Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Visual Language’ Category

click picture for full size

—–
The text just for web search machines:
for a super lotery ticket the latest iphone unemployment payment withdraw all you money from the bank for work to become a movie star to be repatriated your suitcase a meal an id-card a museum for water 

Read Full Post »

laten we een wandeling maken door Amsterdam
het over marihuana hebben
de avond spreidt zachtjes de gesprekken uit
de avond omsnoert stevig de blikken

laten wij ons haasten om naar de jazz van de regen te luisteren
in het ‘Alto’ van nachtelijk Amsterdam
ouderwets met zijn tweeën bij de schoorsteen
zonder liefdesverklaring… dat voor

de noot regen
vloeide samen met de noot jazz
tot de compositie van nachtelijke extase
de noot regen
haalde de gril van de snaar er tot het uiterste uit
om de toonladder ‘wij’ te spelen

laatste versie van de visualisatie van het gedicht…klik beeld voor grotere weergave

Vanmorgen vond ik in mijn brievenbus het Tijdschrift voor Slavische Literatuur van oktober/november 2010, eenvoudig uitgeven, altijd met verfijnde inhoud en deze keer trof mij het werk van de in Amsterdam wonende Russische dichteres Ljoedmila Chodynskaja (Людмила Ходынская) met een inleiding van Denis Ioffe in een vertaling van Willem Weststeijn. De stad waar ik woon, gezien en gevoeld door onNederlandse ogen en andere zintuigen, heeft mij altijd aangetrokken, omdat ik vaak moeite heb deze stad nog met een blik zonder oordelend weten te kunnen zien. Als lezer van de ervaring van een ander, kan ik mij op deze wijze weer een eigen beeld van de stad Amsterdam maken. Tijdens het lezen kwam mij een recente – onbeduidende – foto die ik op een late avondwandeling maakte in gedachte, zo’n foto waarbij de sfeer van het moment je omarmt en tegelijk vervliegt als je dat met een camera probeert te vangen…


…en met een paar Google Image zoektochtjes en Photoshop-handelingen vloeiden enkele – wellicht al te letterlijke – beeldassociaties daar doorheen. Het eerste probeersel staat hieronder en kreeg direct al de zelf-dis-qualificatie ‘kitsch’ door de erotische suggesties van het gedicht middels het gezicht van een genietende dame en het teveel aan andere toegevoegde beeldelementen. Het bekende probleem van het dupliceren van wat in de tekst staat met beeld, alsook het onvermogen van beeld om de werking van poëzie te imiteren. Picturale bouwstenen laten zich niet volgens dezelfde principes als woorden stapelen: avondbeeld van de Amsterdamse grachten + silhouette van hand in hand wandelend stel + gesolariseerd beeld van een marihuanaplant + door ritmische muziek gestuurde lichtpatronen + vrouwengezicht tijdens het bedrijven van de liefde (eigenlijk een pornografisch beeldcliché). Dit alles bij elkaar leverde onderstaande soeppige prent op.


Hieronder de vereenvoudigde latere versie…. direct onder het gedicht staat steeds de laatste versie. Klik platen voor groeter beeld.

Bij al de mogelijkheden die de elektronische montage en collage te bieden heeft  is het zo dat – gelijk aan muziek en poëzie – de suggestieve ruimte tussen de klanken, tussen de door woorden opgeroepen beelden – het doelbewust weggelatene – even belangrijk is als dat wat aan beeld ingebracht wordt. De selectie gevolgd door de deselectie. Theoretisch gesproken weet ik het al lang, het gaat meer om de opgeroepen persoonlijk gemaakte (idiosyncratische) associaties met een tekst dan om de verdubbeling van het geschrevene en gelezene, zoals bij de toelichtende tekening, de illustratie, de al te letterlijke ‘ licht werpende verduidelijking’. Daar waar ik mij een associatief beeld wenste ben ik geëindigd met een illustratief beeld. Het resultaat van mijn oefening om dat wat met een mooi woord ‘psychogeografische  visualisering’ genoemd kan worden, toe te passen op een gedicht van Ljoedmila Chodynskaja blijft onbevredigend. In eerdere visualisatie-studies van teksten van anderen, gebruikte ik meestal niet een rechthoekig kader, maar een perspectivische bol, zoals in de studie van de ‘literaire pyschogeografie’ van Edo Tokyo. De vertekening van de (glazen) bol, geeft in zijn vorm al aan dat het om een ‘reflectie’ en niet om een ‘projectie’ gaat. Wellicht moet ik die methode ook voor dit gedicht proberen toe te passen. Jammer genoeg is mijn camera met een vissenoog lens kapot en zal ik het door middel van een meetkundige vervorming met gebruik van software moeten proberen. Dat is voor later. Eventuele resultaten zal ik toevoegen aan deze zelfde ‘posting’ op dit blog (via Comments RSS functie button – die enkel zichtbaar is  als er één enkele post bekeken wordt – kunt u toevoegingen laten signaleren). Degene die zich geroepen voelt het zelf anders en/of beter te doen…. aarzel niet, files kunnen naar info@imaginarymuseum.org.

Hieronder documenteer ik de visualisatie-oefening, iets wat ik eigenlijk nooit doe, dit om de redeneringen tijdens het maken van beeld – die anders in het hoofd blijven – nu eens met woorden proberen weer te geven:

[Zondagavond 7 november: Toch nog het element uit het gedicht van de snaar erbij gestopt… heel letterlijk iemand die jazz gitaar speelt “haalde de gril van de snaar er tot het uiterste uit”.  Elegante handen die de snaren beroeren en vrouwelijke rondingen, ook weer zulke onontkoombare beeldassociaties.


[Maandag 8 november tijdens een koffiepauze: Het hand in hand wandelen silhouet blijft een irritant ‘banaal’ element, ondanks de lichte transparantie met de achtergrond. Wat maakt iets ‘banaal’ is dan de vraag, die beantwoord moet worden. Het tussendoor onderzoek gaat verder tj.]

[Maandag 8 november in de vroege avond: het silhouet zag er ‘banaal’ uit door de houterigheid van de vereenvoudigde uitsnede. De linker figuur meer uit het beeld geplaatst waardoor het afwijkend perspectief van deze ingeplakte figuren minder zichtbaar is; iets transparanter gemaakt en wat in kleur verschoven ten opzichte van de doorschijnende achtergrond. De golflijn van de gitaar komt er nu mooi doorheen en verbindt de hand in han d wandelaars met het gitaarspel; dat effect wat versterkt door het contrast van de beeldlaag met het bespelen van de gitaar wat te verhogen.]

Voorbeeld van een psycho-geografische visualisatie van een passage uit NATSUME Soseki (1867-1916) zijn roman "Sanshiro" (het meertje op de campus van Tokyo University is later naar de schrijver genoemd) Klik plaat voor grotere versie....

Read Full Post »

"Aan de Wilde Kust" Stedman 1777 herzien in het jaar 2010 (1) Zoek de 7 verschillen... Klik zoekplaat voor grotere versie.

Kortgeleden dook een tot nog toe onbekende hernieuwde editie van het beroemde 18e eeuwse werk van John Gabriel Stedman‘s “Reize naar Suriname” (2) op met enkele uitzonderlijke  met de hand ingekleurde prenten die op treffende wijze ‘de constante’ en ‘de verandering’ van de geschiedenis illustreren. In dit buitengewoon groot formaat foliant werd ook een ingestoken briefje gevonden met in houterig handschrift een gezelschapsspel vraag: “Men zoeke de zeven verschillen tuschen dezen twee platen.” Nu het is aan de trotse bezitter van dit boekwerk om dit spel door zijn gasten te laten spelen. Wat het woord “gedoogvrouw” moge betekenen hebben wij tot op heden niet kunnen achterhalen, zo konden verscheidene kunsthistorici en biologen ook geen antwoord geven op de vraag wat voor een soort vogel op de rechter plaat te zien is. Een Belgisch historicus die bij toeval ook met deze laatste vraag geconfronteerd werd, zei te vermoeden dat het om de Blauwvoet meeuw ging en wist zelfs enkele strofes uit een Vlaams strijdbaar studentenlied – aan dit dier opgedragen – te citeren:

Ja wij zijn der Vlamen zonen,
sterk van lijve, sterk van ziel,
en wij zou’n nog kunnen tonen,
hoe de klauw der Klauwaars viel.

Op ons vane vliegt de Blauwvoet,
die voorspelt het zeegedruis,
en de Leeuw er met zijn klauw hoedt
mijn lieve dierbaar kruis.

Weg de bastaards, weg de lauwaards.
ons behoort het noordzeestrand,
ons de kerels, ons de Klauwaars,
leve God en Vlaanderland! (3)

Hoe dit alles te rijmen en waarvandaan nu het verband komt met Suriname – dat toch een wereldzee ver van de “blonde noordse stranden” verwijder is, is nu moeilijk meer te achterhalen… zeker is dat afbeeldingen in hun eigen tijd gezien en begrepen dienen te worden, dat zal iedere gestudeerde iconograaf beamen.

——————-
(1) Prent oorspronkelijk op verzoek gemaakt voor ‘Oerdigitaalvrouwenblad‘ een uitgave onder redactie van Henna Goudzand Nahar, een feministisch getint digitaal blad dat een sterke band heeft met Suriname. De vraag was of ik een prent wilde maken die ging over de positie van vrouwen in de huidige politiek, waarbij bij mij direct de persoon en de recentelijk ingenomen positie van CDA politica Ferrier voor ogen kwam. Ferrier, dochter van de eerste president (1975-1980) van Suriname Johan Ferrier (1910-2010). Zij maakte het – na aanvankelijke oppositie, mogelijk om de vereiste de helft +1 meerderheid in het parlement voor de nieuwe regering Wilders/Rutte te verkrijgen. Van dissidente oppositievrouw werd zij tot gedoogvrouw. “De Wilde Kust” verwijst naar de oude benaming van de drie Zuid Amerikaanse Guianas, gelegen aan de kust gaande van  de Orinoco in het huidige Venezuela tot de Amazone-rivier in Brazilië, waarbinnen ook  het huidige Suriname lag. “Avonturen aan de wilde kust” is ook de titel van de historische vertellingen van Albert Helman over ditzelfde gebied, gepubliceerd in 1982.
Deze Stedman historische zoekplaat is ook gepost op het mooie ‘letteren’ blog ‘Caraibisch uitzicht’.

(2) De gebruikte editie van de plaat uit het boek van Stedman is een met de hand ingekleurde (latere 1818) Italiaanse editie in het bezit van de Universiteits Bibliotheek Amsterdam.
Auteur/Vervaardiger: Stedman, John Gabriel (1744-1797) & Lescallier, Daniel (1743-1822)
Uitgever Te Amsterdam : by Johannes Allart
Jaar: 1799-1800
Uitgever/Drukker Amsterdam Allart, Johannes (1773-1812) 077133641
Collatie: 4 dl ill., portr., krt in-8
Annotatie: Met 42 platen en krt. deels uitsl., gen. I-XLII
Vert. van: Narrative of a five years’ expedition, against the revolted negroes of Surinam, in Guiana, on the wild coast of South America, from the year 1772 to 1777 …. – London : J. Johnson & J. Edwards, 1796
Inhoud: Bevat ook twee aanhangsels over Suriname en Cayenne, door Daniel Lescallier, ontleend aan de Franse vertaling.- Paris/Lausanne, 1799
Referentie : Tiele (Bibl.) 1046

(3) De Blauwvoet is het bekende strijdlied van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Het wordt ook Het lied der Blauwvoeten of tegenwoordig het lied der Vlaamse zonen genoemd, naar de eerste regel van het lied. Het was oorspronkelijk het strijdlied van de 19e eeuwse studentenbeweging Blauwvoeterij. Het lied werd door Albrecht Rodenbach gedicht op 25 september 1875. De muziek werd gecomponeerd door Emiel Hullebroeck. Er bestaat ook een minder bekende toonzetting van Johan Destoop. Het lied past in de strijdlyriek van de 19de-eeuwse Romantiek, maar komt ook terug in de latere Vlaamse nationalistische beweging, zoals die zich bijvoorbeeld nog doorzet in de IJzerbedevaart.
De volledige (moderne) tekst variant staat op: http://nl.wikisource.org/wiki/De_Blauwvoet

De meeuw als symbool van vrijheid van Albrecht Rodenbach tot Geert Wilders… klik plaat voor grotere versie.

Het Historisch Nieuwsblad publiceerde eerder (2009? niet na te gaan omdat deze historici vergeten zijn om hun artikelen op hun web site te dateren!) een nogal oppervlakkig stukje over de frappante gelijkenis tussen de meeuw van de Partij voor de Vrijheid PVV en de meeuw zoals gebruikt als symbool door de NSB op een affiche in 1941 “Wat wilt u vrijheid of knechtschap.” Een dier als ‘totem’ is natuurlijk een zeer algemeen voorkomend fenomeen, dus ook bij politieke partijen, van ezels en olifanten tot beren en leeuwen. De zeemeeuw wordt evenzeer als typisch Nederlands in Nederland, als typisch Japans in Japan ervaren…dat heb je met zeevogels en kusten. Voor ons aardgebonden tweevoeters is de door het zerk flitsende meeuw die tegen een donkerende lucht en daar doorheen schietende zonnestralen het licht op zijn witte bast weerkaatst, een mooi symbool van ‘de idee van vrijheid’. Dit is op talloze wijzen in beeld en schriftcultuur terug te vinden. Of dieren er enige ideologie op na houden die vergelijkbaar zou zijn met onze ‘ismen’ valt te betwijfelen. Dierenfabels zijn mensenproducten.  De kop van het artikel in dit door historici gemaakte digitale blad, “Wilders gebruikt ‘besmet’ logo”, dekt de al te beperkte lading van het artikel goed. De historici laten immers na, de gebruikte meeuw-symboliek verdergaand cultuurhistorisch te duiden. De door mij genoemde associatie met de Belgische ‘Blauwvoeten’ beweging, die eveneens de meeuw als symbool gebruikte, bedoeld dan ook niet die Vlaams nationalistische beweging simpelweg als ‘rechts’ of ‘fascistisch’ weg te zetten en daarmee de PVV partij van Wilders te defameren. Het vereenvoudigen van historische overeenkomsten is een specialiteit van Geert Wilders. Het kan niet zo zijn dat de opvattingen van Wilders met een zelfde methode bestreden kunnen worden. Mij fascineren eerder de gelijkenissen in de ideaalbeelden van deze twee politieke bewegingen. Dat wordt dus het onderwerp van een nieuwe studie.

Read Full Post »

IMAGES THAT PREVENT US FROM THINKING… is the subject of an article in Le Monde Diplomatique of this month. The article starts with the the portrait of Bibi Aisha, on the cover of the july 29. issue of Time magazine, the Afghan woman with her nose cut off by her father in law because of an affront to his authority, an act supported by a local – supposedly Taliban – official. The display of this horrific picture triggered a fierce debate, because of the emblematic way it was used with the descriptive accompagning text: “What happens if we leave Afghanistan.” One may confront this implicit argument for Western involvement in Afghanistan and its continuation, with images of civilian casualties by NATO and American forces, especially the structural case of ‘collateral damage’ as a result of always imprecise air attacks.

In the words of Serge Halimi of Le Monde Diplomatique: “Will there be more mutilations “if we leave Afghanistan”? Well, “our” presence has not prevented the people of Afghanistan from being mutilated. The Taliban have plenty of pictures of civilians who have lost limbs or been killed by western missiles. Perhaps Time will publish one. Will it make the front cover? And what caption will it carry?”

July 2010 front cover of Time magazine and a elsewhere published photograph of a demonstration in Kabul August 2010: "Afghan protesters hold placards during a demonstration against U.S. forces and NATO in Kabul, Afghanistan Sunday, Aug 1, 2010. More than 400 demonstrators have marched toward the presidential palace in Kabul to protest the alleged killing of 52 civilians by a NATO rocket strike in the south. NATO has disputed the report of civilian deaths."

The photograph of the Kabul demonstration has been published (just one example of its usage) by an American news web site cleveland.com with the header: “Holland bails out on Afghanistan war, adding pressure on Germany, UK to scale back.”

In Holland itself this news item on a demonstration against US Forces and NATO has – as far as I can conclude after 15 minutes of precise web searches –  not been published. Which is in line with the general strategy of embedded journalism and evasive reporting on civilian casualties,during the years of military involvement of the Netherlands in Afghanistan. I can not recount any serious attempt of the Dutch press to come up with a civilian body count of the Afghan War. Quiet some money must have been invested in embedded reporting, but serious ‘open source’ research (which is much cheaper to do) of casualties of this war other than “our own” boys and girls have not been undertaken. A case of death by ‘friendly fire’ of Dutch soldiers in Afghanistan may be found back in the national Dutch news lines over weeks, but the fate of the the local population during all kind of disastrous incidents and the needed debate of how casualties are counted at all, just does not exist. It makes me remember the ‘news’ on the Vietnam War before 1975 (the Fall of Saigon) and how it was often implicit that when a town or village was under attack, the victims that fell in such an operation could only be ‘insurgents’, Vietcong or their allies. The same thing seems to happen now, with only another insurgent stamp: Taliban.

This being said does not mean that either the Vietcong or the Taliban were or are to be exempted from any criticism on their deeds. We may better try to be conscious of the underlying process of  imposing an emblematic picture  of ‘the enemy’, a phenomenon for which the German language has one single word ‘Feindbild’ (Ennemy-Picture). A ‘Feindbild’ is a generalised picture and mostly pre-cooked in written language and later on may get a visual expression. Often the caricaturist lends a helping hand to typify the ‘enemy’ by enlarging what is seen as typical features of the face, the rest of the body and the way of clothing. The racist and non-racist dividing line in the  depiction of  face and ethnicity  is often hard to draw.

Read Full Post »

MamanBrigitteVeveHaiti2

The vodou deity Madam Brigitte is a death ‘loa’ the wife of Baron Samedi, she drinks hot peppers and is sym,bolized by a black rooster and she protects gravestones in cemeteries. She is invoked to raise the dead, shown is a priestess drawing her ‘veve’ (symbol).

In the digital magazine of my Surinam friend Henna Goudzand – OERdigitaalvrouwenblad – a short article (in Dutch) has just appeared by Astrid Elstak Lie on the women’s movement in Haiti and the impact  of the earthquake killing some strong and  active women: Myriam Merlet, Magalie Marcelin en Anne Marie Coriolan. The article describes the bad fate of women in Haiti, the small progress made and the danger of a backlash if the active participation of women is not given more priority, especially by the outsider forces USA and international NGOs that seem to have taken over the country at this moment. I was asked to make an illustration for this article andI take the opportunity to republish the emblem  and its inspirational sources here:

DESCRIPTIO: The vodou deity Madam Brigitte is a death ‘loa’ the wife of Baron Samedi, she drinks hot peppers and is symbolized by a black rooster and she protects gravestones in cemeteries. She is invoked to raise the dead, shown is a priestess drawing her ‘veve’ (symbol).

INVOCATIO

Haitian Creole –

Mesye la kwa avanse pou l we yo!
Maman Brigitte malad, li kouche sou do,
Pawol anpil pa leve le mo (les morts, Fr.)
Mare tet ou, mare vant ou, mare ren ou,
Yo prale we ki jan yap met a jenou.

English-
Gentlemen of the cross (deceased ancestors) advance for her to see them!
Maman Brigitte is sick, she lies down on her back,
A lot of talk won’t raise the dead,
Tie up your head, tie up your belly, tie up your kidneys,
They will see how they will get down on their knees.
(Meaning, tie up your belly, ‘gird up your loins’ to prepare for the strain
of work, we will make the people who did this evil spell get down on their
knees to beg pardon and receive their punishment.)

invocatio =

Haitian Creole –

Mesye la kwa avanse pou l we yo!

Maman Brigitte malad, li kouche sou do,

Pawol anpil pa leve le mo (les morts, Fr.)

Mare tet ou, mare vant ou, mare ren ou,

Yo prale we ki jan yap met a jenou.

English-

Gentlemen of the cross (deceased ancestors) advance for her to see them!

Maman Brigitte is sick, she lies down on her back,

A lot of talk won’t raise the dead,

Tie up your head, tie up your belly, tie up your kidneys,

They will see how they will get down on their knees.

(Meaning, tie up your belly, ‘gird up your loins’ to prepare for the strain

of work, we will make the people who did this evil spell get down on their

knees to beg pardon and receive their punishment.)

========
references are:
http://en.wikipedia.org/wiki/Maman_Brigitte
http://www.rootswithoutend.org/racine125/goddess.html

Read Full Post »

After the fall of the Dutch government on February 20, saturday morning at 4 o’clock, a new political pallet proposes itself: a coalition of CDA/Christian democrats, PVV/Party of Freedom (Geert Wilders) and VVD/People’s Party for Freedom and Democracy. Fusion of party colors has been used before as a metaphor for politics (paars/Purple for the Social democrat, Christian and Liberal coalition in the nineties’; see postscript for details).

This is the new political flag we may see soon waving from the seat of govermentt (both in a literal and abstract version)… The seagull is the symbol used by the PVV party.

The seagull is known for its  “harsh wailing or squawking calls” and is described as “a carnivore, which will take live food or scavenge opportunistically.” The PVV as a newcomer in party life has not yet chosen a typographical style or font. The seagull apart from its symbolism of a free moving bird, even in harsh weather, is represented by the reflective white of its breasts feathers, an royal house of Orange tail and dark blue silhouette wings as seen looking up at the sky. The blue can be seen as a reference to its liberal party origins (Geert Wilders split off as a person from the VVD/liberal party before founding his own party and  the colour blue was used by the VVD in their early years)

The CDA has in the last decade represented their intentions simply with the colour green and though it is intended to be a positive ‘spring green’ the suppliers of the election paraphernalia – like scarfs and sweaters with party imprint – often deliver something what is more like a poisonous fluorescent green. The typography uses a bold capital lettering.

The VVD has a short while ago switched over to the popular orangist and national football team colour orange with a remnant of the old liberal colour blue. There is a small white line in their letter based logo, behind the ‘D’ of democracy (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/people’s party for freedom and democracy).

As none of the colours used by these potential new government coalition partners (I have taken the colours as used on their web sites) belongs to the pallet of primary colours, the net result of mixing colours gives a ‘drab’ and indistinct effect.

Another possible political pallet would be a red/green coalition, with PvdA (social democrats) and SP (socialist party, former maoists) for the red and D66 (new liberals) and Groen Links (Green Left) both using different grades of green, with Groen Links mostly adding some red in their differing logos, lately with a reversal of word meaning and colour. Whether the central emblem will be a red rose or a a red tomato will be a matter of negociation on the basis of electoral success or failure…Below another possible coalition pallet and maybe three fields on the flag will be not sufficient to get hold of a governmental position. So what about the whimsical middle-right-and-left D66 party helping out? Alexander Pechtold the D66 party leader has made so many attacks on the PVV party of Wilders that he will have a hard time announcing that he considers flying on the back of the seagull. D66 will add just the colour green as a separate field or as a mix with the red… The social-democrat PvdA has several options in altering their two extra attributes aside the ‘socialist red’: they can move their ‘fisted rose’ symbol from its original position at the left to one at the right hand side and they can add a restricted field of capitalist liberal blue as a nice separator from the optional partners in the middle…

The coalition partner of the just fallen Balkende IV government, the Christenunie (Christian Union), may have enough forgiveness to reach out to the left and give their heaven blue helping hands (or is it angels wings?) to yet another possible political pallet and flag….The minimal configuration of any Dutch governmental coalition flag is – still – a ‘tri-colore’ and it may take decades before something more advanced and more ‘representative’ of social complexities, like a rainbow flag, will be waving from the Binnenhof (Dutch government seat in The Hague). Such a flag may even have a design not with clearly separate stripes of colour as shown below, but as a real rainbow whereby both distinctive colours of the spectre can be seen and gradual shadings between them, where one is at loss if it is still red, or already orange, and so on… It would symbolize a more developed form of government as we have now: governance by consent based on a gradual process of coming to a consensus. Fixed dates, terms, dead-lines, and other limits set to enforce decision making, would be frowned upon, by the time that a rainbow pallet would be the best expression of  the political coalition managing the country.

Postscript on Dutch political party colour symbolism
========


The ‘Purple Cabinets” (Paars Kabinetten) covered two periods: 1994-1998 and 1998-2002 and were made up of three parties: PvdA/Partij van de Arbeid (Labour Party), the VVD/Volkspratij Voor Vrijheid en Democratie (People’s Party for Freedom and Democracy/Liberal Party in the Dutch history sense; see my short explanation also on this blog) and D66/Democraten (19)66 (Democrats 1966), 1966 being the founding year of that party amidst political turmoil, especially in Amsterdam with its joyful Provo “revolution”. Paars/Purple added a new pallet to Dutch politics, 1994 it was the first time in eighty years that a government was formed in which none of the  ‘confessional parties’ participated. The notion of confessional parties in the Netherlands means Christian Parties of which there were many in the Netherlands with one big Catholic party (KVP/Catholieke Volkspartij) and many distinct Protestant Christian parties. Three of these fused in 1980 into what is called since then CDA/Christen Democratisch Appèl: the Catholic KVP and the Protestant  CHU/Christelijk Historische Unie (Christian Historical Union), and the ARP/Anti-Revolutionaire Partij (Anti-revolutionary Party). The Catholic KVP used in the fifties of last century still the yellow and white papal colours in vertical stripes, plus the light blue, also associated with the catholic church especially the virgin Maria. In the seventies the people’s party may have felt the competition of the socialist parties more strongly in their stronghold, the southern provinces of the Netherlands, which may explain the introduction of the colour red in some of their election posters (like the one with Klompé and De Jong). The Protestant ARP was the oldest political party in the Netherlands, founded in 1879, the letter ‘A; standing for ‘anti-revolutionair’, anti-revolutionary meaning the refusal of the ideas of the French Revolution. Their favoured colour  in the ARP election posters has been ‘purple’ a colour  which has  several association: royalty in the political arena and in the biblical sense associated with the liturgical period of penitence and mourning. The expensive dye (Tyrian from Lebanon) needed to paint cloth purple, may have given it  its air of exclusiveness, from Roman emperors to copy-cat dignitaries of the christian church. The protestant CHU/Christian Historical Union was a split off from the ARP and had a more liberal attitude to issues like participation of women in politics. The CHU has used a combination of purple and orange in its election posters, displaying their attachment to the royal house of Orange. The christian fusion party CDA has chosen from the beginning to use the colour ‘green’, mostly with lettering in white and in the early eighties still a band of ‘liberal dark blue’. Also D66 has used from their beginning in 1966 the colour ‘green’, thus the CDA has purposely tried to deflate the symbolism of colour coding in politics.


T
he liberal VVD can look back at half a century of continuity of its colour usage. Only in the fifties the colour red can be seen, but then as a threatening red back ground from the Cold War area against which a pure white American statue of Liberty is displayed with the colour blue as a symbol of liberalism. From the fifties onward the royal house orange is added to clarify that the party has no intention to change the Ntehrelands a a constitutional monarchy. The red only comes back in the display of the national Dutch flag as in the Mr Oud election poster.


T
he social-democrat PvdA/Labour party has of course ‘red’ as its main colour. The PvdA is a post war reconstitution of the earlier SDAP/Sociaaal Democratische Arbeiderspartij (social-democrat worker’s party). “Stemt Rood!” (Vote Red) says a postcard from a century ago, with a prototype worker in red clad. The factory chimneys and red flags have long disappeared from the social-democrat iconography, but red still sticks and the joint symbol of European social-democrat parties,  the red rose in a fist, has been kept, be it often in a more artistic rendering than the stylised version of the seventies. PvdA party leader  Wouter Bos and his cortege hand out red roses on their election descents in the streets; a symbolic gesture that a week or so ago has rumoured to have been been highjacked by the leader of the one of the new Dutch parties at the right hand of the spectre (also a spinoff of the liberal VVD party) Rita Verdonk…Rita has been seen campaigning in an almost deserted inner town of Almere on a sunday morning. I somehow think to have seen it on television, but alas, could not find sufficient proof afterward. The colour issue is a strong element in Dutch elections as can be seen in this inglorious reportage of election campaigners on Saturday February 6 in the town of Spijkernisse (near Rotterdam) with the PvdA and their red pullovers, scarfs and roses, versus the orange scarfs of Rita Verdonk and her brand new TON/Tros Op nederland (Proud of the Netherlands) party. A hilarious photograph shows the TON and VVD teams meeting, both using the royal orange as an expression of their political position.


The post WWII right side of the political spectre Dutch parties have little or none consistency in their political colour pallet. I am purposely leaving out the very popular NSB/Nationaal Socialistische Beweging of Anton Mussert – active from the beginning of the thirties to the end of the WWII (who used the Dutch ‘tricolore’ and the colours yellow, red and black) – because the new right wing parties may be xenophobic to a certain extend, but none of them can be characterised as racist and/or anti-semite. To do so would be  a ‘reductio ad Hitlerum‘ , a false comparison.

First post war newcomer on the national scene was the Boerenpartij/Farmers Party of the a man known as ‘Boer Koekoek’ (Farmer Cuckoo, the bird being his family name and in Dutch that bird has another connotation than in English, so not necessarily a fool). Their election poster and the poster of Binding rechts/Bound to the Right (a split off from the Boerenpartij) have green and orange as their colours. The Centrum Partij/Party of the Center  mostly known as the vehicle of its lonely member in the Dutch parliament Janmaat, copied the colour palette of the liberal VVD party  and implementing this in a Dutch national setting with a lion shown in a heraldic posture defending the rights of the “autochthon Dutch population.” The Centrum Partij/CP hardly filled the decade of the eighties with their “neither left nor right” activities and have been subjected to both leftwing activist physical attacks and anti-racist organisation court cases. In retrospect the  xenophobic discourse of CP leader Janmaat  is pale in comparison with some of islamophobic sermon offered by Geert Wilders (it would be too much of a derivation to go in further detail here, but an article of DeNieuweReporter weblog from last year tackels some of the issues at stake).

Interesting to see is that two of the latest upswing parties in the righthand spectre of Dutch politics have hardly any specific typography or colour pallet: the LPF/Lijst Pim Fortuyn (List Pim Fortuyn) and the PVV/Partij Voor de Vrijheid posters look similar in concept though. (for a detailed explanation of the complexities of the phenomenon of Pim Fortuyn you may read my article written just after his murder in 2002). We just see the leaders looking at us in a way that is both composed and joyful, suggesting the new future that lays ahead when we vote for them. Only recently Wilders and his PVV have embarked on some form of design with the seagull as  a totem animal.

The last design to mention, the emblem of Rita Verdonk her TON/Trots op Nederland combines the Dutch tricolore with a royal orange stripe in the middle. Real Dutch royalits wil hoist on official festive days the national flag plus an orange free floating streamer on top. The design suggests also an American police badge that can be flashed in appropriate circumstances…. This is a less than subtle association because Rita Verdonk was a minister for Integration and Immigration and for a short while also minister of Justice in two of the Balkenende governments (2003-2006). She made her political carreer in the VVD party after a period in which she worked in prison management and the Dutch secret services. Verdonk was renowned for her harsh anti-immigration policies and her militant proposals to Dutch parliament to evict and extradite illegal asylum seekers. In the end Rita Verdonk isolated herself by her impulse and populist approach to politics which lead to her expulsion from the VVD party (it could be the influence   of her more youthful alter-ego that make her fail as a states woman, from the years that she migrated as a youngster through successive radical movements from the Union of Law Trespassers (BWO) to the PSP (Pacifist Part) and the Nijmgen squatters movement, Verdonk according to some sources was known in those years as ‘Red Rita’). Will there be a reunion of the tripartite right-wing liberals in the Netherlands? VVD+PVV all in one TON (ton also means barrel in Dutch)? Maybe the Trots Op Nederland/TON emblem has this reunion embedded in its code: Red for Rita, Orange for Mark (Rutten/VVD), Blue for Geert (Wilders)/PVV. I now have the association of Rita Verdonk represented by  a ‘red herring’ at the centre of her TON party emblem.

===
Visual sources either party web sites and for the posters the Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen of the Rijksuniversiteit Groningen plus the archives of the IISG Amsterdam.

Read Full Post »

It is not my habit to make just a quick simple link to another blog, but just now I saw such a a nice example of  anthromorph mapping that I just put the picture here with a a link to the full caption on the most appreciated blog “Strange Maps” (the Netherlands on the top of the hat and Italy as the boot with a heel).

Read Full Post »

A series of messages of  a friend (François Laureys) on the social messaging system of FaceBook community who keeps active contacts in West Africa alerted me to extra ordinary heavy rains and floodings in Burkino Fasso and other countries in the region. I had not seen any covering of this disaster on national Dutch television, and maybe missed  it on BBC news, anyhow us Europeans are not “flooded” with African news anyhow. It can be that the editors in command of our daily supply of misery are careful about the possible ‘disaster fatigue’ of their audience, but when a local disaster occurs in the low countries we can be sure that the flooded camping outside the village of Hoeksewaard – however minor – will get full attention. A recent example was the so called  ‘Weeralarm’ (weather alarm) of our national meteorological institute KNMI because a combined storm and heavy rains were expected on August 20, 2009. Luckily the “planned” storm did not come and the heavy rains failed to materialize, so many complaints did get in form organizers of the compulsive and commercial late summer outdoor festivals, that were either cancelled or delayed. Before, such nation wide offical alarms, everybody accepted the vicissitude of the weather, but now the eager business minds must have started to think up possible damage claim schemes. The national weather institute KNMI was quick to react and has scaled down their ‘televisionized’ national alarms. Anybody with a computer in this country – my good guess is that there are even more computers than inhabitants in the Netherlands – has instant access to the continuous weather radar and its efficient didactic visualizations so a greengrocer with an outside market stall can check the radar on his iphone and take the needed measures right in time. Those are the disasters of luxury that befall us here in Europe.

Left the image of the wetaher alarm day that produced some nuissance (or splendour if you want) but was in the end a minor wetaher event and at the right the weather radar image at the moment of writing this text. Click picture for full size view.

Left the image of the weather alarm day that produced some nuissance (or splendour if you want) but was in the end a minor event and at the right the weather radar image at the moment of writing this text. Click picture for full size view.

The Facebook messages from François about Burkino Fasso where illustrated with local television coverage that has been posted in a copy on Youtube, this is just one example … there are many more videos that show the disaster. A whole series can be found  on Youtube as posted by ‘toussiana’ and also François has posted a series of still pictures on the French web site  L’Atellier de média.


The images of the inundated town of Ouaga kept appearing in my mind as there was what we Dutch call “heavy rainfall” this morning (I lived for a while in the real tropics so I know that real prolonged heavy rains do not occur in the Netherlands). At breakfeast my girlfriend mentioned the possible impact of “El Niño” and when I checked this issue, I bumped into this news item in the Guardian, stating:

Climate scientists have warned of wild weather in the year ahead as the start of the global “El Niño” climate phenomenon exacerbates the impacts of global warming. As well as droughts, floods and other extreme events, the next few years are also likely to be the hottest on record, scientists say.

Other images popped up during my internet search, mostly in British sources (so they do care a bit, may it be as part of their colonial legacy). And as said, in the article of the climate scientists, not just flooding, but also drought appeared to be an issue for the African continent, almost at the same latitude and time. Both West and East Africa are effected by the same major climate phenomenon. Emblematic pictures, very recently published came on my screen and merged in my mind. Next step was my routine check of  ReliefWeb (serving the information needs of the human relief community) an initiative of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA, exists since f1996). Within seconds I found the maps that document both recent African disasters: flood  and drought. So what was combined in my mind I have merged in one tableau picture…

A clickable documented versions will be made in the coming days, but I like to post it in its actual state now already. Click picture for full size view

A clickable documented version will be made in the coming days, but I like to post it in its actual state now already. Click picture for full size view.

As long as the clickable version (I intend to make) is not ready these are the four sources:
– West Africa floods picture from a BBC web site: “Many homeless in Burkina deluge”
– Idem a map  from ReliefWeb in PDF format: “West Africa – Floods location (as of 01 Sep 2009)”
– East Africa drought picture from an article in The Guardian by John Vidal: “Climate change is here, it is a reality’ As one devastating drought follows another, the future is bleak for millions in east Africa.”
– Idem a map from ReliefWeb: “Drought early warning stages in Kenya, July 2009” (in PNG picture format)

I keep wondering whether the satellite instant weather maps can be  seen at least by some people in the effected African regions (though I read that most of the infrastructure of urban areas in Burkino Fasso have been flooded as well). Have there been official warnings and alarms? Could some of the effects of these natural disasters have been lessened if ther would have been some sort of  efficient communication of information? Do I see things biased, as too primitive over there?  In these parts of Africa the ownership, or even just access to a computer, seems to be limited and bandwidth and processing speed of the computers used may be insufficient to display such heavy data streams. National or regional weather institutes do they have these public accessible climate information systems? Many question I have to find an answer for. NASA Earht Observatory certainly has all the information and I could find quickly some recent visualizations of the flooding of Burkino Fasso and neighbouring Sahel countries. I will post them just here, and as the sun breaks through in Amsterdam and it is saturday afternoon, it is high time to go and buy that fish for dinner… and I can do very little with my compassion with the victims of these natural disasters. Maybe it is good to  try to stir Dutch media to give some coverage to this… but for the rest nothing more to do as a far away  urban European for the moment.

In late August and early September 2009, widespread flooding occurred throughout western north Africa along the western expanse of the Sahel. By early September, heavy rains and resulting floods killed five people and left 150,000 more homeless in Burkina Faso, The New York Times reported. In Niger, Burkina Faso’s northeastern neighbor, four days of intense rain damaged some 3,500 homes, took out electrical power lines, and caused livestock and crop losses, ReliefWeb reported.

NASA caption: "In late August and early September 2009, widespread flooding occurred throughout western north Africa along the western expanse of the Sahel. By early September, heavy rains and resulting floods killed five people and left 150,000 more homeless in Burkina Faso, The New York Times reported. In Niger, Burkina Faso’s northeastern neighbor, four days of intense rain damaged some 3,500 homes, took out electrical power lines, and caused livestock and crop losses, ReliefWebreported." Technicaal description by NASA: "The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Terrasatellite captured these images of Burkina Faso. The top image is from September 3, 2009, and the bottom image is from August 28, 2009. Both images use a combination of infrared and visible light to increase the contrast between water and land. Vegetation appears bright green, clouds appear bright turquoise, and water appears electric blue. Swelling along the Nakambé River is apparent in the image from September 3. In the image from August 28, the same water channel is barely discernible. To the north, the riverbed appears nearly white, but this may result from sunglint—sunlight bouncing off the water’s surface and into the satellite sensor."Click picture for full size view.

——–
The source page for the NASA picture of the Burkino Fasso floods can be found here….

Read Full Post »

IdeasVisualLanguage01

Click the image for the link to the scroll; you may want to download & install the OPERA browser first

In 2005 I made this scroll  for an exhibition in Lisboa on graphic design curated by Max Bruinsma and financed by the Premsela Foundation. At that time – as usual – it was difficult to raise some funds for all the work that had to be done and the hardware and software that came with it. At the opening the scroll was only partly working and it took a few months more to have it completely finished. The scroll is just the first of a series of seven scrolls, but alas till now I did not find somebody who would finance the two months of dedicated work and concentration that is needed to make the second visual narrative on visual language… The first version though has been shown on two occasions. Once in 2006 in a printed version (17 meter long) in the Mediamatic Gallery Amsterdam, and from autumn 2007 till 2009 it has been shown in a touch screen version in the Museum of Communication in The Hague. Today I remembered I still have a web-version somehow hidden away, so let’s make a more public through this blog. A few years back most internet connections were too slow and only a few people would have a computer screen that is big enough to fit the whole scroll frame (you need minimal 1280 x 1024 pixels, a 19 inch monitor).
All that has changed and it would be nice when this work will find a new public. The work is best viewed in the not so common web browser Opera (which is a free download, both for Windows and Mac). Opera is one of the few web browser that gives you a full screen mode for any web page (so when you have a 19 inch monitor you need to choose that option, otherwise you will miss part of the pictorial material and also the navigator bar that pops up and disappears at the bottom). You can drag the blue rectangle of the condensed scroll at the bottom to move the scroll, or click anywhere in that bar to jump to any position. Clicking on any detail of the scroll will give you an information overlay. It should be quiet intuitive. Last thanks again to Joachim Rotteveel who worked with me on the graphic interface for this scroll and did make it absolutely stable… The information pop ups may be a bit slow, that depends on the speed of your connection and your computer. After all this has been designed as museum installation and not for the web, only the web gets almost fast enough now to handle this…NB This presentation is build using ‘flash’ which is an Adobe plug-in which has been depreciated by the main web browsers… still it works when a small free available piece of software is installed locally. Web browsers are supposed to pop up a message telling the user to do so and give the link for downloading the ‘plug-in’.

Read Full Post »

Already a while ago I found this description of my scroll system on the blog of Andrew Oleksiuk; I just give a few lines and you can read the rest on his blog:

Tjebbe van Tijen’s Scroll of Scrolls website uses a clever curatorial style, as well as excellent display technique for an artist-collector. Using densely populated collage, van Tijen focuses our camera-eye on vast amounts of information compacted in a small space. This serves two functions: it allows us to appreciate the scale of the work, and provides an efficient viewing mechanism for large amouts of collected visual imagery. The scroll display mechanism alludes to the earliest forms of picture writing which in turn became alphabets. Van Tijen’s studied yet lyrical approach lures the viewer into a picture-world that shows us a sophisticated grammar of communication and scales to the level of encyclopediae, archives, and knowledge taxonomies.

Scroll_tijen
While many artists have dabbled in collage, gluing bits of bone, pennies or hair onto canvas, collage really takes root in 20th century modernism with Dada. Van Tijen’s montages draw from this tradition, but rather than using visual discontinuity and jarring juxtapostion, van Tijen’s scrolls are ordered and narrative in style…

Check Oleksiuk’s blog for a bit more…


Read Full Post »

“Terrains Vagues: drawing in the sandbox from  Hoog Catharijne till Leidscherijn”  is a tactile/visual presentation in ExPodium/Krügerstraat 11 Utrecht I will do on friday evening June 26 sliding through forty years of digging up and covering of urban and rural landscapes in and around Utrecht. The new expansions of the city show a policy of acres of low rise  houses with a drawing board sham individualization. Is there a way out of this MortageTopia and the vampirization of the old inner city by allienated suburbians. Hoog Catharijne is the first mega-shopping mall in the Netherlands build during the end of the sixties and seventies, covering the area from the railways station to the old inner city; Leidserijn is a new suburbian settelement at the south-west side of Utrecht covering yet another typical Dutch meadow landscape with sand and car-oriented privat dwellings…
TVEXP01The website of the venue Expodium (center for young artist in the town of Utrecht) has some more details on the context and the rest of the program…. You may enjoy the cover-up process of the Dutch landscape in action via Google Maps …  and fly back to the old Utrecht city center at the north-east from this spot to get a good understanding of Dutch urban policy …

A firm layer of sand is sprayed over the old landscape to create a tabula rasa for the mortgage architecture.. curious is the fact that the road next to the canal is called "sand road" (zandweg).

A firm layer of sand is sprayed over the old landscape to create a tabula rasa for the mortgage architecture.. curious is the fact that the road next to the canal is called "sand road" (zandweg).

This short study in the urban history of Utrecht and surroundings brought so many pictures and associations that I decided to do a more extensive study on the subject. The planning of the what can be called “our national center of consumerism” must have started now fifty years ago with the construction of the first clover leaf road system south of Utrecht, the first Dutch shopping mall intruding the inner town, the first pay automat system for petrol tanking and the first credit card automat installed in the Netherlands. All this happened in and around Utrecht. You can follow my working process on this new visual history scroll, on-line, just click the screen shot picture below…
t_UtrechtseZandbak

Read Full Post »


To the urns (ballot box); the whole world is green

Back to the Urns (ballot box; a urn is also a large pot) the whole world is green. I like the French slogan "Aux Urnes" and used it for the nomenclatura (headline) of my European election emblem. Above the pictura, below this line the traditional 'descriptio':

There were five peas in one pod; the peas were green and the pod was green, and so they believed that the whole world was green-and that was absolutely right! The pod grew and the peas grew; they adjusted themselves to their surroundings, sitting straight in a row. The sun shone outside and warmed the pod; the rain made it clear and clean. It was nice and cozy inside, bright in the daytime and dark at night, just as it should be; and the peas became larger, and more and more thoughtful, as they sat there, for surely there was something they must do. “Shall I always remain sitting here?” said one. “If only I don’t become hard from sitting so long. It seems to me there must be something outside; I have a feeling about it.” And weeks went by; the peas became yellow, and the pod became yellow. “The whole world’s becoming yellow,” they said, and that they had a right to say.

These are the opening lines of the fairy tale of Hans Christian Andersen “Five Peas in a Pod” which is a nice and sentimental story about some ignorant peas in a pod who will learn about the world and its chances. Most of the peas are wasted away quickly, but one is shot into the air by a boy with a blowing pipe – a peashooter –  and lands in the gutter right beneath a half rotten window pane of an attic room in which a poor family is living. It is a mother and a frail sick girl that has to stay in bed all the time. One day she discovers the pee that has sprouted and grows into  a plant. The girls happily observes this wonder of nature and takes the pea-plant as an example and so she starts to get better, growing healthier by the day.

This week thursday the 4th of June the Netherlands did cast their peas in the European election-pot and this weekend the other nations will follow suit. Each nation neatly compartmented in their own pod. Each member state having their own inside-the-pod vision and in the end most of these peas will end up in a big pan, on a  fire, be stirred, decompose into a soup. There are 27 member states with approximate 500 million inhabitants of which a major part is considered ripe enough to cast their vote. By sunday June the 7th all 736 seats of the parliament of the European Union will be divided and the stirring of  the soup may begin.

Centrifugal powers will bring together and drive apart the ingredients and from the perspective of a voter, this reconfiguration may often be at odds with the specific original color and taste of a chosen pea. Transnational coalitions on ideological basis, as well as regional cluttering and opportunistic monstrous alliances. After a lot of stirring, nevertheless, it becomes one big pan of soup because the mere scale of  it makes the substance into an amalgam that has lost  its specific flavors and blends  everything into one strong taste: peas…. and one overwhelming color: green.

But what about the one pea that by chance, or destination,  jumps the other way and ends up in a moist and fertile corner and starts to sprout? Potentially there are many peas that stayed in their pod and could roll another way. In the Netherlands less than 40% of the voters did use their right. In most other countries European elections tend to have a low participation also. Non-involvement in European elections may just be an expression of a general lack of active participation in political affairs, but not necessarily so.

The four levels of delegation of power offered (municipal, provincial, national, European) may be too much for a simple pea. Active local participation where one can see who stirs the soup or even can take the spoon in one’s own hands and stir the other way around if necessary, makes much more sense for most people. Most of the parties that participate in the European elections, are also represented at the other three levels and their representatives seem hardly equipped to tackle transnational and European affairs. The public debates about European politics, as seen in most countries these last weeks, were most often projections of local and national issues, like keeping  foreigners and islam out, so no new member states, like Turkey. The paradoxical question how to deal with national protectionist measures in the realities of  a common European market during the actual international financial crisis, was mostly evaded, instead there was the regular local squabble and political bickering. Grand themes like the EU and the world food situation, global energy questions and new visions on migration could not be heard. It is like the babbling peas of Andersen in the green world of their pod: “It seems to me there must be something outside; I have a feeling about it”, but when the protective cover of the pod is pulled open and they drop into the real world, most of them are soon wasted away, ending up in the big soup pan, where once again everything seems to be green.

It is only 1460 days from now that you can cast your pea again and try and make a better soup than the last time …

Read Full Post »

It was a few days after the tragic drama on Queens-Day in the city of Apeldoorn on April 30th 2009 that the Dutch prince Constantijn fulfilled one of his official duties as patron of World Press Photo and handed the WWP 2008 prize to American photographer Anthony Suau during a ceremony in Het Muziekgebouw in Amsterdam.

The winning photograph depicts Cuyahoga County Sheriff’s Department detective Robert Kole with his gun ensuring that the residents have fully moved out of their home, after a mortgage foreclosure and eviction. The photograph appeared in Time Magazine as a part of a story on the U.S. economy in crisis. Anthony Suau took this picture on March 26, 2008, during a two day ride-along with a sheriff's officer and describes how he experienced these two reportage days: "Every second I was there [in Clevelan, I was walking into another moment of human tragedy (...) I worked from morning to night in that place and there was never a moment's rest." (details found at Photo District News, a professional photographer magazine/PDN web site)"

The winning photograph depicts Cuyahoga County Sheriff’s Department detective Robert Kole with his gun ensuring that the residents have fully moved out of their home, after a mortgage foreclosure and eviction. The photograph appeared in Time Magazine as a part of a story on the U.S. economy in crisis. Anthony Suau took this picture on March 26, 2008, during a two day ride-along with a sheriff’s officer and describes how he experienced these two reportage days: “Every second I was there [in Cleveland, I was walking into another moment of human tragedy (…) I worked from morning to night in that place and there was never a moment’s rest.”

In the February 13 issue of Photo District News (PDN), a professional photographer magazine, the difficulties of Suau to get the story published and his own continuous struggle as a social engaged photographer to find assignments and commissions are described in detail.

The Prince started of his speech with a reference to the assault of a car driver steering straight through a festive crowd awaiting a special open bus, in which he and the rest of the royal family were standing and waving during Queens-Day parade in Apeldoorn. If the driver of the car -Karsten T. – was aiming at the royal family, or if he was committing public self murder choosing the royals as witnesses, are only two, of possible more, interpretations of the event, resulting in the death of seven bystanders, several wounded and the end of the life of the assaulter. Karsten T. missed his alleged target by far and bumped into the iron frame around a stone monument next to  a crossroad almost at the same moment the royal bus appeared  at the crossing from another direction. Police sources were surprisingly quick in spreading the news that the assaulter – however badly wounded he was – still had enough wits to state or confess that the queen or royals were his actual targets. These police sources failed – and fail till today – to give any details on how this last statement of the assaulter had been taken and by whom. The whole case is still under investigation, but already the same day circumstantial details became known: Karsten T. had lost his job; could not afford the rent of his house anymore; had informed the house owner he was leaving and would give back the key of the house the next day.  Karsten T. most probably had no other place to stay, nowhere to go, did not want his parents to know about his dire situation… In other words he was a desperate man ready for a desperate act.

Let us listen now to Prince Constantijn. He had instructed the State Press Service (RVD) that in his speech during the award ceremonial of World Press Photo a brief statement on how he had experienced the Apeldoorn drama a few days before, so he was assured of a full press coverage. (I have taken these lines from the web site of the Dutch Royal family to be sure that no deformation of what was said by the prince may occur):

Excellencies, dear guests,

As the tragic events in Apeldoorn are so fresh on our minds, please allow me the opportunity to say a few words. First and foremost, our thoughts are with the people whose loved ones have been torn away so suddenly, and with those who were injured. The images keep passing before my eyes, and the sounds echo in my ears. There is no “why”; no reasoning; there is only devastation and a useless, tragic loss of life. A senseless, horrific act ripping apart lives, shocking a nation, which feels like an attack on much that is dear to the Dutch as represented in Queen’s Day: a joyfulness that is inclusive, open, unifying, friendly and innocent, which I hope ultimately will remain intact.

Tomorrow is Remembrance Day in the Netherlands; the day on which we remember not to forget. We retell the stories and review the powerful images that have become part of our collective memories. These photos have captured our past and continue to do so for the future. Photography has certain advantages over film, as it is easier to store and review. Moreover, we need these ‘stills’ to project the news into, to have a peg from which we can hang our own memories and associations.

Photo 1) Apeldoorn 30 of April 2009: a photograph that did appear in the international press (possibly made by Albert Nieboer a photographer specialized in documenting royals) and that may be send it for the next World Press Photo competition and standing a good chance becuase of its complexity; with two (press) photographers being halted or interrupted in their trade right after the moment that Karsten T. crashed into the monument (with frieze pictures of the grandmother and father of Queen Beatrix visible), while in the open bus in the background the actual Dutch queen Beatrix (red costume and hat) can be seen.  This picture must have been made with a tele-lens which gives the wrong impression of the royal bus being very close to the monument and crashed car. This photograph is also taken at a short while after the car has crashed into the monument, A the moment of impact the royal bus was starting to make a curve and  arriving at the crossing. I added a red arrow that points at Prince Constantijn in the bus. The policeman at the left with the blue shirt seems to grab for his pistol and one wonders why he is doing so.  In the available pictures and videos of the Apeldoorn drama in the press and on the Internet I could not find any policeman or security officer grabbing or pointing a gun during the short moment of the deadly trajectory of the assault car.  It looks as if the policeman in the blue shirt tries to halt the photographing activity of the man with the light blue shirt and many camera's. The guys with the suits must be security officers of the royal family.

Photo 1) Apeldoorn 30 of April 2009: a photograph that did appear in the international press, a complex picture with two (press) photographers being halted or interrupted in their trade right after the moment that Karsten T. crashed into the monument (with frieze pictures of the grandmother and father of Queen Beatrix visible), while in the open bus in the background the actual Dutch queen Beatrix (red costume and hat) can be seen. This picture must have been made with a tele-lens which gives the wrong impression of the royal bus being very close to the monument and crashed car. This photograph is also taken at a short while after the car has crashed into the monument, A the moment of impact the royal bus was starting to make a curve and arriving at the crossing. I added a red arrow that points at Prince Constantijn in the bus. The policeman at the left with the blue shirt seems to grab for his pistol and one wonders why he is doing so. In the available pictures and videos of the Apeldoorn drama in the press and on the Internet I could not find any policeman or security officer grabbing or pointing a gun during the short moment of the deadly trajectory of the assault car. It looks as if the policeman in the blue shirt tries to halt the photographing activity of the man with the light blue shirt and many camera's. The guys with the suits must be security officers of the royal family.

This picture is possibly made by Albert Nieboer a photographer specialized in documenting royals and did a.o. appear in the New York Times.

“A peg from which we can hang our own memories and associations” says Constantijn and it made me wonder why he fails to make the obvious association, linking the subject of the winning World Press photograph of Anthony Suau with the pictures of the Apeldoorn drama, in which – he himself – even played a role. Both photographed scenes have a hidden story, from the pictures alone we can not derive what really happened. The modern spectator is supposed to be an active member of  ‘media society’ and its connotations, at least that has been the opinion of the World Press Photo jury, they take it for granted that connotations of a news photograph are actively gathered by the public:  newspaper headlines and associated pictures; emblematic television news visuals; the promises of advertisements and its friction with what is experienced as reality; repetitious cross referencing between texts and images. The ravaged house with the policeman and his pistol about to enter a door – to another room – in full concentration, can not be recognized as a house where the owner has been forced to leave because of failure to pay the mortgage as a result of the financial crisis, let alone  that the viewer of this picture could know, that the house only had been vandalized after the owner had left, and that there was some evidence that the vandals had taken a weapon from the house, which explains the pistol in hand search as photographed by Suau. There is a subtext to news images, be it the post eviction photograph of a house in the USA or pictures taken of the Queens-Day drama in Apeldoorn.

Quiet a lot of circumstantial information is needed to get in the real meaning of the photograph. For the jury members of World Press Photo these hidden meanings gave the picture an extra value, as chair MaryAnne Golon said: “The strength of the picture is in its opposites. It’s a double entendre. It looks like a classic conflict photograph, but it is simply the eviction of people from a house following foreclosure. Now war in its classic sense is coming into people’s houses because they can’t pay their mortgages.”

Quiet a lot of circumstantial information is needed to get in the real meaning of the photograph. For the jury members of World Press Photo these hidden meanings gave the picture an extra value, as chair MaryAnne Golon said: “The strength of the picture is in its opposites. It’s a double entendre. It looks like a classic conflict photograph, but it is simply the eviction of people from a house following foreclosure. Now war in its classic sense is coming into people’s houses because they can’t pay their mortgages.”

“Double entendre”, two ways to understand it says WPP jury member Golon, pointing at the figure of speech derived from the French whereby there is a twist to the obvious. One needs to read below the surface “go to the root of the problem” as prince Constantijn says in his speech when he comes to the moment where he directly speaks about the photograph that out of 96,268 pictures send in, won the contest. Is this the same prince who in the opening statement of his World Press Photo speech refers to his own involvement in a drama, only a few days ago, saying: “The images keep passing before my eyes, and the sounds echo in my ears. There is no “why”; no reasoning; there is only devastation and a useless, tragic loss of life.” Does Constantijn not read any newspapers, does he not look at the television news, does he not check the internet? He has studied law, works now for the Brussels office of the American ‘think thank’ organization RAND, so one supposes he is generally speaking, an informed man. Why does he not give one word to the publicly known facts – as anybody knows them today – that the ‘root of the problem’ can be found in a personal crisis of a man who had no job anymore and who could – most probably – not even afford to pay the rent of a non-luxury apartment. How is it possible that a few minutes before he will describe “the particular type of war zone” that Suau has depicted, he typifies the context in which the drama of Apeldoorn enfolded as a Dutch expression of “joyfulness that is inclusive, open, unifying, friendly and innocence”? Where is his imagination? However uncomfortable it may be for a royal to acknowledge, there was a “why”, there has been “a reasoning” – if only in the mind of Karsten T. – which led to the assault, public self-killing or some other explanation for his deed which still is to be found. The “inclusive joyfulness” of a Dutch Queens Day parade may even have been the actual trigger for Karsten T., may well have been ‘at the root of the problem’.

My guess is that Constantijn does not lack imagination. He is intelligent enough to somehow guess how such dramatic strings of events may be triggered, but being straightjacketed in the strictly organized Dutch royal family – even though he is only fifth reserve king in line – he can and he will, say nothing meaningful. His “memories and associations” will be hidden from us. Active self-censorhip is his trade. In the privacy of his home there may be several “pegs” on which pictures are hung with his own memories and associations. One of the pictures maybe this one showing his brother Willem Alexander and his sister in law Maxima clasping their hands on their mouths in bewilderment. Constantijn himself is only partly visible in this picture, that may tell – in World Press Photo aesthetics – in its simplicity the story better than the complex scenery of the Apeldoorn 1) photograph in this post.

Photo 2 Apeldoorn 30 of April 2009: Maxima clamps her one hand on the railing of the bus and the other over her mouth and nostrils, as she watches the totally unexpected terrible scene in front of her; Willem Alexander is captured with his mouth visible through his fingers in an inelegant way, one of the rare moments were his trained  official mask has fallen of; their eyes survey the disastrous scenery but also seem to be turned inward, thoughts racing through their minds; "was this aimed at us?"; seeing the victims on the street and people rushing up to help them; seeing the crashed car; curious is that the face of the one policeman that can be seen in full profile looks the other way, as if he has not seen what has just happened and it is a face without any sign of having witnessed a disaster; it could be that as the policemen stand lower their view is blocked; nobody is seen in a pose of shrinking back from an approaching danger, or pulling themselves together after such a fear. The overall impression is that of spectators in awe.

Photo 2 Apeldoorn 30 of April 2009: Maxima clamps her one hand on the railing of the bus and the other over her mouth and nostrils, as she watches the totally unexpected terrible scene in front of her; Willem Alexander is captured with his mouth visible through his fingers in an inelegant way, one of the rare moments were his trained official mask has fallen of; the hand over mouse gesture can be seen as a subconscious gesture that indicates that a person is perplexed by what just have been seen or heard, also to stop oneself from shouting; their eyes survey the disastrous scenery but also seem to be turned inward, thoughts racing through their minds, "was this aimed at us?"; feelings of empathy also, seeing the sprawled victims on the pavement and people rushing up to help them; dismay as well, because this act brutally puts an end to what Prince Constantijn described as "joyful", "friendly" and "innocent"; Willem Alexander and Maxima see the crashed car and must have asked themselves what the motive of the car driver could have been, including flashes of their public role and, apparently, not being loved by everybody; thoughts how this will effect their personal life and how it relates to their public role in the future. Curious is that the face of the one policeman that can be seen in full profile looks the other way, as if he has not seen what has just happened and it is a face without any sign of having witnessed a disaster; it could be that as the policemen stand lower and their view is blocked by people in front of them; also a strong tele-lens must have been used drawing together what in reality is far apart; nobody is seen in a pose of shrinking back from an approaching danger, or pulling themselves together after such an automatic body gesture of fear; the overall impression is that of spectators in shock and awe.

The pictures above appeared on a website of Daylife.com, that relates it to Reuter, but there are other agencies that have what seems to be a similar photograph, most probably a cut-out of this picture; that one is ascribed to the Dutch photographer Patrick van Katwijk (possibly related to dutchphotopress that has a set of pictures of what they call “Queensday Accident” which carries yet another link to Monarchy Press Europe (these two last agencies seem to be specialized in photographing royals).

There is a very long tradition of patronage of the arts by royals and artists and intellectuals under royal protection are not necessarily  total uncritical supporters of  a ruling power. Famous example is the Spanish painter Goya who had four kings as his patron, including a foreign occupying king (one of the brothers of Napoleon) and who combined big painting commissions for the aristocracy with  – on the side –  graphical works with biting social criticism. Goya’s well known works on the horrors of war depict the national Spanish rising against the French occupationand as such fitted the Spanish royal ‘canon’. Czarina Catherina II of Russia entertained foreign critical minds like Voltaire at her court, but merciless prosecuted local intellectuals with enlightened ideas like the writer Alexander Radishchev (influenced by Rousseau) who was send to a Siberian exile and later committed suicide. There is evidence that the French King Louis XIV wanted to invite Spinoza to his court, in the period that French armies had occupied half of the Dutch Republic, but the ‘caute’ (cautiousness) of this radical philosopher made him rightly refuse that offer. Somewhat later on John Locke who had been in opposition to the catholic monarchy of England found a refuge in the Netherlands where he published his work on Tolerance (Epistola de Tolerantia), eleaborated on his ideas about “ultimate sovereignty of the people”, and joined forces with the Dutch Prince William of Orange III, in the Glorious Revolution of  1688, which made the British isles a constitutional kingdom under the reign of a Dutch prince.

When it comes of patronage or support of critical intellectuals and artists, there is always some form of interest from the point of view of a king or aristocrat, to do so. The late husband of Queen Beatrix and the father of Prince Constantijn, Prince Claus has left as a legacy a foundation that supports “culture and development” directing its activities mainly at what the foundation publications (still) calls “The Third World”. One of the recent spearpoints of this patronage is the program “Creating Spaces of Freedom” directed at “people who are oppressed or who express opinions that differ from the general consensus.”  The publication on this specific project of the Prince Claus Fund classifies its support aim clearly: “defiant culture”, which means ‘boldly resisting authority or an opposing force.’ A publication on this subject supported by the fund, summarizes its intent, to look at “the role of art in places where subversion is the only way to challenge the status quo.” So the patronage of the Dutch royals maybe conservative at home and at the same time most radical in ‘far away countries’. Though, there is a policy of  some local critical intellectuals being invited for cultural events where the royals give acte de présence, and even anti-monarchist may be invited for a palace or other royal events, with names ranging from Peter Schat (once prosecuted for being involved in a lèse majesté cartoon case depicting the mother of Beatrix, Juliana, as a Dutch whore sitting in a window (with her yearly salary as a price tag) or lateley during National Remembrance Day on May 4. 2009, a speech – attended by the royals- by Wim de Bie, a Dutch comedian who has masterminded (together with Kees van Koten) over the last decades several television sketches poking jokes at the Queen and her extravaganza.

Must this particular Dutch policy of royal patronage of the arts be seen in a Marcusian sense as a form of “repressive tolerance” (Herbert Marcuse “Repressive Tolerance” 1965) ? Or is such a traditional left-wing branding too easy: “what is proclaimed and practiced as tolerance today, is in many of its most effective manifestations serving the cause of oppression.” Can there be still a creative and liberating role for hereditary queens and princes in the 21st. century?   The royal family and Prince Constantijn  had a shocking experience:  “The images keep passing before my eyes, and the sounds echo in my ears”, said the prince, but when he further deliberates on this dramatic subject his imagination is not only poor, it is a void.

If the role of patron of the competition World Press Photo would have been the only public function of this prince, I would not have even written this exposé, what alarmed me is that recently I did read a newspaper announcement in which I could read that Prince Constantijn had been installed as a board member of  the Supervison Council (Raad van Toezicht) of the Stedelijk Museum Amsterdam (Museum of Modern Art Amsterdam). The press release has hardly any information except the fact that the prince “has a lot of experience in European and international governance” and also that “his liking of modern art makes him an extra good candidate for this position.”  The Stedelijk Museum is a municipal museum, the municipality is formally governed by a municipal council that is democratically elected. This policy of nominating new members of a public governing body by co-optation is a shocking undemocratic act. Patronage of the arts thus becomes a form of Paternalism.

The State Press Service (RVD) choose this photograph of Prince Constantijn to go with the news item on the Stedelijk Museum Supervising Board memeberschip

The State Press Service (RVD) choose this photograph of Prince Constantijn to go with the news item on his Stedelijk Museum Supervising Board membership, beginning of April 2009.

It would lead too far to detail now how the other members of this “Super-vision Council” of the Stedelijk Museum Amsterdam opted in and out, but for the non-locals of Amsterdam it may be interesting to know that at the same time that Prince Constantijn moves in, the chairman of the council has moved out. And… who is this chairman? Rijkman Groenink, former director of the ABN/AMRO Bank who has made a reputation for himself by his adventurous banking and the demise of  Fortis and the whole string of other banks involved in the construction of the economic crisis we live today, a man who managed to leave the sinking ship, that his bank had become, with an extravagant personal bonus. Maybe Constantijn will also peg a picture of banker Rijkman Groenink (in Dutch, his first name means literal ‘rich man’) on his wall and refresh his memories and let his imagination provide the manifold associations with this picture.

Read Full Post »

Visualizing information, a short lecture on the basics, for the exhibition InfoArcadia on information-design in Stroom Center for the Visual Arts, The Hague in the year 2000 (21 designer-artists from 6 countries.). An exhibition curated by Ronald van Tienhoven en Maarten de Reus.

Language is Dutch with English sub-titles. The video is posted on Vimeo.

Read Full Post »