Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Migration’ Category

Rutte_zwevend-Blok-aan-het-been

Rutte: ‘Blok kan prima doorfunctioneren’
Premier Mark Rutte ziet geen reden voor minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om te vertrekken vanwege diens omstreden uitspraken over migratie. DOOR: ANP 17 AUGUSTUS 2018, 15:51

Het Blok aan Rutte’s been zit vast met een ketting, maar de schakels zijn niet enkel gesmeed door zijn partij, maar ook door zijn coalitiepartners. Stef Blok hangt dan wel geen zwaard van Damocles boven het hoofd (opgehangen aan een paardenhaar) maar hij is gedegradeerd tot een ‘zwevende minister’, afhankelijk van het gedogen van zijn partij en haar coalitiepartners. Voor premier Rutte is dat “prima” hij heeft nu volledige controle over (het zoveelste) partijlid in een politieke functie, die hij desgewenst kan laten vallen ‘als een blok’ om zijn eigen positie – mocht dat nodig zijn – veilig te stellen.


De voorgeschiedenis van dit embleem “HET HART OP DE TONG IN KLIKSPAANLAND: Stef Blok & ‘t gemediatiseerde protest achteraf” is ook te vinden op dit blog….

Read Full Post »

DetentiebotenAMSnote0850.04_.0819 .05

“Detentieboten” in Rotterdam en Zaandam mede tot stand gekomen met hulp van de Rijksgebouwendienst. De bovenste foto is de openingsceremonie in het jaar 2004 in Rotterdam door de toenmalige Minister van Justitie Jan Hein Donner met als ‘claque’ (professionele applaudiseerder) de toenmalige Burgermeester van Rotterdam Ivo Opstelten  de huidige Minister voor Veiligheid en Justitie. Persbijschrift: “Met de zogenoemde detentieboot breidt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het aantal plaatsen met 288 uit. Op de detentieboot geldt het regiem dat is vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. De boot is geschikt voor allerlei categorieën gedetineerden. Om te beginnen worden er illegale vreemdelingen in bewaring gesteld.” Foto september 2004 van Arie Kievit/Hollandse Hoogte. De onderste foto heeft dot biojschrift: “Gedetineerden in de luchkooien van de Zaanse bajesboot. Uit deze gevangenis voor vreemdelingendetentie ontsnapten vandaag om 13.30 uur vijf gevangenen. Om 16.00 staakte de politie de zoekactie, omdat de gevangenen van detentiecentrum Zaandam geen criminelen zijn.” Foto gemaakt in mei 2008 door Rob Huibers/Hollandse Hoogte. Voor contact/bron zie noot (1)

Dit is de poëzie ontleend aan het begrippenstelsel van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (MinVJ) anno 2012

Niet in alle gevallen bestaan er afkortingen en ik heb gemeend die aan te vullen om een efficiënte communicatie over “’t is een vreemdeling zeker” mogelijk te maken. Het is met taal dat onze handelingen en behandelingen geduid worden. Afkortingen zijn onontkoombaar handig en maken tevens distantie tot wat ze representeren mogelijk. Politie, Justitie, Ambulance, Zieken- en Gekkenhuizen en aanverwante diensten hebben een groot aantal afkortingen, waarvan een deel tot jargon van deze beroepsgroep geworden is.

Jargon heeft een buitensluitende functie en komt voor in alle geledingen van de samenleving, van politiejargon tot boeventaal. De Gemeenschappelijke Meldkamer van Politie en Ambulance heeft maar liefst 3197 OVV afkortingen on-line staan (OVV = Openbare Orde en Veiligheid). Het gebruik van deze afkortingen heeft een dubbele buitensluitende rol als het om ‘vreemdelingen’ gaat die de Nederlandse taal (nog) niet (helemaal) machtig zijn.

Evenals het identificeren en aanduiden van mensen door middel van een nummer humaan gesproken een degradatie inhoudt, zijn deze afkortingen uitdrukking van een gelijke orde. Niet dat ik hier voor enige vorm van cosmetische verhulling met taal van de werking van het vang- en verwijder-apparaat pleit.

Codificatie van de behandeling van mensen maakt het de bedieners van de detentie en uitzetting-machinerie gemakkelijk. Zijn die codes nog wel als poëzie op te vatten?   Zeker, gedichten zijn niet enkel om bloemetjes en vlinders te bezingen. Poëzie is ook een middel om afkeer en walging ui te drukken. De hier gebruikte methode past ook in de traditie van de Nederlandse poëzie, zoals de ‘gevonden voorwerpen‘ en ‘ready made’ dichtkunst van het gestencilde blaadje “Barbarber” (1958-1972) wat Han Renders in zijn studie over dat blad samenvat:

“Isoleert men een stukje werkelijkheid, haalt men het decor weg, dan wordt het daarmee tot kunst verheven omdat het object zijn functie verliest. Vanaf dat moment kun je er alleen nog maar verwonderd naar kijken.”

Ook de “De Nieuwe Stijl” (1959-1966) poëten uit de zestiger jaren van de vorige eeuw propageren in hun  gelijknamige tijdschrift de ‘ready made’ poëzie, zij het dat dichter Hans Verhagen gevonden teksten combineert met zijn eigen, meer romantische, inbreng.. (2)

—————————————————————-

STAATSPOËZIE voor VREEMDELINGEN van A tot Z

A

Het AanmeldCentrum (AC)

Een Aleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)

Een AzielZoekersCentrum (AZC)

B

Een BasisVoorziening Vreemdelingen (BVV)

Een BewaringsLocatie (BL)

Het Buiten Schuld Criterium (BSC)

C

Het Centraal Orgaan Opvang Azielzoekers (COA)

D

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

F

De Fit To Fly (FTF)

H

De HerintegratieRegeling Terugkeer (HRT)

Het Huis van Bewaring (HvB)

I

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

K

De KetenPartners (KP)

De Koninklijke Marechaussee (Kmar)

L

Het Lokaal TerugkeerOverleg (LTO)

M

De M118 (formulier voor aanmelding van een vreemdeling of voortzetting van bewaring)

Het NIDOS (voogdij organisatie)

De Medewerker Feitelijk Vertrek (MFV)

O

Het OverdrachtDossier (OD)

P

De Penitentiaire Inrichting )PI)

De PardonRegeling (PR)

De Presentatie In Persoon (PIP)

de Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

R

De Return- and Emigration From the Netherlands ( REAN)

S

De Schengen-BuitenGrensBewaking (SBGB)

De Schrijnende Omstandigheden (SO)

T

Het TerugkeerProces (TP)

De Terugkeer & OvernameOvereenkomst (T&O)

De Terugkeer Richtlijn (TR)

U

Een UitzetCetrum (UC)

De Uitgeprocedeerde Vreemdeling (UV)

V

Een VrijheidsBeperkende Locatie (VBL)

Een Vrijheidsontnemende Maatregel (VM)

Een VerwijderbaarheidsCheck (VC)

De Verwijderbare Vreemdeling (VV)

De Vreemdeling in de Strafrechtketen (VRIS)

De Vreemdelingenpolitie (VP)

Het VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

Z

Het Zelfstandige Vertrek (ZV)

(© DTV 2012)

AMSnote3609.03

Begrippen en afkortingen ontleend aan de web-site van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (3)

—-
(1) Foto boven Arie Kievit/Hollandse Hoogte. De hele fotoserie over de ‘detentieboot is te zien op de website van de Hollandse Hoogte: http://www.hollandse-hoogte.nl/search.pp [zoektermen:”ArieKieviet” detentieboot]

Foto onder Rob Huibers/Hollandse Hoogte. {zoektermen: “rob huibers” zaandam bajesboot]

(2) “Het tijdschrift Barbarber (1958-1971) heeft, onder invloed van de internationale avant-gardebeweging dada, dit verschil tussen de idee van de poëzie als een overgeleverd corpus en de idee van het poëtisch potentieel van teksten wel vaker aan de orde gesteld. Zo heeft het van volslagen triviale teksten als kranteberichtjes het poëtisch potentieel weten te activeren door deze in een bepaald kader te presenteren, waardoor ze een poëtische functie kregen zonder daardoor tot de poëzie in extensieve zin te gaan behoren.”
“Lessen in lyriek”; W. Bronzwaer; 1993; SUn, Nijmegen; p.34; on-line via DBNL

(3) web-pagina met begrippen en afkortingen van de Kennisbank van de Dienst Terugkeer en Vertrek

Read Full Post »

Januari 2001 publiceerde de website Management Team een interview van André de Vos met de toenmalige burgermeester van Maastricht Gerd Leers. Een interview dat nooit echt tot de gecanoniseerde biografie van Geerd Leers is gaan behoren, terwijl het heel veel inzicht verschaft in de persoon van deze niet van het podium te boksen ras-bestuurder. Een krantenkop in De Volkskrant van enkele dagen terug bij een artikel van Pieter Sabel

Leers herhaalt in surreëel woordenspel dat hij Mauro-misverstand ‘betreurt’

deed mij nog eens terugkeren naar dat interview van ruim tien jaar geleden….

Is er een methode-Leers?

“In één woord? Duidelijkheid.”

En in wat meer woorden.

“Dit is uw probleem, dit is onze oplossing. Wat u ziet, is wat u krijgt. Duidelijkheid. Er is een enorme kloof ontstaan tussen burger en politiek. De burger draagt een helder probleem aan en vraagt de overheid om een oplossing. Vervolgens wordt dat probleem door politiek en ambtenaren vervormd tot een onherkenbaar iets. Ambtenaren halen er van alles en nog wat bij. De politiek sluit compromissen. Er wordt eindeloos gepraat en overlegd en dan komt er een oplossing uit rollen waarvan de burger denkt: ‘Wat heeft dit met mijn probleem te maken?’”

Praten en overleggen, het geheim van het poldermodel.

“Ja, daar moeten we dus van af. Het poldermodel werkt goed als je tegenstellingen moet overbruggen. Als er problemen moeten worden opgelost, heb je niets aan concessies. “Ik ben vorige maand in de Verenigde Staten geweest. Daar worden de verworvenheden van de jaren zestig en zeventig ter discussie gesteld. Dat gaat hier ook gebeuren. Veel van de onduidelijkheid die de overheid kenmerkt, is ontstaan in die periode. We zijn gaan gedogen, de grenzen zijn vervaagd. Het is goed dat mensen de ruimte krijgen, maar het moet niet doorslaan. Dat Postbank-liedje ‘Vijftien miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor’. Van dat beeld van een land van milde anarchie moeten we af. Daar krijgen we last van.”

Op welke manier?

“We zijn een tolerant land. Dat kan alleen zo blijven als we grenzen trekken. Doe je dat niet, dan gaan de sterksten in de maatschappij de grenzen oprekken. Dan krijg je de Vinkenslagen, dan gaat de gedachte heersen dat alles moet kunnen.”

Een definitie van wie nu die “sterksten in de maatschappij” zijn wordt in het interview niet gegeven en dat is dan toch een Leerse-onduidelijkheid, zoals blijkt als burgermeesters van alle gezindten in opstand komen tegen zijn dictaat als minister om de ‘zwaksten’ – de tussen-wal-en-schip-migranten – over de door hem getrokken grens heen te zetten.

———

klik prent voor grotere versie

Iemand die ooit (2004) de Machiavelli-prijs uitgereikt kreeg voor zijn “markante bijdrage  aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers” en een deconfiture als gevolg van het vermengen van bestuurlijk en persoonlijk belang wist af te sluiten met een groot afscheidsfeest in Maastricht, is nauwelijks te vellen en veert steeds uit de touwen van de politieke boksring terug op het speelveld. In juli 2010 schreef ik al een uitgebreide verhandeling over “Over de Hollandse kunst van je straatje schoonvegen en de bezems van Leers, De Grave en Nijpels”, dat via deze link op dit blog is terug te vinden….

Read Full Post »

"Hotline MOE-landers (middle and East Europeans (...) leave your story here" click picture for full size. For rough translation of the PVV text in this picture see further on in this article.

A ‘détournement‘ for the latest campaign of PVV/Wilders group targeting Middle & East European workers… what I see when I check out the Complain Web Site of the PVV.

The word ‘MOE-Landers’ is a post Cold War invention, before there was  the monolithic term  ‘Oostblok (East-block from the East germany/DDR all the way to Vladivostok in Siberia ). MOE is an ‘acronym’ of Midden Oost Europees (Middle East European), which is then glued to the word ‘lander’ (someone from a certain land or country).

The word ‘MOE’ in Dutch means being tired. This is an interesting association as the MOE-landers may be coming to the Netherlands because the Ducth lower paid classes are tired (moe) of working for too low wages and in too bad circumstances. The Dutch entrepeneurs are of course the last to complain about willing Middle-East-Europe employees.

Wilders and his PVV movement specialise in using generalised ‘statistic group names  for humans’ as a basis for their pointing-a-finger-to-others politics. It is not just those belonging to a religious entity like Islam that are targeted by the PVV. The party of Wilders also points to other groupings of people, often groups that have been defined as a specific statistical category by the State Statistical Bureau (CBS). Autochtoon (Old-Greek: αὐτος; autos = “self” and χθων chthoon = “land/earth”)  and Allochtoon (ἄλλος (allos) = other; + land/earth) are important ‘catchwords’ to be found in the ‘policy nets’ of the PVV. ‘Native’ and ‘alien’ to use other dividing terms, or simply ‘us and them’.

The above ethnic scheme is taken from Wikipedia and I found this comment of an expat in the Netherlands web blog DutchDirt, on the social labelling tradition in the Netherlands: "Why do the Dutch continually focus on this condescending word? What is 100% allochtoon anyway? Did they forget the history of the Netherlands and who their ancestors are? Even the Royal Family are Allochtonen… Anyway to me the whole allochtoon situation is totally absurd and ridiculous. They have in general not yet been able to realize that this whole ‘putting people in boxes’ system is what is causing a lot of social issues and friction. The word has been abused and consequently a negative connotation has stuck. Alas, as it seems it is a cultural thing to give people labels. So maybe we haven’t come that far from apartheid (literal translation = being different) either, oh yeah that’s also a Dutch word." (the author makes only one mistake in the origin and connotations for the word 'Apartheid': it is a Dutch language word originating from the Afrikaans/Dutch spoken in South Africa. The Dutch word 'apart' comes from the French (à part) and is used in three ways: separate in space, separate in circumstances, and extraordinary; 'heid' means 'state of being' (apart))

Sub-categories – all neatly defined by the Dutch State Statistic Bureau – are singled out by PVV strategists for their populist campaigns, like the seemingly geographic notion of ‘Niet Westerse Allochtoon’ (non Western Allochtones). NWAers would be an acronym for this group, proposed to us as a non-adaptive foreign element in the mythically national entity of ‘echte Nederlanders’ (real Netherlanders) originating from ‘non Western countries. The last thing is historically and geographically such an absurd notion that it will take a separate article (in the making) to explain it in maps. For the rest I need not detail here the fact that all nations exist only by the grace of migration. The ethnographer searching for a real aboriginal Dutch will have a hard time finding one.

This map (by me tj.) does NOT appear on the web site of the State Statistical Bureau of the Netherlands, but is construed from the textual information they give. I made it to understand what this idiot term 'Niet Westerse Allochtoon' means. Just before the elections in the year 2010, the PVV financed a study by consultancy bureau NYFER, that managed to construct a demagogical interpretation of the social costs of migration (benefits were not mentioned) focussing on the statistical category of Non Western Allochtones (NWA), claiming this group "costs Dutch society 7,2 milliard Euros a year." These 'statistical lies' were cleverly launched just before people went to the ballots.(*) As the financial crisis had been a part of all television debates between the candidates, who had to explain how they would cut in state budgets and who would suffer from that, and the magic number was 15 milliard, Wilders put forward triumphal how he would solve the 'crisis', by getting rid of NAW citizens. The NYFER report (**) of Wilders failed to be sufficiently discredited (in time) by trade unions, academics, other political parties and so on. (***) It brought Wilders to power with 24 seats in parliament (before he had 9 seats) and the extra-governmental position of power to deliver a majority to a minority cabinet of VVD (liberals) and CDA (Christian centrists).

The singling out of MOE-landers as a target is not a new PVV policy. It fits in their long term structural policy of ‘the Netherlands for the Netherlanders’ (Nederland voor de Nederlanders). The definition of what a real Netherlander is – according to the PVV – remains kind of vague. I do not see a ‘jus sanguinis‘ (the fact of being born in a country) approach by the PVV as a basis for citizenship, as Dutch citizenship is something in their opinion that can be taken away from first, second – who knows where it ends – generations of migrants, that have committed a crime. “Send them back to their homeland” is the adage, while – crime or not – these are Dutch citizen born and educated in this country.

Middle and East Europeans in the Netherlands: (blue) not registered employee in the GBA (Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens/Municipal Basic Administration of Persons Information); (brown) idem registered. Source CBS . Click image to go the CBS web page.

It is certainly not only the PVV who is campaigning against former East-blockers, East-Europeans or MOE-landers. The Liberal Party for Freedom (VVD) – the main power in government now – is in fact the main motor behind the PVV action against MOE-landers. The VVD minister of Social Affairs and Employment, Henk Kamp, proposed already a year ago to expel unemployed Polish workers, not withstanding European accords on free movement of employees. The number of problem cases of such economic migrants, as suggested by the minister last year, have been criticised and relativized by informed sources and members of parliament, accusing the minister of a party-politic election show over the backs of EU migrant workers.

What we see is an orchestrated campaign whereby the PVV takes an extremist  stand by actions like the call to complain on a web site about MOE-landers (anonymous and without check on double entries if wanted), while the VVD plays it more subtle and indirect. Minister Kamp has a personal campaign, often televised by the NOS television or the State Information Service (RVD), whereby he draws his double sided sword: threatening to scrap the welfare benefit of Dutch unemployed workers, if they refuse to do the jobs now done by the MOE-landers and at the same time move MOE-landers out of their Dutch jobs. Jobs often in the greenhouses of the agrarian export sector. Double sided sword, double side profit, especially for the state, who can earn a few milliards of Euros on this move.

Minister Henk Kamp (VVD) of Social Welfare and Employment in a video during a working visit to horticulture firms in the Noord-Oost Polder, filmed by the Dutch State Information Service (RVD), later broadcasted without mentioning its original source by the NOS tv news: "..if you can work and there is work, than you must work." Click picture to go to the RVD information page of this work visit. Kamp (his name means 'camp' in English) speaks about the number of unemployed Dutch workers in the 'polder region', being the same as the number of MOE-lander workers employed there the horticulture . The horticulture entrepeneur explains on camera that these MOE-landers can be called to work on short notice and even for short time contracts only, whereas the Dutch looking for employment in the region are looking for an all around year job. Nobody seems to know the historically speaking distressing association that the Noord-Oost Polder (new land on what once was an inner sea) has consumed a lot of real 'forced labour' when it was laid bare and made into farmland during World War II, including arrested Jewish men that had some (ill-fated) hope to survive here.

The agrarian sector itself certainly does not embrace this proposal for a number of reasons: refusal or incapacity of the “real Dutch” unemployed to do this kind of work, because of what is not said in the VVD minister’s campaign, the not so brilliant economic and social conditions offered to workers employed in EU competitive factory greenhouses and the fact that many jobs a only for a short time. The horticulture industry thrives on EU seasonal migrant workers.

The media performance of VVD and PVV is perfectly orchestrated these days, with Geert Wilders being attacked for his discriminatory MOE-landers campaign while Henk Kamp appears on television giving him indirect support by saying that it is up to any parliament fractions to take on measures and do researches they deem necessary. What is ‘discrimination’ for one, is ‘freedom of expression’ for another, according to Minister Henk Kamp, being asked about his opinion on the complaint against the anti-MOE-lander campaign by the Polish ambassador to the Netherlands.

The text below is a GoogleTranslation of  the PVV new anti-MOE-lander campaign web site on February the 9th 2012 (it is an automatic translation of PVV prose, that is as much as I am willing to do about rendering PVV Dutch in some kind of English, it is enough to get the gist of it):

“Reporting Central and Eastern Europeans

 Since May 1, 2007 there is free movement of workers between the Netherlands and eight countries in Central and Eastern Europe (CEE) countries. At present the estimates to the number of people from these countries, which resides in the Netherlands, apart from 200,000 to 350,000 people. As one of the few parties, the Freedom Party from the beginning against the opening of the labor market to Poland and other CEE nationals. Given all the problems associated with the massive arrival of especially Poland, is that attitude materialized. Recently, the PVV whatsoever against further opening of the labor market for Romanians and Bulgarians voted.

 This massive labor migration leads to many problems, nuisance, pollution, displacement and integration in the labor and housing problems. For many people, these things a serious problem. Complaints are often not reported, because the idea that nothing is done.

 Do you have trouble of CEE nationals? Or have you lost your job on a Pole, Bulgarian, Romanian or other Central or Eastern European? We would like to hear. The Freedom Party has a platform on this website to your symptoms to report. These complaints, we will identify and offer the results to the Minister of Social Affairs and Employment.

 Submit your story here”

Original Dutch web site for complaint hot-line by the PVV is here: http://www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl/

———–
EPILOGUE

… in Dutch by farmer Merijntje produced by a farmers son, Rinus van Wezel, a 8 minute discourse with birds singing in the background with the title:”Minister Kamp sends forced labourers to the horticulture”

A long and well argued call to the minister that “forced labour tomato picking will be a disastrous undertaking”; Merijntje describes what will happen with strawberry harvesting by workers that are forced and try to evade it in all kind of creative ways. In all detail farmer Merijntje sketches the fanatic posture of  VVD minister Kamp in his zealous campaign to have Dutch workers to pick Dutch fruits and the consequences it will have for those law abiding farmers like him. “Just imagine”, he says lifting his arms in the sky, “government falls because of strawberry picking.” The horticulture entrepreneur also knows his classics on prudent politics when he uses the metaphor of the need for the Minister to stop being a hardliner to become “bendable… in the wind, bendable like the reed.” The European Union reality is better understood by farmer Merijntje, than Minister Kamp, when he comes to the plight of all those Bulgarian and Rumanian workers that are employed as season helps by him, already for years, and he recalls the expectation they have to earn something once in a while in the Netherlands. Think about their families, their situation at home often without work.The contrast between the PVV and VVD campaigns and this video discourse from the other side of the field is enormous. Recently similar reasoning by other employers of MOE-landers could be heard in the Dutch media.

Still the low level of payment (I doubt if the Collective Payment Agreements (CAO) by the trade unions for this sector of industry is always applied), the meagre working conditions and the social impact of  this new kind of EU seasonal migration work, must not be forgotten. We also need to get a better understanding of horticulture market prices, European and international competition, economic risks and profits that are or could be made, to be able to better judge the claims that no other employment schemes – as the one we see now – can be deployed.

Having looked at the case at hand of the public discrimination of “MOE-landers”, it seems to be such an anachronism with high overtones of xenophobia and authoritarian control of the labour market. A minister of employment accusing – underneath well formulated lines – ‘profiteering lazy bones’ that do not want to work for a living, threatening them with good beating by cutting their social welfare. Anachronism also of  a ‘liberal’ and ‘free market’ propagating VVD party, that  switches for electoral reasons to a social poker game. A game that supports a statistical based discrimination of EU citizens. Political liberals that have switched to protectionism and support for outmoded forms of  fear and hate of foreigners. Does the VVD of today still fits their own image of a liberal and somewhat progressive party? Are VVD and PVV by now not two faces of the same Janus head?

(*) Below the PVV web page on the NYFER report.

"10 YEARS IMMIGRATION COSTS 72 MILLIARD EUROS" This web page, dated May 19th. 2010, neatly documents how main stream media have amplified this instance of semi-academic statistical lies: Elsevier Weekly; free newspater De Pers; De Telegraaf a big right from the middle newspaper; RTL television news; NOS Journal (state television news, though they like to see themselves to be independent). Click picture to go to the PVV web page with all these links (all in Dutch).

(**) Het NYFER report has  a much more blank title as the rendering of its content in the words of Geert Wilders: “Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen.” (Budget effects of immigration of non-western-allochtones)

(***) There were of course many reacting who did not get sufficient platform for their criticism to have an impact on the elections in February 2010. I just give here a link to one example by a young trade unionist Vicent Bontrop: “Wilders en het NYFER rapport.”

Read Full Post »

晚安 香港 = Maan On Hong Kong / Good night Hong Kong (maan6 on1; in Cantonese tones, middle rising and high) with an authentic boxman sleeping in the arcade of the Hong Kong Cultural Center in Kowloon and a view from the Peak on Hong Kong Island over Victoria Harbour at Kowloon… taken just before midnight on Tuen Ng festival day in the city with the biggest poor rich divides in Asia.

Hong Kong's rich-poor divide still the world's worst as gulf widens

Hong Kong – Hong Kong’s rich-poor divide has widened, cementing the city’s global top spot for wealth disparity, a news report said Wednesday.

Official statistics published by the South China Morning Post show the city’s top earning families now have an income 25.7 times more than the lowest earning families.

The average monthly income of the top earning 10 per cent of the population was 77,000 Hong Kong dollars (9,900 US dollars) in 2010, up 7,000 Hong Kong dollars or 10 per cent from 2006.

However, the poorest 10 per cent saw their monthly income drop more than 3 per cent to 3,000 Hong Kong dollars, a fall of 100 Hong Kong dollars, according to figures from the Census and Statistics Department.

The middle income group fared slightly better than the poor but not as well as the rich, with their monthly income increasing by 3.3 per cent to 15,500 Hong Kong dollars a month.

Hong Kong’s Gini coefficient now stands at 0.533 compared to 0.518 in 1996, meaning the city still holds the title of having the world’s starkest wealth disparity.

The Gini coefficient measures disparity on a scale of 0 to 1, with zero showing perfect wealth distribution, and 1 maximal inequality.

The United States had a Gini coefficient rating of 0.468 in 2009.

Hong Kong has some of the world’s richest people, with three of its resident billionaires appearing in the top 30 of the Forbes rich list for 2011.

A Run Run Shaw movie of the eighties of last century re-broadcasted a few days ago on the Hong Kong channel of Celestial Movies: "The lights of the city" of a totally poor Mainland China illegal migrant family and their ordeal in surviving in Hong Kong. Misery as burlesque entertainment. Here another 'Good Night Hong Kong' scene of the family going to sleep in two cupboards they found it the street; the kids were promised that one day they would go to "the Peak" and see all the marvellous lights of the city...

Read Full Post »

The Supreme Court of the Netherlands has ordered a retrial in the case of a Libyan national – Ahmed Issa Al Jeballi – convicted of starting a fire that in 2005 killed 11 immigrants in a detention facility near Amsterdam’s Schiphol airport. This news of today evoked the following vision….

27th of October 2011 Minister Donner welcomes Colonel Gaddafi on Schiphol just before Ahmed Issa will hand 'The Eternal Burning Dossier of the Schiphol Prison Fire' to Minister Donner. Miraculously Donner will accept the dossier but will not burn his fingers. If this can be seen as a Judicium Dei or not is hotly debated. Donner is known as a staunch believer both in the hereafter and in the heretofore on earth - in the last realm, his reign still sways. (click picture for full size view)

The ‘Migrant To Migrant’ volunteer support group (M2M) that has put up unmeasurable efforts to support the surviving migrants did send the following reaction (in Dutch) on this decission:

Commentaar van M2M (14 December 2010)

Cassatie Schipholbrand: vreemdelingenbeleid gevangen in paradox

De Hoge Raad heeft op 14 december bepaald  dat de rechtzaak over de schuld aan de Schipholbrand moet worden overgedaan. Dat is goed nieuws voor de enige verdachte, maar wat betekent het dat niemand aansprakelijk is te houden voor de dood van elf gevangen ongedocumenteerde vreemdelingen?

Misschien wel de beroemdste illegaal van Nederland is Ahmed Issa Al Jeballi, oftewel “De Libiër”. In september vorig jaar is Ahmed in hoger beroep schuldig verklaard aan het veroorzaken van de Schipholbrand en direct daarna als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. En daarmee leek de Schipholbrand juridisch “uitgeprocedeerd” met als conclusie dat niemand schuldig was aan de dood van elf ongedocumenteerde vreemdelingen die stikten in de rook in hun cellen van het detentiecomplex op Schiphol-Oost.
Ahmed was door het slordig wegschieten van een peuk schuldig aan het ontstaan van de brand, maar de catastrofale gevolgen vielen hem niet te verwijten. Het ongetrainde personeel dat de deur open liet waardoor het vuur om zich heen kon slaan werd wel verhoord maar nooit vervolgd. Evenmin hoefde de directeur van de inrichting zich voor de rechter te veranwoorden en ook de directie van Justitie in Den Haag werd na enig wikken niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Inmiddels wordt in de Haarlemmermeer voortvarend gewerkt aan de bouw van een nieuw detentiecomplex dat volgens de gemeenteraad garant moet staan voor een humane vreemdelingenbewaring. Eerder gingen al nieuwe complexen open in Alphen aan den Rijn en op vliegveld Zestienhoven. Volgend jaar kan het complex op Schiphol Oost gesloopt worden en verdwijnen ook de restanten van de brand in blok K.

De stilte die rond de Schipholbrand was ingetreden werd verbroken toen op 5 november de advocaat-generaal advies uitbracht aan de Hoge Raad inzake het verzoek om cassatie van de veroordeling van Ahmed Issa.

De advocaat-generaal is van mening dat de veroordeling moet worden vernietigd. Het hof heeft de veroordeling mede gebaseerd op het rapport van een deskundige die op zijn beurt weer geput heeft uit het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Volgens de advocaat-generaal mag dat niet gelet op de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Ook acht de advocaat-generaal het bewijs van het opzet op brandstichting onvoldoende. Tot slot is de afwijzing van het verzoek van de verdediging om een deskundige te horen volgens hem ontoereikend gemotiveerd. (bron: persbericht Hoge Raad)”

Het bewijs is onvoldoende. In het proces bleek dat justitie twee middelen had tegen Ahmed Issa: de eliminatie-methode  en het leerstuk van de voorwaardelijke  opzet. Om aannemelijk te maken dat Ahmed Issa de brand had veroorzaakt moesten alle mogelijke technische oorzaken worden uitgesloten. Er waren talrijke aanwijzingen voor een andere oorzaak, variërend van gevangenen die wisten van haperende apparaten tot een eerder brandalarm dat loos leek maar dat mogelijk niet was. Uiteindelijk hangt dit bewijs door eliminatie aan een flinterdun draadje in een nachtlampje dat al dan niet aan was.
Het voorwaardelijke opzet houdt in dat Ahmed had moeten beseffen dat zijn weggeschoten peuk tot brand kon leiden. Hij nam bewust een risico door niet na te gaan of de peuk echt uit was. Dit veronderstelt dat een gevangene informatie heeft over de beveiliging van zijn cel en dus ook kennis over de nalatigheid van de directie bij het naleven van de voorschriften.
Om meer dan slordigheid ten laste te kunnen leggen heeft het OM en het Hof de informatiepositie van een gevangene op Schiphol Oost tot het absurde moeten overschatten.

De Hoge Raad  versterkt het beeld: Niemand is schuldig aan de ramp, het was geen misdaad maar een ongeluk, een bedrijfsongeval.
Maar het beleid zelf blijft paradoxaal: je zet mensen vast die je weg wil hebben en je behandelt mensen als criminelen ook al worden ze nergens van verdacht.
De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de Schipholbrand is weggemoffeld om deze paradox te verhullen. Daarvoor moest een slachtoffer als Ahmed als zondebok gebruikt worden.
Nu de Hoge Raad het vonnis heeft vernietigd wordt het misschien mogelijk in te zien dat we hier te maken met een systeemfout.
Een systeemfout die is ontstaan door de creatie van de illegaal: een mens die zich bevindt op Nederlands grondgebied, maar buiten de rechtsorde wordt geplaatst. “U hoort hier niet en dient zich onverwijld te verwijderen.” is de boodschap. En zodra je je vertoont moet je weg, dat wil zeggen het land uit of  in vreemdelingenbewaring. Het is de logica van de ontkenning. Voor mensen die hier niet horen ben je als overheid ook niet verantwoordelijk, het klinkt ook logisch. Alleen gaat de logica mank als diezelfde overheid de vreemdeling opsluit: de cipier bewaakt de gevangene, maar behoort ook over diens leven te waken. Buiten de gevangenis is de illegaal voor zijn blote bestaan op zichzelf aangewezen, die keus kun je als mens maken. Maar eenmaal in het gevang is de staat verantwoordelijk.
De vraag is dan of de overheid een probleem oplost door mensen daartoe te veroordelen.  Opsluiten maakt het voor een illegaal niet makkelijker om te bewegen, dus ook niet het land uit. En illegaal verblijf tot misdaad verklaren, zoals de regering Rutte wil,  zal in het onzichtbare en opgejaagde leven van de vreemdeling zonder papieren weinig verschil maken.

Een nieuwe rechtszaak in de Schipholbrand is interessant, maar echt spannend wordt het pas als we met vreemdelingen kunnen leven zonder ze in bewaring te stellen.

=========
See also: “The day Colonel Gaddafi made a courageous humanitarian gesture and came to Schiphol to pick-up his countryman Ahmed Al-J. (Ahmed Isa)”  on this blog.

Read Full Post »

Good News from the BAD POLITICAL FRONT: the building of a newNational Historical Museum of the Netherlands” has been cancelled by the new Dutch government. This is excellent news! Who wants Double Dutch History cast into lots of building materials? Who wants to institutionalize persistent Dutch denialism of their colonial past? Who wants the governmental ‘imagined community’ of the Low Countries to be even further Disneyfied? Who wants to look at the glorified Dutch self-image through the canonized windows of state dependent historians? We have plenty of museums in the Netherlands offering such kind of idealized Dutch-centric history representations, already for decades… the whole idea is a belated 19th century concept of constructing a past that never actually was, to forge a ‘new Dutch national consciousness’ in post-national times.

"Daaag Geschiedenis..." ~ "Byeee History..." is what I imagine hearing when seeing the waving bronze woman. The Dutch text is a promotion text in a special design as produced by the launching organisation of the National Historical Museum and reads: "The National Historical Museum stimulates the historical imagination." The orange building in the back is the actual design for the new building now stalled; the white building in front is the former palace 'Soestdijk' of the deceased Queen Juliana by some proposed as another possible national historical museum site; the statue shows the Queen and her husband Prince Bernhard, Juliana waving as she used to do each year when a 'defilé' of Dutch citizens came to congratulate her with her birthday on 'Queensday', the 30th of April.


The image shows the design for the National Historical Museum in the Eastern border town of Arnhem and the palace of former Queen Juliana in Soestdijk (in the heart of the country) the last one has also be proposed as a seat for such a new National Historical Museum. The idea for such a museum has been strongly propagated by Jan Marijnissen, the party leader of the Socialistiese Partij (SP). His proposal – dating from 2003 – was later also supported by the Christian Democrat Party CDA, a party now in government and deciding to stall the whole museum building project. As it is a ‘national Dutch’ project, I fail to find English language links on the subject. That in itself may be seen as symbolic for the whole undertaking, a sign of the isolating tendencies in Dutch politics of the last decade, moving away from a more internationalist position before.

Jan Marijnissen opens his original proposal with  “a nation without history does not exists”  and speaks about “the nowadays confusion about our moral, cultural and political identity” which finds its origin – partly – in “the missing of a historical consciousness in broad layers of the population.”

Een volk zonder geschiedenis bestaat niet. Elk volk, ook het Nederlandse volk, heeft dus een geschiedenis. De hedendaagse verwarring over onze morele, culturele en politieke identiteit vindt voor een deel haar verklaring in het ontbreken van historisch besef in brede lagen van de bevolking.

Marijnissen acknowledges the existence of many museum institutions and the cornucopia of objects and methods of display on Dutch history, offered by them, but he regrets that nowhere “the rise of society in the Low Countries at the Sea (he uses the conjunction ‘wordingsgeschiedenis’ = history of coming into being)  is told. In other words he is longing for a singular narration of national history.

Echter, hét verhaal van de wordingsgeschiedenis van (de mensen die wonen in) “de lage landen bij de zee” wordt nergens verteld. In het kader van een herwaardering van het belang van historisch besef zou het goed zijn als dat wel zou gebeuren.

His longing for a singular ‘grand narration’, a genesis of the the Low Countries, is something that frightens me because put in practice, it will be more a product of ‘imagination’ and ‘believe’ than of ‘history’. Such a singular story is the opposite from what I envisage as the practice of history: dynamic confrontations of differing views.  It will more hamper  than help, the finding of a ‘social identity’. In my vision we need not put our energy in redefining what is ‘Dutchness’,  but better come to an understanding of the multiple identities and the plurality of the social territories in which we are living. The times of the fenced off Garden of Holland (Het Hof van Holland) with a gate defended by a lion with a sword, lay far behind us. Already in its time this was an allegory  of a non-reality. Man is both a migratory and a sedentary animal. Nations are ‘imagined communities’ and the new narratives we need, do not fit in any ‘national building’.

"Houdt op in mijn tuin te wroeten Spaanse varkens!" (Stop burrowing my garden Spanish pigs!) A Dutch engraving 1578/1582 in the collection of the Rijksmuseum, Amsterdam (object code: RP-P-OB-77.682). One sees the Dutch lion defending the fence around the garden with a sword or club. Click Picture for bigger view...

======
Old Dutch text has been reconstructed as:

Houdt op in mijn thuyn te wroeten Spaensche beesten
wilt uwen verckens-cop toch achterwaerts trecken
oft mijn Guesche-cndse [cnodse ?] salt u soo verleeren
die u thooft sal breken oft den hals doen recken;
den edelen prince daer ghij meed’ woudt ghecken
sal u te water en land’ bespringhen all;
vertreckt met u vuijl soghen en jonge specken
loop guyten loop oft Geux u daertoe dwinghen sall.

=======
An interesting photograph of the inauguration of the statue of the former Queen Juliana and her husband Prince Bernhard by queen Beatrix can be found on a royalist web site and the photograph below, showing the unveiling in the year 2009, while the wind blows the orange drapery into the shape of the tower with its shifting floors as can be seen in the design for the new National Historical Museum. The design of the Historical Museum dates from 2007 and is by one of the founders of the architect association Mecanoo, Francine Houben (1955-).

Statue designed and made by Kees Verkade (1941-) in 2009.

Building designed by Francine Houben (1951-) in 2007 and stalled in 2010.

Read Full Post »

DUTCH REBUS: this morning I wanted to offer my friend, who is non-Dutch, a nice piece of 'farmer's cheese' I bought on the market for breakfast, so I asked her for fun in Dutch if she wanted some 'Boerenkaas'... which made her ask in surprise "burkas?"... the subtitle on the cheese shown in the picture = "De smaak van pure traditie" (the taste of pure tradition). It also made me think of the the side effect of the proposed mandatory full integration for everyone in the low countries and the imminent loss of the pleasures of 'creative misunderstanding.' Click image for full rebus-view.

Read Full Post »

oeps… dit staat al op mijn blog terwijl ik nog aan het schrijven ben… (artikel is na per ongeluk on-line gekomen te zijn terwijl het nog niet af was… nu even weggenomen hier om later deze week alsnog gepubliceerd te worden; dit mede omdat na de toespraak in New York van Wilders er nu ook de Berlijnse toespraak is die commentaar behoeft.

Read Full Post »

Lokjoden, lokhomo’s, als jood of als homo verklede politie-agent-provocateurs die hierdoor aangetrokken joden- en potenrammers in de kraag gaan grijpen. Recente  voorstellen (*) voor Amsterdam met positieve discriminatie als doel, maar in mijn visie zijn het middelen die het doel in de verkeerde richting voorbijstreven. Ook zwaardere straffen voor geweld tegen homo’s behoren mijns inziens tot de categorie van middelen die niet in overeenstemming zijn met het uiteindelijke doel: gelijkwaardigheid van alle mensen. Dat gaat ook op als er gestraft moet worden.

Marcouch wil dat de politie daadkrachtig optreedt tegen daders van antisemitisch geweld. "Ik vind dat je alles moet doen om die etters, die kwelgeesten, die criminelen te pakken." De PvdA'er reageert hiermee op berichten dat joden in sommige Amsterdamse stadsdelen zich niet meer veilig voelen op straat met een keppeltje op. Klik beeld voor link naar artikel op de web site van Amsterdamse lokale televisie AT5.

Ooit waren uiterlijke kenmerken van het tot een maatschappelijke groep behoren van overheidswege opgelegd. Het koloniale bewind van de Hollanders hield – bijvoorbeeld – middels strenge kledingvoorschriften controle over miljoenen onderdanen in Oost-Indië. Inlander, Chinees, Indo en raszuivere Hollanders konden zo keurig op geruime afstand onderscheiden worden door hun kleding en daarmee gemakkelijker in het gelid gehouden worden. Apartheid is niet voor niets een Hollands woord en ergens dringt dit  uiterlijk en ruimtelijk gescheiden houden van religies, rassen, klassen  en standen, voortdurend in de ‘vaderlandsche’ geschiedenis door: van half verborgen schuilkerken voor niet staats-protestante christenen, tot stegen en sloppen voor de armen net even apart van de grachtenhuizen voor de rijken, van bewaakte asociale dorpen in Amsterdam-Noord tot burgerwijken in oud-Zuid. Segregatie ook in het huidige Amsterdam van Buitenveldert tot Bijlmer, van Grachtegordel tot De Baarsjes.

De relatieve onzichtbaarheid – op straat – van het tot een gemeenschap behoren, in de moderne verstedelijkte samenleving wens ik als een emancipatie te zien. De tegenbeweging met haarbedekking voor vrouwen en geloofsduidende hoedjes en petjes voor mannen lijkt gelijke tred te houden met ander uniformgedrag van neo-punkers tot oranjefans. Als de lokale politie hier zich nu opzichtig als homoachtige homo of  joodachtige jood gaat verkleden om, met deze stereotypen een stereotype reactie uit te lokken, bij een doelgroep die door de vele bestraffend wijzende Hollandse vingers in hun ghetto gehouden worden (de Marokkaanse jongeren), dan vind ik dat een handelen dat van een onbeschrijfelijk gebrek aan inzicht getuigt. Uitlokking genereert en bevestigt geweld. Dat dit soort onbezonnen voorstellen ook nog eens een functie van populariteit bevorderende maatregelen voor bepaalde politici hebben maakt het nog eens te meer kwalijk.

Verbetering van hoe wij met elkaar omgaan is niet met dit soort ‘stereotype hypes’ gediend. We kennen de overgeleverde slogans: ‘ze moeten wel met hun poten van onze rot-joden afblijven’ en een enigszins positief bedoeld ‘onze rot-marokkanen’ bestaat ook al enige jaren (uitspraak toebedeeld aan Pim Fortuyn, die er – anders dan Wilders – bij zei dat het daarom ook “ons probleem” was); zo dient een ieder ook met zijn poten van onze ‘rot-poten’ af te blijven. Maar zulke op een gespleten karakter wijzende half-goedbedoelde-leuzen waren en zijn onvoldoende.

Het zijn ‘onze rot-Hollanders’ die maar niet in het reine wensen te komen met hun eigen ‘rot-geschiedenis’ die deel van het probleem zijn, maar het niet van zichzelf willen weten. Als nu eens in plaats van de oranje gekleurde ‘fata morgana’s’ van nationalistische geschiedenis interpretaties en het “Nederland kan het weer! Die VOC mentaliteit…” (Balkenende, 2006), een omslag in het begrijpen van het verleden van dit land zou plaats vinden, dan was daarmee tevens een basis gelegd voor een andere opvoeding en scholing van ‘onze jeugd’, ongeacht hun af- en herkomst. Als de ‘huichelhollander’ het onaangenaam verleden gemaakt door vorige generaties – waarvoor hij/zij zelf niet verantwoordelijk gehouden kan worden – gewoon onder ogen zou zien en dit onverbloemd voor zichzelf en aan de jeugd duidelijk zou weten te maken, dan komt er ruimte voor een mentaliteitsomslag. Leren, uitleggen, begrijpen, hoe joden en homo’s hier in de loop van de geschiedenis in de de verdrukking zijn gekomen, tot aan de onaangename details van registratie, concentratie en deportatie van de meeste Nederlandse joden met medewerking van Nederlandse autoriteiten en joodse notabelen die dachten het onheil te kunnen keren, tijdens de Duitse bezetting. Onder ogen zien hoe de eerste generatie na-oorlogse gastarbeiders hier binnengehaald werden op vrijwel gelijk wijze als de Chinese, Javaanse en Hindoestaanse ‘koelies’ in de nadagen van het Nederlands koloniaal stelsel naar Suriname werden gehaald. Arbeiders die hier decennialang bijgedragen hebben aan de groeiende welvaart en waarvan werkgevers en autoriteiten dachten dat ze even onopvallend als ze binnengehaald werden wel weer zouden verdwijnen. Ik zie nog voor mijn ogen de spandoeken van gastarbeiders-demonstraties op het einde van de zeventiger jaren toen de conjunctuur langzamerhand terug begon te lopen met leuzen als “Wij willen werken”, iets wat Geert Wilders (1963-) geweten had kunnen hebben als hij als tiener zijn ogen had opengehouden.

"Hoe het begon, de vele gezichten van Marokkaans Nederland", een reeks documentaires van de NOS waarin een onthullende oude Polygoon reportage uit 1969 over het ronselen van arbeiders op contract door de Nederlandse regering in Marokko is te zien... de hele serie zou vast onderdeel dienen te zijn van de geschiedenisles op Nederlandse middelbare scholen. Klik plaat om naar de on-line versie van deze videos te gaan.

Als ook de vensters van de ‘national geschiedenis canon‘ vermeerderd worden en de versluierende vitrages weggetrokken worden, opdat massamoord, slavenhandel en tal van vormen van koloniale exploitatie en lokale uitbuiting in zijn volle omvang begrepen kunnen worden, dan is dat de voedingsbodem waarop het zaad van een minder gewelddadige samenleving gezaaid kan worden, waarmee jonge generaties Marokkanen en wie er nog meer behoefte aan hebben tot andere gedachten gebracht kunnen worden. Daarmee en daardoor wordt een leraar – van lagere school tot MBO – in staat gesteld om de Holocaust in een begrijpelijk geheel van gebeurtenissen te plaatsen; dan kan ook de complexe geschiedenis van de Maghreb, de Arabische veroveringstochten, het Ottomaanse rijk, het Franse en Spaanse kolonialisme, de regionale tegenstellingen en het ontstaan van het conflict in het huidige Midden Oosten, begrijpbaar en bespreekbaar gemaakt worden. Ook hier is veel onverkwikkelijks te melden niet enkel ov er de vestiging van de staat Israel en onteigening en ontheemding van de Palestijnen, maar eveneens de tumulteuse Noord-Afrikaanse geschiedenis. Ook daar ligt er een verhullende sluier over het verleden.

Wie de tentoonstellingsagenda van de laatste vier decennia van het Amsterdamse Joods Historisch museum en het Amsterdams Historisch Museum (AHM) kent, weet dat deze door de gemeente gesteunde culturele en educatieve instellingen niet of nauwelijks bij machte geweest zijn om  bovengeschetste onderwerpen tot het centrum van een kritisch debat te maken (buiten de uitzondering die gemaakt kan worden voor het onderwerp van homoseksualiteit in het AHM). Met name het Joods Historisch Museum is de grote afwezige als het gaat om deelname aan een bestaand maatschappelijk debat bij de keuze van haar tentoonstellingen. Waarom niet het anti-joodse sentiment  bij (een deel van) de Marokkaanse jeugd tot een museum-presentatie of project gemaakt?  Waarom is de tragedie van Amsterdam, de constructie van het joodse ghetto, de bureaucratie van de Joodse Raad en het falen van het verzet ertegen niet ter lering en als waarschuwing, in een permanente opstelling in meerdere talen, te zien in dit museum, een verhaal dat dieper graaft en verder durft te gaan dan dat wat nu in het toeristisch lokkertje van het Anne Frankhuis aan verhullen verhaal te zien is?

Een tastbaar monument voor eigen historisch onvermogen zou deze stad sieren. Dat is pas dapper. Daarmee en daardoor valt uit het verleden te leren. Niet het sprookje over ‘Amsterdam die tolerante stad’ die nooit bestaan heeft. Zulk een zelfkritische presentatie zal iedereen zo ver uit de eigen tent weten te lokken dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken en op voet van gelijkheid met elkaar over heden en verleden kunnen spreken. Dat is geen politie en justitie taak, dat is een culturele taak, het wordt tijd voor  voor LOKHOLLANDERS TEGEN GEWELD met acties  ter verlokking van de Marokkaanse en alle andere jeugd.

Een reeks iconen met stereotypen, waarvan ik de precieze bron nog niet heb kunnen vinden, maar waarbij het vrijwel zeker gaat om 'teenagers stereotypen'. Het zou goed zijn als een jong talent eens in dergelijke reeks van stereo-typen voor Nederland/Amsterdam zou maken. Vereenvoudigde, schematische beelden zoals die nu bij teenagers bestaan. De benoeming van Marokkaanse jongeren en dan met name Marokkaanse jongens als 'straat-terroristen' (Wilders, 2009/210) is op zich net zo'n stereotype.

====
(*) Recente voorstellen lokhomo’s en lokjoden  info & links:

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/300523/2010/06/21/Asscher-voelt-voor-inzet-lok-Joden.dhtml

– Omdat dit artikel in de Elsevier van 19 juni2010 enkel gedeeltelijk on-line staat, citeer ik hier in extenso de formulering van René van Rijckevorsel (plaatsvervangend hoofdredacteur van Elsevier) “Is geweld tegen joden en homo’s soms normaal?.”  Voor mij getuigt de hieronder gevoerde redeneertrant van een te nauwe focus op een deelprobleem, waarbij dan weer een deeloplossing aangedragen wordt, die meer problemen zal veroorzaken dan oplossen. Dit terwijl de onderliggende fundamentele vraag onbeantwoord blijft, wat dan wel de Nederlandse samenleving is, waaraan als buitenstaanders voelende en behandelde groepen, aangepast dienen te worden. Mij bekruipt een huiver ook door het geciteerde taalgebruik van de heer Marcouch: “Deze jongens hebben een speciale behandeling nodig. Ze moeten geknipt en geschoren worden, voordat ze weer op straat staan.”

"Moffenhoer" behandeling van een vrouw met een Duits liefje op 8 mei 1945 in Amsterdam: kaalgeknipt en geschoren en met pek ingesmeerd en gedwongen voor de foto de Hitlergroet te brengen. Een voorbeeld van hoe snel bij een machts- en rolomdraaiing de strafhandeling verwordt tot een spiegelbeeld van wat verafschuwd werd..

“Geknipt en geschoren”, voor mij zijn dat een hele reeks beelden: ‘bijltjesdag’ waarbij een niet geheel koshere menigte de liefjes van Duitse soldaten op straat kaalscheren; militair geleide heropvoedingsgestichten voor straatbengels zoals beschreven in de jeugdromans van  ‘Pietje Bel’ tot ‘Willem Roorda’; dorpsgerichten op het Italiaanse platteland in de zestiger jaren waar hippies (cappelloni) de haren afgeknipt  werden… Zulke beelden vliegen zo snel door je hoofd en laten zich zo traag opschrijven en lezen, dat ik nu verder René van Rijckevorsel aan het woord laat:

“Verontwaardiging
Terwijl Geert Wilders door heel politiek correct Nederland wordt gekapitteld voor zijn generieke opvattingen en ongenuanceerde uitlatingen over moslims, is er relatief weinig publieke verontwaardiging over de wijze waarop jonge Marokkaanse Nederlanders in de publieke ruimte redelijk ongestoord hun antisemitisme kunnen botvieren.

Maar wat Marokkaanse Nederlanders denken en zeggen over joden, gaat nog een tandje verder dan wat Wilders beweert over moslims. Overigens heeft die nooit gezegd dat álle moslims Nederland uit moeten, zoals tegenstanders zijn woorden uitleggen, hij had het over criminele moslims en ‘straatterroristen’ met dubbele nationaliteit.

Vinexwijk
Niet alleen joodse Nederlanders hebben het steeds zwaarder te verduren. Het is met de dag onveiliger om ostentatief als homo over straat te gaan in wat ooit de ‘gay capital of the world’ was. Of om als homostel in vinexwijk de Leidsche Rijn in Utrecht te wonen. Twee mannen zijn er uit hun koophuis getreiterd door Marokkaanse jeugd. Er is nog niemand gearresteerd, omdat er niet genoeg bewijs is, aldus burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA).

De onrust over het toenemende anti-homogeweld leidde afgelopen zondag tot een spontaan protest bij het homomonument in de schaduw van de Amsterdamse Westertoren. In aanwezigheid van het nieuwe PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch kwamen honderden demonstranten bijeen.

Behandeling
Marcouch wond er geen doekjes om: ‘Deze jongens hebben een speciale behandeling nodig. Ze moeten geknipt en geschoren worden, voordat ze weer op straat staan.’ Hij wees erop dat er geen hek om Nederland staat, daarbij degenen aansprekend die de vrijheid en tolerantie blijkbaar niet kunnen verdragen. Later in de week bepleitte hij zelfs het inzetten van ‘lokjoden’.”

bron = http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren/268375/Is-geweld-tegen-joden-en-homos-soms-normaal.htm#

Read Full Post »

Two days ago I went to a combined theatre performance and action meeting in the Brakke Grond in Amsterdam in support of the the Libyan migrant Ahmed Al-J. (also referred to as Ahmed Issa) who has been at the center of years of court cases and juridical and technical researches about a fatal fire on October 27, 2005 in a detention center at Schiphol airport for migrants, waiting for the result of their appeal against planned extradition.  Ahmed had at first been labeled by the court as the main culprit, because of a burning cigaret in his cell that set the whole section of the center aflame an left 11 people dead. Recently he has been acquited of this charge, as a whole series of management and construction mistakes have come to light, as result of a  series of inquiries and counter-inquiries. I will not further detail this case too much here as the facts are widely known by now. The incessant support for the traumatized migrants by several action groups (of which at least two should be mentioned here Migrant To Migrant/M2M and All Included), lawyers and some politicians, have had some concrete results, but the essential question of who is to be held responsible for the fact that a single cigarette in a prison-like new facility can lead to so many victims, has still not been answered in a satisfactory way. Singling out the Libyan migrant and his cigaret has allowed to keep out of focus the planners, management and local authorities who have to control the safety of this detention facility (located at Schiphol Oost, originally build to house drug smugglers captured at the airport). Many see this as a form of scapegoating.

Detail of painting (1854) "The Scapegoat" by William Holman Hunt (1827-1910)

Detail of painting (1854) "The Scapegoat" by William Holman Hunt (1827-1910) Exiled animal that bears the sins of the Jewish people (according to the Old Testament) a white goat with woolen threads between his horn like a trickle of blood, symbolizing purity, prefiguring the Messiah wearing the crown of thorns. For the whole painting and a more detailed description at the Hungarian Web Gallery of Art, click the picture...

Ahmed Al-J. who has now officially been exempted from responsibility for the death of 11 people, has found no clemency for his ordeal of the last four years (of which he spent two in prison). He has been ordained to be sent back to Libya. This in spite of the fact that he and his lawyer have appealed against this decision by the ministry for migration affairs. If he is still in the Netherlands at the moment of me writing? This I do not know.

Another depiction of a purifying ritual by driving out a scapegoat that carries the problems and sins of a community, with the goat like demon Azazel in the middle and a recent poster of the Free Ahmed Isa campaign, which reads: Schiphol keeps on burning (blows the fuses). "Thus the goat will bear al my  faults.." Ahmed Isa  scapegoat. Campaign Free Ahmed Issa.

Another depiction of a purifying ritual by driving out a scapegoat that carries the problems and sins of a community, with the goat like demon Azazel in the middle. Antique Greece knew a similar ritual whereby pre-selected persons (a slave cripple or criminal), called 'pharmakos' (Greek: φαρμακος) would be expelled from the community at the occurence of a disaster or at pre-configured days of purification. The word 'pharmakos' later became a term for a healing potion or drugs, hence 'pharmakeus' and nowadays 'pharmacy'. At the right end a recent poster of the Free Ahmed Isa campaign, which reads: Schiphol keeps on burning (blows the fuses). "Thus the goat will bear al my faults.." Ahmed Isa scapegoat. Campaign Free Ahmed Issa.

Back to the theatre evening where three short performances were given, each of them by one actor in a monologue form. One by an Iranian migrant with a  dance like performance about three generations of men being called into wars, especially referring to the mass slaughters of the Iran-Iraq War. Another,  an attempt to give some insight in the inner soul of the protestant christian former Minister of Justice Donner who had abdicated because of his formal responsibility for the burned down detention center and is put on stage trying the Catholic system of confession to find redemption. The last actor was a descendent of a maroon  tribe of run-away black slaves in the former Dutch colony of Surinam, who did a sort of ‘winti-pré’ (Surinam form of voodoo) about the officialdom hypocrisy embedded in the idea of “Dutch free citizenship.”

After these performances there was a modest attempt at discussion and a question what could or should be done. This brought into my mind a series of recurring odd associations during the last months and weeks, with Libya as a binding factor.

Here we had an absolute non glamorous, low profile most probably economic motivated migrant from Libya who had had lots of bad luck and had been forced into unwanted infamy and fame (Ahmed always have tried to keep his face hidden when entering court, and has tried hard to keep any picture of  his face out of the newspapers). While elsewhere another Libyan – also both infamous and famous – Gaddafi (*) has been stealing again the international news shows. After having been re-introduced on the international stage, late 2007, by French President Sarkozy his star has been rising again. Sarkozy maneuvered the French state oil and energy company ELF/Total in a successful barter with Gaddafi exchanging wrongly accused Bulgarian nurses and a Palestinian medic for new Libyan energy supplies and other favoring economic contracts.

It took another year before another President, Silvio Berlusconi, could not resist the historic opportunities and the money and energy reserves of Colonel Gaddafi and invited him for yet another reconciliation visit. The ‘acte the presence’ of the Libyan leader was once more overwhelming, but what stroke me the most was his show with a historical photograph pinned on his uniform, next to the battery of color-codified military medals, rubbing Italy’s colonial history straight in the face of its actual president at the very moment of his arrival. Then, shortly after, Gaddafi popped up as a guest at the G8 meeting and had a tête-à-tête with British prime minister Gordon Brown. Again a barter was made, this time a rightly accused and convicted countryman of Gaddafi, Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi, the Libyan convicted of the Lockerbie bombing, who in exchange for a Libyan energy deal, was abducted from the independent nation of Scotland – where he did his twenty years prison sentence – to be flown back to a glorious reception in Tripoli as a lost national hero.

Welcome party at Tripoli airport of

Welcome party at Tripoli airport of Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi, one of the Lockerbie terrorists convicted to twenty years of imprisonment, relieved from prison for humanitarian reasons as he has a terminal stage of cancer on August 22, 2009. Gaddafi commented to the international press on the British prime minister and the Scottish parliament, calling the freeing "a courageous humanitarian gesture."

All these events and the images of them displayed in the media got connected in my mind – against all odds – with the case of the Libyan migrant in the Netherlands, who will await no happy crowds, who may need to fear for his well being once returned to his country. Visions came to me, in that Amsterdam theatre, where the question was posed what could be done for Ahmed Al-J…. I saw Ahmed being picked up by the Libyan leader with all his post-revolutionary pomp, the humiliation of the Dutch authorities, the oily business deals that would certainly be made on the side…. and a need arose to visualize all this, if it would not happen in real, to have it at least performed as a concrete fantasy on my and your screen… and some derivations following the history of the historical photograph pinned at the uniform of Colonel Gaddafi….


It is ex-minister of Justice Jan Hein Donner who has the honor to accompany Colonel Gaddafi

It is ex-minister of Justice Piet Hein Donner (middle left) who has the honor to accompany Colonel Gaddafi (middle right) during the inspection of the guard at Schiphol Airport, commanded by new strategic NATO commander Jeroen van der Veer (left foreground), with in the far left corner Profesor Pieter van Vollenhoven (chairman of the Transport Safety Board and member of the royal family) with his camera ready, to see to it that everything is handled correctly. Van der Veer wears the traditional green beret of the Dutch marines in his new military role at NATO, after having served with Royal Dutch Shell for three decades, last as Chief Executive Officer. Donner, who resigned in 2005 as minister of Justice after the fire in the Schiphol Detention Center that left 11 people dead - but was taken back in grace shortly after for another role of Minister of Social Affairs- wears the governmental decorations of repeated service to the nation, the 'orange earmuffs' (with the inscription: "non audi et alteram partem"). Van der Veen - in expectation of energy arrangements at the side - has instructed a multi-national battalion to unfold the standards of ENI, TOTAL and Shell as a subtle hint for the Colonel that nothing is for free in this world. The center of attention Ahmed Al-J. - the man who has recently be acquited from the charge of being responsible for the the fatallities of the detention center fire - does not attend the ceremony yet . He is waiting in his residence at the Schiphol Oost Detention center for the Colonel and his cortege arrive through the high security gate and to finally deliver him from Dutch state hospitality.

You are invited to study the above high resolution picture in all its details by clicking on it;  a new window will open that allows you to have both an overview and also to study the details by clicking once more, which will show the picture full size;  if possible try to enlarge your browser window to the maximum size; if needed use the sliding bars of your browser to pan through the big size tableau picture.

Gaddafi had pinned a color photograph of the Schiphol fire to his uniform in a demonstration that the wounds of the neglect of the migrant detenees by the Nterlands still run deep.

Gaddafi had pinned a color photograph of the Schiphol fire of the year 2005 to his uniform in a demonstration that for him the wounds of the neglect of migrant detenees by the government of the Netherlands still run deep. Gaddafi later told the journalists that this tragedy was "a cross for the Dutch Nation" without making any allusions to a tragedy that could have been called 'his own cross': the Lockerbie disaster of 1988 with its 270 casulaties. Happily minister Donner was still wearing his earmuffs at that moment, so a direct diplomatic embarrassment did not occur. Gaddafi has used similar emblematic tactics during his recent historical visit to Italy in June 2009, where he pinned to his uniform a historical photograph of Omar Al-Mukhtar, the Libyan resistance fighter during the colonial era who was hanged by the Fascist military government in Tripoli, a picture that showed Al-Mukhtar in chains at the time of his arrest in 1931. Click photograph for a full size view.

Ahmed Al-J. waiting at the gate of the Detention Center for Migrants Schiphol Oost, nicely refurbished after the disaster of October, 25 2005

Ahmed Al-J. - for years consequently keeping his privacy with minimal means - waiting at the gate of the Detention Center for Migrants Schiphol Oost (nicely refurbished after the disaster of October, 25 2005, with protective high fences and electrical wires), being confused about where and what is the inside and outside of Dutch Control Society. Click the picture for a full size view.


zzz

June 14, 2009 Italian prime Minister Silvio Berlusconi and Colonel Gaddafi at Ciampino airport, Rome. A step to turn several pages of the past, from the Italo-Ottoman War from 1911-194 (which war saw the first aerial bombardments in history with bombs thrown by hand by Italian pilots on human settlements), the fascist occupation and colonization of Libya in the thirties and forties of last century and the American air strikes on Tripoli and Benghazi in 1986 in retaliation of Libyan (at first alleged and hard to prove) involvement in a series of terrorist attacks in Europe in the previous years (Achille Lauro cruise ship hijacking, Rome and Vienna airport attacks, West-Berlin disco visited by American servicemen).

xxx Click picture for full size view.

The photograph Gaddafi was wearing at his arrival in Italy in June 2009. It shows the main leader of the resistance - Omar Mukhtar (Arabic عمر المختار ‘Umar Al-Mukhtār) (1862 - September 16, 1931) - against the Italian fascist colonization with its white supremacist violent policy that started in the year 1922. Before, there had been a period of Italian competition with what remained of the Ottoman empire in the North of Africa. A period with changing alliances between tribes and occupiers developing into some sort of civil war in the end. Omar al-Makhtar (also written as Umar...) was a Cyrenaican muslim tribesman that led for several years the struggle against Italian occupation. When he was finally captured in 1931 his importance and influence was so great that the Italian general Rodolfo Graziani choose to hang him in front of 20.000 forcefully gathered tribesmen. Good statistics of the number of victims of these decades of violence are hard to find. Some indication can be derived from the statistics on the Italian policy of area control, involving a concentration camp system in which a hundred thousand Libyans were imprisoned. Historians have estimated that more than half of these prisoners did not survive and some have labeled these gruesome events the "Italian Holocaust" (**) Click photograph for full size view.

Violence from the past  needs to be acknowledged to purge the motivation to keep carrying it into the future.

Violence from the past needs to be acknowledged by the perpetrators of it, to purge the motivation to keep carrying this experience into the future by new violent acts. Comparisons of the number of victims, caused by one and another historical event, is seen as an amoral exercise by many. Nevertheless knowledge of the scale and impact of violence is essential for our understanding of causes and finding remedies. Several tens of thousands have found a violent death during the fascist Italian regime in Libya over two decades; 270 people died in a few seconds over and in the Scottish town of Lockerbie. Forty to sixty people are said to have died in the retaliation air strikes ordered by USA President Ronal Reagan in in Libya. The highjacked ship, airport attacks and disco bombing produced a total of approximate 20 dead. Click for full size view.

———-
(*) Muammar Abu Minyar al-Gaddafi1 (Arabic: معمر القذافي‎ Mu‘ammar al-Qaḏāfī; also known simply as Colonel Gaddafi; born 7 June 1942) has been the de facto leader of Libya since a coup in 1969; some of the many alternative spellings of his name are: Gadafi, Gadhafi, Qadhafi.
(**) One of my sources on the Italian violent colonization of Libya is “The making of modern Libya: state formation, colonization, and resistance …” by Ali Abdullatif Ahmida. Several pages can directly be viewed via Googlebooks.
(**) There is a dramatized rendering of the fight against the Italian occupiers of Libya in the feature movie “Lion of the desert” with Oliver Reed and Anthony Queen; directed and prduced by Moustapha Akkad in 1979, whose fate was to be killed in the hall of an American owned  luxury hotel in Amman by a radical Islamic suicide bomb attack in 2005. It may be clear that this is – like almost all war movies – a propaganda film, this time  from a radical Islam viewpoint with a big financial aid of the Gaddafi administration, now thirty years back.

A detailed description of the movie via a link... click the picture to go there

A detailed description of the movie via a link... click the picture to go there

Read Full Post »


clcik picture for bigger size view ....

click picture for bigger size view ....

These last weeks my research for making a momental monument for migration involves collecting pictures on a daily basis and this morning a press release in which the EU agency Frontex (*) was mentioned (once again) made me do a search just for that word, limiting the search to high resolution pictures only. One of the first pictures that came up was on the website of the Slovenian Presidency of the EU in the year 2008 and showed a dinner that formed a part of the Ministerial Conference on the Challenges of the EU External Border Management (day 1); the caption of the happy crowd well attended by waiters did read “Dinner at Grand Hotel Toplice.” Next picture that catched my eye was the high rise office building, seat of this EU border policing organization Frontex in Warsaw (it is said that the EU had a hard time to find sufficient personnel to serve in Poland because of its lower wage level that the Western part of the EU). The emblematic pictures of what may be Saharan desert road traffic (**) and dangerous rubber boat trips on the Mediterranean were quickly found, as were the few extra elements that show a way of possible reading of the tableau in the diagonal between Frontex logo and member state special police uniforms with golden lettering symbolizing the new European ‘el dorado’.

In the middle of the green EU fortress map there is a hole: Switzerland. One day some smart migrants will dig a tunnel all the way form Africa to that hole in the EU  …. to arrive directly into the bank faults containing mountains of gold safely deposited by African leaders and their cortege favoring – for over half a century now – the silent Swis banks as a place to deposit their revenues. Every year 148 milliard dollar are stolen from the continent by its leaders and civil servants and it is not just old time business à la Mobutu, there is for instance a new trade in special minerals from Rwanda and profitable deals made by depositing toxic waste in Somalia. Till this very day  (money) migration from Africa has heartily been welcomed in Europe. Has that fact been a table talk topic of the ministers – last year – having their nice dinner in the Slovenian Toplice Hotel (as a less corrupt and more equal Africa may diminish the urge and need to sneak through the walls of the EU fortress and may greatly simplify the task of the Frontex agency)?

Not only the Swiss fraudulent hole has to be closed, but also the Guernsey postal box firms, the Luxembourg and Liechtenstein bypass and who knows what other financial loopholes are offered by European Fortress bank managers and the like to the African elite, who are always most welcome and just take a legal airplane for a visit or a more permanent stay, instead of an attempted illegal entry in a leaking rubber boat. Where will be the European headquarters for this new organization that will forcibly round up all those deposited African milliards and send them back to where they came from… and what would be a good catchy name for such a new agency? Or … would such honorable seizures trigger yet another financial crisis because most of  our trustful banks may collapse once again without the use of these migrated African assets?

(*) European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union)
(**) The Sahara picture shown I found in the form of  a kind of postal card with the text ‘Greetings from Malta” in pseudo arabic lettering on the web site of a Danish man Hans-Jørgen Gotsche, who also resides apparently part of the year in Malta; a bit more visual research made it clear that such overpacked trucks are a regular sight on the route from sub-Sahara Niger to Libya, an impressive documentation can be found on the Flickr pages of the photographer Swiatoslaw Wojtkowiak, Trucking across the Sahara. Another example is on the MSF Photo Blog that has a page with posts with the tag ‘refugeees’ with a picture of such a Sahara truck by Sven Torfinn “Niger – March 2003 150 young men loaded on a truck, on their way through the Sahara – from Sub-Saharan Africa to Libya or any other North-African country, with a final destination of Europe. Crossing the desert takes about a week.”

Read Full Post »

CaribbeanParadise

click the picture to see the 2009 holliday 'tableau vivant' Caribbean Paradise Tragedy

A week ago there was yet another news item on a disaster with Haitian boat migrants of the Caicos Islands in the midst of what is for many people the period of their summer holidays. Over one hundred people drowned in the water of what is elsewhere often described as a Caribbean Paradise. Recently I have started to study (again) the migration question and so I had discovered some video footage at the web site of the American Coast Guard – dating back to 2007 – showing a primitive overloaded sailing boat full of migrants in full sea. The video footage is just after first contact between the migrant-boat and the coast guard and as a standard precaution procedure swimming vests are given to all boat people first. So what you see in the work below is already a tiny bit more safe as the actual situation with a boat full of people without any safety equipment and many who can not swim.

What gripped me the most was that the people on the boat – in spite of having been discovered and under threat to be send back – were all singing to a rhythm beaten on a djembe drum. And in my mind’s eye I combined this scene with the promising imagery of tourist flyers. What can be seen on the simple documented web page made for this purpose is but a primitive rendering of such a vision… You can click the image above to see the first of a series of holidays 2009 ‘tableaux vivants’: “caribbean Paradise Tragedy”.

NB You can stop the looping video on the tableau vivant web site by clicking the moving image.

Read Full Post »