Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2012

DetentiebotenAMSnote0850.04_.0819 .05

“Detentieboten” in Rotterdam en Zaandam mede tot stand gekomen met hulp van de Rijksgebouwendienst. De bovenste foto is de openingsceremonie in het jaar 2004 in Rotterdam door de toenmalige Minister van Justitie Jan Hein Donner met als ‘claque’ (professionele applaudiseerder) de toenmalige Burgermeester van Rotterdam Ivo Opstelten  de huidige Minister voor Veiligheid en Justitie. Persbijschrift: “Met de zogenoemde detentieboot breidt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het aantal plaatsen met 288 uit. Op de detentieboot geldt het regiem dat is vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. De boot is geschikt voor allerlei categorieën gedetineerden. Om te beginnen worden er illegale vreemdelingen in bewaring gesteld.” Foto september 2004 van Arie Kievit/Hollandse Hoogte. De onderste foto heeft dot biojschrift: “Gedetineerden in de luchkooien van de Zaanse bajesboot. Uit deze gevangenis voor vreemdelingendetentie ontsnapten vandaag om 13.30 uur vijf gevangenen. Om 16.00 staakte de politie de zoekactie, omdat de gevangenen van detentiecentrum Zaandam geen criminelen zijn.” Foto gemaakt in mei 2008 door Rob Huibers/Hollandse Hoogte. Voor contact/bron zie noot (1)

Dit is de poëzie ontleend aan het begrippenstelsel van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (MinVJ) anno 2012

Niet in alle gevallen bestaan er afkortingen en ik heb gemeend die aan te vullen om een efficiënte communicatie over “’t is een vreemdeling zeker” mogelijk te maken. Het is met taal dat onze handelingen en behandelingen geduid worden. Afkortingen zijn onontkoombaar handig en maken tevens distantie tot wat ze representeren mogelijk. Politie, Justitie, Ambulance, Zieken- en Gekkenhuizen en aanverwante diensten hebben een groot aantal afkortingen, waarvan een deel tot jargon van deze beroepsgroep geworden is.

Jargon heeft een buitensluitende functie en komt voor in alle geledingen van de samenleving, van politiejargon tot boeventaal. De Gemeenschappelijke Meldkamer van Politie en Ambulance heeft maar liefst 3197 OVV afkortingen on-line staan (OVV = Openbare Orde en Veiligheid). Het gebruik van deze afkortingen heeft een dubbele buitensluitende rol als het om ‘vreemdelingen’ gaat die de Nederlandse taal (nog) niet (helemaal) machtig zijn.

Evenals het identificeren en aanduiden van mensen door middel van een nummer humaan gesproken een degradatie inhoudt, zijn deze afkortingen uitdrukking van een gelijke orde. Niet dat ik hier voor enige vorm van cosmetische verhulling met taal van de werking van het vang- en verwijder-apparaat pleit.

Codificatie van de behandeling van mensen maakt het de bedieners van de detentie en uitzetting-machinerie gemakkelijk. Zijn die codes nog wel als poëzie op te vatten?   Zeker, gedichten zijn niet enkel om bloemetjes en vlinders te bezingen. Poëzie is ook een middel om afkeer en walging ui te drukken. De hier gebruikte methode past ook in de traditie van de Nederlandse poëzie, zoals de ‘gevonden voorwerpen‘ en ‘ready made’ dichtkunst van het gestencilde blaadje “Barbarber” (1958-1972) wat Han Renders in zijn studie over dat blad samenvat:

“Isoleert men een stukje werkelijkheid, haalt men het decor weg, dan wordt het daarmee tot kunst verheven omdat het object zijn functie verliest. Vanaf dat moment kun je er alleen nog maar verwonderd naar kijken.”

Ook de “De Nieuwe Stijl” (1959-1966) poëten uit de zestiger jaren van de vorige eeuw propageren in hun  gelijknamige tijdschrift de ‘ready made’ poëzie, zij het dat dichter Hans Verhagen gevonden teksten combineert met zijn eigen, meer romantische, inbreng.. (2)

—————————————————————-

STAATSPOËZIE voor VREEMDELINGEN van A tot Z

A

Het AanmeldCentrum (AC)

Een Aleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)

Een AzielZoekersCentrum (AZC)

B

Een BasisVoorziening Vreemdelingen (BVV)

Een BewaringsLocatie (BL)

Het Buiten Schuld Criterium (BSC)

C

Het Centraal Orgaan Opvang Azielzoekers (COA)

D

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

F

De Fit To Fly (FTF)

H

De HerintegratieRegeling Terugkeer (HRT)

Het Huis van Bewaring (HvB)

I

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

K

De KetenPartners (KP)

De Koninklijke Marechaussee (Kmar)

L

Het Lokaal TerugkeerOverleg (LTO)

M

De M118 (formulier voor aanmelding van een vreemdeling of voortzetting van bewaring)

Het NIDOS (voogdij organisatie)

De Medewerker Feitelijk Vertrek (MFV)

O

Het OverdrachtDossier (OD)

P

De Penitentiaire Inrichting )PI)

De PardonRegeling (PR)

De Presentatie In Persoon (PIP)

de Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

R

De Return- and Emigration From the Netherlands ( REAN)

S

De Schengen-BuitenGrensBewaking (SBGB)

De Schrijnende Omstandigheden (SO)

T

Het TerugkeerProces (TP)

De Terugkeer & OvernameOvereenkomst (T&O)

De Terugkeer Richtlijn (TR)

U

Een UitzetCetrum (UC)

De Uitgeprocedeerde Vreemdeling (UV)

V

Een VrijheidsBeperkende Locatie (VBL)

Een Vrijheidsontnemende Maatregel (VM)

Een VerwijderbaarheidsCheck (VC)

De Verwijderbare Vreemdeling (VV)

De Vreemdeling in de Strafrechtketen (VRIS)

De Vreemdelingenpolitie (VP)

Het VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

Z

Het Zelfstandige Vertrek (ZV)

(© DTV 2012)

AMSnote3609.03

Begrippen en afkortingen ontleend aan de web-site van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (3)

—-
(1) Foto boven Arie Kievit/Hollandse Hoogte. De hele fotoserie over de ‘detentieboot is te zien op de website van de Hollandse Hoogte: http://www.hollandse-hoogte.nl/search.pp [zoektermen:”ArieKieviet” detentieboot]

Foto onder Rob Huibers/Hollandse Hoogte. {zoektermen: “rob huibers” zaandam bajesboot]

(2) “Het tijdschrift Barbarber (1958-1971) heeft, onder invloed van de internationale avant-gardebeweging dada, dit verschil tussen de idee van de poëzie als een overgeleverd corpus en de idee van het poëtisch potentieel van teksten wel vaker aan de orde gesteld. Zo heeft het van volslagen triviale teksten als kranteberichtjes het poëtisch potentieel weten te activeren door deze in een bepaald kader te presenteren, waardoor ze een poëtische functie kregen zonder daardoor tot de poëzie in extensieve zin te gaan behoren.”
“Lessen in lyriek”; W. Bronzwaer; 1993; SUn, Nijmegen; p.34; on-line via DBNL

(3) web-pagina met begrippen en afkortingen van de Kennisbank van de Dienst Terugkeer en Vertrek

Read Full Post »

MaryClintonJozefTimmermans
MARY CLINTON “unfortunate and counterproductive”

JOSEPH TIMMERMANS “premature and unwise”

Two foreign policy Ministers speaking out on the vote on November the 29th 2012 in the United Nations on upgrading the status of Palestine in the UN. The United States voted Against with 8 other states and The Netherlands was one of the 41 abstention states that did vote neither ‘for’ nor ‘against’, still favouring a new Palestinian state, but along another trajectory. In the end 138 of the 193 states of the United Nations were voting ‘for’ the proposal.

Palestine President Abbas called it “the birth certificate of the reality of the state of Palestine”.

The name of the (new) Dutch Minister of Foreign Affairs ‘Timermans’ means ‘carpenter’ in Dutch, and thus my association with the Biblical scenes of ‘Joseph the Carpenter’ who has ‘no voice’ in the scriptures, but is believed to be the one who changes the feeding ‘crib’ in the stable where the Blessed Virgin Mary delivered the Child of God, into a ‘cradle’ for the the new born Son of God.

Palestine, the ‘land of milk and honey’, symbolised by a crib to both feed live-stock and as a warm comfortable nest for a new born to be laid down on a cloth covering the straw: either a Jewish ‘tallit’ (Hebrew: טַלִּית) or a Palestinian ‘kufiya’ (Arabic: كوفية).

Metaphorical questions arise from this imagery. One crib for two infants? Two separate cribs, or a Judgement of Solomon whereby Joseph the Carpenter will be asked to take his saw and split the crib into two? There are other possible readings. Is the Holy Infant single or multiple? If more than one, are they twins, Siamese twins? In the case of twins is there an oldest one, having ‘oldest rights’?

The Israeli ambassador at the United Nations Ron Prosor made an absurd historical claim in his speech: “No decision of the United Nations can break the 4000 year old bond between the people of Israel and the land of Israel”, trying to overbid his Palestinian competitor.

You need to be a true believer to be convinced that virgins can deliver babies. Still, many Christians, do accept the complicated concept of the ‘immaculate conception’ of Maria herself by her mother and father Saint Joachim and Saint Anne. It rendered her “forever free of sin“ preparing her for the ‘incarnation’ of God in the human form of Jesus Christ. Becoming a mother that remained a virgin.

“And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus.

There is a strong association with the long raging clerical debate about the ‘immaculate conception’ of Maria and the ‘incarnation of God’ and the tormented way in which these two “new nations” Palestine and Israel were conceived and fail to establish themselves. They are young national states, each with their own claim of an ancient origin. Their concepts are not so much about what exists already and what could happen from there in real life, but more about believe systems based on an imagined past. Concepts of such ‘imagined communities’ (1) are hardened by differing and warring schools of religious leaders, politicians, archeologists, linguists, historians, lawyers, geographers and anthropologists. All of them massage and shape “their facts” to let them fit “their own view” of  “their own promised land”, mostly neglecting the existing reality of other populations and settlements.

The voting on November the 29th in the UN came 65 years after the proposed partition, of what was then the British Protectorate of Palestine, into two states, one of them Israel. Two years later in 1949 Israel became the 59th member state of the United Nations. At that time the Soviet Union was one of the Great Powers that supported the creation of this new state. There was a lot of opposition and dissatisfaction though from Palestinians, finding themselves -in practice – excluded and expelled. All neighbouring Arab states were against the partition as such, or details of how territory was supposed to be cut up. A whole series of violent clashes, over territory and control, delayed the forming of a Palestinian State, that was finally proclaimed in the year 1988. Pro-Palestine votes were 90 from the then 159 member states of the United Nations in that year.

To use – 24 years later – the word “premature” for a vote on further acknowledging the rights of Palestinians to their own independent state, is best expressed with the Jidish/Dutch word ‘gotspe’, ‘chtuzpah’ in English usage, meaning an ‘aggressive boldness or unmitigated effrontery’.

The Dutch Minister of Foreign Affairs Timmermans did use the word “premature” adding another one “unwise” (in Dutch “ontijdig en onverstandig”) and thus he echoed State Secretary Hilary Clinton with her widely quoted catchwords for the pro-Palestine UN vote: “unfortunate and counterproductive.”

Curiously Timmermans, before he accepted the job as Minister of Foreign Affairs in the new Dutch Government formed in autumn this year, has been actively pledging for a pro-Palestinian position in the Dutch parliament and also on the level of the European Union. He has extensively explained away his change of policy with lots of diplomatic finery, but for most voters on his party the social-democrat PvdA, it simply meant a betrayal of principles.

There are now 131 from 193 UN member states that voted for the upgrading of Palestine position toward a ‘de facto’ independent state. Against were 9 states with Canada, the Czech Republic, Panama, The USA and a series of small USA vassal states in the Pacific.

From the 41 states that chose to abstain from voting there was a big contingent from the European Union. The European Union is now split in two camps when it comes to the tactical view on how to favour a peace process in the Middle East with these ‘twins’ that do not want to fit in the same crib.

In favour: Austria, Belgium, Denmark, Cyprus, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain, Sweden.

Abstentions: Bulgaria, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and the United Kingdom.

It should be noted that two world powers, other than the United States, China and the Russian Federation, have voted pro-Palestine.

How “unfortunate and counterproductive” the merely symbolic vote for the new Palestine state will be, will not only be determined by the State of Israel. The first reactions of the big loss of support for Israel in the UN were immediately followed by the usual Israeli accusations of “lies” being told by the President of Palestine, and punishing measures: expansion of Israeli settlements on occupied Palestinian land, freezing of tax and other assets in Israel belonging to the Palestinian Authority.

A signal has been given now by the majority of members of the United Nations, that they want to see an end to what has become known as ‘the endless conflict’. It is a signal, not so much to ‘the old warrior guard’ that is leading Israel on the path of ‘no solution’ expressed by the continuous state of ‘low-intensity and asymmetrical war’ with an imprisoned neighbour, but to the Israeli population at large.

OnlySelfDefenceIsraelGaza2

A continuous state of ‘low-intensity and asymmetrical war’. for a detailed report the November 2012 Gaza/Israel clashes see the extensive caption for this summarising visual depiction at my Flickr page (2)

Time for Israelis to think up a non-military vision of the future. Time for a new generation of politicians. Politicians that have to differentiate themselves fundamentally from all those who have failed in the past, decade after decade. Time to stop coming up with solutions that generate even more problems, with ‘the wall’ as one of the most obvious examples. Time to reflect on the failures within Israel itself with rampant inequalities and discrimination.

AssymetricWarefareOsraelHamas

“The Israel Defense Forces (IDF) – Tzahal likes to use quotes from the Scriptures to name their operations. Those familiar with the Scripture would easily understand the meaning of the name “Pillar of Cloud.” According to the book of Exodus, God himself appeared in the form of a pillar of cloud before Jews and accompanied them during their wandering in the desert. Hamas does the same Its latest war against Israel was called “Stones of Baked Clay.” According to the Qur’an, Allah turned the Ethiopian army who invaded Mecca into dust with such stones. Perhaps, Islamists think of their missiles that hit Israel towns as such “stones of baked clay.” This slogan appears on the new logo of Hamas made for their celebration of their 25th birthday as an organisation (lets remember how Israel intelligence forces have had a hand in the creation of Hamas as a method to split up Al Fatah).
The statistics of the relation between number of attacks and casualties on both sides in the conflict is to show how the concept of ‘asymmetrical warfare’ should be understood. A military defeat by the superior forces of Israel, nevertheless, was celebrated as a victory in Gaza City by Hamas with a triumphal parade and a huge stage where the exiled leader of Hamas, Khaled Meshaal, presented himself in front of a stage mockup copy of a long range rocket that is claimed to have been build inside Gaza and is named after it’s range of 75 kilometers. A few these rockets which seem to be based on the Iranian Fajr rockets, have been fired into Israel last November, One landing outside Tel Aviv and another landing in the fields outside of Jerusalem. Note the stage design in Gaza City with a replica of the Wall in Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque. The same mosque that appears in the Hamas logo.

Time for the Palestinians and their warying camps, to reflect on the failure of decades of militant and military strategies and tactics. Time to go beyond glorifying martyrdom and presenting defeats as victories. Time to allow those Palestinians, who have another vision, at least a voice. To overcome also the repressive violence within the own Gaza and West Bank territories by its own authorities and power groups.

StopAttackOnFromGaza

“Stop the Attack on Gaza – Freedom for Gaza” was the slogan of the Dutch ‘Palestina Komittee’ in November 2012. STOP SUPPORTING A STALEMATE SITUATION I WOULD SAY be more intelligent than be used by the hawks, either Israeli or Palestinian ones! STOP wasting your good intentions taking sides for wrong causes. When you want Peace denounce all military and para-military actions. Only 200 or so demonstrators turned up, that was much lower than usual, maybe a sign to the one side partisans to reflect on their future actions

Time – as well – for all those supporters of the Palestinian cause, not to cast a blind eye on the internal and external violence perpetrated, by the leading Palestinian authorities and powers. Time for outsiders to use their special position as outsiders, to go beyond the usual single partisan support and extend it to those in the Israeli camp who seek other than military solutions. (3) Time to recognize that a balance of ‘means’ and ‘ends’ is needed, that drones, jets, rockets and missiles will only bring disaster from whatever camp and for whatever purpose they are fired.

There are NO ‘immaculate states’ in the world, the foundation of each of them has be done to the detriment of those who were discriminated, excluded, expelled, or massacred. The land that forms the body of a state is hardly ever ‘virgin land’ and most states are not ‘new born’ but ‘reborn’: conquered, recaptured, assembled into empires, associated, federated, divided and redivided.

Whence we overcome the shortsightedness of ‘nationalism’ and use real historical perspective we must admit that man is a migratory being and any state in the world proves to be – in the long run – a temporary entity – in spite of a-historical claims of millennia of state-continuity like certain Imperial China and State Zionist, and Inca-Empire reconstruction advocates claim.

PalestibePartitionPlans1916_1993

Three maps showing partition plans for the Middle East region from the breaking up of the Ottoman Empire and confiscation by Western allied powers in 1916, at first with France, Great Britain, Italy and Russia, the last one falling out because of the turmoil of the Russian Revolution in 1917. The Brits getting Palestine as a protectorate and the subsequent carving up of territories into new – dependent – states, with one of the many maps showing a carving up proposal, between the new states of Israel and Palestine, dating from 1946. These are just three maps of a few thousand, each with their own reason of being drawn. As maps do represent always some kind of intend. There are no objective maps, let alone objective maps that treat history from different viewpoints in an equal way. When one reads through the thousands of partisan web pages pro/contra Israel, pro/contra Palestine now-a-days one always will see some maps coming up and people trying to make their point, or dismiss someone’s argument, all because of a certain map being reproduced. My idea of an Interactive Digital Atlas of all those maps would be hardly possible to make, its editorial committee would fail within a short time, accusations and denunciations would take up all of the time before real work even could have been started.

When we imagine an interactive map of the Middle East showing in layers all the complexities of ethnicity, religion, kingdoms, empires, states, colonies, protectorates, special zones and so on, it will become clear, that choosing any specific historical layer as a model for a future redivision of territory, will produce a chain-reaction of new problems and new violence. (3) Recent examples galore: the split up of India, Pakistan and Bangladesh, the ethnic cleansing between by Greece, Bulgaria and Turkey, the reemergence of the Balkan conflict, such an overview would be too long a list for this article.

The crib of of Palestine will thus need to be adjusted to give equal place to the two infants. A readjustment not in one big violent reshuffle, but in a constant series of smaller changes, allowing the by now elderly infant-states to accommodate themselves as good as possible in this cramped space.

Re-inhabiting and re-distributing the land and in this process finding more space by breaking down both physical barriers and mental borders.

Can we allow ourselves to see the United Nations as the ‘Holy Family’ that will be so ‘wise’ and ‘fortunate’ to find ways to assist this process?

—-
(1) Benedict Anderson “Imagined Communities – reflection on the origin and spread of nationalism‘; first published in 1983 (the link is for an extended edition published in 2006).
“Finally, a nation is an imagined community because “regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of people, not so much to kill, as willingly to die for such limited imaginings.” (p.17) “The fact of the matter is that nationalism thinks in terms of historical destinies, while racism dreams of eternal contaminations, transmitted from the origins of time through an endless sequence of loathsome copulations: outside history. Niggers are, thanks to the invisible tar-brush, forever niggers; Jews, the seed of Abraham, forever Jews, no matter what passports they carry or what language they speak or read. (Thus for the Nazi, the ‘Jewish ‘ German was always an impostor.” Anderson adds this note: “The significance of the mergence of Zionism and the birth of Israel is that the former marks the reimagining of an ancient religious community as a nation, down there among the other nations – while the latter charts an alchemic change from wandering devotee to local patriot.”) (page 136)

(2) 18/11/2012 Tjebbe van Tijen News-Tableaus on Flickr: “Only Self-Defense? ~ Gaza/Israel: Peace Needs other Weapons”

(3) List of Arab-Israeli peace projects on Wikipedia.

(4) G.W. Bowersock “Palestine: Ancient History and Modern Politics” (in “Blaming the Victims – spurious scholarship and the Palestinian Question“; Verso 1988)

“one constantly stumbles over the obstacles thrown up by the deliberate fragmentation of a fundamental unified region. If Palestine, together with Syria to the north, constituted between tem a cohesive and relatively stable area in Roman and Byzantine times, this was, not as some would undoubtedly suspect, because the Romans imposed the structure. They inherited it from the indigenous populations. In taking over Syria well before the Romans annexed Arabia, the Seleucid monarchs did relatively little to alter the cultural and administrative patterns they inherited. And when both Syria and Palestine were firmly within the sphere of Roman and Byzantine influence, the concept of a combined Syria-Palestine as an overall geographical and cultural unity became a reasonable one.” (page 186)
“The fragmentation of recent times has precipitated endless tragedy. Diplomats and negotiators keep hoping that problems can be resolved by carving up pieces to satisfy the various interested parties. (…) In historical perspective the convulsions of the region in the last decade represent a frantic and bloody effort to recapture some of the lost coherence, to restore the natural balance. The Syrian presence in Lebanon, the Israeli invasion of the same nation, not to mention the Israeli seizure from Jordan and Syria, all point to a primordial effort to eliminate, from one side ot the other, the unstable and unwise fragmentation of the area.” (page 187)

I quote Bowerstock just as one of many other examples how each layer of time chosen will generate another perspective on the past and future of this area of the world. Bowerstock published his study “Roman Aarabia” in 1983 with Harvard University Press and he obsreves the difficulty of making such a study not in line with neither the Biblical study tradition, nor the Israeli stae supported archeology for political reasons: “The politics of archeology are everywhere. The late Yigael Yadin was both an eminent archeologist and a political figure. The intermingling of his two carreers is neciely exemplified by the care with which he brought to public attention his discovery of authentic letters of the Jewish rebel Bar Kokhba. These letters survice from the time of the Jewish revolt against Roman rule in the reign of Hadrian.  To a dispassionate eye they scarcely show that famous figure as an inspiring leader (I once called him a pious thug), but nonetheless Yadin was pleased to introduce him to the Israeli public as nothing less than the first president of Israel.(…) Meanwhile, although the Bar Kokhba letters had been given prompt and broad publicity, another discovery made by Yadin and his fellow archeologists has remained unpublished for nearly twenty-five years.” Bowerstock continues to describe that the other letters discovered were less welcome to the archeologist and politician Yadin as they were from a Jewish woman by the name of Babatha who gives another perspective on the once glorified revolt of Bar Kokhba. “It is clear that the relation between Jews and Arabs in the territory south of the Dead Sea was a harmonious one.”  (P.185)

Read Full Post »

Discriminatie begint in de taal met het benoemen van mensen en hun handelingen. Het jongste wetsvoorstel van ‘de Staatssecretaris van Immigratie en Asiel’ Fred Teeven (VVD) voor “strafbaarstelling illegaliteit” is daar een voorbeeld van. Dit wetsvoorstel is een erfenis van het Kabinet Rutte I dat onder druk van de PVV in het regerinsgprogramma opgenomen was. (1) Juridische verfijning van een begrip uit de taal leidt – in dit geval – uiteindelijk tot gevangennemening en opsluiting.

TeevenIllegaalIsStrafbaar

Een lesje taal en logica voor Staatsecretais Fred Teeven:

“Wat niet mag is illegaal” ~ “Wat illegaal is mag niet”

“Wat wel mag is niet illegaal” ~ “Wat niet illegaal is mag wel”

Hoe je de reneertrant ook draait, het ene woord zit vast aan het andere als waren zij door een ketting onverbreekbaar aan elkaar geklonken.

Als nu een – naar wij mogen aannemen – gestudeerde man als Teeven komt met een wetsvoorstel om ‘illegalen’ en de door hen bedreven ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen, wat was dan de betekenis van het woord ‘illegaal’ voordat die mogelijk nog aan te nemen wet bestond ?

Was -en is tot nog toe – ‘illegaal’ zijn in Nederland ‘onwettig’, maar toch niet strafbaar? Dat moet wel zo zijn, anders had de staatsecretaris zich al die moeite van het opstellen van een nieuwe wet wel bespaart.

Is het wellicht zoiets als het verschil tussen ‘een overtreding’ van het burgerlijk recht en het plegen van een delict dat behoort tot ‘het strafrecht’?

Lijkt het nu voorgestelde strafbaar stellen van illegaliteit, op de verschuiving van de beoordeling van een handeling, van ‘overtreding’ naar ‘misdaad’, zoals kort geleden ook het geval was bij de aangenomen ‘anti-kraakwet’? Hierbij werd het oude grondrecht (op wonen, zoals na te lezen valt in het proefschift van Professor Tak uit 1973) buiten werking gesteld. De mogelijk om zich te beroepen op het ‘huisrecht’ en zich zo te vrijwaren tegen binnentreding door wetsdienaren van een woning, ongeacht de eigendoms- of huur-status van een bewoner van een in gebruik zijnde/genomen woning, was immers de juridische basis die het ‘kraken van woningen’ mogelijk maakte? (2)

Is dat de tendens in Nederland om grondrechten stapje voor stapje te ondergraven door bij het niet voldoen aan gestelde regels (aantoonbare vergunning, bezit- of gebruik-status, enzovoort) de status van een persoon niet te zien als die van een ‘overtreding’, maar als ‘strafrechtelijk vergrijp’. 

De ‘overtreder’ wordt daarmee opgewaardeerd tot ‘misdadiger’.

Het voorbeeld in het woordenboek dat bovenstaande plaat laat zien, van hoe je het woord “strafbaar” kunt gebruiken, is tekenend: 

“de meeste vormen van discriminatie zijn strafbaar.”

Discriminatie is dus soms wel en soms niet strafbaar.

Discriminatie – op grond van huidskleur, geloof, gedrag, seksuele geaardheid, ga zo maar door – is niet toegestaan. Dat is bij wet geregeld. Discriminatie is dus onwettig. De ‘strafbaarstelling van discriminatie’ is door de staat vastgelegd. Toch zijn de woorden ‘discriminatie’ en ‘strafbaar’ niet onverbrekelijk aan elkaar geketend, zoals nu in het voorstel voor het ‘strafbaarstellen’ van ‘illegaal zijn’ dreigt te gebeuren.

Er zijn kennelijk vormen van discriminatie die op de één of andere manier weliswaar niet mogen, maar toch – al dan niet oogluikend – toegelaten worden.
Al te strakke regelgeving creëert immers meer problemen dan er door opgelost worden.

Zo is het ook met iemand of iets dat ‘illegaal’ genoemd wordt. Ook daar kan een al te ver gaande regelgeving een nog enigszins aanvaardbare situatie in haar tegendeel doen omslaan.

Het ‘pleonasme, de dubbelop-redenering-wet van Teeven is een wangedrocht. Het is ook een drogreden, in de orde van een stelling als “alle raven zijn zwart.” Dat zijn ze meestal, maar wie durft categorisch te beweren dat er helemaal nooit witte raven zijn, waren of kunnen bestaan?

AMSnote3555.08

Hongerstaking in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam door merendeels Marokkaanse gastarbeiders, die lange tijd in Nederland gewerkt hadden, maar onvoldoende papieren hadden om dat te bewijzen, of door seizoensarbeid niet aan de al te strakke regels konden voldoen.  Affiche voor Platform van demokratische organisaties van buitenlandse arbeiders (Amsterdam) gemaakt door de kunstenaarsgroep TSTORT (Amsterdam)  1979 – 1980. Ten tijde van een krappe arbeidsmarkt werd er door de Vreemdelingen Politie en andere diensten bewust weinig opgetreden tegen buitenlandse arbeiders en hun bazen. Toen de economie echter veranderde en er minder ‘goedkope/buitenlandse’ arbeidskrachten nodig waren, werden er nieuwe regelingen en scherpe handhaving ingevoerd.

Het dichtstoppen van de kieren van de rechtstaat met iedere keer weer nieuwe regels, verpest de luchtkwaliteit van het huis waarin wij samenleven en leidt uiteindelijk tot verstikking, als er geen frisse lucht meer is om in te ademen. 

Is het vaak niet ‘de uitzondering’ die de regel bevestigd?

De wet is geen doel maar middel. Daar zijn de mazen in dat netwerk van voorschriften en regels voor. De veelvuldigheid van omstandigheden van zoiets ingewikkelds als een samenleving in een land met een overheidsapparaat en grenzen, binnen- en buitenland, andere landen met andere regels en andere situaties, ga zo maar door, is iets dat nooit geheel in wetten, regels en protocollen is vast te leggen. 

AMSnote3557.01

Een spotprent uit het jaar 1994 gepubliceerd in een blad van het CDA die toen deel uitmaakte van het Kabinet Lubbers III. De politieagent is de Staatssecretaris voor Asielzaken en Vreemdelingenbeleid Kosto (PvdA) die iet enkel illegale arbeiders wilde aanpakken, maar ook de werkgevers die hen in dienst namen, Het is curieus hoe in deze prent waar de sympathie ligt bij de benadeelde ondernemer eerder dan bij een illegale gastarbeider, hoe inconsequente dwaasheden van het overheidsbeleid met betrekking tot arbeidsmigratie hier mooi opgesomd worden. Het toont aan dat welke gezichtshoek je ook neemt, er steeds weer een andere mogelijk is op migratie en arbeid, legaal en illegaal. Dat geldt niet enkel voor hen die buitenlandse arbeiders willen steunen, maar ook voor een regeringspartij als het CDA.

Illegalen die terug willen maar dat niet kunnen is slechts één voorbeeld daarvan. Omstandigheden in een mensenleven zijn maar deels te vatten in regels en principes worden soms beter gediend met het toepassen van een uitzondering, dan dwaas, star en dom de letter van de wet te volgen.

Redelijkheid en wijsheid zijn waarlijk niet het monopolie van het justitieële apparaat. De vele voorbeelden van practische burger- en gemeentelijke initiatieven als het om ‘illegalen’ gaat, tonen dat aan.

Wat vroeger mocht is nu illegaal en omgekeerd. Hoeveel voorbeelden zijn er daar niet van en hoeveel leed werd, wordt en zal er niet aangedaan worden door het vastklinken van woorden tot wettelijke regels die maar al te vaak wat nog een beetje recht was, krom buigen?


—-
(1) “In het eerste kabinet-Rutte was het CDA-minister Gerd Leers die de strafbaarstelling van illegaliteit moest regelen. Het kabinet zou toen overwogen hebben om onrechtmatig verblijf als misdrijf te kwalificeren, onder druk van gedoogpartner PVV. Uiteindelijk beperkte Leers zich, onder druk van zijn eigen CDA, tot het opleggen van een boete.”
NRC/Handelsblad 6/12/2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/06/teeven-houdt-optie-celstraf-illegalen-open-samsom-voorbarig/

(2) “Het karakter van het huisrecht als grondrecht moet worden gezocht in de sfeer van de persoonlijke vrijheid van het individu, een erkenning van de wezenlijke behoefte van de mens om een plaats te hebben waar hij ongestoord volkomen zichzelf kan zijn…” onder aanhaling van het Verdrag van Rome artikel 8 lid 1. [pagina 9]

“Het verlies vande ‘vrije mogelijkhei tot gebruik’van een pand zou bij redelijke afweging van de betrokken belangen in vele gevallen wel eens minder zwaar kunnen wegen dan een ‘sociaal grondrecht’ op een menswaardige woning. Het bestaan van de Woonruimtewet 1947 geeft in deze reeds een duidelijke vingerwijzing.” [pagina 41]

“Het huisrecht/the inviolability of the home – proefschrift”;1973 Rijksuniversiteit te Utrecht; p.280; Antonius Quirinus Cornelis Tak.
http://www.worldcat.org/oclc/781255580

Read Full Post »