Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Caribbean and neighboring areas’ Category

MamanBrigitteVeveHaiti2

The vodou deity Madam Brigitte is a death ‘loa’ the wife of Baron Samedi, she drinks hot peppers and is sym,bolized by a black rooster and she protects gravestones in cemeteries. She is invoked to raise the dead, shown is a priestess drawing her ‘veve’ (symbol).

In the digital magazine of my Surinam friend Henna Goudzand – OERdigitaalvrouwenblad – a short article (in Dutch) has just appeared by Astrid Elstak Lie on the women’s movement in Haiti and the impact  of the earthquake killing some strong and  active women: Myriam Merlet, Magalie Marcelin en Anne Marie Coriolan. The article describes the bad fate of women in Haiti, the small progress made and the danger of a backlash if the active participation of women is not given more priority, especially by the outsider forces USA and international NGOs that seem to have taken over the country at this moment. I was asked to make an illustration for this article andI take the opportunity to republish the emblem  and its inspirational sources here:

DESCRIPTIO: The vodou deity Madam Brigitte is a death ‘loa’ the wife of Baron Samedi, she drinks hot peppers and is symbolized by a black rooster and she protects gravestones in cemeteries. She is invoked to raise the dead, shown is a priestess drawing her ‘veve’ (symbol).

INVOCATIO

Haitian Creole –

Mesye la kwa avanse pou l we yo!
Maman Brigitte malad, li kouche sou do,
Pawol anpil pa leve le mo (les morts, Fr.)
Mare tet ou, mare vant ou, mare ren ou,
Yo prale we ki jan yap met a jenou.

English-
Gentlemen of the cross (deceased ancestors) advance for her to see them!
Maman Brigitte is sick, she lies down on her back,
A lot of talk won’t raise the dead,
Tie up your head, tie up your belly, tie up your kidneys,
They will see how they will get down on their knees.
(Meaning, tie up your belly, ‘gird up your loins’ to prepare for the strain
of work, we will make the people who did this evil spell get down on their
knees to beg pardon and receive their punishment.)

invocatio =

Haitian Creole –

Mesye la kwa avanse pou l we yo!

Maman Brigitte malad, li kouche sou do,

Pawol anpil pa leve le mo (les morts, Fr.)

Mare tet ou, mare vant ou, mare ren ou,

Yo prale we ki jan yap met a jenou.

English-

Gentlemen of the cross (deceased ancestors) advance for her to see them!

Maman Brigitte is sick, she lies down on her back,

A lot of talk won’t raise the dead,

Tie up your head, tie up your belly, tie up your kidneys,

They will see how they will get down on their knees.

(Meaning, tie up your belly, ‘gird up your loins’ to prepare for the strain

of work, we will make the people who did this evil spell get down on their

knees to beg pardon and receive their punishment.)

========
references are:
http://en.wikipedia.org/wiki/Maman_Brigitte
http://www.rootswithoutend.org/racine125/goddess.html

Read Full Post »

Did choose these two examples of raw video footage from Haiti because there is no voice over, no music, no appeal… just an eye witness with a camera that registers. This kind of untouched documents are rare. Everybody is mimicking at the moment the disaster relief propaganda style appeals with heart breaking music, voice-overs, mixing often the same images, the same footage.

How to help en who to help is still a big question for us outsiders, but one need not to be in a hurry…. there is always the long dreadful aftermath with its many needs and support structures that will be more clearly defined and adapted to individual financial help. I am in a process to try and find out which organizations have a long and positive record of activity in Haiti (the Dutch NGO database of CIDIN/University of Nijmegen may be a source). More structural structures are needed for individual disaster support and the means to do so are there with the internet tools we have now. The disaster industry is needed of course, big scale operations first, however questionable the mechanism may be. There should be also a second line of help that allows for small initiatives, grass root support.

Now just the two high resolution video examples the only ones in a set of 80 videos at the Vimeo web site that let us into the harsh reality without a filter.

The Reformed Church in America’s General Synod President, James Seawood, and an RCA delegation were in Port-au-Prince when the earthquake struck. This is footage taken by Rev. Seawood in the moments just after …. by clicking the  full screen icon at the right in the bottom bar of the video you can see the high resolution full screen version…

The above video has been taken by James Seawood of The Reformed Church in America’s General Synod, he and  a RCA delegation were in Port-au-Prince when the earthquake struck. The footage  shows a 9 minute uninterrupted (non-montaged) video take while mr. Seawood and his company walk down from a somehow untouched area with buildings still standing into what looks from afar as a cloud of dust…. The crowd in the street shows a mixed behavior from very contained to horrified outbursts.

This video is taken in the south of Haiti by a staff member of the Global Orphan Project

and has the following caption: “1/12/2010 Haiti was hit by a massive 7.3 magnitude earthquake, here is some footage from one of our field partners on the ground in the south of Haiti.”

Read Full Post »

Verschuivende aardkosten maar geen sociale verschuivingen in Haiti.

Ushahidi betekent ‘getuigenis’ in Swahili en het is in oorprong de naam van een internationaal collectief dat het initiatief nam om het recente geweld rond de verkiezingen in Kenya te documenteren en daarmee te helpen het te beteugelen. Dat documenteren gebeurde via een website en daaruit groeide een informatie-systeem wwarbij de documentatie ook op effectieve wijze gevisualiseerd werd. Sinds enige tijd wordt dit systeem ook gratis ter beschikking gesteld voor andere noodsituaties.

“The Ushahidi Engine is a platform that allows anyone to gather distributed data via SMS, email or web and visualize it on a map or timeline.

Our goal is to create the simplest way of aggregating information from the public for use in crisis response.”

USHAHIDI website over Haiti aardbeving

Zo is nu op de internet website “Haititi Earthquake” haiti.ushahidi.com. Daar waar de meeste inwoners van Haiti geen beschikking over electronische communicatiemiddelen zoals een computer en een snelle internetverbinding hebben, doet het vreemd aan om ‘real-time’ berichten en beelden uit Haiti te zien binnenstromen. Twitter, Flickr, Youtube, Google Maps alles wordt op de Haiti Earthquake website bij elkaar en gerelateerd aan elkaar in stelling gebracht. Het GoogleMaps venster laat ons inzoomen op een straat en maakt het mogelijk om gevaarlijke op instorten staande gebouwen te spotten of gelocaliseerde vragen over vermisten te bekijken. Het mag een schaamtevol gevoel van virtueel ramptoerisme opwekken, maar wat we zien is meer dat we zonder te hinderen ov er de schouders van hulpverleners en zoekenden naar vermisten mee kunnen kijken. Als altijd is het venster met de stroom van Twitterberichten het meest ergerlijke aspect omdat dit een ongefilterde informatiestroom van dom en stom tot lief en belangrijk laat zien. Het zou goed zijn om die stroom van Twitteraars, waaronder ook de doemdenkenden christen evangelisten die de aarbeving als een straf van god voor die duivelse zwarte voodoo aanhangers zien, niet op dezelfde pagina als de feitelijke en nuttige informatie te geven. De hinkende bode is meestal een betere boodschapper, maar wie zal zeggen of niet in een ander geval een twitterbericht in een specifieke context niet als een geschenk uit de hemel ervaren wordt….die en die leeft nog…
Een ander hulpinitiatief vanuit de hoek van digitale cartografen is te vinden op Google Earth: Haiti Earthquake Maps and Data. Een bibliotheek-pagina van ‘overlays’ op de interactieve wereldkaart van Google Earth. Via zogenaamde KML (Keyhole Markup Language) files waarmee andere kaarten (al dan niet half transparent), trajecten, makeringen en statische data, twee en drie dimensionaal over wereldkaarten en -bollen aangemaakt en getoond kunnen worden. Sinds gisteren is er dan ook een overzicht van zulke KML gegevens op een speciale pagina van Google Earth (deze software is gratis te downloaden). Met GoogleEarth kunnen verschillende informatielagen gecombineerd worden. Aangezien niet iedereen een goed genoege verbinding, snelle computer en groote scherm heeft heb voor dit blog een combinatie van twee kaartlagen gemaakt waarbij de hevigheid van de beving te zien is in cirkels van roze (laag) tot rood (hoog) en verticale kolommen de bevolkingsdichtheid per subregio aangeven. Dan is te zien dat de beving vlak bij het meest dicht bevolkte deel van Haiti heeft plaatsgevonden (klik kaart om de werkelijke maat van de Google Earth kaart te zien). De intensiteit van de beving is gemeten met de MMI, ook wel MM scale (Modified Mercalli Intensity scale) die de effecten aan het aardoppervlak uitdrukt, anders dan de meer gebruikte schaal van Richter die de hoeveelheid vrijgekomen (verplaatsings) energie weergeeft. Ik heb voor all duidelijkheid de twee schalen opnieuw samengevat in één kleine tabel die onderaan dit bericht staat.

Google Earth 'overlays' die intensie van de aardschokken gecombineerd laat zien met de bevolkingsdichtheid. Rood is meest intensief, roze minder. De gebruikte kleuren van de bevingsintensie komen niet overeen met de MMI/MM standaard Klik plaat voor grotere versie....

Vraag blijft wat te doen met die informatievloedgolf die tegelijkertijd binnen en buiten de werkelijkheid staat. Verweg schijnt dichtbij, maar de afstand van mijn werktafel en al de daar opgestapelde apparatuur tot de stank, het puin en de rampzalige ellende waarin de toch al moeizaam overlevende Haitaanse bevolking nu verkeerd, is onoverbrugbaar. Vliegtuigen vol hulpverleners en hulpgoederen zijn al geland of nog onderweg, geldinzamelingen alom, distributie voorbij het recht van de sterkste zal afgedwongen moeten worden, opoffering en hulpvaardigheid zal ook voorkomen, maar wat het meest verontrustende zal zijn is hoe de sociale onvrede en de eeuwenlange Haitaanse traditie van bendes en knokploegen gaan uitwerken. Wat zal het verschil zijn tussen zichzelf organiserende bendes van ‘caco briganten’ en de orde handhavende internationale troepenmachten, misschien komen deze twee tegenoverelkaar staande krachten door de omvang van de ramp nog eens naast elkaar te werken…. De autoritaire en rascistische Amerikaanse militaire bezetting van Haiti aan het begin van de vorige eeuw is diep ingesleten in het volksbewustzijn, ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dezelfde troepen die aanvankelijk zovbeel moeite hadden met hun optreden na de stormramp rondom New Orleans, nu als vredebewaarders ingezet gaan worden, maar de geschiedenis hoeft zich natuurlijk niet te herhalen… Militaire macht kan ook ten goede bij rampen aangewend worden daarvoor zijn gelukkig ook meerdere recente goede voorbeelden.

Als ik de beeelden van de Haitanen in diaspora op mijn televisie zie… drommend om een computer, tevergeefs bellen, denk ik “zijn die niet samen te smeden tot een nieuw soort hulpverleningsbrigades, iedere groep niet Haitaanse hulpverleners of militaire neemt een groepje Haitanen mee die de meest afgrijzelijke misverstanden die anders zullen ontstaan kunnen voorkomen; hoeveel honderduizenden kanidaten zijn er niet in Canada, de USA en Frankrijk , alsook kleinere gemeenschappen in aanliggende landen….”

Het Rode Kruis heeft ook al een web-site voor communicatie tussen familieleden en kennissen zoekenden gestart op hun website familylink (op dit moment lijkt de site niet te werken of overbelast, maar dat kan morgen weer verholpen zijn. Op de digitale radio van de Verenigde Naties staat een kort interview over dit initiatief, zo ook een telefoon interview met een medewerker van de Verenigde Naties – David Wimhuirst – die levend uit het instortende hoofdkwarier is gekomen, hij beschrijft hoe de dikke betonnen pilaar in zijn werkkamer hem de enige veilige plaats leek om in te nemen terwijl het gebouw heftig heen en weer schudde….

Als je naar dagelijkse beelden uit Haiti van voor deze ramp en van voor de cyclonen en grote overstromingen kijkt dan komt mij dat al als een rampsituatie voor, zoals deze foto uit 2006 van een ‘bidonville’ aan de rand van Port-Au-Prince met de veelbelovende naam Cité de Soleil gebruikt als een illustratie bij een verslag van een Canadese militair werkzaam voor de MINISTAH (Mission des Nations Unies pour la Stablisation en Haiti). Het was in deze krottenwijk dat in 2005 en 2006 bloedige confrontaties tussen Haitaanse politie gesteund door Verenigde Naties MINISTAH troepen en gewapende bendes plaats vonden (tientallen doden werden geteld onder de bevolking). In hoeverre deze bendes de belangen verdedigden van de straatarme bewoners aanhangers van Lavalas beweging van de nu verdreven president Aristide (1993/1994; 2001/2004) of enkel gewapende criminelen waren is moeilijk te zeggen omdat sociale beweging en criminele bendevorming in Haiti vaak in elkaar overlopen (zie onderaan twee bronnen met heel verschillende interpretaties van het bloedige 2005 Cité deSoleil incident). De foto staat model voor de opeenstapeling van geweldadige conflicten en voortdurende wisselingen van macht in Haiti waardoor de leefomstandigheden alleen maar verder zijn afgegleden. De vraag is hoe deze onder de oppervlakte broeiende en voortdurende oplaaiende tegenstellingen zich als sociale bevingen zullen gaan manifesteren en zich vermengen met de gevolgen van de desastreuze aardschok van deze week…

Bidonville/krottenwijk Cité de Soleil gefotografeerd in augustus 2006 door een militair van de MINISTAH (zie link Candese militair voor origineel bijschrift). Het enige voordeel van het wonen in deze miserabele tentachtige krotten zou kunnen zijn dat je er meer kans op overleven hebt bij een aardbeving doordat je niet onder stenen muren, staal of lagen beton bedolven wordt. Veel bidonvilles zijn ook aangeplakt tegen de steile heuvels van de stad, daar zal dit ongerijmde voordeel zeker niet opgaan.

Enkele nadere bronnen:

The Mercalli intensity scale (MMI, also abbreviated as MM) is a scale used for measuring the intensity of an earthquake. The scale quantifies the effects of an earthquake on the Earth's surface, humans, objects of nature, and man-made structures on a scale of I through XII, with I denoting not felt, and XII total destruction. Also shown the equivalent Richter scale (quantity of freed energy) and it's expression in Joule units (the energy exerted by the force of one newton acting to move an object through a distance of one meter).

Via de populaire website HaitiXchange.com vond ik deze link naar weer nieuwe layers met inventarisaties van de ramp dit maal gelvered door Gogle, die naast het agressief verdienen van geld ook dit soort werk verricht. Voor de niet ‘zware gebruikers’ van het internet onder u, hierbij twee screenshots met een toegevoegde legende met de stand van inventarisatie van 15 januarie 2010:

Screenshot van GoogleEarth Port-Au-Prince overlay met een overzicht van ingestortte gebouwen, grondverzakkingen, kapotte infrastructuur en tentenkampen, stand 15 jabuarie 2010.

Eeen dieper inzoomen op een deel van Port-Au-Prince die de golfijzeren krotjes laat zien, die wellicht niet allmeaal omgevallen zijn en de her en der verspreide meer constructiemateriaal bevattende huizen die het begeven hebben. Links boven lijkt een tentenkamp te zijn (dichter netwerk van steegjes en nogal wat blauw plastic zeil, maar ik kan mij vergissen …


Screenshot van GoogleEarth ingestortte gebouwen in Port-Au-Prince zoals gemarkeerd op 15 januarie 2010.

Twee bronnen over het Cité de Soleil incident uit 2005 die inzicht geven in de complexe verhoudingen tussen de allerarmsten, de vredeshandhavers van de Verenigde Naties, het politiekorps, de bendes van sociaal georienteerd tot crimineel en de elkaar bestrijdende Haitaanse politeke machtsgroepen:


Titelbeeld van de webpagina van Haitiaction.net en het Haiti Informatie Project (HIP) over het Cité de Soleil incident in juli 2005. Klik plaatje om naar de website te gaan...

De weergave van hetzelfde gebeuren in het jaarverslag van de Verenigde Naties 2005 op de pagina's 386/387; link is naar de Google Books online versie van dit rapport. Klik plaatje om naar link te gaan....

Read Full Post »

Halfbloedjesland

A quick collage made for the OER magazine on the basis of a picture I did find on the cover of another Surinam related printed magazine OSO (vol.28; number 1; April 2009) and the editors have ripped this picture from some archive (I will check what the actual picture origin is, just out of curiosity) it's for a column called "halfbloedjes land" (land of little half bloods). Collage keeps a picture alive!

Last week, by email, two old friends crossed my way, bending back my time line to thirty years ago, to Surinam and Carib literature and working in Paramaribo. Henna Goudzand who I first met in Paramaribo – during the days of a sergeants state and their imposed curfew – was a colleague of my girlfriend Josien Eissens  who had taken a job to instruct new Dutch language teachers over there.

Henna  lives since long in the Netherlands and she did ask me recently to make an illustration for her new digital magazine “OER digitaal vrouwenblad“. The first issue of OER was announced on a blog about Caribbean literature and that appeared to be produced by another friend of who I had lost sight, Michiel van Kempen. At the end of the eighties  – in Amsterdam – he had been introduced to me by Henna as a possible candidate to work on a bibliography of Surinam related books from the collection of the University of Amsterdam. From 1973 till 1998 I worked as a curator of the Documentation Center of Modern Social Movements at the University Library of Amsterdam and my prolonged stay in Surinam – in 1980 – had woken my interest in the cultural heritage gab produced by the Dutch colonial history. In 1991 I had written a proposal for making an inventory of any kind of publication relating to Surinam in the collections of the University of Amsterdam. It was Michiel van Kempen, together with a colleague of mine from the library, Kees van Doorne, who did a splendid job by finding and cataloguing almost 8000 publications (including historical maps), all this within five years. The results have been published in a fat printed catalogue with an impressive index: Suriname-Catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam in 1995.

The last decade I had little contact with the Surinam milieu and so it is a pleasure to be connected again. Yesterday I wrote my first post  for the nice Caraib literature blog, and in the writing process I had a vision of Google helping a project of colonial “Widergutmachung” by scanning all those publications from the University of Amsterdam …. (because when I flip through the description of 8000 or so neatly catalogued books and other publications related to Surinam, such bibliographical items  always give me the sensation of visiting a Gulag camp with thousands of books suffering and moaning, waiting to be set free and communicate with all those eager readers outside the barbed wire fence of academia and copyrights).
aitomatic book scanner

Read Full Post »