Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Consumerism’ Category

Amsterdam_Swim_demassificatie_2018
Die snoekbaars vandaag in de Nieuwe Herengracht gevangen (zie AT5 bericht *) en naar ik hoop weer uitgezet – zie ik als symbool voor de noodzakelijke kentering bij het organiseren van manifestatie in deze stad. Weer de zoveelste ‘massa-manifestatie’ in de stad, waar over het grote aantal deelnemers in de pers gepocht wordt, met groot gejammer dat het dit jaar door vervuild grachtenwater niet kon doorgaan. Is dat wat voor mensen ongeschikt geacht wordt dan wel geschikt voor vissen en andere waterdieren? De gevangen snoekbaars was daarmee de enige deelnemer van Amsterdam City Swim die net uit het water gevist op de foto mocht.

Zwemmen in de gracht? Prima op je eentje of met een klein clubje. Muziek op een bootje (mits niet versterkt) als het niet te vaak is en goed klinkt… kan een aanwinst zijn voor de stad. Hardlopen door de stad? Waarom toch ‘en masse’? Wat is het toch dat al die organisatoren (gesteund door de gemeente) ertoe brengt om het aantal deelnemers steeds tot een maximum op te drijven?

Waarom die concetraties van mensen, teveel mensen… Arena, Ziggodome, overspoelde pretpleinen en -wallen: Rembrandt-, Leidse-… uitgaan en plezier maken in een grote groep, aangevoerd per vliegtuig-, bus-, trein- en metrolading? Toeristen in kluitjes lopend achter de vlag van een gids… Fietsen als toeristische groepsactiviteit, in plaats van als individueel vervoer- en zwerfmiddel bij uitstek.. Wat is die behoeft aan ‘massa’, tot ‘massamens’ gemaakt te worden?

De individueel opererende snoek zoekt scholen aasvis…. zo zijn al die massamanifestaties vooral het tot aasvis maken van mensen, zodat zij zich niet als enkeling, maar in grote scholen bewegen… DAN SLAAT DE SNOEK TOE .. HAP…HAP… de massamens is niet meer dan prooi, verslaafde consument van het heden… die zichzelf het individuele genot ontzegt en zich laat slachtofferen door gehaaide ondernemers.

Het Hollands spreekwoord is “een bliekje werpen om een snoek te vangen” (met iets onbeduidends iets belangrijks proberen te krijgen). Een ‘bliekje’, is een aasvisje, een spiering, dat zijn de tot massa gemaakte mensen, die gevangen worden tussen de scherpe tanden en krachtige kaken van de snoek.

Buig liever de massificatie van Amsterdam om naar demassificatie van Amsterdam.

(*) Tom vangt snoek van ruim een meter in Nieuwe Herengracht
https://www.at5.nl/artikelen/186190/tom-vangt-snoek-van-ruim-een-meter-in-nieuwe-herengracht

Read Full Post »

Picture originally made for my Flickr news-tableau pages in the year 2015 and republished on the eve of Eastern 2018 from Amsterdam with even more easyjet invasion….

AMSnote6266.06

EASYJET AIRBNB roller suitcase bombardment – the more reachable a city, the less attractive it becomes because of invasive tourism that changes the social economics of what were once thought to be the most attractive parts of town… Local services disappear to make place for tourist oriented facilities, Rental houses are sold and often turned into high rent ex-pat apartments and the like. Legal or illegal or half legal more and more houses are turned into temporal or full time rent-out rooms for tourist. Whole trains of roller suitcases can be heard on the week-ends and endless in-between-holidays of tourists flown in on cheaper and cheaper flights. Airplanes which were not flown over the centre of town in the past do so now regularly, because of an enormous increase in air-traffic, so even for setting a foot on the local soil the tourists have invaded the town-space. Who do benefit from this? Certain parts of local businesses, tour operators, and the digitally managed systems of mass transportation and holiday rental: EASYjet and other + AIRBNB.
All this written from Amsterdam, but it could be any other attractive city in the world.

Read Full Post »

SOPA = Stop Online Piracy Act
PIPA = PROTECT IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act
ACTA = Anti-Counterfeiting Trade Agreement

obsolescence = Obsolescence is the state of being which occurs when an object, service or practice is no longer wanted even though it may still be in good working order. Obsolescence frequently occurs because a replacement has become available that is superior in one or more aspects. (…) Sometimes marketers deliberately introduce obsolescence into their product strategy, with the objective of generating long-term sales volume by reducing the time between repeat purchases. One example might be producing an appliance which is deliberately designed to wear out within five years of its purchase, pushing consumers to replace it within five years.

Read Full Post »

The day after Christmas is called ‘Boxing Day’ which was traditionally the day that the better off classes in England would give a box with some gift to their underpaid servants to soothe their class-guilt. Since long this has been diverted into a big shopping sales day for the masses. This year the London subway servants choose to strike on this popular outing day, but as double decker busses remained in service the eager crowds could storm the shops nevertheless. One wonders if not most of the goods with a lowered price have a ‘Made in China’ stamp on it, and when a new kind of ‘Boxer Rising’ will occur to put an end to the exploitive working conditions in China and other low wage countries that are flocking our discount stores and stalls with their products.

The text is taken ‘out of context’ from Deuteronomy 7:16—– It is the shift of the word ‘consume’ over time this tableau is about: “And thou shalt consume all the people which the LORD thy God shall deliver thee; thine eye shall have no pity upon them: neither shalt thou serve their gods; for that [will be] a snare unto thee. – 1769 Oxford King James Bible ‘Authorized Version” …

…or in the Basic English Bible translation made better understandable for us now: “And you are to send destruction on all the peoples which the Lord your God gives into your hands; have no pity on them, and do not give worship to their gods; for that will be a cause of sin to you.”

Read Full Post »