Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Sexuality’ Category

iHitNews25_Dildo_Brandweerman_Inverlegenheid
[iHitNews no 25 dd 26/1/2018 Tjebbe van Tijen]

Zo bericht AT5 hierover: “De rel, die inmiddels de ‘dildo-affaire’ is gaan heten, begint half december in de bureaula van een administratief medewerkster van Kazerne Willem in Amsterdam-Zuid. Onbekenden laten er in het weekend een dildo achter. De actie is vermoedelijk als grap bedoeld, maar de medewerkster is ‘hevig ontdaan en geëmotioneerd’, schrijft brandweercommandant Leen Schaap deze maand op het intranet van de brandweer Amsterdam-Amstelland.”
~
Sterke en stoere vrouwen en mannen, dat moeten ze zijn bij de brandweer, zij zijn het die ons het leven redden wanneer er iets behoorlijk of vreselijk misgaat. ‘Sterk en Stoer’ als het gaat om lijf en goed te redden. Niet sterk en stoer doen, dat is weer heel iets anders.
De vraag is of dat wat wij heden ten dage ‘seksisme’ noemen en dan met name de variant die gepraktiseerd wordt door mannen, niets meer en niets minder is dan ‘stoerdoenerij’.

Zijn ‘stoere mannen’ altijd seksistisch? Ik denk van niet. Is ‘seksisme’ in deze vorm zoiets als jongensachtige bravoure? Puberaal?

Lijkt me niet het geval te zijn in de casu van de brandweerlieden van Kazerne Willem die dachten ‘een grap uit te halen’ met die dildo’s in de bureaulade van een collega. De brandweer heeft geen pubers in dienst. De brandweer heeft volwassen mannen en vrouwen in dienst. Die dienst is niet zomaar een baantje, maar een ‘publieke taak’ die teamgeest en onverschrokkenheid vereist.

Is ‘teamgeest’ gediend door vrouwelijke collega’s, die in aantal in de minderheid zijn in brandweerkazernes, te kwetsen, alsook een angstig gevoel te geven dat zij in hun werkomgeving als een seksobject gezien worden door hun eigen collega’s?

Getuigt het van ‘onverschrokkenheid’ om collega’s te laten schrikken en dan met name door dit anoniem te doen, zodat degene die tot doelwit gemaakt wordt in het duister tast of het hier om een daad van een enkeling, een groepje, of de hele mannelijke staf gaat?

Dat zijn vragen die het antwoord in zich dragen: dit soort handelingen die velen proberen af te doen als ‘een grap’, iets dat ‘zou moeten kunnen’, iets dat enkel de ‘preutsen’ van geest niet als grap kunnen waarderen… dit soort handelingen en de mentaliteit waaruit ze voortkomen, dienen volledig geblust te worden, gebeurd dat niet dan blijft het door broeien en komt het ondergronds kruipend vuur weer op een andere plek, op een ander moment naar boven.

Seksisme lijkt een ‘geslachtsafhankelijke ziekte’ te zijn, in overwegende mate bij mannen. Mannen die er last van hebben hebben de neiging om de ziekte te verspreiden op hun werkkring én in hun vriendenkring. Behandeling dient dan ook beide ‘kringen’ te betrekken om genezing te bewerkstelligen. Blijft behandeling enkel to de werkkring beperkt dan blijft de vriendenkring als een belangrijke infectiehaard bestaan. Hier is extra nablussen na een seksisme-incident noodzakelijk. Blijft die handeling uit dan wordt een kwaal die in aanvang nog goed behandelbaar was, tot een chronische ziekte… dan blijft de Amsterdamse Brandweer doorlopen met een onvoldoende behandelde DRUIPER.

Read Full Post »

Gay Pride 2012, who is next to come out?  The Dutch army and the National Bank (DNB) are only a few official institutions that participate with a boat of their own in the yearly Canal Parade of Gay Pride Amsterdam. The museum and cultural sector is presented with their own boat (Amsterdam Museum | Bijbels Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | EYE/Filmmuseum | FOAM | Hermitage Amsterdam | Het Concertgebouw | Het Nationale Ballet | Joods Historisch Museum | Koninklijk Concertgebouworkest | Museum Van Loon | Nationaal Historisch Museum | Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen | Nederlands Philharmonisch Orkest | Ons’ Lieve Heer op Solder | Rijksmuseum | Scheepvaartmuseum | Stedelijk Museum | Tassenmuseum Hendrikje | Tropenmuseum | Van Gogh Museum) a never ending list. Even the government has their own (contested) boat – though the prime minister – Rutte – choose to profile himself at a more straight mass party around the corner on the same day as the Canal Parade: ‘Dance Valley’ . A Dutch Hindu boat was a newcomer this year following the trend of Christian, Islam and Jewish gay representation, during an event that seems to aim at embracing ‘the whole’ of Dutch society. But certain key sectors of the Netherlands keep ‘missing the emancipation boat’, fail the institutionalised ‘coming out’: Dutch football business, the Dutch Royal House of Orange (and they have several nice boats ready to take part) and a boat of a section of this society that is thought to consist mainly of macho heteros, the Dutch Mafia. Here is an underworld that should be targeted, stimulated to ‘come out of their closets’. One can already enjoy the vision of a ‘parade of sails’ of hash and cocaine boats chaperoned by armoured speedboats, with the crew dressed in proper t-shirts and sunglassed criminals with their water-pistols doing ‘bang, bang, bang’.

Read Full Post »

My morning association reading the news of the release of DSK: Strauss-Kahn and Octave Mirbeau who wrote in the year 1900 the novel ‘Diary of a chambermaid’ (Le Journal d’une femme de chambre) giving voice to a maidservant: “Through her eyes, which perceive the world through keyholes, he shows us the foul-smelling hidden sides of high society, the ‘moral bumps’ of the dominating classes, and the turpitudes of the bourgeois society that he assails. Mirbeau’s story undresses the members of high society of their superficial probity, revealing them in the undergarments of their moral flaws: their hypocrisy and perversions.” (1)

Here we see Strauss-Kanh re-enacting a scene of the novel for filmmaker Bunuel together with Jeanne Moreau, if only DSK had limited himself to shoe-fetishism…


(1) citation from Wikipedia 

Read Full Post »

Het Volksgericht van Maurice de Hond is weer actief: “Een meerderheid van de Nederlanders (72 procent) vindt dat de hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak, de 27-jarige Robert M., een levenslange gevangenisstraf zou moeten krijgen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond” schrijft het Parool.

Wie pakt deze hijgerige digitale turfer van het ‘gezonde volksgevoel’ zijn digitale potlood af? Wie roept de stokerige journalisten die Maurice de Hond gretig blijven publiceren tot de orde? Het is volgens De Hond en zijn pers-uitlaatkleppers, alsof wij geen onafhankelijke wetgevende instanties in dit land hebben, die strafbare feiten eerst onderzoeken, dan het ten laste gelegde proberen te bewijzen, dit ter zitting brengen en daarna pas beoordelen en uiteindelijk – als de onomstotelijk bewijs gevonden wordt  – tot veroordeling overgaan, met afweging van al het gene dat aan omstandigheden naar voren is gebracht.

*

De gangbare rechtsgang wordt ter zijde geworpen door bovengenoemde opiniepeilers en massabespelers. Voor hen zijn enkele eenvoudige vragen voldoende om tot een oordeel te komen. Dit is even verwonderlijk als verwerpelijk , daar het enkele jaren terug dezelfde Maurice de Hond was die een gerechtelijke uitspraak in twijfel trok en gedurende zeer lange tijd in twijfel bleef trekken. Dat laatste is een ieders burgerrecht, zo ook dat van Maurice de Hond, maar als het gerechtelijk apparaat dan al kan dwalen, waarom dan steeds maar weer dit digitale volksgericht met zijn overgesimplificeerde vraagstelling inzetten? Met het enkel mobiliseren van kwaadheid en angst uitgedrukt in een dubieus percentage eindigen we in een rechterlijk verdwalen… Gaat het de Hond en de media die zijn berichten klakkeloos overnemen, wellicht om een voorzet voor de eis van de Officier van Justitie, die tegenwoordig de onrust in de samenleving mag laten meewegen bij het bepalen van de geëiste strafmaat?

Eergisteren was het de vraag of een PVVer met een strafblaadje al dan niet moest opstappen uit de Tweede Kamer. Gisteren wat te doen met een van pedofiele handelingen verdachte persoon. Hunkert De Hond naar het einde van de rechtstaat? Droomt hij van een directe digitale democratie waarbij computer fora via multiple choice vragen het land alsook het recht bestieren? (**)

De gedachte ‘meetbaarheid van de samenleving’ houdt ook een verwachte stuurbaarheid van de bevolking in. De grensovergangen tussen ‘opiniepeiling’, ‘opinievorming’ en ‘opiniesturing’ zijn onzichtbaar. Het is betreurenswaardig dat wij door de media door dit soort gemakkelijke en letterlijke en figuurlijk ‘goedkope berichten’ overspoeld worden. Een meer moed vereisende analyse en debat over wat nu crimineel en straffen is, of waarom de organisatie van opvoeding en onderwijs onvoldoende blijkt te zijn om seksueel misbruik  te verminderen, zou beter zijn geweest. Waarom niet eerst de  vraag stellen of er – statistisch gesproken – nu echt sprake is van een toename van het zich vergrijpen aan kinderen? Dat zijn cijfers die meer bijdragen aan een publiek debat over misbruik van kinderen, dan haastig vergaarde digitale meningen. De dames en heren journalisten zouden – door middel van journalistiek speurwerk – zulk soort informatie boven tafel moeten zien te krijgen, in plaats van weer een persbericht van het Digitale Tribunaal van Maurice de Hond letterlijk en zonder commentaar ‘prominent’ over te nemen.

——

(*) Een ‘détournement’ van een spotprent van Bas Köhler die – in oorspronkelijke vorm – gericht was op de PVV als guillotine en de rode roos – het symbool van de PvdA – als geëxecuteerde; prent gevonden middels het zoekwoord ‘volksgericht’.

(**) Maurice de Hond schrijft op zijn web site: “Mijn stelling is dat het Nederlandse bestuurssysteem niet meer aansluit op de eisen die de huidige samenleving stelt. Veel van wat er in Nederland de afgelopen jaren is gebeurd, zie ik als kenmerken van het naderend einde van het Democratisch systeem dat Thorbecke in 1848 heeft geschapen. Of dat goedschiks of kwaadschiks zal gebeuren hangt af van een aantal externe factoren. Maar ik verwacht dat dit proces zich in de komende tien jaar zal gaan voltrekken.”

In een via zijn site toegevoegd document in PDF formaat (Schets burgerdemocratie) wordt dat nader gepreciseerd en zoals Maurice het ziet is het zoiets als keuzes maken via je pinpas voor de bank:

“Iedere kiesgerechtigde Nederlander krijgt een kiesnummer en een eerste “pincode”. Om te mogen stemmen zijn ze verplicht één keer in hun leven hun kiesnummer activeren. Verwacht mag worden dat tussen de 80 en 85% van de Nederlanders deze activering vroeger of later tot stand zal brengen.”

Ik ga hier niet de details van het over-simpele plan van De Hond herhalen, beter is het in zijn eigen woorden te lezen. Wel moet mij van het hart, dat het met name de huidige praktijk van De Hond zelve is die mij het ergste doet vrezen als ik zijn meer simpele en dynamischer systeem van volksvertegenwoordiging lees. Volksreferenda – die in de gedachtegang van De Hond gemakkelijker en vaker kunnen plaats vinden – zijn vaak uitvergrote opiniepeilingen, waarbij het aan de orde zijnde voorstel meestal geprofileerd wordt als ‘conflictpunt’ inclusief de daarbij behorende versimpeling en verharding van standpunten. De tot volksgericht wordende opiniepeiling, die ik vandaag weer signaleer, wijst daarmee ook naar een mogelijke ‘Volksdemocratie’ (het woord is eigenlijk dubbel op) die dusdanige gevaren in zich bergt dat al de rompslomp en vertraging van het huidige systeem, betere democratische garanties geeft dan het directe, meer impulsieve digitaal gestuurde model van De Hond.

Interessant is het tot slot te melden dat Spinoza-kenner en vertaler Wim Klever (1930-) in een eveneens in eigen beheer uitgegeven publicatie met de lange titel “Met oude Grieken, van Den Enden en Spinoza naar echte Directe Democratie” (Uitgeverij Vrijstad, 2007) met weer andere ideeën komt voor wat hij een “Virtuele volksvergadering door middel van informatie- en communicatietechnologie” noemt (p.1258 e.v.). Klever komt met nogal wat ouderwets aandoende beperkingen van wie aan die wel of niet aan die virtuele volksvergadering mag meedoen. Nu de vergelijking tussen deze twee visies en andere digitaal gestuurde democratie modellen  te maken gaat deze reactie op een actualiteit ver te buiten. Daar is meer studietijd voor nodig.

 

tj.

Read Full Post »


Asphalt-Art in the Dutch dunes at Wassenaarseslag picture taken summer 2010: flames have burned this schablone of peaceful walking into the hot asphalt of the meandering road to the beach, to put everybody in their own protected trajectory: pedestrians and bicycles alike, both having joint access to this path.

As with all pictures there is a new reading of the image, not at all intended by its designers – say three or four decades ago. The new reading = pedophilia… this because yet another case came up of a man misusing his position in a children care center in Amsterdam. This time it is not the Catholic Church… so they must be a tiny bit happy in the Dutch bishops rooms and Rome…about the latest news  it is not only “us” misbehaving.

Yes indeed, effects of human desire can be as bad as that and as nice as if in heaven…. Little nude angels are haunting churches and museum walls alike all over Europe for centuries, but innocence has always been hard to protect here on earth. If the sensational news coverage of such criminal behaviour – as now in Amsterdam case – will have any positive effective can be doubted.

How do societies deal with deviance in general? How do they deal with sexual deviance? Children can be endangered both at home and in any institution. We should be so honest at least to recognise such a fact. Maybe we lack time and interest in studying and getting to know our own human behaviour in all its manifestations… Maybe we are too childish to prevent child abuse.

Tuesday December 14th. 2010

click picture to go to Volkskrant web page with this article....

‎”Men and child nurseries a charged combination” is a heading of the Dutch daily “De Volkskrant” today. A comment on a recent case of child abuse by a man working as a child care taker. Gender discrimination is unsubtle introduced by a journalism that tries to wip up an exception to such an extant that it seems to have become the rule.

Bygone are the days of gender emancipation, like the White Childrfen Plan (witte kinderenplan) born from the Amsterdam Provo movment in the mid sixties. I was one of the parents volunteering one or two mornings a week to care for our children in the creche in the Keizersstraat. Later this volunteer roulating system has been taken over by a man, Siem, who has been a fantastic child care taker for several decades (Siem died a few years ago at a too young age)…

The proposed solutions for controlling deviant behaviour now-a-days tend to be of the same order: screening, video cameras, databases. The absurd end of such a pedo-fear driven policy line would be ‘in vitro’ conception of children and gender and age apartheid.

Read Full Post »