Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Automation and decline of the social realm’ Category

KPN gaat merknaam XS4ALL opheffen….. (*)

amsnote6706.03

Op Facebook reageerde ik op bovenstaande XS4ALL handtekeningenactie met deze tekst:

de idee van  XS4ALL uit 1993 werd XS2ALL 

– access 2 all our data –
– with us users more and more out of control –

tijden zijn veranderd wij behoeven nu

XCHNG_CTRL 
– exchange under our (own) control –
– deciding to whom we give access of what – 

XS4ALL werd al jaren terug (1998) opgeslokt door KPN
om nu weer uitgespuugd te worden

Ik lees de tekst van de handtekeningenactie
maar begrijp niet wat er nu bedoeld wordt…
Waartegen? Waarvoor?

Een actie om een merknaam te laten voortbestaan lijkt mij niet meer dan een daad uit nostalgie om een verleden terug te halen dat al lang verdwenen is en nooit meer terugkomt. Zelfs de positie van werknemers bij de KPN afdeling XS4ALL zal er uiteindelijk niet door beveiligd worden (de belangrijkste redenen achter bovenstaande handtekeningenactie die niet expliciet gemaakt wordt).

Ik schreef eerder op Facebook spontaan onderstaande ontboezeming als reactie op een posting van een vriend van mij over de KPN en XS4ALL op zoiets ouderwets als een email-list, te weten die van internet-activisten, stammend uit dezelfde periode als de oprichting van XS4ALL, genaamd nettime… (mailing lists for networked cultures, politics, and tactics) een verzendlijst via email van discussies ontstaan in een tijd toen er geloofd werd in een sociale revolutie die via het internet gestalte zou krijgen:

xs4all_xschng_ctrl


“Wel aan alles gaat eraan
hetgeen ooit XS4ALL was bestaat al lang niet meer
wie heeft de infrastructuur in handen?
de conglomeraten
namen zijn wegwerpartikelen
wie herinnert zich nog de niet geprivatiseerde PTT, als Post Telegraaf Telefoon?
zoals de POST ooit grote gebouwen in de stad, genaamd postkantoor
nu een gepropt in een kiosk of sigarenhandeltje hier of daar
dat zijn post nauwelijks naar binnen kan halen
wat zakken en pakken op pallets met zwenkwielen op de stoep 
en als het druk is staan de mensen (zoals bij de KPN servicepuntje Waterlooplein) zelfs buiten half in de regen
dat is er geworden van de paleizen van Tante Pos…

dus dient niemand verbaas te zijn dat de KPN zich zelf voor de zoveelste keer herschoffelt en alle het overbodig geachte eruit haalt.

Dit bericht gaat ook via de kabels van het conglomeraat met de K de P en de N of die van de Z, de I, twee maal een G + een O…. die het weer pachten of verpachten aan anderen, enkel het computer-management-systeem weet nog wie of wat op welk moment in de tijd formeel gesproken eigenaar van de gebruikte data-communicatie-infrastructuur was of is.

Zijn wij soms verstekelingen op dit netwerk waaraan niets ‘eigens’ meer is?

Moet ik mijn abo bij Ziggo opzeggen? Een ander dat bij de KPN, Vodafone, of welke ‘provider’ dan maar ook?

Is er ergens een onbesmette kabelaar te bekennen tussen hier en Tokyo?

Ik denk van niet.

Moeten we dan al die kabels uit de grond trekken?

Zijn er hackers die de data van ons digi-verstekelingen ‘ondergronds’ weten te smokkelen ?

Zijn niet alle succesvolle pioniers van toen – zoals de Digitale Stad, Hacktic, XS4ALL – geworden tot de nieuwe en uiteindelijk ongewenste fuserende en herschoffelende ondernemingen van morgen?

Wordt niet alles wat – al was het maar even – succes heeft overgenomen samengevoegd, opgeschoond, doorverkocht, uitgekamd op alles wat niet winstgevend is en de rest opgeheven?

Is een stabiele ideële organisatie die niet meegaat met de tijd van maximalisering van gewin NIET het gruwelijkste wat een samenleving gedreven door marktwerking kent?

In welke mate was en is XS4ALL (ooit) een ideële organisatie?

Hoe zit het met de korte golf? …het verzenden van berichten via de stratosfeer, is dat gebied van kaatsende radiogolven die digitaal omgezet kunnen worden nog vrij?

…of rest ons nog slechts de postduif en de fietskoerier, oh nee ook die laatste is vermarkt met een Über app.

Ja ik zie mijzelf nog fietsen – jaren geleden – door de Flevopolder naar een tentenkamp op een weitje in de polder met allemaal discussiërende hackers…

Galactic Hackersparties had je toen (ook nog een keer in poptempel Paradiso)… ik ben er geweest in een verleden vol met idealen die als een salamiworst plak voor plakje afgesneden en opgegeten werden door de winstmaximaliserende conglomeraten…

…hoe lang terug was dat al niet, dat revolutionaire elan van datacommunicatie? 1993 of zo…

Zijn er dan geen nieuwe datageuzen?

… zitten die diep verborgen in het oude medium van een mailinglist zoals de nettimers?

… gaan zij de KPN torpederen? al was het maar een poging met een publicitair karakter?

… moeten we met zijn allen XS4ALL uit de KPN wegkopen?

… hoeveel energie zal dat kosten en kan die niet beter ergens anders voor gebruikt worden?

Wie moer er aan de macht komen om al die kapitalistische kabelaars te nationaliseren en zijn we als dat ooit maar zou gebeuren niet veel verder van huis?

De Rijkskabelaar is ook de Rijksbeknibbelaar…. de Rijkswebwachter…

… denk eens in het het rijksgeregelde dataverkeer in de voormalige Soviet Unie, China, Cuba, Iran…

Kan dan Brewster Kahle met zijn kennis en het Internet Archive en de Way Back Machine een nieuwe superorganisatie, als alternatief voor Google en wat al niet meer realiseren?

Is het nieuwe world wide web systeem al klaar? van die menselijke God die het World Wide Web schiep…. ik lees

“Tim Berners-Lee unveils radical plan for the fabled ‘New Internet’ that will decentralize the global system and allow users to take back control of their data from sites like Google and Facebook….”

Kunnen we daaraan bijdragen, daaraan meedoen? Dat lijkt me beter…

zie deze wiki:

“Solid (Social Linked Data) is a web decentralization project led by Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web. The project is run from the Massachusetts Institute of Technology (MIT). The project “aims to radically change the way Web applications work today, resulting in true data ownership as well as improved privacy” by developing a platform for linked-data applications that are completely decentralized and fully under users’ control rather than controlled by other entities.”

XS4ALL betekent nu dat wij allen met al onze sterktes en zwaktes digitaal toegankelijk zijn voor het winstbejag conglomeraat dat als een duizendkoppig monster steeds andere merknamen gebruikt om een onstilbare honger naar profijt te voeden met ons dagelijkse gedoe op het internet.

XS4NONE is dat het enige antwoord daarop?

Kan XS4ALL veranderd worden in XCHNG_CTRL?

… toegang voor hen die wij uitkiezen tot dat wat wij beschikbaar wensen te stellen. Publieke algemene toegankelijke informatie kan daar een onderdeel van zijn.

SOLID

Berners-Lee has seen his creation debased by everything from fake news to mass surveillance. But he’s got a plan to fix it.

——
Postscript
Ik kreeg een reactie op bovenstaande tekst van Peter P.

Peter van der P Het bestaan enerzijds van xs4all als eigenzinnige en niet alleen maar commerciële provider (zie de steun aan Zuid-Afrikaanse jongeren op dit moment) en anderzijds een compleet and
ere datastructuur zijn volgens mij twee verschillende zaken. De kabels waarover de data gaan zijn per gebied van iemand anders, hier zijn ze van KPN en van de kabelmaatschappijen als Ziggo, die hun tv-kabels monopoliseren.
Zie ik het goed dat er met het opdoeken van xs4all een meer uitgesproken monopoliesituatie gaat ontstaan, waarbij KPN niet alleen de kabels bezit maar ook een vollediger zeggenschap over de toegang? En biedt dat wellicht extra mogelijkheden tot tegengas?

en schreef deze reactie:

Tjebbe Van Tijen Natuurlijk heeft XS4ALL een aparte geschiedenis, ik denk aan het faciliteren van data-communicatie van de oppositie tegen de de wisselende regimes in Belgrado… op het hoogtepunt van onderdrukking aldaar… maar dat alles neemt niet weg dat Xs4ALL besloot om de regen onafhankelijke bedrijfsrechtelijke onafhankelijkheid in te ruilen voor een afhankelijke binnen een geprivatiseerde staatsfirma als KPN. Hoe gedetailleerd ook de vrijwaring tegen inmenging, de onafhankelijkheid werd ermee opgeheven. Daarop concerteert zich mijn overdenking. 
Zie het statenrechtelijk, als je als klein land een regeling aangaat met een veel groter land dan wordt je onontkomelijk een vazalstaat.
Er moet contracttechnisch een optie zijn geweest om een aangegane inlijving van XS4ALL in de KPN weer ongedaan te kunnen maken. Mocht die er zijn, waarom horen wij daar niet van? Ik vermoed dat die er of niet is, of dat de ‘echtscheiding’ dusdanige financiële verplichtingen met zich brengt dat in de praktijk een uittreden van XS4ALL uit het conglomeraat KPN praktisch onmogelijk is, of direct zou leiden tot een faillissement.

Laten we wel wezen ook de KPN kan opgeslokt worden door een andere data-moloch… 

Peter van der P stip het al aan het samengaan van leverancier van data-communicatie met dat van toegang krijgen tot data van de klanten. Dat is zulk een totale chaos (vanuit het gezichtspunt van de klanten/gebruikers) met de staat als Rijkwachtmeester van dat wat de staat wenst te definiëren als privaat-gebied (dezelfde staat die weer sleepwetten heeft gemaakt die ons allen tot verdachten maken en dus toestaat dat onze data constant door de zeef van de politie gehaald wordt) … ik zie iet in in welke mate XS4ALL een wezenlijk verschil zou weten te maken in welke mate ongewenste toegang door wie of wat dan ook tegen gegaan wordt.

Het lijkt mij dat er vooral sprake is van een nostalgisch verlangen naar tijden die voorbij zijn… toen het internet, toen het World Wide Web nog tot het beloofde land van melk & honing van mens bevrijdende communicatie leken te behoren, vrij van al die winstmakerij, pioniersgebied van gelijkheid, zuster- en broederschap.

Natuurlijk niets van dat alles bestaat… maar wellicht is het zo, dat hoe groter de datastromen, hoe gedifferentieerder de kanalen waarlangs gebruikers hun data aanbieden en uitwisselen, hoe meer dynamische vrijruimte (Freiraum) er bestaat.

Ik gebruikte in mijn eerste tekst niet voor niets de term data-verstekeling. Daar ligt de toekomst
 
Tjebbe van Tijen 12/1/2019


(*) Dutch incumbent KPN will no longer offer new subscriptions to its Telfort, Telfort Business, XS4ALL and Yes Telecom brands. Customers of these brands will be brought under the KPN flag. For customers of these brands nothing will change’, according to the provider. Both Telfort and XS4All offer triple pay packages including IPTV from KPN. The change will be implemented in the course of 2019 and 2020. “With the focus on the KPN brand, we will expand KPN’s services with the best elements of the individual brands’, said Jean-Pascal Van Overbeke, Head of KPN’s Consumer Market. “These include the highest rated XS4ALL service, Telfort’s affordable value-added services and Yes Telecom’s personal service and expert business advice.” XS4All is the third-oldest ISP in the Netherlands, after NLnet and SURFnet. XS4All was the second company to offer internet access to private individuals, since 1993. The provider was acquired by KPN in December 1998, but remained an independent subsidiary. After the KPN announcement, former XS4All employee Kirsten Verdel has started a petition to keep the brand alive, which attracted over 8,000 signatures within a few hours.
Read Full Post »

“PLASTERK VIST TEGEN DE STROOM IN en raakt daarbij verstrikt in eigen netten onder gekrijs van meeuwen”

Is de kop bij een prent en tekst die ik op 12 februari 2014 publiceerde op mijn Flickr news-tableau web-site. Het ging om een kamer-debat waarbij de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Plasterk (PvdA) uitleg moest geven aan de Kamer over het bespioneren van burgers. Velen lieten zich in de luren leggen en dachten dat het de ‘volksvertegenwoordigers’ te doen was om bezwaar te maken tegen ‘oorlogvoering in vredestijd’ door het vissen in de data-zee waarin wij allen zwemmen naar vermoedens van mogelijk staatsgevaarlijk gedrag. Dit bleek verre van waar. In 2015 al was er een(nieuw) wetsvoorstel met steun van de Kamer om visgronden en visquoto voor burger-data fors uit te breiden. Ik herplaats hier de prent en het korte artikel om de uitslag van het Raadgevend  Referendum over deze vorm van datavissen (sleepwet) in een kort historisch perspectief te plaatsen….

AMSnote6259.08

“Per Undas Adversas” is de wapenspreuk van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), “tegen de stroom in” voor wat de ‘nationale veiligheid’ genoemd wordt. Een eigen publicatie van deze dienst verduidelijkt de wapenspreuk en het beeld van drie tussen de mazen doorglippende vissen nog eens:

“Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode drijven mee. Zo luidt het devies van de AIVD. Het symboliseert de instelling van de dienst” niet passief meedrijven met de golven, maar actief stroomopwaarts, het oog gericht op de bedreigingen van de nationale veiligheid.” (1)

Dit verklaard het ‘visserslatijn’ van de Minister van Binnenlandse Zaken als hij de Nederlandse natie en de volksvertegenwoordiging probeert uit te leggen wat hij niet zeggen kan & mag: ‘het doel heiligt de middelen’.

Wie Vrede wil, bereidde zich voor op Oorlog. Si Vis Pacem Para Bellum. En zo worden wij allen massaal bespied, als het moet glippend ‘door de mazen van de wet’. Dat is sinds jaar en dag de taak van een Minister van Binnenlandse Zaken, het gelijktijdig bevorderen en afdekken van deze praktijk. (2) Want wat al die dubbelgetongde volksvertegenwoordigers nu eigenlijk wilden met het debat over de halve waarheden en hele leugens van Minister Plasterk, blijft even onduidelijk als de uitspraken zelf van deze bewindsman.

Heb ik wellicht iets gemist? Heeft iemand in de Tweede Kamer gezegd dat afluisteren en napluizen van de telecommunicatie van Nederlandse staatsburgers geheel en al uitgebannen moet worden? Dacht van niet!

Het debat ging enkel over een beroepsmatige onwaarheid die de Minister op televisie had gemeend te moeten verspreiden en de manier waarop hij naderhand de Kamer had geïnformeerd over de ware identiteit van de visser naar onze privé gegevens. (3) Het ging NIET over het vissen zelf.

De Kamer had – zo kon na tien uur debat en konkelpauze begrepen worden – geen principiële bezwaren tegen het bespieden van burgers,en had geen bezwaren gehad tegen tegen de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie als dezen haar ‘binnenskamers’ ‘vertrouwelijk’ op de hoogte hadden gesteld. Kamerleden worden immers van meet af aan getraind in de discrete omgang met niet-publieke-informatievoorziening, in lands- of partijbelang. De commissie ‘Stiekum” waar fractievoorzitters onder zware geheimhoudingsplicht over heikele staatszaken geïnformeerd worden is maar één van de voorbeelden. (4)

Het vissen in onze privé-gegevens gaat ondertussen gewoon door, want “het landsbelang” gaat voor. (4) Het debat in de Tweede Kamer en de ‘motie van wantrouwen’ tegen de Minister van Binnenlandse Zaken was als het krijsen van meeuwen bij het ophalen van het visnet.

===
(1) Algemene brochure AIVD (het devies werd verzonnen door de eerste directeur van de na WWII vernieuwde Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) mr. L. van Enthoven (1949-1961) tijdens het begin van de Koude Oorlog. Tekst ontleend aan een https link van de AIVD site:
www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=aivd+brochure+alge…

(2) De digitale technologie website Tweaker gaf gisteren een korte samenvatting van het debat, waarin de politiek van ‘afdekken’ nog eens bevestigd wordt:
“Volgens Plasterk, die verantwoordelijk is voor de AIVD, moet er over het algemeen zo weinig mogelijk over de werkwijze van de inlichtingendiensten naar buiten worden gebracht. “Dat is een vaste regel.” Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie, die de MIVD onder zich heeft, is het daarmee eens. “We willen zo min mogelijk naar buiten brengen, omdat we mensen die het minder gezellig met ons voorhebben, niet in onze kaarten willen laten kijken”, zei ze in de Kamer. Openbaarheid kan de veiligheid schaden, ‘hoe oppervlakkig de informatie ook lijkt’, benadrukte Hennis-Plasschaert.”
tweakers.net/nieuws/94260/plasterk-onthullingen-snowden-h…

(3) Niet, zoals eerst gesuggereerd werd de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, maar de eigen Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD: “Het kabinet heeft nieuwe informatie naar buiten gebracht over het onderscheppen en delen van informatie tussen Nederlandse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Onderzoek heeft uitgewezen dat 1,8 miljoen ‘records’ over telefoonverkeer (metadata) niet door de Amerikanen, maar door de Nederlandse diensten AIVD en MIVD zijn onderschept.”
www.nrc.nl/nieuws/2014/02/05/kabinet-maakt-draai-niet-nsa…

(4) Dit bericht in NRC/Handelsblad van 14/2/2014 maakt dat duidelijk:
“De ‘commissie-stiekem’, waarin fractievoorzitters van de Tweede Kamer worden bijgepraat over de geheime diensten, is mogelijk wel geïnformeerd over de werkelijke herkomst van de 1,8 miljoen Nederlandse belgegevens waarover de Amerikaanse afluisterdienst NSA beschikte.” De voorzitter van die commissie is de fractievoorzitter van de regeringspartij VVD, die in een ‘de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet’ manoeuvre zijn taak als geheimhouder – uit politieke motieven – veronachtzaamd door te proberen iets te zeggen zonder het te zeggen:
“De conclusie in de motie [ van wantrouwen tegen de Minister van BZ tj.] dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd, is een politiek oordeel. De motie kán per definitie niets zeggen over wat er wel of niet in de commissie voor de inlichtingendiensten is besproken, want dat is geheim.”
www.nrc.nl/nieuws/2014/02/13/kamer-was-mogelijk-wel-al-ge…

(5) Het is leerzaam om de FAQ Frequently (Asked Questions/Veelvuldig gestelde vragen) pagina van de AIVD eens ontspannen door te lezen, daar wordt onomwonden (voor de goede lezer) duidelijk gemaakt dat veel niet kan en mag, maar toch ook weer wel mag en gebeurd. Ik citeer een paar voorbeelden:

“De bevoegdheden van de AIVD zijn alle in de wet geregeld en worden, omdat daarmee een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van burgers, alleen ingezet na zorgvuldige afweging. In een aantal gevallen is voor het gebruik van een bijzondere bevoegdheid toestemming nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

[bw] Tapt de AIVD het internet af?

De AIVD heeft de mogelijkheid in het belang voor de nationale veiligheid telecommunicatie op te vangen. Het kan gaan om telefoonverkeer, sms’jes, e-mails enzovoort. De AIVD mag niet zomaar de telecommunicatie van burgers bekijken. Aan de inzet van de bijzondere bevoegdheden van de AIVD zijn strikte voorwaarden verbonden. De bijzondere bevoegdheden en de voorwaarden waaronder deze mogen worden ingezet, zijn terug te vinden in de Wiv 2002.”

(…)

Wat is metadata-analyse?

Communicatie bestaat uit metadata en inhoud. De inhoud is bijvoorbeeld de tekst van een e-mail, of wat er gezegd wordt in een telefoongesprek. De metadata betreft de data over de communicatie, zoals de afzender, de ontvanger, de duur van een gesprek, de grootte van een e-mail en de routering van de communicatie. Deze informatie is veelal nodig om de communicatie tot stand te brengen. Door analyse van metadata kan de AIVD onder meer netwerken van personen en organisaties in kaart brengen. Zo wordt gekeken welke communicatie voor de taken van de AIVD relevant is. Alleen van die communicatie kan de AIVD de inhoud bekijken maar daaraan zijn weer strikte voorwaarden verbonden.

[bw] Kan de AIVD zomaar telefoons aftappen?
Het aftappen van telefoonlijnen is één van de bijzondere inlichtingenmiddelen die de AIVD ter beschikking heeft. Deze bijzondere inlichtingenmiddelen maken inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en worden daarom pas na een zorgvuldige afweging ingezet. De inzet van het middel moet in verhouding staan tot de ernst van de zaak én het moet niet goed mogelijk zijn de gegevens op een minder ingrijpende wijze te verkrijgen. De noodzakelijkheid moet gemotiveerd aangetoond worden. Voor het aftappen van telefoongesprekken geldt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn schriftelijke toestemming moet geven.

[bw] Wat is het verschil tussen kabelgebonden en niet-kabelgebonden telecommunicatie?
Telecommunicatie vindt plaats door een kabel (bijvoorbeeld in de grond of op de bodem van de zee), of door de ether (niet door een kabel, maar door de lucht). Veel communicatie verloopt tegenwoordig door de kabel én door de ether. Als je bijvoorbeeld belt met een mobiele telefoon, dan gaat het signaal eerst door de lucht naar een zendmast, en van die zendmast verder door de kabel. Voor de grotere afstanden worden vaak nog satellietverbindingen in het traject opgenomen. In beginsel kan elke vorm van telecommunicatie door de kabel, door de ether, of door beide verlopen. Meer informatie is te vinden op de pagina over interceptie van telecommunicatieverkeer.

[bw] Wisselt de AIVD gegevens uit met andere diensten, zoals de Amerikaanse NSA?
De AIVD doet geen uitspraken over de vorm van samenwerking met specifieke buitenlandse diensten. De samenwerking tussen de AIVD en buitenlandse diensten wordt ingekaderd door de Wiv 2002. Bij het bepalen van de mate van samenwerking met een buitenlandse dienst kijkt de AIVD naar de democratische inbedding, het respect voor de mensenrechten, de betrouwbaarheid en de professionaliteit van die dienst, en naar het belang van de samenwerking voor de AIVD.

[bw] Mag de NSA zomaar mijn e-mail lezen?
Volgens de Nederlandse wet niet. De meeste mensen hebben echter een e-mailadres waarbij gebruik wordt gemaakt van Amerikaanse servers of waarvan het verkeer via Amerikaanse kabels loopt. Daar is dan de Amerikaanse wet op van toepassing. Van de Amerikaanse wet mag de NSA, onder voorwaarden, die data inzien.

Lees opgewekt verder op:
www.aivd.nl/organisatie/werk-aivd/veelgestelde-vragen/

Read Full Post »

Ars-Combinatoria_Lull

Found this on a friend’s Facebook page:
“Hello FB friends,
I think you probably know the drill by now. News feed recently shows only posts from the same few people, about 25, repeatedly the same, because FB has a new algorithm. Their system chooses the people to read Your post. However, I would like to choose for myself, so I ask you a favor: if you read this message leave me a quick comment, a “hello”, a sticker, whatever you want, so you will appear in my news feed. Otherwise Facebook chooses who to show me but I don’t need FB to choose my friends!”

It made me react like this…. (think about it I collected over the years over 600 “Facebook Friends”….

Social algorithms steer the human experience by the way actors and events interact. Ars Combinatoria is of all times… calculations and calculators do differ though… chance is always an element in what occurs. Some see all this as a steering by higher or supreme beings, from pre-destination to reincarnation… so is the phenomenon of calculated friends appearing and disappearing by the Facebook system. Anything new? I do not think so. When one just tries to think how over the last century technology changes and appliances of combinatorian principles did steer something we call ‘the news’ one sees similar intend and patterns. Wheels with letters, numbers, words, are constantly turning. Click, kloink, a matching sign or character is found while all those wheels are interacting. Concordance is found or lost. A “FRIEND” appears or disappears on Facebook….
~
Image: a paper computer system of the 13th century, Códex written by Ramon Llull (1232-1315). Cod. Cus. 83: Raymundi Lulli Opera, published version of 1428 (St. Nikolaus Hospital-Cusanusstif Bibliothek, Bernkas)

Read Full Post »

recent 'détournment' of TNT advertisement campaign

Modern times: the last remaining real post office in the town centre of Amsterdam, based in the combined building of Municipal Hall and Opera (Stopera in the local Amsterdams-language) has been closed down without warning a month or two ago. The state postal firm has had many name and organisation changes in the previous years and is called TNT now.

What we did get in the place of a full post office with 10 counters, was 1 M2 of shop desk space in the big super-market shop of Albert Heijn in the same area. This shop is open each day from 10 to 22 hours, not so their Postal Office desk. Last saturday we needed to buy stamps to send an enveloppe with a signed document. Postal Desk closed. On monday (today) we tried again. Postal Desk closed!! The scale to weight letters did not work so the “whole post office” was closed down. This comes in the same week that the government changed the Postal Law, allowing for less than each day of the week delivery of letters. So NO postal delivery on mondays. Now, in practice in our part of the Inner town there was NO delivery on monday mostly anyhow, anymore for years….

I hate AH blog, click image for link

It is in this process I discovered a web blog “I hate Albert Heijn” protesting against the monopoly of that foodshop chain in the Netherlands which is a killing machine for any small local shopkeeper. I just see that there also is a campaign I hate TNT the name multinational that is specialised in killing off postal systems in EEC countries… formerly PTT (Post Telegraaf  Telefoon, Royal of course), then it has been chopped up into so many names and firms that most of us Dutch have no idea anymore how the service is called: PTT, KPN, TPG, TNT, POST.NL … the royal crown on the logo remained the only constant.

Three decades of splitting up the state postal company as expressed in logos...

That is what Royal means today in the Netherlands: more expensive, less jobs and less service.

Koninklijke Ahold = Royal Ahold, the international holding company of Albert Heijn.

Albert Heijn the food super-market company – shortened as AH in Dutch – also has a Royal status, for decades already … so it comes as no surprise that a simple job like weighting a letter and selling the correct postal stamps is a service they fail to supply on a daily basis.

Read Full Post »

When images could be searched with images. The idea has been there for a long time, some early big databases could do it a bit, like one designed by IBM of which QBIC (Query By Image Content) is an offspring. This used to be only for customers paying a high price and using dedicated big machines…

The official logo of TinEye company

Often people are not well aware of what they do while searching for images, but almost all image search engines on the net are ‘text based’. Now there is TinEye “reverse image search” and the idea of searching images with images, will  start to become common practice soon. I did a few tests and given the historic moment, a most obvious one is for Bin Laden. Google image search said it has 290.000.000 pictures for me.

Search results from Google on the basis of the text search string "Bin Laden"

I choose one of them – just the  top left one of the first page that came up – and ask TinEye to check its database for me, comparing my chosen image with whatever other images having the same elements.

‘The same elements’, therein lays the magic… as my example shows many variations just based on one picture, readily available on the internet for years. All kind of alterations are now available on-line, as so many people wanted to be rummy, funny, mean or otherwise about Bin Laden. In all 1340 variations turned up by using the TinEye web site. Many variations were only slight, others greatly deviating from the original.  This result comes from an algorithm that searches for a whole set of parameters on a dataset of 1.9532 billion images.

Search results on TinEye are stored only temporary and this was  the URL from which I took the examples in my further deliberations below:

http://www.tineye.com/search/9488fe41bea7711086575c12eb6b5b71320f3120/?page=2&sort=score&order=asc

We have here such a large data set that we can observe the effectivity of the comparing algorithm. I was impressed very much at first. Even to such an extend, that I wondered whether or not also a text element had been used, as some kind of ‘identifier’ or ‘delimiter’ in the automated search operation. To find out if that is so, some double checks are necessary. Feeding back to the system its own results, applying different names to images and other information around images on web pages used, could be part of such a method of control. I have not been able to do this yet, and when I think it up, other people must already have thought to do the same or have done it already. It will need an hour or so of searching. Until then, marvel and suspicion at the same time, which made me go on, a bit more in detail of my first test.

I found that the smartness of the visual robot system was – sad enough – contradicted by the interface it offered. It is a cumbersome table like text based result, ten at a time, whereby our possible visual associations are constantly hindered by the non-functional design of the TinEye Robot page. Even Google Images (not  a master of good visual design) has understood that there is the ‘agile eye’, and offers since a year or so, a tableau of images. Our eyes can swiftly purvey big sets of images, within milliseconds. Not in the straightjacket of the alphabetic sentence structures from top left to down right bottom, making a little jump from right end to left start at each line, but in a much more jumpy and associative way. To make my point I have selected 47 examples from the search result of Robot TinEye (10 web pages of the 134 on the TinEye site, with 10 images per page) and threw them together in one pane, one tableau.

Click this picture to see it at full size and test the theory of the jumpy agile eye...

While looking at  the first hundred results a second time, some doubt crept in whether what is offered here is solely the result of a visual search. I decided to venture a bit deeper in the 1340 examples TinEye had come up with and in the end I looked at all of them, which left me – because of the ‘ten at a time’ interface with a lame wrist of doing all the clicks. What a machine can not do without the help of a human, a human can do without a machine at ease and so I selected a few visual categories that seemed to me not congruent with what I expect automated visual comparison can do. Five main categories and let’s try to forget the level of stupidity of the metamorphoses of the portrait of Osama Bin Laden. The argument is about what an algorithm to compare images is able to do.

1) montaged faces of more or less known political figures on Bin Laden's portrait, starting with Obama variations; 2) some variations with a change of make-up and color; 3) camouflaged Obama's with the last one on the row a complete exception of image patterns see most of the other examples shown here; 4) Obama impersonations for fun among friends; 5) hair dress and head gear changes.

The most unlikely ones to be derived from image comparison solely are 3.3, 3.5 and something which is literally on the edge is picture 3.6, which looks like Obama and only at the right hand side the contour of Bin Laden remains visible vaguely.

When looking at the examples on row 4, one wonders why when all these clumsy impersonations do come up in a search action, why not thousands of bearded men in a white clad and a white turban are found also in such a search, that is run on 19532 billion image database?

Row 5 seems to be an easy job, as the beard and the face elements remain constant, though image 5.5 hides one of the eyes almost completely with the blue hat.

It all points in my observation of this moment in the direction of more than just visual search elements. This is of course absolutely fine and a very logic thing to do, it only differs from the explanation given by TinEye on its web site:

TinEye is the first image search engine on the web to use image identification technology rather than keywords, metadata or watermarks. [About page of  TinEye]

Many more questions remain, like if the face tracking software development of the last two decades is one of the elements used in the comparison techniques of TinEye, and if so, then we step from an academic technical discussion into a social one. The potential of automated face tracking of photographs posted on the internet with all kinds of other intentions than enabling whatever security and surveillance initiatives, can become problematic. The TinEye seems to be most popular now with persons and organizations selling pictures and wanting to trace misuse of what they claim to be ‘their copyright’ or ‘intellectual property’. Of course a certain amount of control can be useful, but we know that when it comes to copyright claims only the most powerful will be able to profit and ownership of images also can lead to undesirable forms of censorship and blockages of what is called ‘fair use’. Other application of the TinEye Robot  could even have far stretching consequences.

Now  we all know that any serious secret service is using such face-tracking tools already for many years, on any photographic material available to them. The question is when everybody will start using such tools and combine them with messaging in social networks this might create havoc, doing the opposite of what these networks claim to be for. Many more effects can be expected like the claim to authorship and fame and image searches that show that the same visual thing existed somewhere else before or after. Endless fights over who has been copying who in the digital land of copy cats. The big music industry already runs automated sound sequence comparisons on the tracks and songs that keep raining down from millions of creators and duplicators, trying to construct court cases to catch what they think are gees that will lay them golden eggs in the form of fines. We may praise ourselves lucky that such copyright claims can not be projected back through the centuries, because how many great composers would have had to appear in the courts called by the lawyers of the music industry and who will ever acknowledge the collective creativity of uncountable anonymous masses?

Back to our sweet looking TinEye image robot… I fed it this picture below, that I composed within 5 minutes from three sources, as I wanted to comment on Facebook about people dancing in front of the White House in Washington after the news of the killing of Bin Laden had been announced. Result zero said TinEye. Though anybody following the news would recognize a 1991 Palestine street dancing after 9/11 attack + the 9/11 attack itself + a picture from last week of people in front of the White House celebrating.

Diffused half transparencies are not yet within the competence of our lovely robot and for me that gave a feeling of relieve. As I am by now more fearing than admiring the capabilities of TinEye. Digital panopticism is not yet there, the human eye and human memory still reigns….

Tableau for my Facebook friends "I do not dance in the streets when I am horrified"

[this article will be extended in the coming weeks with my own and possibly your TinEye double check results]

Wednesday March 11 2011

Playing hide and seek with Tineye Robot

Could not refrain form playing a bit with the Tineye Robot and so we played ‘hide and seek’ with its own logo… it took three versions to have the robot effectively hiding behind the manipulated lettering of it’s own logo. Colour change and diffusing with a lense and grain filter did not alter the recognition of the word Tineye. Changing the wheel of the logo did not hide him from his own algorithm, but altering the angle  of his sensor ears and his arms + his facial expression by somewhat subtracting his chin, gave the desired effect. The robot is clearly visible to us, but not anymore gto its own software.

The result with the only the lettering recognised and the robot not seen by itself anymore. Click the image for full size view of this screen shot.

Read Full Post »

Het Volksgericht van Maurice de Hond is weer actief: “Een meerderheid van de Nederlanders (72 procent) vindt dat de hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak, de 27-jarige Robert M., een levenslange gevangenisstraf zou moeten krijgen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond” schrijft het Parool.

Wie pakt deze hijgerige digitale turfer van het ‘gezonde volksgevoel’ zijn digitale potlood af? Wie roept de stokerige journalisten die Maurice de Hond gretig blijven publiceren tot de orde? Het is volgens De Hond en zijn pers-uitlaatkleppers, alsof wij geen onafhankelijke wetgevende instanties in dit land hebben, die strafbare feiten eerst onderzoeken, dan het ten laste gelegde proberen te bewijzen, dit ter zitting brengen en daarna pas beoordelen en uiteindelijk – als de onomstotelijk bewijs gevonden wordt  – tot veroordeling overgaan, met afweging van al het gene dat aan omstandigheden naar voren is gebracht.

*

De gangbare rechtsgang wordt ter zijde geworpen door bovengenoemde opiniepeilers en massabespelers. Voor hen zijn enkele eenvoudige vragen voldoende om tot een oordeel te komen. Dit is even verwonderlijk als verwerpelijk , daar het enkele jaren terug dezelfde Maurice de Hond was die een gerechtelijke uitspraak in twijfel trok en gedurende zeer lange tijd in twijfel bleef trekken. Dat laatste is een ieders burgerrecht, zo ook dat van Maurice de Hond, maar als het gerechtelijk apparaat dan al kan dwalen, waarom dan steeds maar weer dit digitale volksgericht met zijn overgesimplificeerde vraagstelling inzetten? Met het enkel mobiliseren van kwaadheid en angst uitgedrukt in een dubieus percentage eindigen we in een rechterlijk verdwalen… Gaat het de Hond en de media die zijn berichten klakkeloos overnemen, wellicht om een voorzet voor de eis van de Officier van Justitie, die tegenwoordig de onrust in de samenleving mag laten meewegen bij het bepalen van de geëiste strafmaat?

Eergisteren was het de vraag of een PVVer met een strafblaadje al dan niet moest opstappen uit de Tweede Kamer. Gisteren wat te doen met een van pedofiele handelingen verdachte persoon. Hunkert De Hond naar het einde van de rechtstaat? Droomt hij van een directe digitale democratie waarbij computer fora via multiple choice vragen het land alsook het recht bestieren? (**)

De gedachte ‘meetbaarheid van de samenleving’ houdt ook een verwachte stuurbaarheid van de bevolking in. De grensovergangen tussen ‘opiniepeiling’, ‘opinievorming’ en ‘opiniesturing’ zijn onzichtbaar. Het is betreurenswaardig dat wij door de media door dit soort gemakkelijke en letterlijke en figuurlijk ‘goedkope berichten’ overspoeld worden. Een meer moed vereisende analyse en debat over wat nu crimineel en straffen is, of waarom de organisatie van opvoeding en onderwijs onvoldoende blijkt te zijn om seksueel misbruik  te verminderen, zou beter zijn geweest. Waarom niet eerst de  vraag stellen of er – statistisch gesproken – nu echt sprake is van een toename van het zich vergrijpen aan kinderen? Dat zijn cijfers die meer bijdragen aan een publiek debat over misbruik van kinderen, dan haastig vergaarde digitale meningen. De dames en heren journalisten zouden – door middel van journalistiek speurwerk – zulk soort informatie boven tafel moeten zien te krijgen, in plaats van weer een persbericht van het Digitale Tribunaal van Maurice de Hond letterlijk en zonder commentaar ‘prominent’ over te nemen.

——

(*) Een ‘détournement’ van een spotprent van Bas Köhler die – in oorspronkelijke vorm – gericht was op de PVV als guillotine en de rode roos – het symbool van de PvdA – als geëxecuteerde; prent gevonden middels het zoekwoord ‘volksgericht’.

(**) Maurice de Hond schrijft op zijn web site: “Mijn stelling is dat het Nederlandse bestuurssysteem niet meer aansluit op de eisen die de huidige samenleving stelt. Veel van wat er in Nederland de afgelopen jaren is gebeurd, zie ik als kenmerken van het naderend einde van het Democratisch systeem dat Thorbecke in 1848 heeft geschapen. Of dat goedschiks of kwaadschiks zal gebeuren hangt af van een aantal externe factoren. Maar ik verwacht dat dit proces zich in de komende tien jaar zal gaan voltrekken.”

In een via zijn site toegevoegd document in PDF formaat (Schets burgerdemocratie) wordt dat nader gepreciseerd en zoals Maurice het ziet is het zoiets als keuzes maken via je pinpas voor de bank:

“Iedere kiesgerechtigde Nederlander krijgt een kiesnummer en een eerste “pincode”. Om te mogen stemmen zijn ze verplicht één keer in hun leven hun kiesnummer activeren. Verwacht mag worden dat tussen de 80 en 85% van de Nederlanders deze activering vroeger of later tot stand zal brengen.”

Ik ga hier niet de details van het over-simpele plan van De Hond herhalen, beter is het in zijn eigen woorden te lezen. Wel moet mij van het hart, dat het met name de huidige praktijk van De Hond zelve is die mij het ergste doet vrezen als ik zijn meer simpele en dynamischer systeem van volksvertegenwoordiging lees. Volksreferenda – die in de gedachtegang van De Hond gemakkelijker en vaker kunnen plaats vinden – zijn vaak uitvergrote opiniepeilingen, waarbij het aan de orde zijnde voorstel meestal geprofileerd wordt als ‘conflictpunt’ inclusief de daarbij behorende versimpeling en verharding van standpunten. De tot volksgericht wordende opiniepeiling, die ik vandaag weer signaleer, wijst daarmee ook naar een mogelijke ‘Volksdemocratie’ (het woord is eigenlijk dubbel op) die dusdanige gevaren in zich bergt dat al de rompslomp en vertraging van het huidige systeem, betere democratische garanties geeft dan het directe, meer impulsieve digitaal gestuurde model van De Hond.

Interessant is het tot slot te melden dat Spinoza-kenner en vertaler Wim Klever (1930-) in een eveneens in eigen beheer uitgegeven publicatie met de lange titel “Met oude Grieken, van Den Enden en Spinoza naar echte Directe Democratie” (Uitgeverij Vrijstad, 2007) met weer andere ideeën komt voor wat hij een “Virtuele volksvergadering door middel van informatie- en communicatietechnologie” noemt (p.1258 e.v.). Klever komt met nogal wat ouderwets aandoende beperkingen van wie aan die wel of niet aan die virtuele volksvergadering mag meedoen. Nu de vergelijking tussen deze twee visies en andere digitaal gestuurde democratie modellen  te maken gaat deze reactie op een actualiteit ver te buiten. Daar is meer studietijd voor nodig.

 

tj.

Read Full Post »

on the internet you are visible like a car on a high road

on the internet you are constantly visible like a car on a high road

1) the ip-number of your connections to the internet

2) the operation system of your computer (Windows, Mac, Linux, …)

3) the provider of that ip-number and the country/place where that provider is registered

4) the kind of web browser you are using

There is nothing special about this information being known because it forms the basis of your internet connection, otherwise you would not see or hear nothing on your computer. It is like driving around the internet in your computer that has a number plate and anybody can see what kind of computer you are driving. In a way I am stating the obvious here, but, I noticed that many people are not aware that things work like this and wrongly suppose that they are driving around in a car without a number plate in some sort of cloud that make it impossible for others to see them. Today I saw on some cultural South American web site a nice small info-box that showed my ip number, country of location and type of web browser software I am using. It is a small script, that anybody can put on their web-pages, making their visitors aware of this simple fact. Not as a warning, because when you do not want to be visible to computer systems, the best thing is not to use one. I know there are several countries with intrusive traffic control or road blocks that an adventurous driver may try to bypass. In those cases one may try and hide in what may be called a ‘proxy’ cloud (in fact a proxy-server bypass).

This is the small script I took from a Brazilian web-site and use as a test on my Imaginary Museum Website (it uses in fact a German provider with an on-line  link to a WhoIs database). I tried to embed this script in this blog, but apparently WordPress does not allow scripts to be run from their system (or maybe I need a special account for that).

<script src=’http://servicos.morelhp.com/status125x125-en.js&#8217; charset=’ISO-8859-1′ type=’text/javascript’></script>

The actual script called: status125x125-en.js looks like this

O=”%3E%0D%%3B%20%3A%2%3D%%20%2http%3A0A%3Cle226qupx01252in”.split(‘’);Q=”document.write(unescape(%3Cahref22 //morelhp.com/2007/04/status.htmltarget22_blank divtit Coloqueot%3BSTATUSotnoseusite/blog.sty cursorpoterbackground-imageurl87 //www.wieistmeeip.de/ip-address/79widthheightmarg0paddg0px /div a/%3E));”;o=” ”;for(J=14;J>-1;J–)Q=Q.split(o.charAt(J)).join(O[J]);eval(Q.replace(//g,'”‘));

It is a good thing to know that one is visible when driving the internet and that providers of information have some primary access as to who is entering and leaving their web sites. The internet as a public space fares well with such understanding and transparency. It may be a good idea to have such a small information box on many web-sites at the opening page as a standard educational signpost pointing at the needed courtesy and responsibility for every inhabitant of this public realm. Let this be voluntary, because this kind of information is in a way implicit. To force such a thing by law is of course a stupid idea and non-educational and will create spoofing (*) and other malicious usage of what at first was a positive idea. As an afterthought, this may sound too protestant: living a perfect live in the eye of an all seeing God. Dark alleys exist as well on the internet – as in the real world itself – and if they were not there in abundance, we might be tempted to create them…
DarAlleys

———-
(*) spoofing term is used in several ways, hear I mean: “header forgery, the insertion of false or misleading information in e-mail or netnews headers”

Read Full Post »

Older Posts »