niet Marokkaanse en niet moslim-jongeren deelnemen. (Zou dit het geval zijn dan veranderd immers het perspectief en is het meer iets als wat ooi deelname van ‘nozems’ aan ‘luilak baldadigheid’ was).

Zo het Suikerfeest voor het grootste deel een mooi feest is met wat baldadigheid uitwassen, zo kan dat misschien ook gezegd worden van het carnaval; alhoewel de hoeveelheden alcohol en andere middelen die moderne carnavalvierders weten te verwerken wellicht meer wangedrag produceren dan het consumptiepatroon van jonge suikerfeestgangers.

Behandelen wij deze ‘gelijke gevallen’ op ‘gelijke wijze’ dan mogen woorden gerelateerd aan de Ramadan wel degelijk vervangen worden door woorden gerelateerd aan het Carnaval, om de argumentatie van Geert Wilders c.s. te testen.

(1) Discussie De Winter/Wilders waarbij in een tekst van Wilders het woord moslim door Joden vervangen werd: “Ik heb genoeg van het jodendom in Nederland: geen joodse immigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van hun god in Nederland: geen synagoge er meer bij. Ik heb genoeg van de Tenach in Nederland: verbied dat fascistische boek.” Een discussie die o.m. in de toenmalige De Pers liep en nu nog terug te vinden is op de website Sargosso.

Read Full Post »