Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Dutch Royal House: 21st Century View’ Category

This is old news about a book by the Argentinian author Ceferino Reato who managed to interview the former Argentinian dictator Jorge Rafaela Videla in prison and for the first time having Videla speak about the real numbers of people killed by his regime in his vision (7 to 8 thousand persons). The book was published in Argentina a few months ago, but it merits special attention in the Netherlands because the Dutch Royal House has a family relation with one participant in the Videla regime. This relationship has been constantly half denied and underplayed. The policy of the Dutch Royal House and Dutch governments is one of low profile on this issue, in the hope it will be forgotten.

When I checked today  the Dutch library system I did not yet find a single copy in any Dutch public library (available or on order), including the Royal Library of the Netherlands. I will certainly write the last institution  about this omission! (*) “Disposición Final”(final disposal)  is the military jargon – of the Argentinian generals and government – for the murder of those that were seen as a danger to Argentinian society.

click picture for full view

Titulo: Dispocición Final (**)

Autor: Ceferino Reato

Editorial: Sudamericana

ISBN: 9789500738958

Publicado: 13/04/2012

Wondering if the Dutch/Argentinian Royals did read this book already, a book in which the former boss of the father of Princess Maxima Zorregieta – Jorge Rafael Videla (1925-) – confesses finally his involvement with thousands of disappeared people during his government, a government in which Jorge Zorrequieta (1928-) proudly was participating as Minister of Agriculture, but Dutch authorities have refused to start a formal inquiry on his involvement. The picture shows Jorge Zorreguieta during a baptising ceremony of one of his granddaughters. If only he would have been so sentimental when participating in the murderous Videla government…

Jorge Zorreguieta remained outside of prison but when, as said by some, his position was only marginal why did he not speak out about his association to a government that was described by an Argentinian judge – María Elba Martínez in December 2010 – as being the perpetrator of “state terrorism” (***)

Jorge Rafael Videla serving life time sentence in prison

Jorge Rafael Videla as President of Argentina with his Minsiter of Agriculture Jorge Zorreguieta during a state parade in the years of the Argentinian dictatorship. (****)

—-
(*) The Dutch Royal Library is the national library of the Netherlands and has its buildings in The Hague, the town that is proud to be “a world centre of human rights” with its international courts on government crimes and the Peace Palace.

(**) There is a GoogleBooks version of the book “Disposición Final” on the internet and a search fro Zorreguieta does not produce any hit, which does not mean that it is possible that a member of the Videla government of that time would have been totally ignorant of the “state terror” unleashed.

(***) Barrionuevo, Alexei (23 December 2010). “Argentina: Ex-Dictator Sentenced in Murders”. The New York Times 23 December 2010.

Yapp, Robin (22 December 2010). “Former Argentine dictator Jorge Videla sentenced to life in prison”. The Telegraph (London)

(****) One of the many articles on attempts to persecute Jorge Zorreguieta also for his role in the Videla regime can be found in this article of the Argentinian newspaper Pagina|12 (9 September 2011)

Read Full Post »

Waarom lees ik die krant altijd zo slordig (aflevering 2)

KONINKLIJKE FAMILIE KLUST…” mijn niet echt wakker oog schiet over het scherm waarop de gratis on-line editie van De Volkskrant en even verder op die computerkrantenpagina vangt mijn ooghoek een andere flard tekst: “JUSTITIE VERVOLGT VADER MAXIMA…” Er schieten allerlei gedachten door mijn hoofd bij dit slordig lezen: “waarom klussen ze er bij, dat is toch óver sinds Prins Bernard?” en “het kan toch niet waar zijn …Pa Zoreguieta dan toch vervolgd?!” Nog voor dat mijn oog de rest van die krantenkoppen gelezen heeft, klikt mijn hand al op de muis en ontdek ik dat het gaat om – niet meer en niet minder –  éénmaal per jaar  koninklijk vrijwilligerswerk. Ik zie daarbij een fraaie foto van een koningin op leeftijd die een hond op leeftijd eens lekker witwast. Terug op de hoofdpagina ontwaar ergens een kopje “INVALLEN IN WITWASZAAK ..”, maar ik wil eerst het mijne weten over de vader van Máxima en klik, daar zie ik op het einde van de regel het woordje “NIET.” “Toch jammer”, denk ik en in mijn warhoofd vervloeien al deze indrukken tot een nieuw en emblematisch schermbeeld.

Read Full Post »

Een van staatswege gecanoniseerde eenduidige geschiedsrepresentatie is een 19e eeuws idee. Het voorstel voor een nieuw Nederlands Historisch Museum in Arnhem is daarmee een 19e eeuws plan voor de 21e eeuw. Als er iets mis is met het historisch besef in Nederland dan hebben al die honderden al decennialang bestaande musea zich onvoldoende van hun taak gekweten en dienen we eerst uit te zoeken waaraan dat ligt. Een van de belangrijkste knelpunten is volgens mij het ‘huichelhollander’ complex: zich humaanvoelend en vooruitstrevend wanend in weerwil van enkel met de grootste moeite omzeilbare historische gegevens die weinig voedsel kunnen geven aan zoiets als ‘nationale trots’ en daarom verhult worden. De nu bestaande musea dienen eindelijk eens te beginnen om ook de keerzijde van het Hollands heldendom te tonen: de slavenhandel permanent in het Scheepvaart Museum, een aparte zaal over de Oost-Indische slachting en kunstroof op het eiland Lombok in het Rijksmuseum, de ontmaskering van de Batavierenmythe in het Allard Pierson, de gewelddadige aspecten van zowel Christendom als Islam in het Bijbels Museum, waarom Nederland de meeste Joden verloor in het Joods Historisch Museum en het Paleis Soestdijk met 2x de geschiedenis van de Oranjes: in monarchistisch en republikeins perspectief. – Ad Libitum. Kortom, geschiedenis als meervoudige waarheid. Geschiedenis die doet twijfelen. Geschiedenis als aanzet tot zelfstandig denken en handelen. Er zullen heel wat mensen zijn die dat weer ‘een tautologische stelling’ zullen vinden, geschiedenis kan immers enkel meervoudig zijn, maar… probeer dat de initiatiefnemers voor het aankweken van een ‘nieuw nationaal besef’ in de Lage Landen maar eens uit te leggen.

Aankomst der Batavieren in Nederland

klik plaat voor grotere versie

Read Full Post »


Eergisteren nog luisterde Prins Willem Alexander de Nationale Burendag op met het opgooien van een ontroerend goed balletje…. de sloop van enkele historische boerderijen op zijn Wassenaarse landgoed ‘De Horsten’. Het balletje viel jammer genoeg niet in goede aarde bij de Koninklijke Vereniging Heemschut die zegt ons erfgoed goed te willen beschermen en daarvoor ook de hulp van Hare Majesteit moeder van de prins als beschermvrouwe heeft. De armlastige prins wil namelijk op de grond van de te slopen historische boerderijen op zijn landgoed luxe villa’s bouwen en verhuren of verkopen om zijn in ongerede geraakte huishoudgeld te kunnen aanzuiveren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) probeerde nog media-strategisch de sloop wit te wassen door te laten vermelden dat het om al jaren niet meer in gebruik zijnde en verwaarloosde boerderijen gaat, alsof de ‘Leegstandswet’ niet voor het bezit van het Koninklijk Huis geldt. Ook stuurde de RVD een pittig commentaar aan de Volkskrant naar aanleiding van een ‘close reading’ sessie van het koningshuis niet gunstig gezinde verslaggeving over de affaire.

Pro-sloop filmpje geproduceerd door de Rijksvoorlichtingsdienst op de website van het koninklijk huis... klik plaatje voor link naar RVD filmpje

De buren van de prins weten wellicht niets van de burgerzin doelstellingen die door middel van de Nationale Burendag aan den volke getoond worden, dat kan mede veroorzaakt worden door de ongunstige woonsituatie van de prins waar letterlijk ‘in velde noch wege’ buren te zien zijn.  De buiten het prinselijk zicht verblijvende buren  hebben zich dan ook niet ontzien om  een bezwaarprocedure tegen Prins’ sloopplannen aan te kondigen.

De onroerend goed affaires van de prins zijn niet enkel lokaal, maar hebben ook mondiale proporties aangenomen, zich afspelend op drie continenten: Afrika, Zuid Amerika en Europa. Na de nederlaag op het strand bij het villa-ontwikkelingsproject Machangulo in Mozambique en zijn ontwijkende troepenbewegingen in de bergen van Villa La Angustura in Patagonië wacht de onroerende Prins nu een nederlaag – vlak bij het eigen kamp – bij de Wassenaarseslag.

Wij kunnen nu weliswaar met de digitale piloot van Google Maps en Google Earth naar en over al die met het prinselijk paar gerelateerde onroerend goed ondernemingen vliegen, maar de betekenissen van ieder van die plaatsen wordt daarmee nog niet blootgelegd. Deze interactieve computer kaart ontbeert een sociale en historische ‘legende’ en om dat goed te doen heb je een royale toelage nodig om al de relevante bronnen in het nodige detail te kunnen bestuderen en daar een evenwichtige samenvatting van te kunnen geven. Ik noteer hieronder – als hinkende bode – enkel wat kijkend naar die kaarten weer in mijn herinnering opkomt en prik heel schuchter in de eerste lagen van verder te ontsluiten achtergrondmateriaal…

Schoolplaat zoals ik die tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gebruikt werd om een nationaal volksbesef te kweken..

Aangeland in 1813 op het Scheveninger strand en volgens de nationale canon met gejuich door het volk ontvangenen om vervolgens op een boerenwagen door de duinen naar de hofstad getrokken te worden, om niet veel later van in exil verblijvende prinsen behorende tot een verloren gegane republiek tot erfelijke koningen te worden, is er die bijzondere band van de Oranjes met de duinen en het strand ontstaan van Scheveningen tot de Wassenaarseslag. Zo had koningin Wilhelmina haar  duinhuis op de ‘Ruigenhoek’ even ten noorden van Scheveningen waar zij ‘eenzaam maar niet alleen’ het duinleven aquarelleerde  en had haar schoonzoon een jachthuis even verderop bij Wassenaar, waar hij met zijn ‘belle Hélène’ de vrije liefde bedreef, waaruit zijn dochter ‘Alexia‘ werd geboren, enkele maanden na de geboorte van zijn kleinzoon Willem Alexander . Of die tweede naam ‘Alexander’ enkel een toevallige naamsovereenkomst is blijft ongewis. Wel koos Willem Alexander hetzelfde nabijgelegen duingebied om er zijn meer burgerlijk huwelijkse  bestaan in te richten.

De Ruigenhoek Scheveningen, landgoed van H.M. de Koningin zegt het onderschrift bij deze slechte reproductie van een briefkaart. Als een jongetje op bezoek bij mijn Oma fietste ik vaak door de duinen richting Wassenaar en dan kon je net zo de kap van de villa van Wilhelmina zien. Juliana gebruikte het huis nog als vakantieoord voor leden van haar hofhouding en onder Beatrix kwam het verwaarloosd leeg te staan en brandde uiteindelijk in 1983 geheel af.

Locatie van de omtrekkende beweging bij Villa La Angustura in Patagonië in het natuurreservaat bij het Nahuel Huapi meer en het investeringsproject ‘Mueu de Piedra’. Of  de echtgenote van prins Willem Alexander maxima hem heeft weten te vertellen wat voor een uiterst bijzonder plek dit is, ik kan er nergens verwijzingen naar vinden. Oorspronkelijk het land van de Tehuelche, Puelche en Pehuenche indianenstammen, in 1620 ontdekt door door met het zwaard van god rondtrekkende Jezuïeten, verloren gegane expedities die een mythe laten ontstaan van een door Spaanse schipbreukelingen gestichte wonderbaarlijke stad een evenknie van het gezochte ‘El Dorado’ een hoog in de bergen gelegen meer tussen twee bergen, de een van goud de ander van diamanten… ik zal mij er in verdiepen met andere bron dan de over elkaar heen duikelende speculatieve web sites: “Cronica historica del Lago Nahuel Huapi” door  Juan M Biedma en er later verslag van doen….

Locatie van de slag bij het strand van Machangulo in Mozambique

Het schiereiland van Machangulo met aan de Indische Oceaan kant het villapark waar prins Willem Alexander zijn villa kocht en die inmiddels weer te koop heeft gezet na een stroom van negatieve berichtgeving...

Read Full Post »

While most of the multi-cultural minded Dutch nation are happily on vacation a conspiracy is taking shape in all secrecy under the leadership of Batavian chieftain Beatrix Lubbers to join the cohorts of VVD, CDA and PVV into a force to reverse history and to isolate the Netherlands from the rest of the world by reinstating the mythical ‘ Insula Batavorum‘ *) of Roman times … “Down with the non Batavian Allochtoons” they shout when they cross their swords.

The Conspiration of the Bataves a painting of 1662 by Rembrandt van Rijn

===

*) Source Wikipedia: “In the 16th-century invention of a suitably antique origin myth for the Dutch people that would be expressive of their self-identification as separate from their neighbors in the national struggle with Spain of the Eighty Years War for Dutch independence, the Batavians came to be regarded as their eponymous ancestors.[6] The mix of fancy and fact in the Cronyke van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland (called the Divisiekronike), first published in 1517, brought the spare remarks in Tacitus’ newly-rediscovered Germania to a popular public; it was being reprinted as late as 1802.[7] Contemporary Dutch virtues of independence, fortitude and industry were rendered fully recognizable among the Batavians in more scholarly history represented in Hugo Grotius’ Liber de Antiquitate Republicae Batavicorum (1610). The myth was perpetuated by Romeyn de Hooghe’s Spiegel van Staat der Vereenigden Nederlanden (“Mirror of the State of the United Netherlands”, 1706), which also ran to many editions, and it was revived in the atmosphere of Romantic nationalism in the late eighteenth-century reforms that saw a short-lived Batavian Republic and, in the colony of the Dutch East Indies, a capital (now Jakarta) that was named Batavia. Modern variants of the Batavian founding myth are made more credible by pointing out that the Batavians were only part of the ancestry of the Dutch people, together with the Frisians, Franks and Saxons, and by tracing patterns of DNA. Echoes of this supposed cultural continuity may still be found in popularisations of the history that follows.”

Read Full Post »

Compromise happens to be the most radical act in politics, allowing for the sharing of power, accepting differences to such an extant that it even changes your own opinion. In Dutch politics there always have been more horses wanting to draw the carriage of state than directions to go to, so compromises of what direction to take need to be made. Today after weeks of negotiations the attempt to form a Liberal + Middle + Left + Green ‘carriage-and-four’ combination failed. We are back to two options that have been considered over a month or so back in time, with two possible ‘troikas’ (horse teams) with Left + Middle + Liberal or  a set of horses with Liberal + Middle + Right horses. The power distribution of all this pulling power is such that the two combinations on view – once again – will have the same pulling forward power as the pulling backward power of the possible opposition coalitions in parliament. So the outcome may well be no movement at all. Backing the wrong coalition of horses may end up with putting the cart before the horse.

What we see is the unwise consequences of parliamentary democracy, where parties did not make it clear before elections with which other horses they would like to pull the carriage. “It is to the voters to speak” that is what most party leaders said before elections. This speculative and unclear tactics whereby parties try to keep the mandate they receive from their voters to themselves and settle a government coalition in non-transparent outmoded secret back-room negotiations, have now shown its undemocratic face and utter failure.

The Netherlands need a fundamental change whereby the dynamic favour shifts of the electorate can find a real democratic expression in a series of binding combinations, that have been communicated clearly before elections. With the institution of a direct involvement of a constitutional head of state – in the form of a hereditary queen or king – in the forming of government coalitions, the Netherlands remain one of the most backward nations in Europe when it comes to direct forms of democracy. This in spite of all the self-glorification of the Dutch as a freedom loving and superior democratic nation. That is nothing more than double-dutch fantasy… or better a dutch-lie.

CDA=Christian Democrats/Middle; D66=Democrats 66/Middle-Liberals; GL=Green Left; PvdA=Social Democrats/Traditional Left; PVV=Party For Freedom/Right Wing; VVD=Liberals/Middle-Right

Read Full Post »

Amsterdamse raad ‘in geheim’ bijeen” (over de nieuw te benoemen burgermeester) lees ik net in Het Parool, zo gaat dat bij ons in democratisch Nederland en terecht! Een regent die kun je niet kiezen… zulk een benoeming gaat alleen maar als het binnenskamers ‘bekokstoofd’ wordt. Onze democratisch verkozen vertegenwoordigers komen vanavond in het geheim bij elkaar en volvoeren dan een ceremonieel dat niet zou misstaan in de congregatie van geheimzinnig doende  organisaties als de Vrijmetselaars. Coöptatie democratie dus, de kiezer stemt alleen in een stemhokje en de verkozenen gaan vervolgens binnenskamers, om belangrijke beslissingen gaar te stomen voor het daarop volgend ceremonieel van het ‘publieke debat’. Er is een term voor dit bijkans universele verschijnsel: ‘publieke samenzwering’. Wij zijn er aan gewend, wij weten niet beter, wij accepteren bij voorbaat dat het er zo aan toegaat. Onze volksvertegenwoordigers zweren – door ons gemandateerd – samen. Zo is nu eenmaal ‘het politiek bedrijf’. In het geval van een “door de kroon benoemde” burgermeester is er inmiddels een ‘vertrouwensspel’ in zwang gekomen, dat heel ‘publiek’ in het dagblad Het Parool beschreven staat (*). De burgers van deze stad komen er niet aan te pas, hoe kan het ook anders? Welk kind kiest zijn of haar eigen vader of moeder? Wij stadsburgers zijn immers niet anders dan onmondige kinderen?

Gisteren kwam ik bij een onderzoek bij het IISG, teruggravend tot in de zestiger jaren, een pamfletje tegen over hetzelfde Amsterdam in andere tijden waar het ging over het ontberen van ‘demonstratievrijheid’ en op datzelfde pamfletje stond ook de eis voor een “gekozen burgermeester”. Dat was in de tijd dat iedereen nog onverbloemd wist te spreken over ‘regentenmentaliteit’, waar vandaag een waas van overmatige communicatie ons vrijwel blind heeft gemaakt voor de grote mate van continuïteit van het systeem van macht.


De keerzijde van dit pamflet met de ondertekenaars, is interessant, omdat een deel van de genoemde socialistisch georiënteerde organisaties (ANJV, OPSJ gelieerd aan de Communistische Partij; FJG aan de PvdA) waarvan meerdere leden later tot in hoge regionen van diverse politieke partijen gestegen zijn, het in bijna een halve eeuw toch niet voor elkaar hebben kunnen krijgen om dat van de “gekozen burgermeester” ook echt voor elkaar te boksen.


Ik heb hier nog een schets voor een verkiezingsaffiche liggen die laat zien hoe het er in de Regentenstaat der Nederlanden aan toe gaat, een ontwerp dat  jammer genoeg altijd actueel blijft…

=====
(*) Dit is de beschrijving van ‘democratie ten voete uit’ in het Parool van 23 juni 2010 11:23 uur

“AMSTERDAM – Amsterdamse gemeenteraadsleden hebben per sms een oproep gekregen om woensdagavond naar de Stopera te komen. Het moest geheim blijven, maar daar vindt om half acht een raadsvergadering plaats. Enig agendapunt: de voordracht van een nieuwe burgemeester.

Bij aanvang van de vergadering krijgen de raadsleden de voordracht onder ogen van de ‘vertrouwenscommissie’, waarin alle fracties met één lid zijn vertegenwoordigd.

Tot nog toe bekende kandidaten zijn Eberhardt van der Laan, Roger van Boxtel en Annemarie Jorritsma. De voordracht bevat in principe twee namen, waarbij als het aan de commissie ligt de nummer één Job Cohen opvolgt. Vervolgens volgt een schorsing van onbepaalde tijd, waarin de fracties apart vergaderen over de voordracht: steunen ze die of proberen ze de nummer twee naar voren te schuiven?

De raadsvergadering wordt hervat met een geheime, schriftelijke stemming. De uitslag wordt gemeld aan de commissaris van de koningin en de twee kandidaten. Daarna maakt de gemeente officieel bekend wie kandidaat nummer één is.

Die kandidaat wordt bij het kabinet voorgedragen voor benoeming. De hoop is dat het kabinet volgende week de voordracht bekrachtigt. Dan kan de nieuwe burgemeester 7 juli in de raad geïnstalleerd worden.? (HET PAROOL)

23-06-10 11:2″

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »