Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Social protest’ Category

Joke-Kaviaar_zij-poldert-niet
Mijn oog viel – in het voorbijkomen van die nooit eindigende stroom aan berichten (op Facebook & andere sociale media…) op een tekst betreffende de activiste JOKE KAVIAAR die ik enkel uit de verte ken, maar wel al gedurende jaren signaleer… haar stijl is niet de mijne, maar toch ben ik attent op haar niet aflatende acties voor het welzijn van vluchtelingen die hier over de grens komen en slecht behandeld worden en hoe zijzelf bij haar acties de grenzen van wat de rechtstaat heet pleegt te overschrijden… jazeker er is bij mij een zekere mate van bewondering gegroeid over de jaren voor het compromisloze in haar.  Een decennium nu sleept een rechtszaak van de staat tegen haar, zij wordt beticht van opruiing in haar manifest “Waar blijft de Hollandse opstand?” van 25 juni 2008. [ref 1] Hierin roep zij op de kantoren van de IND te bestormen, leeg te trekken en te vernietigen, om kniptangen uit te delen om de hekken rondom kampementen met opgesloten asielzoekers door te knippen. Het is provocerende taal, jazeker, maar wie met de trein van Amsterdam Centraal richting Schiphol reed heeft jarenlang zo’n behekt en becameraat opsluitcentrum kunnen zien even voor Station Sloterdijk aan de rechterkant. Ik moest altijd mijn schuldgevoel wegslikken als ik het zag.  Zoiets kweekt enig begrip voor Joke’s directe taalgebruik.
~
Op de Plantagemiddenlaan in Amsterdam staat een monument van de beeldhouwer Wessel Couzijn ter nagedachtenis van de verzetsgroep die het bevolkingsregister, waaronder de kaarten met een stempel ‘J’ en een part ‘ruitertje’, met brandbommen in de fik gestoken hadden. Dat was op 27 maart 1943 en een paar maanden later was de operatie van het afvoeren van de mensen behorende bij die apart gemerkte kaarten al succesvol afgesloten. Tot op de dag van vandaag wil men enerzijds publiekelijk niet herinnerd worden aan dat door Amsterdamse ambtenaren in opdracht van de Duitse bezetter gemaakte registratie-systeem en bejubeld men anderzijds de helden van de brandbom aanslag.
AMSnote6766.04

Titel: Twee slagsnoeren met slagpijpjes Omschrijving: Enkele stukken trotyl, twee windsels voor leukoplast, een paar handschoenen en flessen, voorheen gevuld met petroleum of benzine, in beslag genomen door de politie in het gebouw van het gemeentelijk Bevolkingsregister, Plantage Kerklaan 36-38, na de brandaanslag in de avond van 27 maart 1943. Documenttype: foto Collectie: Archief van de Gemeentepolitie Datering: 28 maart 1943 Geografische naam: Plantage Kerklaan

Die historische feiten zitten in mijn achterhoofd als ik in de opruiende tekst van Joke Kaviaar waarvoor zij veroordeeld is lees:

Waar blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen? Wie helpt de moderne Gestapo te stoppen dossiers over ongewensten aan te leggen? Wie gaat er mee met sloophamers en shovels, om de muren van de deportatiekampen en gevangenissen te slechten? [ref 1]

De vergelijking die door Joke Kaviaar gemaakt wordt gaat mank, dat moge duidelijk zijn. Wel zijn er enige overeenkomsten op onderdelen, wat betreft registratie, opsluiting, vervolging en op transport stellen. Nee de IND is niet gelijk aan de Gestapo. Nee de Nederlandse staat is niet uit op de massa-vernietinging van asielzoekers. Toch blijven er de associaties, zeker als we het drama van hen die op de vlucht waren voor wat stond te gebeuren in het Derde Rijk in de periode 1933-1940 in herinnering brengen en hoe onvolkomen de Nederlandse overheid daarmee destijds omging. De vraag is dan ook waar voor het Nederlandse justititie-apparaat de grens lag en ligt tussen verbod om op te roepen tot het plegen van geweld tegen instellingen van de staat en censuur op het maken van een vergelijking tussen de praktijken van de Gestapo en de IND (Immigratie en Nationalisatie Dienst).
~
Er is een aparte website over dat slepende proces tegen Joke Kaviaar en hoe haar nu – na het doorlopen van alle processen en beroepsmogelijkheden – een gevangenisstraf wacht (waarschijnlijk) in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis… een gevangenis gevestigd in een vroegere kazerne van de landmacht waar vroeger nog bestrafte dienstplichtige soldaten opgesloten werden.
~
“Nieuwersluis” was een dreigterm een halve eeuw terug. Ik ben er als recalcitrant dienstplichtig soldaat bijna in terecht gekomen (net ervoor kwam ik op request uit dienst na12 maanden omdat ik een studiebeurs in Italië had gekregen)… ik ken veel verhalen van vrienden en kennissen uit dat oord…
~

Zo kwam het dat ik keek naar die link en de tekst over wat Joke Kaviaar “DE BAJES VAN DE DE KAFKAESKE NEEDERLANDSE POLDER ” noemt. Hierbij dan haar tekst + een plaat die ik ter ere van haar volharding zojuist maakte (het beeld van Joke met de megafoon is een filmfragment van een demonstratie in Ede in het jaar 2013) [ref 2], de achtergrond de vroegere Koning Willem III Kazerne, nu vrouwengevangenis.

Hieronder dan het  arrogante penitentiaire protocol van de staat der Nederlanden. Het zegt alles over de superieure gelijkhebberigheid van het systeem. Dit is weer HuichelHolland op zijn best. Kijk naar hoe een staat met dissidenten omgaat en je weet hoe het met het democratisch gehalte ervan gesteld is… het opgeheven-vingertje-Nederland schendt de rechten van haar eigen burgers niet zozeer met fysiek geweld maar met staatsbetutteling.
~
Joke geeft puntig commentaar op al dat.
~
“JOKE POLDERT NIET”
~
“Het is typerend voor de Kafkaeske Neederlandse polder die ook in de bajes is doorgedrongen. Altijd maar doen alsof alles in redelijkheid en overleg tot stand is gekomen. Dit soort brieven krijg je ‘buiten’ bijv. ook van de sociale dienst of het UWV. Een afspraak? Nee, ik heb geen afspraak gemaakt, men bepaalt gewoon dat ik daar moet zijn. “Reden van bezoek: taalmeter en reflector”, een test en een vragenlijst over “hoe je op dit moment in je vel zit.” Een open-deur-vraag wat mij betreft (pun intended). In Ter Peel ontving ik reeds een “vragenlijst voor de afdeling Detentie en Re-integratie (casemanager)”: “Deze vragenlijst dient u volledig ingevuld retour te sturen naar uw casemanager. Sprekersbriefjes worden pas in behandeling genomen, als deze lijst retour is gestuurd.” En “De ingevulde lijst wordt ingevoerd in een computersysteem dat correspondeert met uw gemeente.” Ik heb deze vragenlijst niet ingevuld. Vorige week werd me door de ‘casemanager’ hier ook al gevraagd of ik deze nog ging invullen. “Nee.” Het is pure dwang, bemoeizucht met je privéleven met vragen over ‘persoonlijke omstandigheden, ID-papieren, inkomen/werk/dagbesteding, schulden, huisvesting/onderdak, zorg en reclassering’ en een schending van je privacy. Immers: alles wat je gedwongen wordt in te vullen, wordt ongevraagd gedeeld met derden zoals de gemeente. Dit formulier en de ‘afspraak’ zijn de opmaat voor het “zoveel mogelijk in overleg met u” opstellen van “uw detentie- en re-integratieplan (D&R-plan).” (bron: huisregels Nieuwersluis, hfdst.2.5: ‘dagprogramma, beveiliging nen toezicht op maat’). Het is voorwaarde voor “promotie” vanuit het ‘basisprogramma (rood) naar het ‘plusprogramma’(groen). Voor langgestraften hangt hun ‘detentiefasering’ vervolgens ook weer af van deze ‘promotie’, en dus zaken als verlof en een opener regime in de laatste periode. Daar komt nog bij dat wat vroeger ‘vervroegde invrijhedstelling’ was, sinds 1 juli 2008 voorwaardelijke invrijheidsstelling is.” [ref 3]
~

Read Full Post »

oorspronkelijk gepubliceerd i op 16 november 2013 op mijn Flickr web-pages. Deze prent had daar 11.407 views. De route is anders in 2018, maar de hier uiteengezette betekenissen zijn nog onveranderd. Sinterklaas/Zwarte Piet Amsterdam 2013. Geen racisme maar klasse-uitbuiting: KOOPSLAVENOPTOCHT & WERKSLAVENKADOOTJES

Koopslaventocht-Sinterklaas-intocht-Amsterdam_2013

Mijn commentaar op Zwarte Piet = Racisme Discussie:

Ik zie niet in waarom nu plotseling er meer RACISME in Nederland is/zou zijn dan voorheen. Je ziet hetzelfde in Frankrijk, waar ditmaal de regering de mond vol heeft over een golf van racisme die het land overspoelt.

“Race & Class” Rasse en Klasse heette het neo-marxistisch tijdschrift uit de zeventiger jaren waarin gepoogd werd de toenmalige situatie te analyseren. En de titel van dat blad zegt al wat een betere insteek in dit debat is: hoe verhoudt zich rasse tot klasse. (1)

Het jaarlijks spektakel dat de grootwinkelbedrijvers met in hun gevolg de middenstandwinkeliers en de opkomende klasse van e-winkeliers op straat brengen is bedoelt om de kooplust aan te wakkeren en natuurlijk is de klasse van kooplustigen (en dat is het merendeel van de bevolking) er niet van gediend om dit ceremonieel – dat de aanvang van het grote inslaan markeert – verstoord te zien door enkelingen die niet zozeer de kooplust, maar enkel de wijze waarop die gestalte geven wordt, willen bestrijden. In het huidige ‘anti-racisme debat’ is de essentiële factor van ‘klasse’ en ‘klassenmaatschappij’ steeds minder te vinden. Hierdoor wordt vaak meer aan het verleden gerefereerd dan aan het heden getoetst.

Waar zijn de demonstranten tegen de cadeautjesdwang, de overconsumptie gebleven? Die waren er ook in het verleden. Zal nog maar eens zoeken naar hun pamfletten, want naar mijn mening raakten zij de zaak van Zwarte Piet beter en in de kern. “De zak van Sinterklaas… o tsjonge, tsjonge wat een baas, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin, de hele, de hele de wereld in…” Heden ten dage gaat het letterlijk zo.

Eeuwen terug al hebben Protestantse regenten geprobeerd om een plaatselijke Sinterklaasverbod uit te vaardigen (de goedheiligman was immers tot lid van de Katholieke Kerk gebombardeerd). Maar het gewone volk dat zich het genot van ‘suikergoed en marsepein’ ontzegd zag, revolteerde! Wat was toen de rol van Zwarte Piet? Eerder die van een voor-christelijke duivelsknecht dan van een een Moor of Neger uit koloniale dagen (die woorden werden toendertijd onverbloemd gebruikt).

Alle culturen kennen de rituelen van ‘vraatzucht’, heden ten dage vermeerderd met de ‘koopzucht’, het afnemen van de onstuitbare stroom aan goederen die van de lopende band fabrieken in verre landen met zie ginds komt de stoomboot uit China weer aan, aangevoerd worden.

Rasse en Klasse, denk ik dan weer.

Wie heeft het over het lot van de uitgebuitenen in de Aziatische zweetfabrieken die onze Sinterklaascadeutjes produceren? Kijk maar naar het labeltje in al die kleding-op-een-koopje: Bijenkorf, C&A, Diesel, Esprit, H&M, HEMA, V&D, ZARA. (2)

Waarom maakt de Goede Sint geen omweg over de Amsterdamse haventerreinen langs de loods vol met cacaobonen van het Hedge Fund Amajaro, die 15% van de wereld-cacaoproductie in handen heeft en dat uit speculatieve overwegingen overal in de wereld opslaat in grote loods, zoals ook in de Amsterdamse havens. Waarom niet een wagenspel toegevoegd aan de stoet waar het verdrijven, de landroof, van de kleine cacaoboeren van hun akkers in Afrika en elders verbeeld wordt? Dat zou helpen om het chocoladeletter-volk te doordringen van de betekenis van hun eigen bij Dirk of de A&H gekochte initialen en de bittere nasmaak die die zouden moeten hebben. (3)

Wie heeft het over de expeditiemedewerkers hier ten landen die overuren maken? Wie geeft er extra suikergoed aan de vuilnismannen die al die dozen en al dat verpakplastic mogen opruimen op 6 december? Hoe ervaart het op de schopstoel zittend winkelpersoneel die inkoopwoede?

Ik denk nog steeds… rasse en klasse…

Die hele Zwarte Piet discussie is om te doen vergeten, dat het niet zo zeer gaat om ‘racisme’, als het aanwijzen van mensen met een andere huidskleur, maar over de combinatie van uitbuiting en huidskleur. Uitbuiting van mensen met een andere huidskleur als die van de uitbuiters (hoe bespottelijk en miniem ook dat verschil mag wezen; denk aan de trend in vele delen van de wereld om een lichter gekleurde huwelijkspartner als aantrekkelijk te zien).

Wie is de slaaf van tegenwoordig? Kunnen we haar, hem herkennen aan de huidskleur? Mij lijkt van niet.

Wel denk ik dat die hele route waarlangs Sinterklaas dit weekeinde zal paraderen, omzoomd is door slaven’…

… slaven van de grootwinkelbedrijvers, slaven van de kleinwinkeliers, slaven van de ewinkeliers…

Vrijwillige slaven? Gemanipuleerde slaven? Verslaafde slaven?

Wie zal daar tegen protesteren?

===
(1) ‘Race & Class’ Journal, had a change of editor in 1974, with Ambalavaner Sivanandan, taking over the longer existing British academic journal ‘Race’ and changing its publishing policy. Sivanandan was a Marxist, but not of the communist party type… he had his own way of using Marxism as a tool for his idea of emancipation. Though, now and at the time I was often wary of the form of their kind of marxism, as it often failed – historically – to see the shortcomings of state socialsm as practised in may countries at that time, the fundamental position on ‘class and race’ they had, I did and do agree with:

“For the black man, however, the consciousness of class is instinctive to his consciousness of colour. Even as he begins to throw away the shackles of his particular slavery, he sees that there are others besides him who are enslaved too. He sees that racism is only one dimension of oppression in a whole system of exploitation and racial discrimination, the particular tool of a whole exploitative creed. He sees also that the culture of competition, individualism and elitism that fostered his intellect and gave it a habitation and a name is an accessory to the exploitation of the masses as a whole, and not merely of the blacks. He understands with Gramsci and George Jackson that ‘all men are intellectuals’ or with Angela Davis that no one is. (If the term means anything it is only as a description of the work one does: the intellect is no more superior to the body than the soul to the intellect.) He realises with Fanon that ‘the Negro problem does not resolve into the problem of Negroes living among white men, but rather of Negroes exploited, enslaved, despised by a colonialist, capitalist society that is only accidentally white’. He acknowledges at last that inside every black man there is a working-class man waiting to get out.”
[Sivanandan, Ambalavaner. 2008. Catching history on the wing race, culture and globalisation. London: Pluto Press. ; p.17; original article published in the year 1974; ]
——

The same idea expressed in poetry, republished in one of the standard works of Franz Fanon, ‘Black skin, white mask’:

“I want to be of your race alone
workers peasants of all lands . . .
. . . white worker in Detroit black peon in Alabama
uncountable nation in capitalist slavery”

Hereby these lines in their full context:

“Africa I have kept your memory Africa
you are inside me
Like the splinter in the wound
like a guardian fetish in the center of the village
make me the stone in your sling
make my mouth the lips of your wound
make my knees the broken pillars of your abasement
AND YET
I want to be of your race alone
workers peasants of all lands . . .
. . . white worker in Detroit black peon in Alabama
uncountable nation in capitalist slavery
destiny ranges us shoulder to shoulder
104 BLACK SKIN, WHITE MASKS
repudiating the ancient maledictions of blood taboos
we roll away the ruins of our solitudes
If the fl ood is a frontier
we will strip the gully of its endless
covering fl ow
If the Sierra is a frontier
we will smash the jaws of the volcanoes
upholding the Cordilleras
and the plain will be the parade ground of the dawn
where we regroup our forces sundered
by the deceits of our masters
As the contradiction among the features
creates the harmony of the face
we proclaim the oneness of the suffering
and the revolt
of all the peoples on all the face of the earth
and we mix the mortar of the age of brotherhood
out of the dust of idols.

( cited by Fanon from Jacques Roumain, “Bois-d’Ebène,” Prelude, in Anthologie de la nouvelle poésienègre et malgache, p. 113)”
[Fanon, Frantz. 1967. Black skin, white masks; p.103]

(2) “Bangladesh and the Ethics of Sweatshops”; July 14, 2013 by Rashad Seedeen
www.inourworld.org/bangladesh-and-the-ethics-of-sweatshop…

(3) “Chocolate Nations: Living and Dying for Cocoa in West Africa
The price of a lunchtime Twix can have a devastating effect on farmers in west Africa.” By Jeremy Harding
www.theguardian.com/books/2011/jan/29/chocolate-nations-c…

Read Full Post »

#MeNo_02

Meanings of the word dummy/dummies:

dummy (as in “mute”) n. : a person who does not talk

dummy (as in “dumbbell”) n. : an ignorant or foolish person

dummy (as in “figure”) n. : a figure representing the human form

dummy (as in “blank”) n. : a cartridge containing an explosive charge but no bullet

dummy (as in “produce”) v. : make a dummy of; “dummy up the books that are to be published”

dummy (as in “dummy”) adj. : having the appearance of being real but lacking capacity to function; “a dummy corporation”

Read Full Post »

BEGRIJP IK HET GOED
HEEFT SYLVANA SIMONS
NU EEN ANTI-KAPITALISTISCHE POLITIEKE AGENDA?
Sylvana-Simons_eenhoorn_Bij1_anti-kapitalisme
At5 berichhte enkele dagen terug over haar activiteit als gemeenteraadlid, zeg maar de 1Hoorn van Bij1 – zij kwam immers met de hakken over de sloot met 1 raadszetel in de gemeenteraad – waarbij gemeld werd dat zij curieuze ‘schriftelijke vragen heeft gesteld’ aan het stadsbestuur over het in beslagnemen van opblaaseenhoorns tijdens de Grachtenparade van Gay Pride. Dat bericht bevreemde mij. Zijn er geen belangrijker zaken aan de orde? Is dat nu een zaak die haar sociaal gevoel treft?

Want – het is al lang nogal stil rondom al die mini-fracties in de gemeenteraad die tijdens de verkiezingen zo’n grote mond wisten op te zetten. Vandaag moest ik er weer aan denken… en besloot een kleine studie te maken van het ‘opblaaseenhoorn incident’. Slechts een paar foto’s doken op – de meesten via Twitter – en daarop is te zien hoe, bij de sluis aan het Kadijksplein en bij de Weesperstraat brug over de Nieuwe herengracht, een groep demonstranten staat met opblaaseenhoorns, handgeschreven demonstratieborden, alsook een affiche, dat, als ik het beeld wat uitvergroot, deze tekst zichtbaar maakt:

“NO PRIDE IN CAPITALISM (beeld van een vuist) NO CAPITALISM IN PRIDE”
Dat alles op een regenboogkleur achtergrond. Ook is er een karton te zien met handgeschreven de tekst: “NO PRIDE IN PINKWASHING” (*)

Dat verbaasde me, Sylvana Simons heeft de afgelopen jaren ‘en publique’ van allerlei standpunten ingenomen en weer verlaten, maar een uitgesproken ‘anti-kapitalisme’ daarop heb ik haar nooit kunnen betrappen. Volgens AT5 ging het om demonstranten die hun ongenoegen uiten over de ‘vercommercialisering’ van de Pride. Commercie is nu niet iets waar Sylvana Simons zich van afkeert… betaalde tafeldame van De Wereld Draait Door, samenwerking voor de radio met Chiel Beelen, columniste voor Playboy, inspreken van reclameboodschappen, noem maar op…. Is dit dan een kentering?

Een eenhoorn kan als eenling rare sprongen maken, niet gebonden aan enig partijprogramma of politiek beginsel, buiten dan de nummer 1 zijn van Bij1.

Sylvana Simons komt vlak na haar aantreden als gemeenteraadslid op de web-site van ‘loyby/lokaal’ aan het woord waarin ze zichzelf beschrijft: “‘Ik vergelijk het met een brugklasser die voor het eerst naar de middelbare school gaat en eigenlijk alles moet uitvinden…” ook wordt daar de kern van het verkiezingsprogramma van Bij1 weergegeven:

“Het verkiezingsprogramma is daarom leidend. In ons geval zijn de thema’s duidelijk: Gelijke mensenrechten voor iedereen, ook voor ongedocumenteerden, het wegnemen van kansenongelijkheid op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Ook ligt onze focus op dekolonisatie van de openbare ruimte en het onderwijs. Ons eigen DNA.”

Sylvana Simons stelt maar liefst 8 vragen over deze kwestie onder de noemer “inperking demonstratierecht LHBTQI+ community bij de Grachten Parade tijdens Amsterdam Pride.”
Het zijn vragen als  van een scholiere die echt haar best doet, met als gevolg enige overbodige overlappingen. Ik geef hieronder deze vragen (via een link) compleet weer en het valt mij op dat Sylvana Simons een bijzaak tot hoofdzaak maakt.
Haar gaat het om het inperken van ‘demonstratievrijheid’, maar zij laat na expliciet te stellen dat het de demonstranten ging om de ‘vercommercialisering’ van de Gay Pride aan de kaak te stellen, waarbij ook de direct door Sylvana Simons aangesproken burgemeester Femke Halsema meevoer. Ook Femke Halsema maakte deel uit van de de door de ‘corporate world, kapitalisten, overgenomen emancipatie demonstratie, de grachtenparade met boten van bedrijven, instellingen en politieke partijen, die daarvoor geballoteerd worden en een flink bedrag dienen te betalen.

“Onze focus” ligt op “dekolonisatie van de openbare ruimte” staat in het verkiezingsprogramma van BIJ1. Is de vorm en functie van de Gay Pride Amsterdam in de afgelopen jaren dan niet een vorm van ‘kolonisering’ van de openbare ruimte‘?

Bijna tussen de regels kan je met enige moeite die meer fundamentele kritiek terugvinden in vraag 6 die zoals alle andere vragen beging met “Vindt de burgemeester niet”:

.. welke criteria hanteert de burgemeester (…) om te beslissen of een protest wel of niet binnen de Pride doelstelling past?”

In de vragenstijl van raadslid Sylvana Simons stel ik – Tjebbe van Tijen – dan tot slot een vraag aan Sylvana Simons:

Is de lijstaanvoerster van Bij1 het met mij eens dat het oorspronkelijk emancipatoire karakter van de Amsterdamse Gay Pride aangetast is door het te maken tot een publiek vermaak en marketing product voor grote bedrijven en maatschappelijke instellingen, alsmede politieke partijen? Kan het als zodanig gezien worden als een aantasting van “het eigen DNA”?
Zo ja, hoe is dat zo gekomen? Zo nee, waarom niet? 

~
Eerst een video die het incident documenteert uit de Twitter feed van de eenhoorn-inbeslagname door de “roze in blauw” politie tijdens de Gay Pride… De hele Twitter-feed staat hier: https://twitter.com/LynnFokkens/status/1025701964431196161

De tekst van de schriftelijke vragen van Simone Simons (klik onderstaand document om de volledige versie- 2 pagina’s –  in PDF formaat te openen).

AMSnote6463.01


(*) Defintie op Wikipedia van de term ‘Pinkwashing” (ook te zien op een handgeschreven bord op het foto-element van de demo in mijn prent): “Pinkwashing is a compound word modelled on term whitewash. In the context of LGBT rights, it is used to describe a variety of marketing and political strategies aimed at promoting products, countries, people or entities through an appeal to gay-friendliness, in order to be perceived as progressive, modern and tolerant. The phrase was originally coined in 1992 by Breast Cancer Action to identify companies that claimed to support people with breast cancer while actually profiting from their illness.”

Read Full Post »

Geachte heer Aboutaleb,

ik reageer op uw positieve reactie op het besluit van het Europese Parlement aangaande EU-breed stadiumverbod voor voetbalhooligans: “Aboutaleb juicht Europees stadionverbod toe.” (1)

Ik begrijp uw reactie, maar denk dat u onvoldoende heeft nagedacht over de ongewenste bijwerkingen op langere termijn op het gebied van burgerrechten, doordat hiermee een precedent geschapen wordt voor groepsgewijs uitsluiten van onrust veroorzakende groepen burgers (ook hooligans zijn burgers), daar waar ik denk dat onze rechtstaat gegrondvest is op individuele burgers en hun individuele verantwoordelijkheid.

Hoe kan een Rotterdams bestuurder een in Italië of Kroatië uitgevaardigd stadiumverbod handhaven? Buitenproportionele controle zal het gevolg zijn. Een stadiumverbod is een heel ander middel dan een bestraffing voor een geweldsdelict. Een veroordeling in een ander land automatisch tot een veroordeling voor het gehele EU gebied te verklaren en het uitvaardigingen van (omstreden) uitreisverboden zoals nu voorgesteld wordt door Groot Brittannië (2), heeft enkel oog voor de taak van orderhandhaving, maar niet voor de fundamentele rechten op bewegingsvrijheid van Europese burgers.

Als iemand geweld gebruikt dient deze gestraft te worden. Vrijheidsbeneming met gebruikmaking van de gevangenis is daartoe het middel. De straf zal afhankelijk zijn van de aard van het vergrijp, maar een straf eenmaal uitgezeten is daarmee dan ook afgehandeld. De trend die wij nu zien is tegengesteld, bovenop taak en gevangenisstraffen worden nu ook andere strafmaatregelen gestapeld, terwijl het grondprincipe toch zou moeten zijn dat je maar éénmaal voor een vergrijp gestraft kan worden. Levenslange stadiumverboden zoals die nu in door media opgezweepte overreacties opgelegd worden, zijn juridische wangedrochten. Gedwongen groepstherapie zou in uitzonderlijke gevallen meer op zijn plaats zijn dan opsluiting en daarover hoor ik maar weinig.

Het stadiumverbod is een heel ander ding dan een gevangenisstraf, het beperkt de bewegingsvrijheid van burgers op bepaalde momenten en plaatsen. Niet alleen is dat een inperking van grondrechten, ook de handhaving ervan  is zeer problematisch. (3)

Ik vraag u nog eens goed na te denken voor zoiets toe te juichen. U, als orderhandhaver van de stad Rotterdam, zal de groots mogelijke moeite hebben om op basis van computerbestanden hele volksmassa’s bij een voetbal stadion te screenen.

Het kan toch niet zo zijn dat door het gedrag van een zeer beperkte groep hooligans het overgrote deel van de voetballiefhebbers aan de methodes van een politiestaat blootgesteld worden. Hoe denkt u dat het gaat? Politieagenten die op vermoeden van ‘hooliganisme’ met een draadloos apparaat en wellicht een iris-scan (zoals gebruikt wordt in Irak en Afghanistan door de US en NATO troepen) mensen aanhouden, om hun legitimatie verzoeken? (4) Een cordon om een stadion leggen, met checkpoints vol elektronische apparatuur en gekoppelde persoonsgegevens, zoals bij de overgangen tussen Israel en de Gazastrook?

Ook is er de al gememoreerde ‘precedentwerking’, waarbij een regeling en vooral een operationeel controlesysteem (centrale database, mobiele controle eenheden die gebruik maken van draagbare biometrische apparatuur voor vingerafdrukken, gelaats- en oogherkenning) zonder veel moeite op andere niet ordelijke sociale groepen toegepast kan gaan worden. De strijd tegen voetbal hooligans ontaard op deze wijze in het experimenteren op burgers met hoog technologische controle-systemen en heeft een grensverleggende werking voor wat maatschappelijk aanvaardbaar geacht wordt aan overheidscontrole. (5) Eenmaal ingevoerd is er nauwelijks een weg terug, zoals de wildgroei aan video-bewaking in de publieke ruimte laat zien. Technologie wordt in de plaats van gemeenschappelijke menselijke sociale controle gesteld.

Als u de gehele tekst van het sport-paket aan maatregelen van het Europese Parlement van 2 februari 2012 leest, dan ziet u dat de maatregel tegen ‘hooligans’ een oneigenlijke onderdeel van een overigens positief aantal maatregelen is (geen doping, geen uitsluiting van vrouwen, enzovoorts).

Het voorgestelde EU-wijde stadiumverbod is uiteindelijk een strafrechtelijke maatregel, die om een grotere zorgvuldigheid van het afwegen van voor- en nadelen vraagt, dan nu het geval is geweest, door dit onderwerp als één van een serie van vijf  ‘sport-maatregel’ te presenteren. (1) Nu is het niet meer dan een aanbeveling van het EU parlement aan de regeringen (“Procedure: Non-legislative resolution; REF.20120201IPR36950”).

Het lijkt mij dat hooliganisme niet bestreden dient te worden in haar uitwassen, maar in haar ontstaan. Hooliganisme is iets dat in Groot Brittannië, heel anders is dan in Italië, zo ook Nederland, enzovoorts. Het behoeft een lokale aanpak en geen EU-wijde ‘ukaze’. Een lokale aanpak, die vragen bij heel de massasport industrie en cultuur (in die volgorde) dient te stellen, vragen over levensomstandigheden van de bevolking van een stad, opvoeding, onderwijs, werk.. en vertier. Een gemeentelijk beleid dat karakter en wenselijkheid van steeds maar weer grotere massa-evenmenten zou moeten onderzoeken en daarvoor andere vormen zou moeten proberen te vinden. Dat is meer een kwestie van creativiteit dan van repressie. Een sociaal-culturele taak, hoe ouderwets dat ook in dit tijdsgewricht mag klinken.

Het levensklimaat van een stad is iets wat vormgegeven kan worden door betrokkenheid van burgers en bestuur, verdergaand dan enkel de ‘vrije krachten van de markt’.

De oplossing van voetbalhooliganisme dient u – en al uw collega’s in andere EU landen – lokaal te vinden, ‘bottom up’. Al uw energie lijkt nu te gaan naar een ‘lik-op-stuk’ beleid, terwijl structurele initiatieven niet genomen worden.

Hoogachtend

Tjebbe van Tijen, Amsterdam 5 februari 2012

——
EPILOOG

Video =  “Alles los met DJ Paul Elstak in de Legioenzaal na afloop van Feyenoord-Ajax”, 7 februari 2010, met de gescandeerde leuze “Rotterdam Hooligans” door een hossende jolige menigte van heel veel mannen tussen de 20 en 40 en zo te zien ook een paar vrouwen.

“Rotterdam hooligans” is hier een ‘geuzennaam’ en dat is niet verwonderlijk, saamhorigheid en uitstoting gaan altijd samen. Aan de orde is hoe saamhorigheid met voetbal als mobilisatiepunt vorm krijgt. Dat wat eens anders was, kan dus ook weer veranderen in de toekomst. Wie weet van de huidige jonge generatie wat het woord ‘nozem‘ of ‘bromnozem’ betekent, terwijl daarmee toch een halve eeuw terug een gelijk ervaren maatschappelijk probleem aangeduid werd, met Amsterdamse straatgevechten tussen ‘pleiners’ en ‘dijkers’? Zo zal het ook met het woord ‘hooligan’ voor volgende generaties gaan. Sociale bewegingen, sociale problematiek schuiven over het podium en verdwijnen uit het zicht. De overmaat aan electorale gelegenheidswetgeving is al wat er van overblijft, terwijl iedere staat echt al genoeg ‘stokken heeft om de hond mee te slaan‘.

In plaats van ‘wetgeving’ zou ‘vormgeving’ moeten komen. Vormgeving van het uitgaansleven en dan niet enkel voor de bovenste strata van onze samenleving met tennis- en golfbanen, musea en theaterzalen. Ik aarzel om voetbalhooliganisme zuiver als een een klasse-verschijnsel te definiëren, maar  niemand kan toch de grote sociale samenhang van een groot deel van deelnemers eraan, ontkennen. Het zijn zeker niet de meest bevoordeelden in onze samenleving die hier hun vermaak vinden. Voetbalvandalisme (de aanvankelijke term, later geïnternationaliseerd tot ‘hooliganism’) is een jonge ‘tak van sport’. Een ontzettende hoeveelheid energie die – kort geleefd – groepsgewijs tot ontlading gebracht wordt. Ontladingen die zich van het voetbalveld – door toenemende controle daar – verplaatst hebben naar andere ontmoetings- en confrontatie-plaatsen, tot aan de rand van de snelweg. Voetbal vaak niet meer dan een aanleiding voor afleiding.

Zelf vormgegeven toernooien met extra mediabelangstelling als trofee. Kortstondige roem binnen de groep, waar ‘leiders’ en ‘volgers’ dynamisch uitwisselbare rollen zijn. ‘Meeloophooligan’ lijkt mij een ‘dubbel-op-term’. De poging om het klassieke model van misdaadbestrijding, het aanpakken van de ‘boevenbaas’  en daarmee de ‘knechten’,  te projecteren op de Hollandse Hooligan gemeenschap en zelfs te verankeren in een Voetbalwet, is een wereldvreemde Haagse parlementaire gedachte. (6)

Voetbaldveldjes met een enkele tribune zijn heel bewust omgevormd tot arena’s met torende etages rondom. ‘Arena’ komt van het Latijnse woord ‘harena’ en dat betekent zand, een speciaal soort zand dat gebruikt werd om het bloed dat vloeide – bij gladiatoren en andere wrede spektakels – in de enorme publieke Romeinse theaters  – op te slurpen. Het is die schaalvergroting en heel de commercie die daar aan mee geholpen heeft, die de grondvesten voor het hooliganisme gelegd heeft en  die  belang heeft om die constellatie in stand houden. Nu deze voetbalindustrie en de daarmee verweven bier-conglemeraten in toenemende mate onaangenaam geconfronteerd worden met de uitwassen van hun eigen schepping, is het onaanvaardbaar dat enkel de hooligan gemeenschap gecriminaliseerd wordt  en het zakenleven buiten schot blijft. Deze omstandigheid draagt een geur van ‘klasse-justitie’ met zich mee.

Sport als spectaculair schouwspel heeft zijn grenzen bereikt. De verhouding passief consumeren en actief deelnemen is geheel en al zoek. Er is een hele hoop energie in hooliganisme waar iets anders mee gedaan kan worden dan nu gebeurd. Zo wij spreken van milieuvervuiling en na lang aarzelen proberen daar wat aan te doen, zo kan ook analoog gesproken worden van ‘sportvervuiling’ en is aan ons allen de taak om daar iets van te maken waar velen plezier aan beleven en hun energie op een prettige wijze in kwijt kunnen raken. ‘Verduurzaamheid’ zou een nieuwe ambtelijke term voor massa sport kunnen worden. Sport waar mensen elkaar weer weten te ‘verduren’.

—-
(1) European Parliament 2012/2/2: “Sport: EU tackles hooligans, corrupt agents and illegal betting.” Five issues in one resolution: Promote sport for girls; – Blacklist hooligans; – Make doping a criminal offence; – Regulate sport agents; -Combine learning and training.
“Blacklist hooligans – Parliament asks that supporters who are known to be violent or to engage in discriminatory behaviour be banned from all European stadiums. A European data base should enable national authorities to ensure that the ban applies to any international matches played on their territory. MEPs also call on Member States and sports governing bodies to commit to tackling homophobia and racism against athletes.”

(2) The Guardian 2010/06/17 Rupert Meyers: “Football banning orders are out of control Our draconian anti-hooliganism legislation unfairly infringes the free movement of football supporters”

(3) Relevante grondrechten
Universele Rechten van de Mens:  “artikel 13 Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.”
EuropaNu.nl (voorlichtings site EU): “Binnen de Europese Unie mag u vrij reizen. Dit betekent dat u slechts een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig heeft om naar andere EU-landen i te kunnen reizen. Als burger van een EU-lidstaat bent u geen toerist of reiziger als alle andere, maar heeft u specifieke rechten en mogelijkheden. Zo mag u naar alle andere lidstaten reizen en daar tijdelijk wonen.”

(4) Reuters 2012/02/03: “Football fans in one German state may have to pass through “face scanners” at stadiums, according to interior ministry proposals designed to eradicate hooliganism.”

(5)  The Football Forum 2009/1/13: “Police to target hooligans with fingerprint scanners.” Football Supporters’ Federation fears its use may cause problems for law-abiding fans. A spokesman said: “As far as we’re concerned, football fans should be policed on their behaviour, not their reputation.”

(6) Zie mijn notitie op The Limping Messenger 2012/1/27: “Hooligans sport for ephemeral fame”

Read Full Post »

EUROPEAN FOOTBALL STADIUM BAN FOR HOOLIGANS… Ahmed Aboutaleb major of the City of Rotterdam rejoices today the European Parliament initiative for an European level implementation of banning locally convicted football hooligans from all EU stadiums.  (1) This law initiative has been long in the making. An earlier document  by the Council of the European Union “Resolution of the Council on preventing and restraining football hooliganism through the exchange of experience, exclusion from stadiums and media policy” dates back to the year 1997:

The responsible Ministers invite their national sports associations to examine, in accordance with national law, how stadium exclusions imposed under civil law could also apply to football matches in a European context.

However much I dislike football hooligans this is a juridical precedent which will have far reaching negative consequences for civil rights in general. Not only does it create yet another centrally managed person database that can be accessed by all EU police forces (like data on persons DNA, illegal migrants and so on) it is a further step in constructing a ‘central EU police force’ with all its inherent dangers. Such an EU-wide anti-hooligan law also means multiplied condemnation – for a big part of the European continent – on the basis of a local conviction.

Together with actual proposals (in the Netherlands) for ‘whole sale mass arrests’,  not only hooligan “leaders”, but also of their “followers” (‘meeloophooligens’ is the Dutch term), we can be certain that such an extra-national banning and black-listing power, will be abused in ways beyond our imagination. Once such a law and its enforcement has been put into effect, other ‘social distinct groups’ whose behaviour is classified as unruly can get the same routine treatment in the future. The Council of Europe document of 1997 cited above speaks of “preventing and containing of disorder”, so one need not to be surprised when other forms of  “disorder” will be handled in the long run in the same way. For instance, when we take in account the frequent attempts by politicians – defending employers interest – to criminalise strike actions, trade union activists could be databased and blacklisted with the same ‘anti-hooligan routine’.

—-
(1) It is interesting to note that the ‘hooligan-ban’ proposals in the European Parliament plenary session of  February 2. 2012, was part of a bundle of all kind of measures related to sport listed in this order: – Promote sport for girls; – Blacklist hooligans; – Make doping a criminal offence; – Regulate sport agents; -Combine learning and training. The resolution – thus packaged – has been passed with 550 votes in favour, 73 against and 7 abstentions. In the section of hooligans is also this sentence: “MEPs also call on Member States and sports governing bodies to commit to tackling homophobia and racism against athletes.” Something problematic in the sense of ‘civil rights’ has been hidden inside a package of mostly emancipatory proposals.

Read Full Post »

A Dutch MP has proposed to change the law to make it possible to make whole sale mass arrests…of what she classified in Dutch as “meeloophooligans”. This category should enter a special law on football now in the making.

Now us Dutch do concatenate many words into one, so ‘meeloophooligan’ does split up in mee/with loop/walk and the now international word hooligan, though a decade or more ago in Dutch the word used was more descriptive: ‘voetbalvandalen’.

For a short article commenting on this attack on principles of law and civil rights I made a graphic and today I felt compelled to look at the graphic again, taking away the superimposed text: “mass leisure / mass arrest”. I am now still pondering on how to translate the new Dutch word ‘meeloophooligan into English and if that term does justice to the social phenomenon of football hooligans.

HOOLIGAN HANGER

would that work?, or would ‘hooligan hanger-on’ be better? The social classification ‘meeloophooligan’ itself is also in need of some scrutiny. Authorities always want to find out who is ‘the leader’ of a group of followers. There is a fundamental denial in law enforcement on the group dynamics of hooligans. In my observations the leader role can be taken on by anyone according to circumstances, a few seconds or minutes only. It is that ‘equal chance of short-lived fame’  during a brawl that must be the most attractive element of the mass leisure sport known under the name of: hooliganism.

Read Full Post »


A DISTRIBUTIVE VERSION OF WIKIPEDIA IS NEEDED
Yesterday I was just checking the t figures of war death in Afghanistan… for an article I am writing and saw this banner pop up, I did know already because of ‘the news’: we will have a one day strike soon… will that halt the launch of the War Of Copyright Owners?

A discomforting thought is, that Wikipedia (the English version) can and will be blocked out in one move… Time to have a non-central, distributed version of this network that will be as difficult to ban, block or erase as ‘poisonous weeds’… I may have failed to follow Wikipedia networking technology, but my guess is that a distributive version, that keeps the functionality of debate and update, can be constructed.

Read Full Post »

Pictures of tanks advancing on Hama and demonstrations in that town of these last days.


‎”Syrian tanks storm the city of Hama”
I read today and the mere name of that haunted town makes me shiver, as tens of thousands of people were massacred there in the year 1982 on orders of Assad Senior, the death toll ranges between 20 and 40 thousands. A genocide forgotten – some say – a political mass-murder would be a more apt classification. The movie below commemorates the 1982 ordeal of Hama in Syria.

 

The well documented Syrian Human Rights Committee has this report on the 1982 Hama Massacre: http://www.shrc.org/data/a​spx/d5/2535.aspx

Infringements on human rights in Syria have been documented for decades by organisations like Amnesty International and Human Rights Watch. This has not led the ‘international community’ to take any serious action against the Assad regime. The Assad dynasty is a stabilising power in the region, as was the Egypt of Mubarak. The fate of Syrian citizens is judged as being less important than the Middle East Entente.

Also the International Criminal Court in The Hague – sadly enough – is more lead by the geo-politics of its constituent states, than by the rule of international law. Whereas the UN Security Council asked the ICC to research whether the Libyan government should be indicted for its threats to the civilian population. No such actions have been taken against the Syrian government of Assad Junior. The balance of power in the Middle East is more important than the balance of international justice. Or will the attack of tanks on demonstrating citizens of the town of Hama make the bascule of justice move to its proper position?

Of the 139 states that have signed the Rome Statute of the International Criminal Court, 34 have not ratified the treaty, Syria is one of them.

Read Full Post »

Amsterdamse raad ‘in geheim’ bijeen” (over de nieuw te benoemen burgermeester) lees ik net in Het Parool, zo gaat dat bij ons in democratisch Nederland en terecht! Een regent die kun je niet kiezen… zulk een benoeming gaat alleen maar als het binnenskamers ‘bekokstoofd’ wordt. Onze democratisch verkozen vertegenwoordigers komen vanavond in het geheim bij elkaar en volvoeren dan een ceremonieel dat niet zou misstaan in de congregatie van geheimzinnig doende  organisaties als de Vrijmetselaars. Coöptatie democratie dus, de kiezer stemt alleen in een stemhokje en de verkozenen gaan vervolgens binnenskamers, om belangrijke beslissingen gaar te stomen voor het daarop volgend ceremonieel van het ‘publieke debat’. Er is een term voor dit bijkans universele verschijnsel: ‘publieke samenzwering’. Wij zijn er aan gewend, wij weten niet beter, wij accepteren bij voorbaat dat het er zo aan toegaat. Onze volksvertegenwoordigers zweren – door ons gemandateerd – samen. Zo is nu eenmaal ‘het politiek bedrijf’. In het geval van een “door de kroon benoemde” burgermeester is er inmiddels een ‘vertrouwensspel’ in zwang gekomen, dat heel ‘publiek’ in het dagblad Het Parool beschreven staat (*). De burgers van deze stad komen er niet aan te pas, hoe kan het ook anders? Welk kind kiest zijn of haar eigen vader of moeder? Wij stadsburgers zijn immers niet anders dan onmondige kinderen?

Gisteren kwam ik bij een onderzoek bij het IISG, teruggravend tot in de zestiger jaren, een pamfletje tegen over hetzelfde Amsterdam in andere tijden waar het ging over het ontberen van ‘demonstratievrijheid’ en op datzelfde pamfletje stond ook de eis voor een “gekozen burgermeester”. Dat was in de tijd dat iedereen nog onverbloemd wist te spreken over ‘regentenmentaliteit’, waar vandaag een waas van overmatige communicatie ons vrijwel blind heeft gemaakt voor de grote mate van continuïteit van het systeem van macht.


De keerzijde van dit pamflet met de ondertekenaars, is interessant, omdat een deel van de genoemde socialistisch georiënteerde organisaties (ANJV, OPSJ gelieerd aan de Communistische Partij; FJG aan de PvdA) waarvan meerdere leden later tot in hoge regionen van diverse politieke partijen gestegen zijn, het in bijna een halve eeuw toch niet voor elkaar hebben kunnen krijgen om dat van de “gekozen burgermeester” ook echt voor elkaar te boksen.


Ik heb hier nog een schets voor een verkiezingsaffiche liggen die laat zien hoe het er in de Regentenstaat der Nederlanden aan toe gaat, een ontwerp dat  jammer genoeg altijd actueel blijft…

=====
(*) Dit is de beschrijving van ‘democratie ten voete uit’ in het Parool van 23 juni 2010 11:23 uur

“AMSTERDAM – Amsterdamse gemeenteraadsleden hebben per sms een oproep gekregen om woensdagavond naar de Stopera te komen. Het moest geheim blijven, maar daar vindt om half acht een raadsvergadering plaats. Enig agendapunt: de voordracht van een nieuwe burgemeester.

Bij aanvang van de vergadering krijgen de raadsleden de voordracht onder ogen van de ‘vertrouwenscommissie’, waarin alle fracties met één lid zijn vertegenwoordigd.

Tot nog toe bekende kandidaten zijn Eberhardt van der Laan, Roger van Boxtel en Annemarie Jorritsma. De voordracht bevat in principe twee namen, waarbij als het aan de commissie ligt de nummer één Job Cohen opvolgt. Vervolgens volgt een schorsing van onbepaalde tijd, waarin de fracties apart vergaderen over de voordracht: steunen ze die of proberen ze de nummer twee naar voren te schuiven?

De raadsvergadering wordt hervat met een geheime, schriftelijke stemming. De uitslag wordt gemeld aan de commissaris van de koningin en de twee kandidaten. Daarna maakt de gemeente officieel bekend wie kandidaat nummer één is.

Die kandidaat wordt bij het kabinet voorgedragen voor benoeming. De hoop is dat het kabinet volgende week de voordracht bekrachtigt. Dan kan de nieuwe burgemeester 7 juli in de raad geïnstalleerd worden.? (HET PAROOL)

23-06-10 11:2″

Read Full Post »

Voting day in the Netherlands…

I do not vote, even though I am not in principle against the parliamentary system (1500 days mandate without an option to recall or correct the person/party I have mandated makes it not good enough a system for me) So I do not delegate my power, still I am ready to influence parliament or the local council. Flyers where dropping as late as this morning in my letterbox of people asking my vote, who I never had heard of before; so next time we may congregate via Facebook or other social media to give some real meaning to democracy…. regularly over the whole period of four years to have a real exchange of opinions, to give guts to the idea of representation, instead of only mouthing the ‘D’ word during a few weeks before elections. There is more potential for participating in government in society than the casting of the traditional vote.


Poster in the collection of the International Institute of Social History; collection CSD: BG D69/268; 1978. text says: "Do not let your vote/voice be lost --- VOTE NOT"; printed in Groningen by 'de Zwarte Lantaarn" (Black Lantern) in 1978. Classified with Anti-Parliamentarism; though this is debatable... because one could well on the basis of this poster message voice opinions to delegates in the parliament.

A typical example of a very last moment leaflet, which I found in my letter box on the election day itself. Before I have never ever received any information of this lady or party (the social-democrats who have been for many decades in power in most of the sub-sectors of the city of Amsterdam. The sub-sector representation system with political parties representing inhabitants at a neighbourhood level has only been introduced in the seventies of last century. It is yet another bureaucratic layer, yet another sector of people making some sort of a professional career. I can see no anvancement for democratic processes in such a system.

Call for voting for the council of the inner city of Amsterdam, the lady - Tineke Koopman - tells me she is already living for years in the Eastern Part of the Inner City: "...and I will be pleased to represent you in the coming four years in the local city council."


Read Full Post »

Het democratisch systeem van Nederland is merendeels gegrondvest op burgers die door middel van verkiezingen dat wat “hun macht” genoemd wordt afstaan aan volksvertegenwoordigers van allerlei aard. Dat mandaat, dat afstaan van macht, duurt voor de meeste gedelegeerde machtstructuren om en nabij anderhalf duizend dagen, pas daarna kan een burger weer blijk geven van instemming of afkeuring met wat er in de tijd van zijn/haar verstoken zijn van macht, gebeurd is. Gemiddeld leven burgers zo’n 70 en nog wat jaar en er is vaak een leeftijsgrens waarna men stemgerechtigd wordt, wat neerkomt op zo’n 15 x per leven de kans krijgen om je invloed uit te oefenen voor het kiezen van het landelijk bestuur. Nu zijn er verschillende soorten verkiezingen: Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk en dan nog wat vaak onduidelijke oproepen om je stem uit te brengen op deelraden, waterschappen en andere vaak tijdelijke initiatieven, die met hetzelfde gemak weer door de overheid zelf afgeschaft worden. Dus laten we het houden op 4 x 15 (even verontacht laten dat de frequentie van Europese verkiezingen wat lager zijn), dat is dan 60 x in je leven heel eventjes macht krijgen om die direct daarna weer te moeten delegeren.

Kiesrecht foto omstreeks 1930 en een affiche voor Algemeen Kiesrecht voor mannen en voor vrouwen van voor 1917, met de toenmalige minister Samuel Van Houten met zijn beperkt kiesrecht voor mannen als een ouderwetse Batavier.

Hoe gestuurd en gemanipuleerd die momenten van meningspeiling, van delegatie van macht, van verkiezingen zijn, wil ik hier even buiten beschouwing laten, omdat het mij er om gaat hier in grote lijnen de oorzaak van regelmatige frustraties over het functioneren van ons democratisch systeem te vinden, die zich met enige regelmaat  uit in verzetsdaden van burgers tegen het wettig gezag. Het zijn vertegenwoordigers van dit gezag of goederen die aan hen toebehoren, die door boze burgers dikwijls als doelwit uitgekozen worden. In de berichtgeving hierover wordt meer gesproken over de uitgeoefende agressie en geweld, dan over  datgene wat ertoe geleid heeft. Zo ook in een korte oproep tot debat  van de discussie-blog over democratie  in NRC/Handelsblad van  Steven de Jong – waar ik hierbij met gepaste traagheid op reageer. Die discussieoproep gaat over bedreiging van uitvoerende ambtenaren en politieke bestuurders, waarbij meer dan de helft van de gemeentelijke bestuurders in Nederland aangegeven zouden hebben weleens met agressie of geweld geconfronteerd geweest te zijn. Hoe deze cijfers verkregen zijn blijft zeer in het vage, reden voor mij om – als ‘hinkende bode’ – nog wat treuzelend achter te blijven op het publiciteitsslagveld…

Toch is er reden tot zorg, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Intimidatie, bedreigingen of fysiek geweld: 69 procent van de burgemeesters en wethouders en 49 procent van de raadsleden zou daar in 2008 mee geconfronteerd zijn. Wildwestsituatie Minister Ter Horst lichtte de cijfers toe op het jaarcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in Wassenaar. “Een recent voorbeeld is de wildwestsituatie in Weert”, zei ze. In september waren daar wethouders het doelwit. Een auto werd in brand gestoken, ruiten sneuvelden en er zou zelfs op een huis van een wethouder geschoten zijn. Klik bovenstaand bericht voor een link naar de hele oproep tot reactie.

Wie de eerdere brief van minister Guusje ter Horst aan de Tweede Kamer van 10 november 2008 over “Aanvullende maatregelen Veilige Publieke Taak” en het daarbij behorende rapport “Het Verhaal bij de daad voegen” van augustus 2008 er nog eens op naleest zal zich meer verwonderen over wat er  niet, dan wat er wel in staat. Het is overduidelijk dat de pleger van agressie – zoals wij die uit het ons dagelijkse geschilderde nieuws kennen – een naarling en een engerd is, die hard aangepakt moet worden. “Lik op stuk” is in het huidige politieke jargon een frequent gebruikte beleidscode. Het in ogenschouw willen nemen van de achtergronden van een agressieve daad wordt gezien als een verwerpelijk overblijfsel van ‘oude politiek’. De dualiteit van iedere sociale interactie wordt domweg ontkent, ééndimensionaal denken en handelen, dat is wat ‘deze tijd’ vraagt! Het impliciet uitgangspunt in deze beleidsnoties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is dat de “publieke taken” allen volstrekt legitiem zijn, dat zij allen via een feilloos democratisch besluitvormingssysteem tot stand gekomen zijn, dat degenen wier belang niet gediend maar geschaad is daar in zullen moeten leren berusten, waaruit dan volgt dat een ieder die zich tegen de uitvoering van zulke taken durft te verzetten een onmaatschappelijk element is dat harde aangepak verdient. De minster van Binnenlandse Zaken formuleert het zo:

“De dadergerichte aanpak van het programma kenmerkt zich door dit uitgangspunt ‘agressie mag niet lonen’. Immers als agressie loont, faalt de publieke taak. Als de dader met zijn gedrag het (beoogde) effect bereikt en ermee wegkomt, vormt het een bedreiging voor de uitoefening van de publieke taak en het functioneren van de rechtsstaat.”

Dat klinkt voor velen overtuigend, maar ik probeer toch meer dimensionaal te denken en vraag mij af  wat dan de steeds weer genoemde ‘agressie’ is, hoe die gemeten wordt en door wie. In de meeste beleidsstukken staan meestal twee woorden dicht bij elkaar: eerst ‘agressie’ en dan ‘geweld’. Vreemd genoeg vind ik in geen van deze recente beleidsstukken enige definitie of omschrijving van wat deze begrippen inhouden.

Contactpunt voor burger en overheid, voorbeeld nieuwe stadhuis van Den Haag. Foto gevonden op Flickr, gemaakt door Roel1943; klik foto voor link naar zijn Flickr pagina.

Ik heb er het 67 pagina’s tellende rapport “Het verhaal bij de daad voegen” van het Arnhemse bureau Q-Consult (een adviesbureau dat helpt met “visie vast te stellen, strategie te ontwikkelen, processen te beheersen en kwaliteit te managen”), opgesteld in opdracht  van het ministerie, op nagelezen, maar definities van de gebruikte begrippen ontbreken. De zorgvuldige lezer zoekt tevergeefs hoe de Q-Consult onderzoekers nu ‘agressie’ en ‘geweld’ van elkaar onderscheiden. Een ieder weet dat beide begrippen zeer relatief zijn – al was het maar uit de eigen kindertijd – dat het een verstandige  derde behoeft om te wegen of die ‘por’ nu gemeen of spelenderwijs was, of dat ‘kapotmaken’ nu een dierbaar bezit of bezitterigheid betrof. Van weging van tegenover elkaar staande belangen is in het Q-Consult geen sprake. Uitgangspunt is dat dader en daad bekend zijn en het er enkel om gaat hoe de dader zo effectief mogelijk te straffen. Naar goed Hollands gebruik is dat ‘in de portemonnee’. Dit is het hoofdonderwerp van het in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken opgestelde rapport, hoofdstukken en paragrafen staan er bol van: “verhaalbare schadeposten werkgevers en werknemers”; “incassotraject”; “letselschade en incassomarkt”; “Centraal Justitieel Incassobureau”; “beslaglegging op bezittingen van de dader”; “dagvaardiging van de schuldenaar”; “beslag op loon”; “conservatoir beslag”. Een afschrikwekkend beeld  vol hel en verdoemenis wordt ons geschilderd, met de deurwaarder als wrekende engel. Toch daagt ergens – zij het onbedoeld – iets van een defintie, de oorsprong van dit alles. In hoofdstuk 5 waar de “Knelpunten” belicht worden, staat onder punt 5.2 op pagina 24, het woord “kale kippen”; beter de onderzoekers hier voluit te citeren:

“Eén van de meest gehoorde opmerkingen gedurende deze verkenning is: “van kale kippen kun je niet plukken”. Iedere professional die te maken heeft met het verhaal van schade op daders van agressie en geweld weet dat hij te maken heeft met een moeilijke doelgroep en dat een verhaalstraject moeizaam kan verlopen. Niet zelden zijn de daders minder draagkrachtig, door geringe inkomsten en/of een schuldensituatie.”

Alhoewel het rapport wel aangeeft dat daders van agressie en geweld tegen overheidsdienaaars en -goederen niet noodzakelijkerwijs tot de economische onderlaag van de maatschappij behoren, blijft – bij lezing van het rapport – het beeld dat de doelgroep van het minsiterieel ‘lik op stukbeleid’, de zich verzettende onderklasse in de Nederlandse samenleving is:

“Geïnterviewden van de Politie gaven aan dat ongeveer 80 tot 90% van de daders van agressie en geweld tegen politiemensen uit een ongunstig sociaal milieu komt en een zeer laag inkomen heeft. Veelal is er bovendien sprake van een ernstige schuldensituatie. Wanneer de daders uitkeringsgerechtigd zijn, is het meestal niet toegestaan om beslag te leggen op (een deel van) de uitkering, omdat de dader dan onder het bestaansminimum geraakt.(…) Een incassotraject betekent in deze situaties een flinke financiële investering. Die investering weegt in veel gevallen niet op tegen de (eventuele) geringe schadevergoeding. In de praktijk blijkt dit knelpunt zo zwaarwegend te zijn, dat er veelal niet tot verhaal van de schade op de dader wordt overgegaan, aldus geïnterviewden.”

Wat wordt hier nu beschreven? Waar faalt “de publieke taak”?  Wat is nu “een ongunstig sociaal milieu”? Zou het niet zo kunnen zijn dat als mijn en dijn anders verdeeld zouden zijn of worden, als het tot de ‘publieke taak’ zou behoren om economische en sociale verschillende in de samenleving te verkleinen in plaats van te vergroten, kortom er meer egalitair beleid gevoerd zou worden, dat agressie en geweld, intimidatie en bedreiging, zouden afnemen? Wie bedenkt er een ‘democratische keten’ als spiegelbeeld van de hieronder geciteerde “strafrechtelijke keten” uit het rapport voor Minister Guusje Ter Horst? Als er dan sprake is van het aanpakken, het bestrijdem en het terugdringen van het plegen van “een onrechtmatige daad”, is het dan niet evenzeer nodig om ook de de “rechtmatige daad”, de rechtmatigheid van genomen beslissingen, de bestuurspraktijk van ons democratisch bestel, in ogenschouw te nemen?

“Het vorderen van schadevergoeding Aan de basis van een vordering tot schadevergoeding ligt een onrechtmatige daad. Een benadeelde partij kan zowel via civielrechtelijke voeging in het strafproces tegen de dader als via een civiele bodemprocedure schade verhalen. Figuur 1 geeft schematisch weer hoe de schadevergoeding in de strafrechtelijke keten verloopt. Klik schema voor een beter leesbare grotere versie…

Het democratisch systeem van Nederland is een parlementaire democratie, maar gelukkig is er meer dan dat, meer dan het zestig keer per leven je mening kunnen uiten. Er is een hele wirwar van ingangen, kanalen, lijnen, teugels, lobbies, opinievormers en peilers, adviesorganen, pressiegroepen, stichtingen, verenigingen, instituties, centrales, bonden, actiecomités, noem het maar op. In een oneindig aantal voortdurend wisselende combinaties werken deze elementen en verbanden in op besluitvorming en bestuur van Nederland. Het is dus niet zo dat het land enkel geregeerd wordt via een wettig verkozen volksvertegenwoordiging en – voor hen die het willen geloven – via van God gegeven taken uitgevoerd door het Huis van Oranje (*). De samenleving is vele malen meer complex. Samenleving dient ook letterlijk gezien te worden als “samen leven” en hoeveel regels en wetten er ook zijn, het meeste gebeurd door individueel beleefde instemming of aanvaarding – hoe mokkend dat ‘aanvaarden’ ook moge zijn. Een paar eeuwen terug omschreef de Franse denker Étienne de la Boétie deze toestand als “vrijwillige slavernij” en hij gaf als één van de redenen van dit aanvaarden op, dat de mens geneigd is zich het liefst met zijn eigen directe leven en belangen te bemoeien en het besturen daarom graag aan anderen overlaat. Voortdurende algemene deelname aan het regelen van de maatschappij, heel het leven in zelfbeheer op alle niveaus, is dan ook niet meer dan een droommodel, wat niet wil zeggen dat er herhaaldelijk spanningsmomenten in de geschiedenis zijn geweest waar een begeesterde algemene deelname aan het bestieren van de samenleving ontstond. Dat vindt zowel op micro als macro niveau plaats en hoeft niet altijd als “revolutie” door geschiedschrijving en in historische canons zichtbaar gemaakt te zijn. Wij leven samen door het voordurend vinden en aanpassen van vormen van overeenstemming. Wij kunnen on bestel “vrij” noemen in de mate waarin dat soort overeenstemming – hoe minimaal ook in veel gevallen – dagelijks geleefd wordt. Dat is de echte basis van onze democratie. Het ceremonieel delegeren van onze macht middels een beperkt aantal verkiezingen is niet meer dan het bezweringsceremonieel dat die dagelijkse feitelijkheid bevestigd. Zouden wij enkel uit angst voor bestraffing ons leven inrichten, zouden wij ons voortdurend alle verbodsregels in gedachte moeten roepen om niet in gevang of erger te belanden, dan zou het woord “vrij” niet langer voor onze samenleving van toepassing zijn.

Er zijn meerdere vertalingen in het Nederlands van de “Discours de la servitude volontaire” van Étienne de la Boétie (1530-1563) ik citeer hier uit mijn boekenkast de in 1933 uitgegeven versie van Hillegonda De Ligt met een inleiding van haar man de vredesactivist en socialist Bart de Ligt over “hij die u overheerscht”: “het eenige, wat hij mé´r heeft dan gij allen is het voorrecht dat gijzelf hem schenkt, om u te niet te doen. Vanwaar zou hij zoveel oogen krijgen, om u te bespieden, als gij ze hem niet gaaft? Hoe zou hij u met zoveel handen slaan, als hij die niet van u kreeg? Vanwaar heeft hij de voeten om uw steden te vetreden, dan van u? Hoe anders heeft hij over u één greintje macht, dan door uzelf?” deze tirade gaat nog zinnen lang door; in deze voetnoot (**) staan links naar een aantal on-line edities van dit klassieke werk. Het exemplaar aan de rechterkant is in een moderne ver/hertaling van Ewald Vanvugt uit 1980.

De geconstateerde vrijwillige aanvaarding van hoe met elkaar om te gaan, aanvaarding van gedragregels die op de een of andere wijze stroken, of niet al te veel afwijken van ons persoonlijk rechtsgevoel, kan niet altijd werkzaam zijn. Voor ieder van ons kunnen er momenten voorkomen dat er spanning ontstaat tussen eigen waarden en dat wat als ‘dwang van buiten’, of ‘misstanden’, ervaren wordt. Zulk een situatie kan dan aanleiding vormen voor een veranderd ‘normbesef’. Dit kan – het hoeft niet, want wie weet de diepte van het onuitgesproken ongenoegen te peilen – leiden tot zulk een onbehagen dat ‘directe actie’ ondernomen wordt. Directe actie neemt in veel gevallen een symbolische vorm aan, bespotting, ludieke actie, demonstratie, stipheidsactie, symbolische bezetting en kan dan, in in gradueel nauwelijks van elkaar te onderscheiden stadia, meer ingrijpende vormen aannemen: blokkade, staking, bezetting…met vlak over de horizon het woord ‘revolutie’. De meeste vormen van dit soort directe actie zijn min of meer legaal te noemen, alhoewel er een trend is om dat wat door velen als verworven uitings- en actievrijheid, als legitieme ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ gezien wordt, in te perken. Het aantal aangespannen gerechtelijke procedures tegen in wezen volstrekte legale vakbondsacties neemt toe, de nu voorgestelde anti-kraakwet brengt dat wat in het civielrecht zat naar het strafrecht, de woningzoekende en -vindende kraker dreigt (na eeuwen gedogen) tot misdadiger gemaak te wordent. Terroristenwaan legt de grenzen van wat satire en bespotting was mijlenver terug, gekalkte leuzen worden tot serieuze doodsbedreiging verklaard. Dat wat, in het geval van simpele bedreigingen, bij hoge uitzondering waar bleek te zijn, wordt tot algemeen geldend verheven en vormt de basis van het potsierlijk ceremomieel van weer een nieuwe electronische registratie, weer een aanscherping van controle, nog weer een incidenteel wetje, alsof de potentieele bedrijvers van onwelgewillige of vijandelijke handelingen daardoor ooit gestuit zouden kunnen worden. Had de door de gemeente Almelo gemaltraiteerde Turkse eigenaar van een restaurant eerst het wetboek van strafrecht erop nageslagen voordat hij door wanhoop gedreven tot gijzelaar van een democratisch gekozen stadsbestuurder werd? Zo volstrekt uitzonderlijk is Almelo niet, zulk soort situaties komen in veel gemeenten voor en kennelijk weten slachtoffers van overheidsbeleid zich in de meeste gevallen te beheersen. Zijn er dan, na een reeks van onthullende publicaties en anlayzes van dit persoonlijke drama (Zembla 23 november 2008), publiekelijk zichtbare maatregelen genomen vanuit de centrale overheid om duidelijk te maken dat het niet zo kan zijn dat een kwestie van vergunningen voor een bar en restaurant, dusdanig slecht behandeld wordt dat er een dergelijke wanhopige daad uit voortkomt? (Ik meen daar geen strijdvaaardige minister van BInnelandse Zaken gehoord te hebben). Wat te denken van het stoere ‘lik op stuk’ beleid dat stadsbestuurders keer op keer aankondigen om het gedrag in de openbare ruimte onder controle te krijgen? Is het ongewenste hufterig gedrag vaak niet het resultaat van een jarenlang lokaal beleid, van overmatig ondersteunen van commercieel vertier? Zijn niet de Rotterdamse bestuurders met hun oorverdovende massa manifestaties van decennia mede aanstichters van een- in een drama eindigend – op een gratis maar toch op commercie gericht strandfeest bij Hoek van Holland? Weet het Genootschap van Burgermeester dan niet de hand in eigen boezem te steken? Kom op burgervaders en moeders verwerf eerst enig inzicht in de verhouding tussen oorzaak en gevolg, voordat u strafverzwaring gaat eisen.

“Een bokje, een bokje, dat mijn vader kocht voor twee zoez” zo begint het kinderrijmpje dat het bekendst is door de Joodse paas-traditie, internationaal bekend als “(C)Had Gadya” en de kringloop van geweld die in dit kinderlied beschreven wordt  kwam mij voor de geest bij het lezen over weer nieuwe en extra strafmaatregelen: “Toen kwam er een stok, en die sloeg de hond dood, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, (…) een bokje, een bokje. // Toen kwam er vuur, en dat verbrandde de stok, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.”  Zie noot (***) voor links naar de gebruikte bronnen. Klik plaatje om het op de originele maat te zien.

Het heeft geen enkel nut weer een stok toe te voegen aan het bestaande overvolle arsenaal van stokken om “de hond”, “de burger” – die wij menen te kennen en menen te moeten bestraffen – te slaan. Wie of wat is dan die hond die geslagen moet worden? Met het quantificeren van incidenten – zonder dat het oorzakelijk verband ertussen op enige wijze aangetoond is- zoals nu door onze minister van Binnenlandse Zaken – zal die hond niet gevonden worden. Het hoog van de toren en nationaal afkondigen van harde maatregelen, daar waar het vaak om specifiek lokale incidenten gaat is nutteloos. Lokale bestuurders, lokale bevolking, lokale media moeten gestimuleerd worden om voor zichzelf te achterhalen waar en waarom het mis ging. Waarheidsvinding op plaatselijk niveau in plaats van wapengekletter uit Den Haag. Goed gedrag zal niet afgedwongen worden door hogere strafmaten voor hen die verordeningen of beslissingen van een overheid – die arrogant haar eigen legitimiteit prijst- niet wensen te aanvaarden. Het ‘algemene rechtsgevoel’ staat nergens opgeschreven, toch is het één van de peilers van onze samenleving. De noodzakelijke innige band tussen ongeschreven rechtsgevoel en wet- en regelgeving dient beter begrepen te worden. De legitimiteit van de macht die zich beroept op de hierboven kort beschreven principes van vertegenwoordiging, is betrekkelijk. Ook slaven moeten in enige mate gewillig zijn om ze tot arbeid, tot deelneming, aan te zetten. Een grotere zorgvuldigheid bij besluitvorming is geboden. Belangenafweging dient verder te gaan dan de meerderheid plus één. Een streven naar consensus en het ontwikkelen van nieuwe meer flexibele bezwaar- en beroepsmogelijkheden zou het aantal bedreigingen tegen ambtenaren en bestuurders als gevolg van bestuurlijke maatregelen meer ten goede komen, dan de nu voorgestelde zwaardere strafeisen voor boze en radeloze burgers.

Tot slot een leerliedje voor Guusje Ter Horst: “Toen kwam er vuur, en dat verbrandde de stok om de burger mee te slaan.” Deze twee plaatjes komen uit een Chad Gaya liedprent; klik plaatje voor een link naar het origineel. 

====

(*) (in het 25 jaar regeringsjubileum interview van Dorien Pessers met de koningint spreekt Beatrix over een van godgegeven taak, een roeping; ook in de Nederlandse grondwet ziet de constitutionele monarchie al;s van god gegeven; zie een aardig betoog van Bob Elbracht “De metafysica van het Koningschap” in de Hofleverancier, jaargang 7 nummer 1.
(**) Étienne de La Boétie “Vertoog over de vrijwillige slavernij” vertaal door Charlotte Bauwens in PDF formaat op de website van dmocratie.nu
(***) De prent komt uit de collectie van Yale University (New Judaica in the Arts of the Book Collection) “Passover Haggadah” – Calligraphy and Illustrations by Asher Kalderon; Tel Aviv, 2006; Limited Edition of 396.
– Voor het eerste deel van de tekst zie noot 3.
– De moderne (geduidde) lieversie is te vinden op een PDF met liedteksten (Sacred Place een meerkorenproject… gent) en is een bewerking van Joeri Cornille, op pagina 15. Opgelet… de PDF link is een directe download, kijk dus via de down;load manager’ van uw web browser waar die file gebleven is, als deze niet vanzelf opent.

(***) Op een web-document met een handleiding voor een ‘sedermaaltijd’ staat de volgende moderne interpretatie van de (C)Had Gadya:

Een bokje, een bokje…     (joods rijmpje tijdens de Seder)

(oudste kind)

Een bokje, een bokje, dat mijn vader kocht voor twee zoez, (alle kinderen:) een bokje, een bokje.

Toen kwam er een kat, en die vrat het bokje op, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, (alle kinderen:) een bokje, een bokje.

Toen kwam een hond, en die beet de kat dood, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, (kinderen:) een bokje, een bokje.

Toen kwam er een stok, en die sloeg de hond dood, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, (…) een bokje, een bokje.

Toen kwam er vuur, en dat verbrandde de stok, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.

Toen kwam er water, en dat doofde het vuur, dat stok verbrand had, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.

Toen kwam er een stier, en die dronk het water op, dat het vuur gedoofd had, dat stok verbrand had, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.

Toen kwam de slachter, en die slachtte de stier, die het water had opgedronken, dat het vuur gedoofd had, dat stok verbrand had, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.

Toen kwam de doodsengel, en die doodde de slachter, die de stier geslacht had, die het water had opgedronken, dat het vuur gedoofd had, dat stok verbrand had, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.

Daarop kwam de Heilige, gezegend is Hij, en doodde de doodsengel, die de slachter gedood had, die de stier geslacht had, die het water had opgedronken, dat het vuur gedoofd had, dat stok verbrand had, die de hond had doodgeslagen, die de kat had doodgebeten, die het bokje had opgevreten, het bokje, dat mijn vader gekocht had voor twee zoez, een bokje, een bokje.

Read Full Post »