Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Art & Politics’ Category

Escher_Amerikaanse-ambassadegebouw_museum_2019
De ONROERENDGOEDBOEREN spiegelen ons weer wat voor om publieke gelden in hun zakken te krijgen waarbij de al bestaande vermarkting van afbeeldingen gebaseerd op de grafiek van Maurits Cornelis Escher (1898-1972) nog grotere proporties gaat krijgen. Vastgoedontwikkelaar IQNN en vermogensbeheerde Syntrus Achmea hebben een plan om Escher als uithangbord te gebruiken voor hun hotel en horecaplan in het voormalige gebouw van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout (ontwerp uit 1958 van de Amerikaans-Hongaarse architect Marcel Breuer). [1] Een fors uit de kluiten pand dat omstreden was toen het gebouwd werd wegens beweerde ‘onaangepastheid’ aan de omgeving. Decennia later tot rijksmonument verklaard. Onlangs gekocht door de Gemeente Den Haag en pal daarop (bijna) weer verpatst aan een conglomeraat van onroerend goed handelaren en projectontwikkelaars

AMSnote6938.03

Er waren en zijn ook nog anderen die weer andere plannen met het gebouw hebben, maar die worden door het Haags College van Burgemeester en Wethouders (Hart voor Den Haag/Groep MOS, D66, VVD en GroenLinks) als onvoldoende commercieel gezien. Is er nog enige oppositie over in de Haagse gemeentepolitiek die de ‘onroerengoedboeren’ weten buiten te sluiten? Het lijkt erop dat de Haagse Stadspartij de enige is die dwars ligt. [1]

Escher zelf zag het allemaal al in zijn bol in 1935. Wat hij ervan vond weten wij echter niet.

Escher was een graficus en de maten van zijn grafische ondergrond (houtsnede, lithografie en kopergravure) gerelateerd aan de maten die de drukpersen die hij voor de vermenigvuldiging van zijn werk gebruikte, maken zijn kunst tot ‘kleine en intieme’ werken die geen enorme zalen behoeven.
Er zijn enkele uitzonderingen van werken die als monumentale kunst uitgevoerd zijn, zoals de Metamorfose wandschildering voor een postkantoor in Den Haag.. dat was enkele tientallen meters lang… een (fotografische) uitvergroting van een grafiek uit 1937. Escher liet die uitvergroting in 1969 uitvoeren door een ander, hij bleef toch de meester van het ‘kleine vlak’. in het jaar 2008 versjacherde de PTT ook die publieke-poskantoorruimte en gelukkig maar waren er liefhebbers van Escher zijn werk die ervoor gezorgd hebben dat dat werk een plaats kreeg op Schiphol. Voorstellen door de PvdA in de Haagse Gemeenteraad in 2007 om de schildering voor Den Haag te behouden en  over te brengen naar het stadhuis werden in de wind geslagen door het stadsbestuur.
Twee andere monumentale werken van Escher bevinden zich op de begraafplaats Tolsteeg bij Utrecht. In 1958 gemaakt. Één ervan is er nog en in 2015 gerestaureerd. Een ander werd verwijderd, verplaatst (iets dat uiterst risicovol is) naar de Stadsschouwburg van Utrecht en daar – bij weer een andere interne verbouwing nogmaals uit een muur gepeld en verplaats (dit tegen adviezen van deskundige conservatoren in). [2]

AMSnote6937.08

 

Ik heb me (nog) niet verdiept in hoe nu het huidige Escher Museum even verderop in een vroeger paleisje van Koningin-moeder Emma beheerd wordt. Wel weet ik dat je daar met een Museumkaart niet terecht kunt… ja want in Holland is de kunst al van ouds iets dat eigenlijk niet tot de verantwoordelijkheden van de staat behoort.
Gratis toegankelijke (echte publieke) musea moet je hier met een lantaarntje zoeken. De Rijksgebouwendienst overschrijdt met genoegen vele malen het budget voor de verbouwing van weer een Koninklijk Paleis, maar heeft voor zichzelf geen taak bedacht om bestaande of nieuwe musea economisch te faciliteren. Alles is hier onderhevig aan MARKTWERKING… vandaar dat een groot deel van het Hollandse cultuurbeleid toevalt aan ONROERENDGOEDBOEREN… (nee geen kleine boertjes, maar conglomeraten die aan meer dan ‘mini-credietjes’ doen)… die dan een doctorandus in de kunstgeschiedenis strikken (soms is het  ook omgekeerd) om voor hun karretje te spannen.

Zo valt mijn oog – bij een onderzoekje  naar de voorafgaande publieke discussie over een mogelijke verhuizing van het Escher Museum – op een uitspraak in het Algemeen Dagblad op van meervoudig museumdirecteur Benno Tempel (1972-) die het roer in handen heeft van zowel hetHaags Gemeentemuseum (nu onder protest omgedoopt door hem tot ‘Kunstmuseum Den Haag’)  als het Escher Museum (gehuisvest even verderop in een voormalig paleisje van Koninging-moeder Emma) [3]:

Directeur Benno Tempel van het van het Escher- en het Gemeentemuseum wijst erop dat er een ‘principebesluit’ ligt over deze verhuizing: ,,Escher is een wereldwijd merk, en de huidige locatie barst uit z’n voegen.”  [Algemeen Dagblad 30/5/2016]

Ht gaat dus om het “wereldwijd merk” Escher. Toch eens uitzoeken wie nu de branding rechten binnengehaald heeft en nog opstrijkt van al die posters, t-shirts, mokken, badmatten noem maar op…  wie strijkt dat geld op? Is dat op zich al niet genoeg om op basis van merchandizing inkomsten zonder een projectontwikkelaar een nieuw of verbeterd Escher Museum uit de grond te stampen? Ja… zij die iets van Escher weten, weten dat hij wars was van dit soort succesgedoe … in de dagen dat Escher buiten zijn weten en willen populair werd in de pop-cultuur van de zestiger jaren stuurde hij nog eens een persoonlijke brief van Mig Jagger die een prent van hem wilde gebruiken voor een platenhoes terug met een bitse reactie dat hij daar geen zin en tijd voor had.

AMSnote6937.09

AMSnote6937.10

Werden en worden de culturele functies behorend bij het nu geheel en al Thatcheriaans ontmantelde staatsbedrijf de PTT ook al niet verkwanseld? Is niet het vroegere Postmuseum, geherformatteerd tot Communicatie Museum en staat het niet op het punt failliet verklaard te worden na een mislukte doorstart als “Museum COMM” nu niet meer voor publiek toegankelijk, maar wel te huur als entourage voor lobby-bijeenkosten van het bedrijfsleven… gunst wat een naam … dat is ‘Museum Comm’… ‘comm’ van COMMERCIE en niet van COMMUNICATIE.

Wie heeft het nog over de fantastische collectie muziekinstrumenten die ooit in het Haags Gemeentemuseum te zien was… het enige muziekmuseum van Nederland! Verdwenen in het depot omdat de ‘kunstmarktdoctorandussen’ die er de laatste decennia de scepter zwaaien de breedte van de door de tijd gegroeide verzameling van het Gemeente Museum Den Haag vooral ontkend en weggemoffeld hebben. [3]

We zien nu hetzelfde gebeuren… Escher zijn kunst als lokaas van de projectontwikkelaars die op zich NIETS met het werk van Escher zelf hebben, buiten dan de mogelijkheid om zijn werk nog meer te vermarkten en hun op winstmaximalisatie gericht investeringsbeleid een cultureel tintje te geven om zo de BLINDE HAAGSE GEMEENTERAAD mee te krijgen voor nog meer culturele kaal- en misslag.[1] De Haagse Stadspartij (met vijf raadszetels in de oppositie) is zo te horen de enige die een tegengeluid geeft:

Peter Bos: “De gemeente zou het gebouw niet moeten verkopen. Zo houdt de gemeente de regie over de toekomst van het gebouw en kan gekozen worden voor het beste plan in plaats van wat de markt dicteert. Straks zijn we het gebouw kwijt, wordt het door verbouwingen verminkt en kan Escher de huur niet meer betalen.”

Wel is Bos zeer te spreken over de huidige, tijdelijke gebruikers van de ambassade: “Anna Vastgoed en Galerie West laten zien dat het gebouw zeer veel verschillende publieke en culturele functies aan kan. West heeft zelf ook serieuze toekomstplannen gemaakt voor het pand. Waarom wordt dat niet serieus genomen?”


[2] Maar liefst 84 pagina’s (inclusief grote kleurenfoto’s) beslaat het regeerakkoord van de coalitie Gemeente Den Haag (Hart Voor den Haag/GroepMos, D66, VVD, GroenLinks). Ook de voormalige ambassade van Amerika komt er in voor ik citeer dat stukje hier even in context. Niet de gemeente Den Haag maar een “nieuwe eigenaar” gaat aan de “versterking van het Museumkwartier” bijdragen. Wat kan dat anders zijn dan een eigenaar die er geld in ziet en zelfs al zou er een op het eerst gezicht nog te aanvaarden plan uit kunnen komen, er is niemand die enig zicht kan hebben wat er gebeurd als die nieuwe eigenaar de hele boel, of delen  alsnog weer aan een ander verkoopt:

De begeleiding van jonge kunstenaars blijft belangrijk en we stimuleren cultureel ondernemer- schap. Daar hoort het faciliteren van culturele broedplaatsen bij. Wij hechten grote waarde aan creatieve broedplaatsen. Een culturele broedplaats is meer dan een inspirerende plek waar jonge kunstenaars en cultureel ondernemers werken aan innovatieve ideeën. Broedplaatsen geven vaak een heel nieuwe impuls aan een wijk: ze brengen leven, creativiteit en economische bedrijvigheid. En ze geven kleur aan een stad. Er ontstaan zo nieuwe verbanden en samenwerkingsvormen in onze stad. Bovendien worden op deze manier leegstaande gebouwen effectief hergebruikt.

Samen met anderen werken we hard aan de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier. We verkopen de voormalige Amerikaanse Ambassade zodat een nieuwe eigenaar daaraan kan bijdragen. [pagina 54]

Eerder in het rapport (waarin kunst en cultuur niet meer dan ondergeschoven kindjes zijn) is al te lezen hoe het VVD66-achtige ruim baan voor de pretindustrie (een politiek die in Amsterdam afgeschoten is, hier nog breeduit gepropageerd wordt, waarmee ook het enthousiasme voor de gecombineerde hotel, horeca en museumfunctie van het voormalig ambassadegebouw verklaard wordt:

Ruim baan voor de horeca
Een bloeiende horecasector is belangrijk. Het creëert banen, ook aan de onderkant van de arbeids- markt, en het zorgt voor levendigheid en vertier in de stad. Wij geven horecaondernemers de ruimte om te bouwen aan onze bruisende stad. Een stad waar Hagenaars kunnen genieten, waar we studenten en expats aan ons kunnen binden, en nog meer toeristen kunnen trekken. Daarom blijven we ons in de uitgaansgebieden samen met de horecasector inzetten voor ruimere openings- tijden, realistische geluidsnormen in de horeca en een soepel terras- en vergunningsbeleid. Ook willen we een impuls geven aan de dancescene. Binnen de uitgaanskernen bestaan nauwelijks potentieel geschikte locaties. Daarom komt er een pilot voor nachtontheffingen voor locaties buiten deze kernen. [p.47]

 

[2] Chris den Engelsman beschrijft en verbeeld uitvoerig en fraai de totstandkoming van de voor het oeuvre van Escher uitzonderlijke muurschilderingen op de begraafplaats bij Utrecht in de jaren vijftig van de vorige eeuw, op een prachtige reeks web-pagina’s.
Er zijn ook nog mensen die oog en liefde en begrip hebben voor het werk van Escher zelf…

AMSnote6938.05

[3] Toen ik van die naamswijziging van het Gemeentemuseum Den Haag hoorde, schreef ik dit op sociale media: “Waarom komt dat bericht van naamswijziging dan toch zo onaangenaam over? Is het wellicht de trend van toeristische globalisering en marketing, waarbij het ‘Gemeentemuseum Den Haag’, ‘Kunstmuseum Den Haag’ gaat heten, omdat de Engelse vertaling van die naam – volgens de reclamebureaus die in de hand genomen worden – meer duidelijk maakt wat daar te zien is?

Zo’n naamswijziging is tekenend voor de ahistorische cultuurmanagers-mentaliteit van dit moment. Wat deze instelling, met een complexe geschiedenis van meer dan een eeuw, betekend heeft wordt zo uitgewist… bibliografische verbanden worden bemoeilijkt, de inhoud en betekenis van dit museum worden vernauwd tot het begrip ‘kunst’ terwijl de collectie toch breder is: mode, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten, ambachtelijk en  industrieel ontwerp… denk toch eens in het aantal “zie ook” verwijzingen die er gemaakt moeten worden… het geheugenverlies van al dat wat op schrift gesteld is met die oude naam. Het is ook arrogantie van de huidige generatie museumdirecteuren, die aan het internationale firmament wensen te schitteren en het woord ‘gemeentelijk’ maar te min vinden, dit terwijl juist een gemeentelijk museum iets van de plaatselijke gemeenschap behoort te zijn en dat hoeft heus niet tot lokaal patriottische kneuterigheid te vervallen. Is niet Het Stedelijk een internationaal bekende naam van een museum van en voor de stad Amsterdam?

Read Full Post »

Bevrijdingsmonument-afgetopt_prijsvraag_Dam_Amsterdam

BEVRIJDINGSMONUMENT AFGETOPT op de Dam te Amsterdam, het gebeurde nauwelijks opgemerkt afgelopen maand mei 2019… het onttopte monument is hier te zien op een screenshot dat ik deze middag nam van de gemeentelijke Amsterdamse webcam op de Dam, vergeleken met een opname die de Engelse wikipedia pagina over het monument op de Dam siert.Dit feit is – hoe onbedoeld ook – kan een zekere symbolische waarde niet ontzegt worden. Het is als een castratie, verlies van potentie van denationale heldhaftigheid van de Nederlandse staat. (*)
Ooit maake een cartoonist – zijn naam ben ik vergeten en de prent weet ik (nog) niet terug te vinden – een fraaie spotprent op het monument, in slappe toestand na een zaaduitstorting. Nu weet AT5 te melden dat het gehele monument bouwvallig is en recentelijk onderworpen werd aan een endoscopisch onderzoek waarbij scheuren doorlopend van de binnen- tot de buitenzijde aan het licht zijn gekomen.

Nog niet lang terug (2017) werd het monument op de Dam tot ‘nationaal monument’ in bouwkundig opzicht verklaard, dus we mogen aannemen dat het geval weer rechtop en getopt terug zal komen in het stadsbeeld en het nationaal bewustzijn… of – beter – is het een moment met ongekende kansen voor een verandering van het monument, waarbij de afgetopte fiere kolom gezien kan worden als een sokkel waarop een nieuw te maken kunstwerk geplaatst zal worden…

Ik lanceer hierbij dan ook DE GROTE PRIJSVRAAG AFGETOPTE BEVRIJDING die vanaf de Dam in Amsterdam een nieuwe blik op het verleden en daarmee een nieuwe wending van de toekomst teweeg moet brengen. Inzendingen kunnen als ‘commentaar’ op dit bericht alhier geplaatst worden.

[Iedere inzending wordt vooraf door de beheerder van de Hinkende Bode/Limping Messenger beoordeeld op geschiktheid om publiek gemaakt te worden, immers ‘herdenking van slachtoffers van geweld’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ zijn zaken die niet altijd in overeenstemming met elkaar te brengen zijn.]


(*) “De pyloon bestaat uit een bakstenen en betonnen kern waaraan travertin platen zijn opgehangen. De centrale beeldengroep van geketende mannen verbeeldt het lijden van het volk, geflankeerd door beelden die het arbeiders- en intellectuelenverzet symboliseren. Het hierboven geplaatste beeld van moeder met kind gedenkt de bevrijding en kijkt naar een toekomst zonder oorlog. Ook de duiven symboliseren vrijheid. In de twaalf ingemetselde urnen bevindt zich de aarde van fusilladeplaatsen en erebegraafplaatsen uit de Nederlandse provincies en Indonesië.” Tekst ontleend aan de beschrijving in het Rijksmonumentenregister (Monument nummer: 530906)

Read Full Post »

Christina_Rubens-is-in-thebin-2019_Sotheby
Princes Christina, younger sister of the former queen of the Netherlands Beatrix, is known for keeping a low profile, this apart from hitting the news when she has invented yet another artifice to enlarge her financial estate using creative ways to avoid paying taxes on it to the Dutch state. She is not only a creative woman in the realm of finances, but also in art. Latest spectacular event being the auction of a splendid art work from her private collection, a drawing by the famed painter from Antwerp, Rubens. At first the work was valued below one million dolar, but by leaking the pending sale of this work at Sotheby’s New York to the Dutch press, which caused a scandal in certain museum director’s circles – who would have wanted to buy the work for an under the table price – such apublic publicity fuss was created that the estimated value of the work more than tripled even before the auction took place. In the end the price at auction was tenfold the initial estimate, 8,2 million dollars, but… this is not the end of the princess and her artistry in economics. She had not failed to notice the sensation of the shredded work during auction by the British artist Banksy at Sotheby’s London, fall last year,  how his shredded artwork of ‘the girl with the balloon’ had been recreated at auction. Sotheby’s London did put the work on show in its half shredded state presented in a construction specially developed for it.

Princess Christina had been thinking a lot about this historical event and as she has a highly developed sense for art and money she decided to do the same. As said she tends to keep a low profile, so shredding of the work was not during the auction, but straight after… like her great example Banksy who did not destroy an artwork, but created a new one, baptised “Love is in the bin, 2018”. Christina had her work shredded as well by Sotheby’s New York – be it as a private event – and named it accordingly. The price estimates of this new work made by a Dutch princess are not yet known, certain is that there is a large clientele for such a royal work in the circles of art loving oil sheiks and their museums of modern art.

If she had been buying her own Rubens drawing with her own money to turn it into a work of art by herself, we do not know, still this private photograph has been leaked to me and I am proud to offer it to the world to honour the creative ingenuity of this priceless princess.

 


See also my article on the Banksy Sotheby’s London auction: “BANKSY RIGHTFUL PLAGIARISM of the Auto-Destructive Art idea of Gustav Metzger (1959/1961)”
https://limpingmessenger.com/2018/10/29/banksy-rightful-plagiarism-of-the-auto-destructive-art-idea-of-gustav-metzger-1959-1961/

Read Full Post »

[originally posted on my Facebook time line 6. October 2018]

Banksy_auto-destructive-art_Gustav-Metzger

BANKSY RIGHTFUL PLAGIARISM
in 2018 of the idea of
Auto-Destructive Art
by Gustav Metzger (1959/1961)
Banksy artwork self-destructs after selling at auction for £1m 1,883 – Guardian News Published on Oct 6, 2018: Girl With Balloon, a well-known Banksy artwork, is the final item in an auction at Sotheby’s in London. Shortly after selling for £1.04m, the canvas passes through a shredder installed in the bottom of the frame…
~
Good overview on Gustav Metzger at this website/page: https://monoskop.org/Gustav_Metzger

BANKSY RIGHTFUL PLAGIARISM
[added contextual comment]
I did participate as a young man in the 1966 DIAS (Destruction In Art) symposium in London… so it struck me immediately that this was also a hommage to Gustav Metzger (as well as market-conspiracy (including Sotheby’s) with a double meaning re-valuation of a neatly (half threaded) work; mind you there have been many who started of with shifted around cut-ups of their work… the Czech poet/writer/artist Jiří Kolář being a famous one = http://www.tresbohemes.com/2017/08/the-striking-collages-of-jiri-kolar/) it also fits in the situ ‘détournement’ tradition a product from post WWII surrealist Lettrist actions & theory predating the Gustav Metzger first Auto-Destruction Manifesto of 1958)…
My visual lecture from the year 2000 traces back this idea of temporarity and the act itself as the artistic moment: http://imaginarymuseum.org/PTA/index.html (sroll number III tackles the ‘reification’ of the artistic gesture…)
 

What is misunderstood in most comments is that the art work is realised only at the moment of its self-destruction. Auto-destructive art is momentary art, whereby the act is the work and not the reification.

Postscript
On 17. October this video with the full story was published on YouTube
“Shredding Banksy’s the Girl and Balloon – The Director’s Cut”
https://youtu.be/9MezgOU9vRg?t=6

 

Read Full Post »

Rob-Scholte-Museum_voor-de-rede-van-Den-Helder20180417

KUNSTENAAR ROB SCHOLTE ONDER DWANG UIT ZIJN MUSEUM GEZET “luctor et emergo” zo weten de geuzen in de kunst….
… tevens kunstroof door de strandjutter van Den Helder burgemeester Koen Schuiling…..

Zie: https://www.volkskrant.nl/binnenland/kunstenaar-rob-scholte-onder-dwang-uit-zijn-museum-gezet~a4593835/

Zie ook: ROB SCHOLTEN’S SLAG OM DEN HELDER, April 16, 2018

Read Full Post »

Rob Scholten’s SLAG OM DEN HELDER is tot nog toe niet meer dan gebulder van pers-cannonades… wil Scholtens museum heelhuids uit de strijd komen, zoals bij de zeeslag bij Den Helder beter bekend als de ‘Slag bij (het Fort) Kijkduin’ van 1673 – dan behoeft hij meer munitie….
Teken de petitie via: http://robscholtemuseum.nl/teken-open-brief/
VAN DEN HELDER BEGINT DE MUSEALE VICTORIE

PS het schilderij links laat de Slag bij Kijkduin/Den Helder zien, rechts is een Turniaanse remake van de brandende kwestie van het Den Helders gemeentehuis... waar onbetrouwbare wethouders en zwakmoedige gemeenteraadsleden hun laffe beleid bepalen… de lokale kongsi’s en rotary-clubs regeren dit stadje in de kop van Noord Holland… het kanon is een bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam…

tijd voor een frisse windvlaag daar… die permanente tegenwind beloofde Scholten in juni 2017 in een interview en artikel over zijn museum in de Volkskrant, geschreven door John Schoorl:

Den Helder is de meest gezagsgetrouwe stad van het land, nergens anders dan in deze marinestad is het geloof in koning en autoriteit groter dan hier. Daar moet iets tegenover staan, zegt hij: opstandige kunst van een vertegenwoordiger van de tegencultuur. Daarom past hij hier, als Rob Scholte, hij is de andere kant die ze nodig hebben om alles in balans te houden.

Read Full Post »

Ruf-wie-riep-haar_Stedelijk-Museum_2018

in red: but who called her? … and what is her calling

For those who can read Dutch my article published on the 17th of April 2014 at the moment when Beatrix Ruf had just been appointed. Title: “Stedelijk Museum Amsterdam: Beatrix RUF her calling just in time, but who did call her and what is her vocation?” Indeed the title can hardly be translated into English as the German word ‘Ruf’ means call, ‘roep’ in Dutch and ‘roepen’ is verb meaning ‘to call/calling’, further the noun ‘roeping’ means in this context ‘vocation’.

~
The article is a documented analysis of the organisational structure of the Stedelijk Museum that was in origin (it’s best & most creative period) just a municipal museum for modern art as the name says. I explain the process of halfhearted privatisation, the practice of sponsorship by business tycoons and the double agenda strategy of those who invest and deal in art and use their position in the board of the Stedelijk Museum also to advance their social prestige and the market value of their art property.
~
My article questions the ‘world class’ status idea and the art-market-competition with a yearly list by the art-trade magazine Art Review of the “Power Top 100” in the art-market world in which Beatrix Ruf in 2013 held a 7th position, with Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Head of the Qatar Museums Authority (QMA) and sister of the Emir, as number 1. [note 1]
~
When we look at the names listed in the ‘Roep Ruf Terug’ (Call Ruf Back) advertisement) we see several names of those who have been listed in the Top 100 international art-market-championship. The opening name Marina Abramović is for instance number 5 on the 2014 list. It must be clear this is a partisan call for many on the list, more than just a lobby, it has many characteristics of the meanings embedded in the Chinese (Cantonese) word ‘kongsi’ 公司 a traditional clan like structure that evolved with the diaspora of Chinese migrants to a world wide system of common cultural bound paired with common economic interest. Not all the ‘Roep Ruf Terug’ signatories do have a stake in the art market and several may have been attracted to pair their lesser known name with better known names (a standard phenomenon with all social-political advertisements in newspapers). [note 2]
~
I do have an alternative vision whereby I re-value the local over the international… as anything internationally acclaimed now, once had a local origin. Even miss Abramović was once local in Amsterdam – I do remember her as such far before she started to behave like a goddess doing these unbearable pretentious performances… (by the way she had the guts to send via social media a Kickstarter fund-raising appeal for some temple venue for her own glory in New York, if I remember well designed by another signatory of the Ruf list Rem Koolhaas, I had the dishonour to receive one of those appeals for money as well, what a shame!). [note 3]
~
How come that a municipal museum cannot have a director who has her or his roots first of all in the local and national art scene? That is a rhetorical question. The answer is that the Stedelijk Museum Amsterdam is not anymore in the first place a local cultural and educational institution, but an asset in the international art-martket and mass-tourism industry. The pleasures of local uniqueness has given way to the uniformity of what has been pepped up, by the kongsi, to be of “global value”…
Another element is that these ‘flown in from abroad directors and curators’ lack a local power basis and tend to be moldable material in the hands of either the co-opted museum board members or public administrators.
~
I do not pledge for any provincialism, on the contrary, I think that the whole business type of dealing with ‘art’ by attracting so called ‘famous’ curators from abroad claiming it a necessary step to reach the eagerly wanted status of ‘world class museum’, is in itself the uttermost provincial attitude to be found in the year 2018. It is sheer lack of imagination. It is lazy. It is proof of incompetence. It negates all chances of the unpredictable, the core element of any creative act. It is repetition of the same hailed names and styles, the world over. Nothing new will come from it.
~

[1] In the 2017 list Beatrix Ruf has fallen down to position 27 on the Top 100 list, with this comment: “Tireless curator and adviser, ex-director of Stedelijk Museum Amsterdam. // It has turned into a tough year for Ruf, who just resigned from her position as director of the Stedelijk Museum, Amsterdam, in the midst of alleged conflicts of interest between her institutional role and her broader activities as an adviser. While the effects of that remain to be seen, she nevertheless managed to develop a programme at the Stedelijk that navigates seamlessly between her usual focus on art’s next hot young thing and reexaminations of work by more mature practitioners, as recent shows for Jana Euler and Jordan Wolfson, but also Jean Tinguely and Ed van der Elsken, demonstrate. Furthermore, Ruf’s strength has always been her ability to operate as a meta-curator, in various advisory and panellist roles. In January, she launched the first Verbier Art Summit around the question of whether museums should consider ‘de-growth’, and she continues to be one of the core advisers to Luma Arles.”
See link…

[2] Advertisement in the local daily of Amsterdam Het Parool published Saturday 17. February 2018
AMSnote6224.05
[3] Last year the whole project was cancelled, let me cite an Abramović friendly source of October 6, 2017: “She will “probably sell” the building that was to become the $31 million Rem Koolhaas-designed center. Sarah Cascone, October 6, 2017 Marina Abramović with Rem Koolhaas’s model for the Marina Abramović Institute. © OMA. Citing a fundraising failure, Marina Abramović has announced that she will not move forward with plans to open a $31 million upstate New York facility for the Marina Abramović Institute for the Preservation of Performance Art (MAI). In a talk hosted by Fondation Beyeler and UBS at London’s Serpentine Sackler Gallery on Wednesday, the performance artist revealed that she had been unable to raise the money necessary to convert a 1936 former theater in Hudson into a center for durational performance art and multidisciplinary collaborations, as reported by the Art Newspaper.” See link…
AMSnote6224.07
There were also less friendly reactions after the raising of money for a project that flopped, which is a common occurrence now with fund-raising actions using social-media and the internet, an ideal becomes crooked very soon. Like this header in the New York Post of November 11, 2017: “Marina Abramovic raised $2M for canceled art project, hasn’t given money back (…) The artist is present but the cash is gone.”
Interesting to note how Rem Koolhaas has made sure he at least is paid, because he can be in everything, but not in charity:
“… last month the artist revealed she was abandoning the project, after learning the price tag had mushroomed to $31 million. Her surprise announcement left residents of Hudson and shocked donors questioning what she did with the cash. In addition to the 2013 Kickstarter campaign, which raised over $660,000, her non-profit institute raked in $1.5 million in donations between 2011 and 2015, tax filings show. Jay-Z gave “a substantial donation” to the Kickstarter campaign, according to press reports. He did not respond to a request for comment last week. Some Kickstarter donors complained that they did not receive their promised rewards for contributing to the institute and others wondered how their contributions were spent, if at all, and wanted an accounting. When asked if Abramovic would return the cash, a spokeswoman for the artist said all the money raised through Kickstarter, plus additional funds, went to pay Koolhaas’s firm.”
See link…
AMSnote6224.09
To close off this footnote on the first signatory for the ‘Roep Ruf Terug’ campaign of Mariana Abramavić, I cite a source that has asked Abramović for a reaction and did get back some accounts details on the failed project, in spite of its name the blog ‘Vulture – devouring culture’ gives her a chance to reply on November 14, 2017:

“This is terrible for me,” Abramovic said, before detailing how she personally contributed $1.1 million of the $2.2 million the institute raised. “The majority of those funds were direct contributions of my own money, which I earned as an artist.” As for the Kickstarter, which raised $661,452 (after Kickstarter’s administrative fee: $596,667), the purpose of that money was clear on the page: “This Kickstarter will cover the first phase of MAI’s development: the design process.” And that went toward the bill for Koolhaas’s firm for the schematic design (which cost $655,167.10). Artnet reported last week that backers wouldn’t be getting refunds.”

The conclusion of this article is nevertheless critical:
“Still, the Post is right about one thing: the understandable frustration that Hudson residents feel that the big, much-hyped building in the middle of town remains empty and dilapidated and full of pigeons. But it proved to be a money pit — $700,000 for asbestos alone — in addition to the unfeasible ambitions of the Koolhaas design itself. And so the institute will sell it, and focus on its traveling circus of projects around the world.”

The financial reeling & dealings of the first signatory of the campaign to restore Beatrix Ruf back in power are far from transparent. Is it her inflated personality that made Abramović undertake a project that was beyond her means? Can one say that someone who is able to raise a million or so from her own pocket is ‘naive’? How did she manage to have such personal capital? Certainly not by being naive. So we read that another signatory of the Pro-Ruf kongsi advertisement, Rem Koolhaas, did get his money for a plan that local observers in New York describe as the “unfeasible ambitions of the Koolhaas design.”

We locals do remember also newspaper articles about the costs of architect Rem Koolhaas who has been commissioned during the Beatrix Ruf ‘Stedelijk Museum directorship’ about an exceeding of a budget for interior museum redesign, originally estimated for 0.9 million costing 2,9 million in the end.
AMSnote6224.10
“De nieuwe collectie-opstelling van het Stedelijk was zo’n 2 miljoen duurder dan vooraf was aangekondigd, blijkt uit een brief aan de gemeente. (…) Stedelijk Base, de nieuwe collectieopstelling die door Koolhaas is ontworpen en op 16 december wordt geopend, heeft bijna 2,9 miljoen euro gekost, zo’n 2 miljoen méér dan was aangekondigd. De inrichting van de 1.100 vierkante meter grote kelderruimte duurde ook niet drie tot vijf maanden, zoals aangekondigd, maar ruim veertien maanden. Daardoor waren er veel langer dan gepland geen tentoonstellingen te zien.”  NRC 7.12.2017

 

All this side-references and -effects are a good illustration of the ‘world class museum’ concept and its propagators it leaves us with a
tapestry of interwoven ideals and personal gain
that can not be disentangled.

Read Full Post »

Republishing of an article I published on August the 29th, 2013, on my Flickr news-tableau pages, it is bilingual (English in the lower part) it had 3110 views at that time. As it is relevant in the actual discussion on the demise of the next Stedelijk Museum director Beatrix Ruf 2014-2017, I republish it here…)


Ann Goldstein vertrekt na amper drie jaar als directrice van het Stedelijk Museum Amsterdam

AMSnote6225.01

Je hoeft geen Nederlander te zijn om artistiek directeur van een Nederlandse kunstinstelling te wezen, maar als iemand niet verweven is met de wereld van een museum dat niet voor niets Stedelijk Museum heet, dan mag het niet verwonderen dat het geen levenstaak wordt, maar gewoon een baantje als opstap naar een volgende trede in een carrière.

Het was de drang naar ‘internationalisering’, de wat zielige grootheidswaanzin van “Amsterdam Wereldstad”, waardoor gekozen werd voor iemand ‘van buiten’. Hierdoor vielen de eigen krachten van stad en land buiten het blikveld en kreeg de ‘internationale stijl’ – die er uiteindelijk overal hetzelfde uitziet – de overhand.

Niet dat we eigenheimse kunst behoeven, maar als de moderne kunst zich enkel in een museum weet te manifesteren als het eerst ‘internationaal’ op de kunstmarkt ‘doorgebroken’, als alles ‘well established’ is voordat het getoond wordt, wanneer een kunstzinnig directeur het niet aandurft een geheel eigen keuze te maken, wars van bestaande opvattingen, dan wordt ook een bezoek aan zo’n museum niet meer dan “een koude douche in het stedelijk badhuis.”

Of… zou het kunnen zijn dat bestuurders en subsidiegevers willens en wetens curatoren en directeuren van buiten halen, als mensen die geen eigen ‘circuit’ hebben in de plaats van aanstelling, als gewillige uitvoerders in plaats van eigenzinnige beleidsmakers.
—-
Ann Goldstein leaves after hardly three years as director of the Stedelijk Museum Amsterdam (Museum of Modern Art Amsterdam).

MUNICIPAL BATHHOUSE / COLD SHOWER

One does not need to be of Dutch origin to become director of an art institution in the Netherlands, but when someone is not involved with the world around a specific museum, a museum that – purposely – carries the name Stedelijk Museum (municipal/city museum), then it comes as no surprise that a director post will not become a lifelong dedication, but just a job that serves as a stepping stone for a personal career.

It was an urge for acquiring international status, this somewhat pitiful grotesque idea of Amsterdam as a “World City”, that made the authorities chose ‘an outsider’. Local and national potentials were thus excluded form view and ‘international style & fashion’ – that in the end looks alike everywhere – became predominant.

Not that we are in need of ‘local-yokel’ art, but when modern art in a museum is only able to manifest itself when it first has managed to make a break through at the international art market, when all is ‘well established’ before it will be shown, when an art director does not have the guts to make an original personal choice, in disregard of existing opinions, then a visit to such a museum has the effect of “a cold shower in the municipal bathhouse.”

Or… could it be that board members and subsidy-providers purposely take new curators and directors for their institutes from the outside – without their “own” local support circuit – as amenable executives, in stead of willful policy makers.
—-
Een lijstje van het bewind van Stedelijk Museum directeuren van na WWII laat zien hoe dit vak en deze roeping in de loop der jaren verbrokkelde en tot niet meer werd dan een kortstondige management taak van een cultuurfabriek:

A list of the reign of Stedelijk Museum directors after WWII shows how this profession and mission has crumbled over the years into not much more than a short-time management job of a cultural factory:

– 1945 – 1963 = 18 jaar: Sandberg (1897-1984)
– 1963 – 1985 = 22 jaar: De Wilde (1919-2005)
– 1985 – 1993 = 8 jaar: Beeren (1928-2000; worked till his pension age)
– 1993 – 2003 = 10 jaar: Fuchs (1942-)
– 2003 – 2005 = 2 jaar: Van Beers (1941-; interim directeur)
– 2005 – 2009 = 4 jaar: Van Tuyl (1941-)
– 2010 – 2013 = 3 jaar: Goldstein (1957-)

===========
De achtergrond is een hergebruikt beeld van een tableau dat ik verleden jaar bij de opening van het vernieuwde Stedelijk Museum publiceerde

The background is a recycled picture from a tableau I made last year for the opening of the renewed museum.

“Kranen open bij het Stedelijk” (taps open at the Stedelijk Museum) September 22, 2012 by Tjebbe van Tijen
limpingmessenger.wordpress.com/2012/09/22/kranen-open-bij…

Read Full Post »

Iustitiae Languor/Justice Falls Down:
Indictment for Gaddafi but not (yet) for Assad makes one wonder and the symbol of Justitia as an impartial being came to mind and it made me  search in one of the emblemata databases for the word ‘justice’, this one popped up and though made in the 17th century it is still fitting four centuries later, where the geo-political situation in the world often gets out of control, like an unbridled horse.The emblem book (*) has the old German text on the facing page and it reads:

motto (de)
Gerechtigkeit gehet zu Grundt.
subscriptio (de)

GLeich wie ein wildes/ freches Pferdt
Stelt sich die Welt jetzundt auff Erdt/
Das wildt Pferdt leydet kein Gebiß/
Die welt die leydet kein Verdrieß/
Doch haßts vnd scheucht insonderheit/
Der Gesetz Recht vnd Gerechtigkeit.

A quick rendering of the somewhat obscure German – with an eye to the Latin – could read in English:

Like an untamed horse
The world puts itself on earth
A wild horse not bridled by a bit
A world not guided by remorse
But hating and dossing off especially
Law, righteousness and judiciary.

——–

(*) Proscenium vitæ humanæ siue Emblematvm Secvlarivm, Ivcvndissima, & artificiosissima varietate Vitæ Hvmanæ & seculi huius deprauati mores, ac studia peruersissima. Versibvs Latinis, Germanicis, Gallicis & Belgicis ita adumbrantium … (1627, Frankfurt)

Read Full Post »

A picture today in Aljazeera of the Green Square (1) in Tripoli struck me, it had a caption “People gather near a portrait of Gaddafi in Tripoli’s Green Square on Friday, before the explosions [Reuters]”. This news picture showed a huge street painting or print of Gaddafi and what seems to be a dwindling crowd around it. There is a fence around the picture that must be something like 50 by 250 meter in size. On the inside of the fence once sees guards posted at regular intervals. The picture shows Gaddafi in one of his hundreds of outfits, possibly the uniform of an air marshall  he wore when visiting the Italian president Berlusconi in June 2009. On the right side of his uniform jacket Gaddafi wears a gallery of medals and on the left the a photograph has been pinned on his uniform. The photograph shows the martyr of Libyan resistance Omar Mukhtar, the “Lion of the Desert”, on the day before he was hanged by his Italian colonial masters in 1931. A provocative statement for his host Berlusconi, who hugged  him nevertheless as he was about to make some big business deals with the Libyan leader.

The people around the fence at the Green Square in Tripoli in July 2011 look at the picture of this moment of theatrical revenge on the former colonial power, a picture that shows the leader completely, from his golden adorned cap to this shoes, with a saintly light blue glowing aura all around him. If one would not trust the strict editorial rules of Aljazeera and Reuter’s photo agency,  it could have been a photoshopped picture.

This made me think of the frontispiece of the book by Thomas HobbesLeviathan” published in the mid 17th century during the English Civil War, which describes the necessity of a sovereign authority to be accepted by all, to avoid ‘the state of nature’, everybody for themselves, a ‘war of all against all’ (Bellum omnium contra omnes).

For the sake of peace, the people, so did Hobbes argue,  had to make a social contract with an absolute ruler, best in the form of a king. The ruler in 1651 is depicted as an embodiment of ‘the people’. There is a crowd that marches from a landscape into the body of the ruler. The ruler has a sword in one and a crosier s used by priests in the other hand, showing he is in command both of state and church.


The display of the picture of the ruler as if he was a landscape, one could walk in, at the Green Square in Tripoli, has a similar function: Gaddafi as embodiment of the Libyan nation. Only, the aerial photograph unveils that it is but a meagre crowd assembled around their leader. It expresses how the maximum leader has inflated himself disproportionally to the feelings of embodiment by ‘his people’. In mathematical terms one can even speak of an ‘inverse proportionality‘, the more his popularity shrinks, the bigger his pictures.

The 17th century theory of state of Hobbes can still be used today, to understand the prolonged rule of dictators. There is some form of common interest, expressed in a social contract, by the ruler and his subjects. (2) How such a two dimensional state of affairs – ruler and ruled – may become a more diverse structure where more people can participate in the affairs of state, is apparently not well understood. The attempts of outsiders – like the Western coalition forces under NATO command – to kill the ruler have failed until now. Aerial bombing, even under the title of a UN mandate to protect civilians from attacks by their own ruler, are counterproductive. To deliver the idea of democracy to a nation does not work, or at least it takes many generations to wear off the effect of long distance destruction perpetuated by outside forces in one’s own country. (3) Interventionist regime change – as we witness for a few months now – does do little to empower the common people. Meanwhile, the ranks of the opposition forces are more and more filled with former supporters of the Gaddafi regime that try not only to evade the eminent purges after Gaddafi’s downfall, but also are preparing to continue the old rule, hidden under new revolutionary slogans.

The inflated picture on the pavement of the square of revolution in Tripoli of  the dictatorial ruler Gaddafi, serves more than one purpose. It glorifies him and at the same time it shows him as an ancient non-heriditary king who knows his days are counted when he hears the song in the streets: “the king must die“. (4) The ruler as scapegoat to cleanse the history of a nation. The ‘effigy of Gaddafi’  may serve an extra purpose, as a painting to be trampled on by thousands of feet in a direct release of anger , thus avoiding or diminishing the acts of revenge that accompany any change of regime.

———–
(1)  Green Square named so after the Green Revolution coup d’état of Gaddafi in 1969 (Arabic: الساحة الخضراء‎ As Sāḥah āl Ḥaḍrā), also known as Martyrs’ Square (Arabic: Maidan Al Shohdaa‎); a downtown landmark at the bay in the city of Tripoli. Mainly constructed during Italian colonial times. Named Square of Independence during the short lived Libyan monarchy (1951-1969). On February 20th an anti-Gaddafi demonstration took place here, which was harshly suppressed. One source, a mortuary orderly from Tripoli who fled to Tunesia, later told the BBC that he saw hundreds of dead and wounded be brought into the hospital where he worked: “Many young people went to protest in Green Square that day, and I believe almost no-one came back alive that night.”

(2)  This phenomenon is explained in another way one century earlier (1548) – and with more foresight – by Etienne de la Boétie in his “Discours de la servitude volontaire” (The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude). Boétie notes  that “…the best and most virtuous man would not remain so if he ruled alone…” See also the study of David Lewis Schaefer “Freedom over servitude: Montaigne, La Boétie, and On voluntary servitude”, page 40, partly available at GoogleBooks.

(3) Incendiary carpet bombing of Germany, Japan, Korea, Cambodia, Laos and Vietnam, imprecise precision bombing of Iraq, Afghanistan and Pakistan…

(4) See the famous chapter of Frazer in his book the ‘Golden Bough’: “Kings killed at the end of a fixed term.”

Read Full Post »

When images could be searched with images. The idea has been there for a long time, some early big databases could do it a bit, like one designed by IBM of which QBIC (Query By Image Content) is an offspring. This used to be only for customers paying a high price and using dedicated big machines…

The official logo of TinEye company

Often people are not well aware of what they do while searching for images, but almost all image search engines on the net are ‘text based’. Now there is TinEye “reverse image search” and the idea of searching images with images, will  start to become common practice soon. I did a few tests and given the historic moment, a most obvious one is for Bin Laden. Google image search said it has 290.000.000 pictures for me.

Search results from Google on the basis of the text search string "Bin Laden"

I choose one of them – just the  top left one of the first page that came up – and ask TinEye to check its database for me, comparing my chosen image with whatever other images having the same elements.

‘The same elements’, therein lays the magic… as my example shows many variations just based on one picture, readily available on the internet for years. All kind of alterations are now available on-line, as so many people wanted to be rummy, funny, mean or otherwise about Bin Laden. In all 1340 variations turned up by using the TinEye web site. Many variations were only slight, others greatly deviating from the original.  This result comes from an algorithm that searches for a whole set of parameters on a dataset of 1.9532 billion images.

Search results on TinEye are stored only temporary and this was  the URL from which I took the examples in my further deliberations below:

http://www.tineye.com/search/9488fe41bea7711086575c12eb6b5b71320f3120/?page=2&sort=score&order=asc

We have here such a large data set that we can observe the effectivity of the comparing algorithm. I was impressed very much at first. Even to such an extend, that I wondered whether or not also a text element had been used, as some kind of ‘identifier’ or ‘delimiter’ in the automated search operation. To find out if that is so, some double checks are necessary. Feeding back to the system its own results, applying different names to images and other information around images on web pages used, could be part of such a method of control. I have not been able to do this yet, and when I think it up, other people must already have thought to do the same or have done it already. It will need an hour or so of searching. Until then, marvel and suspicion at the same time, which made me go on, a bit more in detail of my first test.

I found that the smartness of the visual robot system was – sad enough – contradicted by the interface it offered. It is a cumbersome table like text based result, ten at a time, whereby our possible visual associations are constantly hindered by the non-functional design of the TinEye Robot page. Even Google Images (not  a master of good visual design) has understood that there is the ‘agile eye’, and offers since a year or so, a tableau of images. Our eyes can swiftly purvey big sets of images, within milliseconds. Not in the straightjacket of the alphabetic sentence structures from top left to down right bottom, making a little jump from right end to left start at each line, but in a much more jumpy and associative way. To make my point I have selected 47 examples from the search result of Robot TinEye (10 web pages of the 134 on the TinEye site, with 10 images per page) and threw them together in one pane, one tableau.

Click this picture to see it at full size and test the theory of the jumpy agile eye...

While looking at  the first hundred results a second time, some doubt crept in whether what is offered here is solely the result of a visual search. I decided to venture a bit deeper in the 1340 examples TinEye had come up with and in the end I looked at all of them, which left me – because of the ‘ten at a time’ interface with a lame wrist of doing all the clicks. What a machine can not do without the help of a human, a human can do without a machine at ease and so I selected a few visual categories that seemed to me not congruent with what I expect automated visual comparison can do. Five main categories and let’s try to forget the level of stupidity of the metamorphoses of the portrait of Osama Bin Laden. The argument is about what an algorithm to compare images is able to do.

1) montaged faces of more or less known political figures on Bin Laden's portrait, starting with Obama variations; 2) some variations with a change of make-up and color; 3) camouflaged Obama's with the last one on the row a complete exception of image patterns see most of the other examples shown here; 4) Obama impersonations for fun among friends; 5) hair dress and head gear changes.

The most unlikely ones to be derived from image comparison solely are 3.3, 3.5 and something which is literally on the edge is picture 3.6, which looks like Obama and only at the right hand side the contour of Bin Laden remains visible vaguely.

When looking at the examples on row 4, one wonders why when all these clumsy impersonations do come up in a search action, why not thousands of bearded men in a white clad and a white turban are found also in such a search, that is run on 19532 billion image database?

Row 5 seems to be an easy job, as the beard and the face elements remain constant, though image 5.5 hides one of the eyes almost completely with the blue hat.

It all points in my observation of this moment in the direction of more than just visual search elements. This is of course absolutely fine and a very logic thing to do, it only differs from the explanation given by TinEye on its web site:

TinEye is the first image search engine on the web to use image identification technology rather than keywords, metadata or watermarks. [About page of  TinEye]

Many more questions remain, like if the face tracking software development of the last two decades is one of the elements used in the comparison techniques of TinEye, and if so, then we step from an academic technical discussion into a social one. The potential of automated face tracking of photographs posted on the internet with all kinds of other intentions than enabling whatever security and surveillance initiatives, can become problematic. The TinEye seems to be most popular now with persons and organizations selling pictures and wanting to trace misuse of what they claim to be ‘their copyright’ or ‘intellectual property’. Of course a certain amount of control can be useful, but we know that when it comes to copyright claims only the most powerful will be able to profit and ownership of images also can lead to undesirable forms of censorship and blockages of what is called ‘fair use’. Other application of the TinEye Robot  could even have far stretching consequences.

Now  we all know that any serious secret service is using such face-tracking tools already for many years, on any photographic material available to them. The question is when everybody will start using such tools and combine them with messaging in social networks this might create havoc, doing the opposite of what these networks claim to be for. Many more effects can be expected like the claim to authorship and fame and image searches that show that the same visual thing existed somewhere else before or after. Endless fights over who has been copying who in the digital land of copy cats. The big music industry already runs automated sound sequence comparisons on the tracks and songs that keep raining down from millions of creators and duplicators, trying to construct court cases to catch what they think are gees that will lay them golden eggs in the form of fines. We may praise ourselves lucky that such copyright claims can not be projected back through the centuries, because how many great composers would have had to appear in the courts called by the lawyers of the music industry and who will ever acknowledge the collective creativity of uncountable anonymous masses?

Back to our sweet looking TinEye image robot… I fed it this picture below, that I composed within 5 minutes from three sources, as I wanted to comment on Facebook about people dancing in front of the White House in Washington after the news of the killing of Bin Laden had been announced. Result zero said TinEye. Though anybody following the news would recognize a 1991 Palestine street dancing after 9/11 attack + the 9/11 attack itself + a picture from last week of people in front of the White House celebrating.

Diffused half transparencies are not yet within the competence of our lovely robot and for me that gave a feeling of relieve. As I am by now more fearing than admiring the capabilities of TinEye. Digital panopticism is not yet there, the human eye and human memory still reigns….

Tableau for my Facebook friends "I do not dance in the streets when I am horrified"

[this article will be extended in the coming weeks with my own and possibly your TinEye double check results]

Wednesday March 11 2011

Playing hide and seek with Tineye Robot

Could not refrain form playing a bit with the Tineye Robot and so we played ‘hide and seek’ with its own logo… it took three versions to have the robot effectively hiding behind the manipulated lettering of it’s own logo. Colour change and diffusing with a lense and grain filter did not alter the recognition of the word Tineye. Changing the wheel of the logo did not hide him from his own algorithm, but altering the angle  of his sensor ears and his arms + his facial expression by somewhat subtracting his chin, gave the desired effect. The robot is clearly visible to us, but not anymore gto its own software.

The result with the only the lettering recognised and the robot not seen by itself anymore. Click the image for full size view of this screen shot.

Read Full Post »

DUTCH REBUS: this morning I wanted to offer my friend, who is non-Dutch, a nice piece of 'farmer's cheese' I bought on the market for breakfast, so I asked her for fun in Dutch if she wanted some 'Boerenkaas'... which made her ask in surprise "burkas?"... the subtitle on the cheese shown in the picture = "De smaak van pure traditie" (the taste of pure tradition). It also made me think of the the side effect of the proposed mandatory full integration for everyone in the low countries and the imminent loss of the pleasures of 'creative misunderstanding.' Click image for full rebus-view.

Read Full Post »

klik plaat voor super grote printbare versie


Deze poster had ik al een tijdje geleden ontworpen en toont een achttal VVDers die diep ’embedded’ waren en zijn in onze economie. Het is opvallend hoe weinig – buiten de nooit van de buis weg te slane Wiegel – deze prominente VVDers (**) zich in de afgelopen verkiezingsmaand geprofileerd hebben. Van een in beschuldiging gesteld VVD lid van de Staten van Noord-Holland tot de twee toezichthouders op het bank- en geldverkeer onder wier bewind geldinstituten vielen en wankelden. Van terugtredende en op het nippertje opstappende commissarissen en bestuurders van de DSB bank van Scheringa tot het partijgeweten Wiegel die zich beschikbaar stelde voor louche beleggingsadvies-reclamespotjes. Als centrale figuur de beste-minister-van-financiën-ooit, die op nationaal niveau de actuele crisis gestalte heeft weten te geven en die nu als ‘nationaal geschenk’ een ‘nieuw realistisch’ schilderij – wellicht door ABN/AMRO uit de collectie Scheringa genaast – den volke aanbiedt. Voorts een lachende man op de achtergrond, bekend van het schilderij ‘de man met de gouden das‘, onlangs nog teruggetreden als voorzitter van mijn pensioenfonds. Ter rechterzijde van hem een ex-minister van Defensie en dierentuinbestuurder die laatstelijk zijn eigen straatje schoonveegde door een directeur van een woningbouwvereniging van corruptie te betichten in één van zijn bijrollen als woningbouwvereniging-bestuurder . Een voormalig kamerlid en minister die landelijk beroemdheid verkreeg als vinger-in-de-keel-steker in de tweede kamer, presenteert zich nu als neo-regent in zijn rode zetel waar vanuit hij de banken- en verzekeringssector onverwurmbaar in de gaten houdt. Buiten het zicht – onder zijn rode zetel – bleef een stapeltje recente onderzoeksrapporten waarin meerdere leden van dit groepsportret scherp en raak getekend worden, waardoor publiekmaking  – in verband met de op hand zijnde verkiezingen – als weinig opportuun beoordeeld werd.

Een artikel van Thomas von der Dunk in de Volkskrant op de dag na de verkiezingen stimuleerde mij deze prent die ‘en portefeuille’ was gebleven alsnog eruit te trekken (*). De prent is hier geplaatst in volledige hoge resolutie opdat deze als versiering en inspiratie aan de wand op de werkplek en andere doeltreffende plaatsen opgehangen kan worden, het liefst te drukken op de groepsprinter van een ieders school, werkplaats of kantoor.

P.S.

Het spijt me dat door al dat gedrang om de beste plaats op de voorgrond de letter ‘D’ van democratie wat in het gedrang is  geraakt, maar de ‘V’ van Volkspartij en de ‘V’ van Vrijheid zijn gelukkig goed zichtbaar gebleven. De inspiratiebron affiche is op groot formaat geheel gratis te downloaden bij de VVD.


=========
(*) Thomas von der Dunk: “Het [de VVD tj.] is niet zonder reden in intellectueel opzicht de meest nietszeggende van alle traditionele partijen in Nederland. Van enige analytische reflectie op de Val der Banken blijkt tot dusverre niets.

Het is – en Bert Koenders werd al in die zin vanochtend in de krant geciteerd – bizar dat deze partij, die als geen ander blind de neoliberale dogma’s heeft omhelst en feitelijk nog omhelst die de ons allen nu miljar den kostende kredietcrisis hebben veroorzaakt, vannacht de grootste geworden is. Dat is, alsof in 1990 na de Val van de Muur en het failliet van de sovjet-economie in Oosteuropa de communisti sche partij gezegevierd zou hebben.

Hebzucht

De crisis kwam van rechts, dankzij een ideologie die de ongebreidelde hebzucht aanprees, op basis van de misvatting dat als iedereen maar de ruimte krijgt zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen, wij allen daar wel bij varen.”

[Volkskrant 10 juni 2010]

(**) Voorbeeld en zijn o..m. “Robin Linschoten, Ed Nijpels, Gerrit Zalm en Frank de Grave allen VVD coryfeeën. Ook allen (ex) bestuurders van een van de meest besproken kredietbank de DSB. De VVD maakt geen goede sier met dit meer dan onbehoorlijke bestuur door deze leden. Hoe geloofwaardig is het VVD bestuur met dit voorbeeld van wanbeleid bij een kredietbank door haar eigen leden…

1 oktober 2009, door Auke Huisman”

[commentaar op de eigen VVD web site van (waarschijnlijk) een partijlid op de ‘Tegenbegroting van de VVD” gedateerd op 15 september 2009]

Read Full Post »


Troika oftewel ‘driespan’ op zijn Russisch is de term voor drie paarden in één tuig die een slee trekken en werd ook als politieke term gebruikt voor het driemanschap dat na de dood van dictator Josef Stalin de macht overnam (Georgy Malenkov, Lavrentiy Beria, and Vyacheslav Molotov) in 1953. Met het verwachtte uitspannen van het koersbepalende CDA trekpaard Balkenende, moet het span die de Nederlandse kar trekt opnieuw geformeerd worden. Dit drieluik geeft de waarschijnlijke combinatie van paardenkrachten aan die een nieuw driespan kunnen vormen. Of deze ‘inspanningen’ tot ‘vooruitgang’ zullen leiden? Dat zal van het ‘gareel’ afhangen en de voerman of vrouw die er de zweep overlegt. Zo te zien hebben de paarden liever elk voor zich een eigen kar om te trekken. Het woord Nederland heeft drie morfemen ‘Ne’, ‘der’,  ‘land’ die nu ieder een eigen kant dreigen uit te gaan. Komt er naast de dreiging van een territoriale tweedeling in België een sociale driedeling van Nederland en wat is die deling dan: illegaal; modaal; asociaal? Arm; gegoed; rijk? Uitgerangeerd; genivelleerd; gespeculeerd? Of zijn de scheurlijnen bij teveel maatschappelijke trekkracht ouderwets ideologisch van aard: socialist; moslimchrist; kapitalist? Want ‘links’, ‘midden’ en ‘rechts’ zijn nauwelijks meer betekenisvolle aanduidingen. Het ziet er naar uit dat er voortdurend ingespannen en uitgespannen gaat worden en de kunst van het paard achter de wagen spannen opnieuw aangeleerd moet worden. Misschien is het wel zo dat we eerder ‘achteruit’ dan ‘vooruit’ moeten.

Read Full Post »

Karadzic his court case at the tribunal in The Hague is progressing so slowly… and is interrupted all the time, sometimes for months … contrary to Saddam Hussein who was disposed in a hurry . Are we losing justice along the track?

A documented tableau I made for Saddam & Radovan in July 2008; click picture to see the webpage

Is there and advantage in the slow turning wheels of justice? Will the hurried verdict of Saddam Hussein who was captured in December 2003 – being in hiding for nine months – and executed exactly three years later in december 2006, leave more doubts than the process of  Radovan Karadzic who was arrested in July 2008 – after being at large for twelve years – and is now still tried by the court?

Quick justice may be satisfying but tends to leave doubts in the long run. Slow justice is often experienced  as an evasion of the trial process, but may provide the necessary opportunities for defence by the the person being indicted and thus leave less space for doubt in the end.

Read Full Post »

Soms maakt de actualiteit dat een beeld wat je ergens eerder gezien hebt je in herinnering komt. Dat gebeurde mij vanmorgen nadat gisteren de halve deconfiture van Gerrit Zalm tot het nieuws-van-de-dag behoorde. In mijn vrijwel dagelijkse bijgehouden verzameling van digitale krantenknipsels kon ik het bewuste beeld vlot vinden, het was een foto geplaatst bij een artikel verschenen in het gratisblad De Pers van 17 augustus 2009. Het artikel kopte: “Koninkrijk der Woekerpolissen” en de foto toont ons het bekende schaterende gezicht van Gerrit Zalm aan de koffietafel bij Dirk Scheringa. Blocnote en pen liggen op tafel naast de koffiekopjes en op het blocnote ligt een bril, die kennelijk niet van Gerrit Zalm is, die zijn bril nog op heeft, die bril moet dus van Dirk Scheringa zijn en dat kan – terugblikkend – veel verklaren. Zalm zag het allemaal wel, maar Dirk had de verkeerde bril en zag daardoor de verkeerde cijfers. Daar waar Zalm met volle overgave lacht en zelfs ter ondersteuning daarvan nog met de vlakke hand op de tafel heeft geslagen, meesmuilt Scheringa, wat voor degenen die het Hollands niet kennen betekent dat hij een ‘ongelovige glimlach’ op zijn gezicht tovert. De staande klok van een neo-klassiek West-Fries model staat op tien minuten voor twee, dat betekent dat vijf-voor-twaalf al weer enige tijd gepasseerd is. Links onder is voor het scherpe oog van een kunstkenner nog een waarschijnlijk voor de AMRO-bank verborgen gebleven kunstwerk te zien: een met tjalken beschilderde melkbus. Aan de wand  nog een portretschilderijtje dat bekend staat als “De man met de gouden das” en in een wissellijst – want Scheringa kan als het moet zuinig zijn – de spreuk van de dag. Dat laatste was me verleden jaar toen ik die krant inkeek niet opgevallen, maar het kan zijn dat wat daar te zien is de bron van al het voor de fotograaf tentoongespreide vermaak is geweest.

klik foto om deze op het originele formaat te zien===

bron:

http://www.depers.nl/binnenland/329826/Koninkrijk-der-Woekerpolissen.html

Read Full Post »

In mainstream news papers and television the decade-commemoration-machinery for The Fall Of  The Berlin Wall in November 1989 is running at full speed now. So this is the right moment to recall the ‘against the current’  history of those days – just before from 1985 till summer 1989 – when mainstream media and commentators had no clue yet, of the sudden change in the political configuration of Europe, that would have its now official apotheose at last in November 1989. It was citizen dissidence that made not only the Berlin Wall fall, but also leveled the walls of nine state communist buildings (though, failing to dig out the deeper authoritarian fundaments). Thirty years of  heavy Cold War propaganda bombardment of party-regime edifices in the eastern parts of Europe did not accomplish, what in the end could only be done by the inhabitants, the citizens,  themselves. Some did it by writing and self publishing, others by distributing and reading, playing, dancing and singing, thus exposing the internal contradictions of systems reigning in the name and interest of all people, while excluding most of them from participation. The counter-culture movements in Eastern Europe have been instrumental in hastening the erosion process of state-socialism, this to such an extent that the walls of  these bureaucratic paradises crumbled at the sound of these ‘horns of Jericho’. It was in Hungary and Czechoslovakia that the first fissures appeared, and soon it were the East Germans, hopping trains, buses and their Trabants to hurriedly climb the fences of embassies in Prague, or to simply do a country hike and walk out across the Hungarian Austrian border where – for a short while – barbed wire was cut and watch towers were unmanned. DDR citizens not tearing down walls but “voting with their feet.”

TheWallOfBerlinAndJericho
Earlier in 1989 the iron curtain – however rusty – was still in place, the great divide between Western and Eastern Europe. Block-thinking was predominant: First World (capitalist), Second World (socialist) and Third World (poor and revolting). A long curving line from the Baltic Sea to the Mediterranean split Europe, separated it physical in two opposing political systems. Europe was a plural word at that time. The geographical Europe as could be found in atlases and maps reaching till the Urals, and two socio-political Europes: Western Europe and Eastern Europe. Culturally speaking, that what was East of that fenced line was considered by the Westsiders NOT even part of their idea of Europe (something like the actual perception of Turkey as something that should not be part of the EEC). In the end all this bickering over meaning of pseudo geographic entities has long be understood by the United Nations personnel  as can be read in a report of the UN commission on toponymic issues that had to make an assessment for “A Subdivision of Europe into Larger Regions by Cultural Criteria” and concluded: “every assessment of spatial identities is essentially a social and cultural construct.” The report – using shady diplomatic language – comes up with the conclusion that the notion of “East Europe” based on the Russian Empire from the 16th to the 20th century and the Soviet period from 1917 to 1992 and its sphere of influence is over now and the traditional idea of “Central Europe” can once more be established. I can not find the promised maps of this commission and when one does only a quick check anybody can see that more than one mapping of the idea of Central Europe exists.

CentralEuropeVisions

Four of more possible visions of Central Europe: 1- the mid 20th century German idea of "Mitteleuropa"; 2- Central Europe map first shown in the Wikipedia page on this subject; 3- Central Europe as seen by some Croatian source; 4- idem recent Czech view of Central Europe. As always views of the world, be it macro or micro are centric. I did learn that already as a boy in primary school when my teacher explained that for the Danes our (Dutch) "North Sea" was the "West Sea." Click images for full size view and - for most browsers - click once more to enlarge and use bottom scroll bar to move along.

It is hard to imagine now, but it needs to be recalled how deeply entrenched the divide was then, on all levels. There had been popular risings in Eastern Europe, starting in East-Berlin in 1953 and ending in Gdansk in 1980, with the Hungarian Revolt in 1956 and Czech Spring of 1968 as moments where the iron curtain was torn aside a bit, but soon after repaired by Soviet and Warsaw Pact occupying forces with their tanks. There was no end in view of  the ‘entente’ between the power blocks that kept each other in a forced embrace of mutual deterrence, based on their nuclear weapon arsenals. This military vision also translated into the cultural realm with the  monolithic view of the Eastern European block as one total oppressive political unit with a only a few courageous dissidents, martyrs for the cause of  a Western type of  “freedom”, for the rest just masses of indoctrinated communist obeyers

ColWarEuropeMaps

Typical Cold War cartographic demagogy: left the 'red danger' from a cover of a Dutch translation of a West German book published in 1958: "Peninsula Europe"; right a neo Mongol view from 1952 published in Time magazine maps, by cartographer Robert M. Chapin.

Those who looked beyond this Cold War imago knew that the rule and control in each of the countries – messed together in the notion of ‘Eastern Europe’ – had its own particularities, its own time line of  periods of openness and repression. Those who were knowledgeable  had observed that – in each country in a different way and at different moments  – in certain official recognized cultural areas some forms of  less restricted activities and expressions were possible, like jazz festivals, cinema and theatre experiments, international scientific meetings, certain publishing activities, and cultural centers managed by youth associations or students. Those from “the West” who went through the curtain and made the effort to go beyond the controlled itineraries could also discover  a whole network that could rightly be labeled  a ‘cultural underground’, or as it was called  in Czech society of that time, not ‘underground’ or ‘counter culture’ like in “the West”, but ‘paralelní kultura’ (parallel culture), also sometimes named ‘zweiten Kultur’ (second culture) like in the DDR.

CSDdiaoxdBerlinUmweltbl

Print room of the group around the Umwelt Bibliothek (Environmental Library)in the cellar of the Zionskirche in East Berlin October 1989, they had a duplicating machine from the church and here the magazine which was a strong rallying point for the young DDR opposition was produced. The print room was a total mess in those days right before the fall of the wall. Everybody who came in was asked to assemble their own copy of the magazine of which the pages were spread out over several chairs. There was always lots of fun with some of the obvious Stasi agents who had to join in with the assembling exercise.

Self publishing or ‘samizdat’ was one of the main cultural activities, ranging from the most primitive carbon paper duplicated manuscripts hammered  out of ancient typewriters in Czechoslovakia and the Soviet Union (with a maximum of ten hardly readable copies), to the silk screened leaflets of the Polish Solidarność  trade union and the Hungarian groups like ‘Inconnu’ and Demokrater’…. Only at the end of the eighties in some towns (Prague, Budapest) people managed to get limited access to (state controlled) photocopying facilities; the underground cultural magazine “Revolver Revue” from Prague is an example of this. The duplicating machine (often called Roneo, or stencil-machine) which used to be the standard self-publishing machine in “the West”,  was mostly an off-limit device in Eastern European countries, so the same stencil-principle was used in a more primitive way by pressing ink onto paper with a fill bar of rubber fitted in a wooden handle through a fine textile fabric stretched in a frame, onto which photographically, or by hand painting, texts and images were transferred (silk screening technique, often referred to as ‘Polish printing’). In the Soviet Union pop and rock music fans had their own inventive ways for self publishing by making a single copy lay-out of their magazine and photographing it, next making duplicates of the negatives and sending them around to friends and acquaintances all over the Soviet Union, where many had access to the facilities of local photo-clubs. So happily the negatives with the Russian music fanzines were printed over and over again, thus gaining a huge readership.

CSDdiahin1986JenoDemokrater01

Budapest winter 1986, Jennö Nagy holds a silscren frame of the cover of his handprinted magazine 'Demokrater' in his suburbian house (that has been raided several times by the police confiscating even this primary tools). His printing set is now in the collection of the International Institute of Social History... I must have better pictures, but this is all what I could find for the moment. It shows nevertheless how such simple devices were seen as and could actually be 'a danger of the state'.

The ‘unfree world’ in its great cultural palaces, museums, and concert halls “of the people” displayed only state sanctioned forms of  culture (not totally unlike what happened at the other side of the divide), though, the whole intermediate structure of the “free world” with its venues for both radical groups and all shades of institutionalized initiatives did not exist in the state socialist countries of Eastern Europe. A singular top-down control mechanism had – over decades – smoldered all initiatives from below. Civic society with its dynamic social levels and relations, had mostly disappeared in Eastern Europe. Still there were exceptions to prove the rule, like the student and youth clubs where some independent forms of cultural expression could find an outlet and where the authorities would be tolerant for a while (a good example were the SKUC  (Student Cultural Centers) in many towns of the former Yugoslavia). Independent and radical culture , the mirror image of the pompous ‘Palastkult’ of state socialism, had retreated into the personal domain, in small private city apartments or countryside dachas (*). The home became the basis for art forms and alternative practices like, apt-art (one evening exhibitions in someone’s apartment), flying universities (lecture series based on the personal hospitality of many people, constantly changing address), and temporary bookshops in someone’s apartment where during an hour or so samizdat literature could be bought. Performances and happenings would not only take place in the conclave of  a home, but the congregation of non-conformists also would take to the woods and fields, one could say reminding of the centuries old tradition of the dissident christian religious practices in Eastern Europe, from Bohemian Moravians and Bosnian Bogomils to Russian “Old Believers” (Starovertsy).

1989OctoberOstBerlinGehmanK

October 1989 East Berlin several evangelic churches functioning as action centers. Banners are calling for the support of those arrested, flowers have been brought into the church and on the steps outside; inside the rather darkish church space the walls are covered with newspaper cuttings put up with plaster as sellotape is something not readily available; a handwritten placard points to the example of the October 9 demonstration in Leipzig. What I remember the most was how primitive and endearing this first free communication wall was. What you see here is: freedom of expression at the stage of a foetus.

Such outdoor performances could become real prolonged struggles with the authorities, as it was the case in Czechoslovakia with the absurdist band “Plastic People of the Universe“, a local rock group taking at first inspiration from  foreign groups ranging from “the Velvet Underground” and “The Fugs” to Frank Zappa and his “Mothers of Invention”, later developing its own haunting musical style and critical lyrics. They followed the footsteps of the Fluxus art action related Czech group ‘Aktual’ from the mid sixties. Plastic People  came up in the period of the Prague  Spring in 1968 and the subsequent Warsaw Pact occupation. The band was soon banned from playing in Prague and together with a growing group of fans they developed a system of performances in the countryside, sometimes deep in the woods, only at the last moment information of the precise location would be spread, so people already congregated at a nearby train station or other spot and would be directed from there to the actual place of the concert. Of course the secret police would be on their heels, smell them out, which at times led to mass confrontations as during the “Ceske Budovice Massacre” in March 1974, when over a thousand fans were rounded up by police at Budovice train station, beaten up, and send back to Prague, with many names noted followed by later persecutive consequences at work and in school. A year or so later  band members were arrested and their case and cause, of a socialist state against a rock band, became a rallying point of protest against the repressive system. This belonged to a series of repressive events, that led also to the foundation of the Charta 77 group and their manifesto claiming the rights of free expression. (Progarchives.com have a good 1981 recording of the Plastic People online). This form of combined creative protest of young people finding support from academics and intellectuals, differed from the more widely known moral and political dissidents of the Soviet Union, with writers like Pasternak, Solzhenitsyn, Sinyavsky and Aksyonov who were made into official heroes in the West and -except for Pasternak – were forced to emigrate.

More names of dissident Russian writers could be mentioned here, like (Aleksandr) Zinoviev, but the last one is a category on his own, who, when he would not have died in 1999, could well have developed into ‘a dissident author’ once more, but now in the West, as he opposed the Perestroyka of  the Gorbachev area and gave interviews at the end of his life idealizing Stalin, Milošević, Karadzic, and Mladić. I know there is much more to say about the change of position and meaning of Cold War dissidents after the “Die Wende” when the so called fall of state-communist societies failed to translated in the erasure of all traits of totalitarianism.

PlacticPeopleCharta77
The Plastic People of the Universe in the mid seventies, with in the background the first signatories of the Charta ’77 manifesto. The record shown at the left has been produced in 1978 in Paris to support an international campaign against the persecution of the band. Our bookshop Het Fort van Sjakoo in Amsterdam did the distribution for the Netherlands and after we managed to get an one hour program on national radio, hundreds of records were sold to help the support fund. In 1988 a similar support action was undertaken by us for Petr Cibulka, active in the Czech independent music scene, who was imprisoned in that year for protesting the death in prison of yet another human rights activist Pavel Wonka…

These developments were communicated in all kind of ways to the non-state-socialist world, by Western travelers, through postal tricks (sending back faked foreign mail envelops marked ‘address unknown’; the Hungarian group Inconnue derives its name from that practice), through artistic forms of correspondence that seemed harmless enough to state censors to be allowed, which explains the importance of ‘mail art’ as  an exchange medium between Eastern and Western artists in the seventies and eighties, last but not least by cultural attaches, especially of the American embassies, who had recognized – in those days – the importance of such independent citizen initiatives. Most important in slipping through the news from behind the iron curtain, were the broadcasts of Radio Free Europe and its mixed network of CIA agents and independent correspondents and informers of many nationalities, both inside and outside. I have visited a few times – at the end of the eighties – the headquarters of Radio Free Europe in München as I became aware  that this institution – abhored by many Wester leftists – had lots of relevant information on ‘modern social movements’ that interested me. From 1973 onward I had been collecting documents from and on what I labeled ‘modern social movements’ for the University Libary of Amsterdam (later the collection has been tranferred to the International Institute of Social History in Amsterdam): from the artistic to the political, trying to cover the whole scale emancipative, communitarian, spiritual, esoteric…

RockAroundTheBloc
Three examples of later studies that document the importance of music for social change in state-socialist countries: The left hand book is “Rock Around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, 1954-1988” by Timothy W. Ryback published already in 1990 and is a great read, mentioning things like the ‘Beat Riot’ in Leipzig in October 1965 a protest against the ban on amateur music groups – very curious as it was again a Leipzig protest in October 1989 that heralded the fall of the DDR regime. In the middle David Caute’s extensive study of how the Cold War was fought on the cultural front, how hot-jazz was employed to “melt down the iron curtain”; there is a good long chapter on jazz and rock music in this book. The right hand book is “Golden underground, unofficial rock journalism in Russia 1964-1994, history and bibliography (Zolotoe podpol’e : polnaja illjustrirovannaja enciklopedija rok-samizdata 1967-1994 : istorija, antologija, bibliografija) an encyclopaedic exercise by  A. Kušnir. I  bought this very detailed documentation from the publisher at the Frankfurt Buchmesse in 1994, where he had a small stand with an exhibition showing some samples of handcrafted rock magazines. (see ** for links and references)

Personal visits over the years – from 1976 onward- to Hungary, Poland, DDR, Yugoslavia and Rumania had made me aware of the specific forms of political and cultural underground movements in these countries and the supportive role played by Radio Free Europe. The underlying reason for the Radio Free Europe (RFE) support of  this alternative culture was clearly geo-political based: support for the USA “free world” empire quest.  I remember Hungarian friends of mine complaining in the mid eighties about some of the RFE journalists and their lack of real interest in the content of their artistic endeavour.  RFE journalists were mostly concentrating on the censorship side of things,  only  interested when a certain form of expression was suppressed and the bad genius of communism could be proven once again (also in the “free world” certain expressions only gain media coverage when some sort of scandal is at stake). Like Eastern Europe itself the big well protected offices of Radio Free Europe – located in a spacious villa suburb of  München – did not have a uniform approach, but were internally balkanized.  This was expressed in the total different atmospheres of each national department having its own personal commitments, set of priorities, traditions, smell of food. As a curator and librarian of the University of Amsterdam I could gain access to the vast documentation facilities of the radio station and I still remember vividly the long corridors and many doors flipping open and closing with hasty journalist on their way and shreds of a multitude of languages coming to my ears. The Russian department had their thumbed card file drawers pointing to many individual cases documenting post-gulag forms of repression, the Polish offices had newly bought file drawers housing an wide range of samples from the the very active Polish samizdat press, the Hungarians were very much into the underground magazine culture  with both exile publications from Paris like Magyar Füztek in a handy small smuggle format, and locally produced primitively printed magazines like Demokrater and Beszelo. The Rumanina section had hardly any documents, so reflecting the effectiveness of Ceauşescu Securitate and it was only later, in 1985, that – in Budapest – I saw and copied issues of a Transsylvanian (Erdely) samizdat magazine ‘Ellenpontok” (counterpoint) published in Cluj-Napoca (Klausenburg, Koloszva) which was – according to some later sources – the only Rumanian samizdat magazine.

RadioFreeEuropeMünchen
Radio Free Europe former head quarters in München (now they are based in Prague) one sees clearly the very long central corridor and the all the connecting side buildings. A huge institution with all its intelligence, translation services, speakers of many different languages and documentation storage,

Which brings me to the year 1985, it must have been fall, when a contact from Belgrade Pavlusko Imsirovic (implied in a political process of the post-Tito era with six activists (known as ‘The Belgrade Six‘) persecuted in the serbian part of the Yugoslav Federation for holding meetings and publishing critical texts) gave me the address of a Rumanian man living in exile in Budapest: Attila Ara-Kovácz (he was one of the publishers of that sole Rumanian samizdat paper). Arriving in Budapest and meeting Attila brought me straight into a just started counter-conference of the “European Cultural Forum” (also called The Budapest Cultural Forum) a follow up – after a decade! – of the 1975 Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) known for its Helsinki Accords that were a protocol for fixing the entente of the power blocks in Europe. This ‘Alternative Cultural Forum’ was an initiative of the then nascent Hungarian opposition, the ‘International Helsinki Federation for Human Rights’ and some Western intellectuals of which Susan Sontag and Magnus Enzensberger were the most high profile ones. I went to several meetings ranging from the lobby of the sumptuous Intercontinental Hotel to some huge sculptor studio on the hill of Buda where a party for the corps diplomatique of the official conference was organized by the Hungarian opposition with as special subject the protest and repression in Rumanian Transylvania against Ceauşescu’s plan to  bulldozer eight thousand traditional villages and deport their inhabitants to newly constructed agro-industrial complexes. The official Forum had set as its task to foster cultural exchanges and cooperation which then could “contribute to a better comprehension among people and among peoples, and thus promote a lasting understanding among states.”  The Alternative Forum with Budapest full of diplomats gave some sort of protection to the the opposition which had been more or less hidden till that time to come out into the open and manifest itself. Anyhow the regime of János Kádár  – in power since 1956 – showed serious signs of fatigue and – much less spectacular than the Fall of the Berlin Wall – in 1985 the state-communist regime was in the process of dissolving. The regime was still there, but it was only ‘pro forma’. It is not surprising that the real first opening of  the iron Curtain did not happen in East Germany but in Hungary, starting formally in April 1989, but already since the the fall of the governance of Kádár in the spring of 1988 the Hungarian borders – and not only the ones with the West – had become somehow ‘transparent’. This was due to the bad treatment of the Hungarian minority in Rumania and old Hungarain sentiments on the dismemberment of their once glorious shared Austrian-Habsburg double monarchy. I knew at that time a polyglot adventurous lady (a descendant from a Ruthenian/Rusyn family) who was illegally crossing Hungarian-Rumanian borders taking with her publications printed in the West. The dismantling of the Hungarian part of the Iron Curtain happened a few months before what is called the ‘Prague Embassy Crisis” in September 1989 when East Germans were flooding the compound of the West German embassy in Prague. All this is mostly lost in the actual mainstream commemoration of the Fall of the Berlin Wall anno 2009.

ETSposter_small
Cover of the February 1989 “Europe Against The Current Manifesto” Go to and outward link with the full manifesto by clicking the picture above.

It was this ‘Alternative Cultural Forum’ in 1985 in Budapest that inspired the idea of  organizing a real the whole of Europe meeting of practitioners of alternative culture in Amsterdam. Since 1977 we had started with a few friends an alternative international bookshop in the Jodenbreestraat in Amsterdam, ‘Het Fort van Sjakoo‘. That collective undertaking had been growing over the years into a solid volunteer organization (it still exists still in 2009 as a fully volunteer driven organization).  We decided to breach the political and cultural borders and make a call to the whole continent from Iceland to the Urals, from the sub-polar regions of the Scandinavian countries to the sub-tropical Mediterranean Sea. This meant making an inventory of persons, groups, initiatives, institutions to invite. This was a huge work at that time when the Internet as such did not exist yet (apart from Usenet and Fidonet facilities, which we did use). Somehow we managed and though the date set at first for the year 1988 could not be met, in September 1989 it really did happen. On this occasion of a twenty year anniversary I have republished the original manifesto, the call for a coming together  we named: “Europe Against The Current” (the archive is at the IISG). Hundreds of people from many countries both from the East and West did participate, the manifestation was scheduled to be opened by Václav Havel, then still a writer under house-arrest. He failed to get the permission to leave Czechoslavakia for this occasion, his travel permit was withheld, so we established a telephone connection and thus the upcoming first post-communist president of the Czech Republic spoke the opening words of our manifestation. The opening was broadcasted – fully in style – over telephone lines and connected radio stations, both legal and pirate ones.

ETScatalogue
Back + front side of the catalogue with one thousand addresses and descriptions of alternative and radical cultural initiatives in Europe, a databased directory that has been for a few decades a guide to alternative Europe. See (***) for link.

Early 1990 I did write a background article on the origin and development of this historic manifestation taking place in the Beurs van Berlage in Amsterdam and the adjacent gallery W139 at that time still a squatted cultural institution.  It has been published in the Dutch cultural journal ‘de Gids’ and the complete text translated to English is since many years online on my web site and may be enlightening to read again, now twenty years later. Commemorate the past with insights from the past.

89nedAmsterdamBeursETS01
Overview of the Europe Against The Current fair in the Amsterdam Beurs van Berlage, September 1989. To read the full background article click the picture.

A more formal description of  the exhibitions that formed a part of the manifestations can be found on my documentation web pages ‘Art ~ Action ~ Academia‘ and an overview of some of the one thousand posters on show in a special installation in W139 Gallery can be found on another web page on an 1968 and beyond poster exhibition in the London Print Studio (formerly Paddington printshop) last year for which I made a huge poster of posters based on the photographic slides used in the September 1989 exhibition in Amsterdam.

ETSW139
The alternative and radical information carrier show in W139 September 1989.

=====
(*) Dacha: small country houses outside the main cities in Russia, at first allotted only to party and trade union cadre, from the fifities onward available to broader layers of the population; also very popular in Czechoslovakia.
(**) Rock music in Eastern Eirope sources with links to worldcat.org that give syou an option to see in which nearby libraries these books can be found, click worldcat icon to see library catalogue:
icon-worldcat Ryback, Timothy W. 1990. Rock around the bloc: a history of rock music in Eastern Europe and the Soviet Union. New York: Oxford University Press.

icon-worldcat Caute, David. 2003. The dancer defects: the struggle for cultural supremacy during the Cold War. Oxford: Oxford University Press.

icon-worldcat Kušnir, Aleksandr I. 1994. Zolotoe podpol’e: polnaja illjustrirovannaja ėnciklopedija rok-samizdata : 1967 – 1994 ; istorija, antologija, bibliografija. Nižnij Novgorod: Izdat. Dekom.

(***)
icon-worldcat Tijen, Tjebbe van, and Bas Moreel. 1989. Europe against the current: catalogue on alternative, independent and radical information carriers. Amsterdam: Foundation Europe Against the Current, ID Archiv im IISG/Amsterdam.

Read Full Post »

De ondertitel van deze post is een letterlijk citaat (0:40 – 0:50 min.) van een door “Karim1001” op op Youtube geplaatst telefoon-video-filmpje van het  Veronica strandfeest bij Hoek van Holland op 23 augustus 2009. Het werd gezegd tijdens het schietincident waarbij meerdere gewonden en een dodelijk slachtoffer viel. Er is weinig te zien maar destemeer te horen op deze video, de herhaalde schoten en de telefoonfilmer die zijn vriend sommeert om te gaan liggen en de reactie van zijn vriend “het kan geen echte zijn dat is onmogelijk …” en het antwoord van de filmer “geloof mij op mijn moeder dat is echt….”  (2:20 – 2:30 min).

Two screenshots from mobile phone videos uploaded to the Internet that document a mass beech party in Hoek van Holland, The Netherlands on August 23. 2009, during a riot whereby the police at that spot felt so threatened that they fired their arms which left a few wounded and one man dead. If the alleged Rotterdam hooligans

Two screenshots merged into one picture from mobile phone videos uploaded to the Internet that document a mass free beech party with DJs in Hoek van Holland, The Netherlands on August 23. 2009. Video taken during a riot at the end of the party, whereby the police felt so threatened by a crowd that they fired their arms which left a few wounded and one man dead. If the alleged 'Rotterdam Hooligans' have also used firearms has not been established, though it was suggested at first. See footnote (*) for the video sources. Click image for a full size view.

“Bezoekers van strandfeest onder invloed van drank en drugs” lees ik in de meeste berichtgeving over wat nu een verdwaalde kogel van de politie heet te zijn, die een omstander dodelijk trof tijdens het door omroeporganisatie Veronica georganiseerde vrije toegankelijke Sunset Groove festival  in Hoek van Holland (vlakbij Rotterdam). In sommige berichten lijkt het wel of enkel de daar gesignaleerde ‘Rotterdam Hooligans’ onder invloed van drank en drugs verkeerden. Ook lees je in veel berichten over deze affaire iets over het ontstaan van een “grimmige sfeer.” Deze laatse combinatie van de woorden ‘grimmig’ en ‘sfeer’ gekoppeld met de woorden dance en party levert 56 Google hits en als ik dit resultaat van een internet-zoektochtje vernauw met de naam van de plek Hoek van Holland blijft er een twintigtal hits over. Er moet iets structueels aan de hand zijn met zulke feesten en het woord “grimmig”.
Enlarged screenshot at 2 minutes and 12 seconds of the Youtube mobile telephone movie on Youtube posted by Karim1001. I have lightened up the picture information in Photoshop with the 'curve tool'  because otherwise one sees only a dark screen with some moving lights. The conversation just before, during, and just after this moment goes as follows: "kanker, kanker hee... [pif paf poef paf ik hoorde gewoon die kogel daar afketsen [poef paf poef pif hee ga liggen Matti ga liggen  vriend..." (cancer, cancer hey [bang bang] I just heard that bullet rebounding [beng bang] hey go dug down Matti, go and lay down). When one more listens than looks at this 2 minute movie and counts the rounds of shooting the level of police panic can be well understood. The fact that one of the boys in this movie shouts after just hearing a bullet rebounding indicates that the gun shots were not just warning shots into the air. Click picture for a full size view.

Enlarged screenshot at 2 minutes and 12 seconds of the Youtube mobile telephone movie  posted by Karim1001. I have lightened up the picture information in Photoshop with the ‘curve tool’  because otherwise one sees only a dark screen with some moving lights. The conversation just before, during, and just after this moment goes as follows: “kanker, kanker hee… [pif paf poef]  ik hoorde gewoon die kogel daar afketsen [poef paf poef pif] hee ga liggen Matti ga liggen  vriend…” (cancer, cancer hey [bang bang] I just heard that bullet rebounding [beng bang] hey go and dodge Matti, go and lay down). When one listens more, than looks at this 2 minute movie, and counts the rounds of shots, the level of police panic can be well understood. The fact that one of the boys in this movie shouts after just hearing a bullet rebounding, indicates that the gun shots were not just warning shots into the air. Click picture for a full size view.

Ik beken direct niet alle berichten in alle kranten over het doodschieten door de plaatselijke politie van een danser op een strandfeest  te hebben gelezen, maar in de berichten die ik wel heb kunnen bestuderen vind ik vrijwel nergens – buiten de beschuldigende vingers wijzend naar niet bij name genoemde hooligans – iets over hoe het nu kwam dat de sfeer van dit feestje grimmig werd. Ik neem dan aan dat het gratis strandpartijtje niet grimmig begonnen is, maar dat het naar verloop van tijd pas dat karakter kreeg. Kan de opzet, schaal, inrichting, vormgeving en het geluidsniveau mede van invloed geweest zijn op de veranderende sfeer op dat strand?  Is er iemand die een geluidsmeting gemaakt heeft van het festijn? Zijn er – op zijn minst aan de landkant van het strand – omwonenden die iets kunnen zeggen over het geluidsniveau geproduceerd vanaf de podia van dit feest, zoals waar te nemen op zo en zoveel afstand (ik neem aan meerdere kilometers), of blijft het een onbeantwoorde vraag aan de meeuwen?

Is het mogelijk dat er enig verband bestaat tussen het geproduceerde, waarschijnlijk continue, geluidsniveau van dit massafeest, de invallende duisternis en daarbij op te tellen gebruik van ‘zinnenbeinvloedende middelen’ die allen tezamen de grondvesten hebben gelegd voor wat dan later een “grimmige sfeer” genoemd gaat worden? Luide muziek – hoezeer ik die zelf ook mag haten – hoeft op zich niet aggressief te zijn. Als ik als vader van een dochter van 16 naar de televisiebeelden van Lowlands 2009 popfestival kijk zie ik enkel blijde gezichten (alhoewel ik natuurlijk het geluidsniveau van het festival door middel van mijn afstandsbediening ver beneden het originele volume van Lowlands gebracht heb). Het volume van de huidige versterkers-installaties en bijbehorende vibrerende kunststoffen conussen is hoger dan ooit tevoren en kan met gemak de pijngrens overschrijden en zelfs schade aan ons gehoor toebrengen. Wie deelneemt aan, of foto’s bekijkt van, massale dance parties in Rotterdam of Berlijn ,ziet in toenemende mate mensen met oorbeschermers, of ouders met peuters op de schouders met grote geluidsdempers over kleine gezichtjes. Zo ook DJs die hun eigen oren beschermen, terwijl zij hun publiek aan de fysieke gevaren van overmatig luide muziek blootstellen. Voor het publiek is het een vrijwillige keuze, voor omwonenden niet, vandaar dat het Veronica festival wellicht op een min of meer afgelegen stuk strand gehouden werd.

Three images of the Dance Parade Rotterdam  2009 where publicity drives the show and just young ears are protected.

Three images of the Dance Parade Rotterdam 2009 where publicity drives the show and just young ears are protected. Click image for full size view.

Hard geluid kan in extreme omstandigheden als martelwerktuig gebruikt worden, even verschrikkelijk als het herhaald onderdompelen van iemands hoofd in een watervat. Tromgeroffel en snerpende doedelzakken begeleiden de infanterist die zich in het krijgsgewoel gaat storten. Opgefokte discogangers, die uit hun lawaaihallen de stad in stromen, zijn sinds jaar en dag een gevreesd fenomeen. In de tijden dat bij mij over de  brug nog de IT gevestigd was in de Amsterdamse Amstelstraat, in kennerskringen geroemd om het aldaar geproduceerde geluidsvolume – doordringend tot in buik en darmen – werd de vroege-ochtend-stilte op de weekeinden steeds rauw verstoord door de opgeladen agressie van de pleziergangers die, de in hun binnenste opgewonden energie, op de één of andere wijze een uitweg moesten geven. Verkeersborden, lantarenpalen, reclamezuilen en tram-abris boden daartoe een goede uitweg. Ik zegen nog de dag dat een gemeentelijke maatregel voor de Amsterdamse binnenstad bedacht werd die bepaalde dat voorafgaande aan het sluitingsuur de muziek stapsgewijs tot een lager niveau teruggebracht moest worden, waarbij ook nog de aanbeveling gedaan werd om de alcoholverzadigde magen van de nachtbrakers met een gratis broodje wat meer tot rust te brengen. Dat leverde een waarneembare verbetering van het leefklimaat voor de omwonenden op. Het is niet dat ik hier tegen duivelse opzwepende muziekpraktijken ten strijde wil trekken, maar een zeker psychologisch effect van constant aanwezige en zeer zeer luide muziek kan niet ontkend worden en dient bij de nu komende analyze van wat er op het strand van Hoek van Holland gebeurd is, meegenomen te worden.

Dat psychologisch effect hoeft niet altijd het opwekken van agressie te zijn, maar laten wij eerlijk zijn, het is het dikwijls wel. Zo zijn de rijdende disco’s, die een ieder zich in dit land straffeloos kan aanmeten, vaak medebepalend voor een agressief verlopend verkeersincident. De gemeeente Rotterdam op zich heeft dan nog een bestuurspraktijk waar amusement en lawaai onverbrekelijk met elkaar verbonden lijken te zijn. Formule 1 raceauto’s die door de stad scheuren, stuntvliegtuigen over de Maas en verschillende urenlange optochten met vrachtauto’s en bussen beladen met uitzinnige versterker-apparatuur elkaar in geluidssterkte overtreffend. Een oorverdovend cultuurbeleid daar in de Maasstad als een historische hunkering wellicht naar het gehamer op stalen scheepswanden pal naast arbeiderswijken, scheepsfluiten, stoommachines en bolderwagens die deze stad ooit kenmerkten (en – by the way – niet doordrongen tot de rustige villawijken van fabrieksdirecteuren, havenbaronnen en aanverwanten).

Bavaria beer sponsored City Race with Formule I cars and Red Bull Air Race in Loud & proud Rotterdam. Click picture for full size view.

Bavaria beer sponsored City Race with Formule I racing cars and Red Bull Air Race commercial mass culture in the loud & proud city of Rotterdam. Click picture for full size view.

Hoe ging het met dat opstootje op het strand dat pas op het eind van de avond ontstaan lijkt te zijn? Verzocht de politie de organisatoren, of deden ze het uit zichzelf, om het geluid uit te zetten, toen het uit de hand dreigde te lopen? (Vaak een probaat middel in een café als de speakerknop aan de bar resoluut omgedraaid wordt: “laatste ronde!” .. werkt altijd uiterst kalmerende op de door harde muziek opgezweepte stamgasten). Nadat ik verschillende met de mobiele telefoon gemaakte filmpjes van het Veronica strandfeest die op Youtube en andere populaire video-sites door bezoekers geplaatst zijn, herhaaldelijk bekeken heb, merk ik dat op bepaalde delen van het strandterrein de muziek (en de daarbij behorende lichtshow) gewoon doorgingen. De standaard stroboscopische lichteffecten hebben wellicht ook gemaakt dat delen van het terrein in het duister werden gehouden om het effect van deze lichtflitsen en de projecties of feloplichtende schermen met LCD lampen beter tot hun recht te laten komen. Op zich een gebruikelijk tafreel bij zulke festivals, maar de publiekssamenstelling op het strand van Hoek van Holland is waarschijnlijk door de gratis toegang hetrogener geweest dan bij gelijkogende manifestaties waarbij juist door de gezamenlijkheid van de interesse voor een bepaalde muziek of dansstijl een positieve onderlinge band van het publiek kan ontstaan. Bij zo’n gratis feest en een bezoekersaantal van meerdere tienduizenden die waarschijnlijk niet allen gericht voor  het geboden programma gekomen zijn, komt zo’n saamhorigheidsgevoel minder makkelijk of misschien helemaal niet tot stand. Het lijkt mij belangrijk om ook het programma van die avond – dat als ik de aankonding lees en de fimpjes bekijk merendeels uit DJpresentaties bestaat, in het aangekondigde onderzoek te betrekken. Het persoonlijke karakter van afzonderlijke bands die vlak naar elkaar optreden lijkt mij een andere sfeer onder het publiek te geven dan de eenzame figuur van een door lichtflitsen omgeven DJ achter zijn regietafel. Een kort onderzoek naar on-line geplaatste telefoonvideo filmpjes van die avond leert al dat er vele tientallen registraties van om en nabij hetzelfde moment te vinden zijn die allemaal door de duisternis, lichtflitsen en het geringe aantal pixels dat die cameras kunnen vangen behoorlijk vaag zijn. Wel valt op dat er  niet echt sprake is van een focus op een enkel optreden op een podium, maar meer van losse rondlopende groepjes mensen waarvan velen niet geboeid lijken te zijn door het geboden programma. Hoe te omschrijven wat er  op die video’s te zien is? Het lijkt mij een mengsel van lol en weggeduwde verveling. In elk geval  heb ik moeite dat wat in een van de vele enthousiaste vooraankondigingen op het internet te lezen staat over het “Sunset Groove Veronica Strandfeest” in die videobeelden te herkennen.

Aan het einde van een zinderde zomerdag maakt het geruis van de branding plaats voor groovy sounds en de lekkerste beats. Vanaf een indrukwekkend podium torenen vele nummer 1 club DJ’s hoog boven het strand uit. Zij laten iedereen, met hun beste sets, ook dit jaar weer compleet uit hun dak gaan! En vanzelfsprekend zijn alle sets weer gegoten in een zeer spectaculaire show!

Toch is het domweg verbieden van massale dance parties  teveel een schrikreactie, gespeend van enige behoefte om het karakter van zulk soort feesten  te leren begrijpen. Zoiets kan enkel door alle aspecten te onderzoeken. Symptoombestrijding door eenzijdig zondebokken aanwijzen is al te gemakkelijk. Oorlogsverklaringen en banvloeken vanaf de gemeentekansel, zoals door de Rotterdamse burgermeeester, zijn niet meer dan bezweringen van een volgende mogelijke verkiezingsnederlaag van zijn partij.

The new mayor of Rotterdam Ahmed Aboutaleb and his challenge to go beyond scapegoating as he declared war on a group labeled as 'hooligans' which makes one think back half a century when the Ducth 'nozems' (teddy boys) were branded as enemies of city authorities.

The new mayor of Rotterdam Ahmed Aboutaleb and his challenge to go beyond scapegoating as he - declared war on a group he labeled 'hooligans', after the shooting incident of Hoek van Holland. An official inquiry is under way but as usual public authorities know already where to put the blame. This makes one think back half a century when the Ducth 'nozems' (teddy boys) were group branded as well and were declared enemies of the state by all city authorities. Blaming individuals as a group tends to strengthen their collective identity. Abusive words against group identities are often taken as honoures titles, from the Dutch 'provo' movement of the sixties to the international 'punk' movement of the late seventies and beyond; or back in Dutch history with the abusive French name used for the Dutch insurrectionists at the court of the ruler of the low countries "gueuses" (beggars) that was taken as a name of honnor and survives till today in the Dutch language as Geuzen. This does not imply that the alleged today Rotterdam Hooligans can be equalled in any way with the Dutch revolt against Spanish rule, my intention is only to point to the dangers of hasty and over-simplified scapegoating. For an impression of what the Rotterdam Hooligan football supporters group stands for see footnote (**). Click the picture to see a full size view.

Een latere cultuurhistorische terugblik zal verbanden weten te leggen tussen het de schuldgeven aan de nozem van de 20e en de hooligan van de 21e eeuw en zal ook de positie en gezichtpunten van stadsbetuurder, politieman, feestuitbater en feestganger  in het geding en in onderling verband weten te brengen. In het prille begin van de popfestivals in Nederland liep het op kleinere schaal ook wel eens uit de hand van de boerenveilinghal in Blokker, de veehallen in den Bosch tot de Jaarbeurshallen in Utrecht. In die laatse stad verordoneerde nu veertig jaar geleden de burgermeester dat bossen politiemannen verdekt achter de podia opgesteld moesten worden om op elk moment te kunnen ingrijpen (iets wat naderhand volstrek onnodig bleek te zijn). Elders in het land was het gebruikelijk dat een zaalbeheerder op het nog vroege avonduur die ene stekker van die ene geluidsinstallatie uit het stopcontact trok waarna enkel de drummer nog in staat was om zijn spel voort te zetten en het publiek binnen de kortst mogelijke keren mokkend afdroop. De stelselmatige schaalvergroting van pop-evenementen in de afgelopen decennia en de commercieële belangen die daarmee gemoeid zijn en de invloed die dat heeft op wat er aan programma geboden wordt, dienen ter sprake gebracht te worden als het gaat om hoe het anders zou kunnen. Verbieden is een slecht idee. Bezinning op doel en middelen van zulke feesten is onoverkomenlijk. Niet de beheersing van oncontroleerbare massa’s als een politievraagstuk moet op de agenda van bestuurders, organisatoren, publiek en wie er maar meer zich mee wil bemoeien, geplaatst worden, maar een nieuw vormgeven van een ander mengsel van cultuur en vermaak, dat de nu alles overheersende geluidsbarrière van de vermaaksindustrie met haar consumptiedwang en massificatie zal weten te doorbreken.

Hooligans zijn een product van de vermaaksindustrie en in het veranderen van de culturele waarden van die industrietak zal de oplossing van het hooligan probleem gezocht moeten worden, om het even of  het nu om een voetbalstadion of een strandfeest bij Hoek van Holland gaat.

Hooligans are a product of the the entertainment industry and to solve the hooligan problem the cultural value system of this branch of our economy needs to be changed, irrespective whether it is about a football stadium or a beach party at Hoek van Holland.
————
(*)
Video posted by Karim1001 op Youtube met het volgende bijschrift: “Politie schiet tijdens een strandfeest op hoek van holland in het wilde weg op omstanders je hoord de kogels om je oren vliegen.” (police shoots at random at bystanders during beach party at Hoek van Holland, je heard the bullets flying by).

(*) Video posted by Dinnemeester op DINN/Dit is Nou Nederland.nl onder de titel: Op Sunset Groove Veronica. Filmpje begin schietpartij met 4 agenten.”

(**) Video posted on Dailymotion.com “Welcome to Rotterdam Hooligans” which give some insight in their activities; one sees mainly confrontations between rival football supporters groups and intervening riot police and the last ones becoming a target as well. The candid camera (videophone) shots are montaged on a continuous music track which may be compared to the DJ type music performed at the Veronica beach party. A fast pulsing beat with a transformed voice-over with the text “the dynamo of the universe is war”. This seems to be an early hard core cult song (other sources name it hard style gabber music) by a group/artist under the name Knightvision… That sentence in relation to the Rotterdam Hooligans puzzles me a bit, so I did yet another search on some discreet parts of that sentence and what may be a connection is an American evangelist Wilbert L. McLeod (1918-) of a Baptist church in Saskatoon, Saskatchewan who is said to have had a vision in 1971 whereby he was connected to the “dynamo of the universe” (see Encyclopedia of Evangelicalism page 439); the term “dynamo of the universe” is apparently also used in astronomy as a metaphor for the sun. I see this motto also appear in some forums of game players. I will not further dwell here on the aesthetics and possible inter-textuality of the Rotterdam Hooligans (but one may not exclude such groups of having their own set of historical references), it could simply be just the favorite song of the maker of this video. Someone with a claim to know it better, is invited to denounce or correct my academic bullshit, right here, on the spot.

Epilogue  ————————–

Almost half a million people have watched this video posted by Karim1001 on Youtube and almost 2000 reactions have been written by the people who have seen it.

Almost half a million people have watched this video posted by Karim1001 on Youtube and almost 2000 reactions have been written by the people who have seen it. We are entering a new area of public scrutiny, police inquiry and instant sociology, with this available for all document and several other comparable recordings from different points of view, both in the sense of space and mentality and life comments of their makers. What will be the effect of this transparency whereby mass-media potential lays in the hands of any one with an up-to-date mobile phone and access to the internet. Almost two decades ago there was the Rodney King incident in Los Angeles, where police brutality had been captured by a personal video camcorder and became evidence in the court case. As this footage had been distributed publicly on local television networks, many people had been able to see with their own eyes what bad things had happened to Rodney King. When later an implicated police officer was acquited by the court a mass revolt broke out. This event became an inspirational source for an international media activist conference held in 1993 in Amsterdam with the name Next 5 Minutes International Festival of Tactical Media. I did get involved in the archiving of the mass of conference materials of this first and later conferences on tactical media (in total 5 conferences have been held over the years). A few hundred video-tapes of the Next 5 Minutes conferences have been catalogued and can now be found in the archives of the International Institute of Social History. The Youtube footage of the beach riot in Hoek van Holland made me associate - at a certain level - these crude videophone images with the crude camcorder materials of the 90s in the Los Angeles incident. I can not yet say who are the goodies and baddies of the Hoek van Holland incident, but media-distribution-wise interesting comparisons can be made. In some way the intermediate function of established television channel media in distributing camcorder footage, has become obsolete. The statistics of the Karim1001 video on Youtube proves that. Almost half a million viewers and mostly in the Netherlands is some kind of audience comparable to a print run of a national newspaper or a non prime-time television coverage. The Youtube video-footage as such - on the other hand - has not been contextualized at all. It has been thrown just as raw footage on-line and did generate the forementioned 2000 reactions ,which are most of them as wild as the imagery taken at those confusing moments on the beach. Whoever reads Dutch and can handle strong language in a cool way, may like to access the links to the video and read through some of the many comments. In between scolding, hefty speech, macho talk and sporadic racist remarks, one finds what may be useful witness accounts, sane observations and frequent rebuttals of of nonsense entries and sloppy ways of arguing. The video itself does proves little, but still conveys strongly the atmosphere of the moment and - more importantly - the apparent loss of control of the police officers (or whoever else used firearms at that moment) who seem to fire in an uncontrolled way above and also into, the dark beach environment lighted up by random flashes of the party projection system, with the lcd-screens of mobile phones swirling like fire flies through all this. The fact that there were several casualties, one dead and six or seven wounded, attests to this. To conclude... all the tools are there for anyone to make their own inquiry and publish it... to challenge whatever the official reports will tell. Will that happen at all? Time will learn. tj.

Read Full Post »

Eeny, meeny, miny, moe
catch a bankster* by his toe
if  he hollers make him pay
a million dollars every day.

Screenshot from a work in progress on the actual 'financial crisis' and the 'housing bubble' in America: a visual and statistics scroll linking to some serious socio-economic sources with background information sifted from a myriad of internet comments.

Screenshot from a work in progress on the actual 'financial crisis' and the 'housing bubble' in America: a visual and statistics scroll linking to some serious socio-economic sources with background information sifted from a myriad of internet comments.

One of the inspiration sources for this work is the “post-autistic economics network” and its excellent e-journal “Real World Economics”. The March 2008 issue had a indepth article on the ‘housing bubble’ by Dean Baker (issue 46).

One of these ideas that just resides on my hard disk half way made, waiting for an opportunity to be published; alas the Dutch daily De Volkskrant OOG digital gallery – I just heard – will be closed down so no more platform for my artistic comments on the news with a small but dedicated audience and some small fees for all the efforst to make such a documented visualization.

Let me put two snapshots of this study on line to have something of this effort public (yet without the documented links)

Let me put two snapshots of this study on line to have something of this effort public (yet without the documented links) Click the small size scrolls for a sneek preview full size: once the image opens in a new web page click it again for a full view and use the scroll bar below to navigate; I will soon make a proper interface for this scroll in development.

BubbleGreed02

Just checked if some new issues of the alternative economics journal have come out since, and yes, in March this year a full 94 pages of serious well documented economic analysis came out: issue 49 (for some odd reason a link to this issue did not come up at the base web site of the journal peacon.net. But I did find a working link: so there are several articles to call my attention especially in this week of ‘post-housing-bubble-crisis’ bonus payments in the US and Europe as if nothing has changed, nothing has been learned. The belated discovered March 2009 issue carries in depth articles that do not feature in regular news media and are worthwhile reading for quiet some time to come. Clive Dilnot writes another chapter in the series “The triump and costs of greed” and the son of the famed Canadian/American economist John Kenneth Galbraith (1908-2006; remembered by me generation for his “The Affluent Society” and the later “The new industrial state” published in 1967), James K. Galbraith (1952-) publishes his statement to the US House of Representatives on the “Conduct of Monotary Policy”. Instead of  “washing away the sins of the banks” by making new public-debts, Galbraith urges Congress to brake up the very large banks in smaller ones and to establish public-banks – like during the financial crisis of the thirties – to asure that small and medium businesses will get the loans they need. I am getting interested to check whether someone has made a comparison of  American progressive liberalist economics as expressed by the Galbraith family during what mounts up to almost eighty years.

* lawlessness of gangsters combined with the power and priviliges of bankers

Read Full Post »

An earlier post of the Limping Messenger of May 6th. 2009 about the armed robbery of the Scheringa Museum in the Netherlands (The museum of lootings and the looting of museums) displayed a picture of one of the two works of art that had been stolen, a Salvador Dali gouache of 1941. I already mentioned I was not sure whether I had found the right picture of that Dali work, and yesterday I did find the correct picture on a special page of the website of  the DSB bank – related to the Scheringa Museum – that has only recently be published.

De werken zijn van grote kunsthistorische waarde en praktisch onvervangbaar. Tamara de Lempicka schilderde slechts een aantal werken van deze kwaliteit. Er verschijnt zeer zelden een dergelijk schilderij op de markt. Voor een Dalí uit deze periode geldt hetzelfde. Dirk Scheringa had de buitenkans het werk via een goed bevriende Parijse kunsthandelaar te verwerven, dat het werk aan het Scheringa Museum gunde.
‘Adolescence’ (1941) van Salvador Dalí, gouache painted on a page of the French magazine ‘Pour Vous.’ The fusion of images is a mountain landscape that is at the same time a portrait of a famou actress of that time Betty Stockfeld., while it displays at the same time a mother and child sitting at the waterside. (a fragile work mounted in a gilded frame under glass; 45 x 30 cm).
here comes a caption
‘La Musicienne’ (1929) van Tamara de Lempickan (1898-1980), the Scheringa Museum, an “Art Deco” painting (116 x 73 cm).

The web page of the bank also reveals that the rare work by Dali has been personally acquired from a Parisian art dealer by Dirk Scheringa, the owner of the DSB bank and gives detailed of the vulnerability of the gouache in its gilded frame. Tips of the whereabouts of the artworks can be communicated to the bank of Scheringa via this web page. One wonders whether The DSB bank and its related web of financial firms in the field of mortgage and insurance has also insured these two artworks and for which amount of money. This last question of mine relates to recent  written-questions asked  by a member of  the dutch parliament Jolande Sap of the Green Left party (GroenLinks) to the minister of Finance Wouter Bos (social democrat party/PvdA). Jolande Sap (an economist who says she has an allergy for injustice) wanted to know whether the mortgage activities of the DSB bank involving frequent over-validation of real estate property and related high commission fees for the bank or its intermediaries leading to subsequently risks for their clients, was not going beyond the existing rules and what it socially acceptable. The answer of the Finance minister was – as to be expected – evading, though between the lines one can read that the controlling bodies of the Dutch government for the financial world (The National Bank and the AFM) will be enhancing their scrutiny on such issues and in some needed cases, will put sanctions on deviating financial institutions. Earlier this year (April 13)  a national television critical consumers program Radar had exposed some of the practices of the DSB bank and its (art collecting) director Scheringa, and that is not all. For some reason this bank founded in 1975 and named after his founder Dirk Scheringa, plus the word ‘Beheer’ (meaning: management, control, supervision) keeps coming in a negative way in the news. Last week it became known that a newly appointed director of the bank, a former liberal party (VVD) minister of Defense, Frank de Grave, left his new position within a period of two months, which is a rare phenomenon in the bank world and this has given rise to speculations of  him finding some skeletons in the closet, or worse, in the safe.
So, to come back to the Dali gouache and the other stolen artwork (Lempickan’s painting ‘La Muscienne’), have they been insured according to the same alleged DSB principles of validation? A press statement as published in the NRC/Handelsblad said that the value of the works has not been released. The blog arthostage (which claims to be the only that “reveals the truth about art crime investigation”) comes up with at least some price indication of the Tamara de Lempickan painting and states that it was traded at the Impressionist & Modern Art, Part One auction of Sotheby’s in May 2002, for US $ 2,649,500 and, when I do read their somewhat vague blog-post correctly, later  acquired for 3 million dollar by Scheringa.

As the value of a house may still has some objective criteria, especially now after the ‘housing bubble’ has been deflated by the ‘financial crisis’ it helped to create, the value of an art work is known to be ‘what a fool wants to pay for it.’  The ‘trading of wind’ is an old Dutch craft (windhandel) and one need not be surprised when a modern form is practiced in the windy quarters of the northern province of Holland where Dirk Scheringa has set up his quarters. Art collections are often used as safety reservoirs for speculative economic activities, as there can be big differences between the acquisition costs and the actual taxation value at a later point in time. Scheringa’s collection is still a modest enterprise encompassing just over one thousand art objects centred around the idea of ‘realism’ in modern art  as represented by surrealists and magic realists. The collection is now housed in a former school building in the small village of Spanbroek, but a new accommodation is under construction nearby and scheduled to open in 2010. If it is still a total private collection museum of Dirk Scheringa is difficult to say, several foundations have been created around the collection and the DSB bank and its sub-division DSB Vastgoed (DSB Real Estate) is the development company of the new museum building. Scheringa is known as a weaver of complex organizational tapestries not just in the banking and insurance world, but also as the main financer of a succesful football club in the region, AZ (they won the national professional football competition this year). Dirk Scheringa has many assets to juggle before he will have drifted out of sight …

De Zeppelin / The Blimp (1933). Artist: Carel Willink (The Netherlands 1900-1983). Collection: heirs Carel Willink Located until 06-01-2008: ‘Scheringa Museum For Realisme’ Spanbroek The Netherlands.
De Zeppelin / The Blimp (1933). Artist: Carel Willink (The Netherlands 1900-1983). Collection: heirs Carel Willink Located until 06-01-2008: ‘Scheringa Museum For Realisme’ Spanbroek The Netherlands. (with a “magical realist” apparition; click image for a full view)

NB the word ‘blimp’ may not be anymore known today, so here are two possible meanings:
blimp (as in “Colonel Blimp”) n. : (British) any elderly pompous reactionary ultranationalistic person (after the cartoon character created by Sir David Low)
blimp (as in “airship”) n. : a small nonrigid airship used for observation or as a barrage balloon

Read Full Post »

It was a few days after the tragic drama on Queens-Day in the city of Apeldoorn on April 30th 2009 that the Dutch prince Constantijn fulfilled one of his official duties as patron of World Press Photo and handed the WWP 2008 prize to American photographer Anthony Suau during a ceremony in Het Muziekgebouw in Amsterdam.

The winning photograph depicts Cuyahoga County Sheriff’s Department detective Robert Kole with his gun ensuring that the residents have fully moved out of their home, after a mortgage foreclosure and eviction. The photograph appeared in Time Magazine as a part of a story on the U.S. economy in crisis. Anthony Suau took this picture on March 26, 2008, during a two day ride-along with a sheriff's officer and describes how he experienced these two reportage days: "Every second I was there [in Clevelan, I was walking into another moment of human tragedy (...) I worked from morning to night in that place and there was never a moment's rest." (details found at Photo District News, a professional photographer magazine/PDN web site)"

The winning photograph depicts Cuyahoga County Sheriff’s Department detective Robert Kole with his gun ensuring that the residents have fully moved out of their home, after a mortgage foreclosure and eviction. The photograph appeared in Time Magazine as a part of a story on the U.S. economy in crisis. Anthony Suau took this picture on March 26, 2008, during a two day ride-along with a sheriff’s officer and describes how he experienced these two reportage days: “Every second I was there [in Cleveland, I was walking into another moment of human tragedy (…) I worked from morning to night in that place and there was never a moment’s rest.”

In the February 13 issue of Photo District News (PDN), a professional photographer magazine, the difficulties of Suau to get the story published and his own continuous struggle as a social engaged photographer to find assignments and commissions are described in detail.

The Prince started of his speech with a reference to the assault of a car driver steering straight through a festive crowd awaiting a special open bus, in which he and the rest of the royal family were standing and waving during Queens-Day parade in Apeldoorn. If the driver of the car -Karsten T. – was aiming at the royal family, or if he was committing public self murder choosing the royals as witnesses, are only two, of possible more, interpretations of the event, resulting in the death of seven bystanders, several wounded and the end of the life of the assaulter. Karsten T. missed his alleged target by far and bumped into the iron frame around a stone monument next to  a crossroad almost at the same moment the royal bus appeared  at the crossing from another direction. Police sources were surprisingly quick in spreading the news that the assaulter – however badly wounded he was – still had enough wits to state or confess that the queen or royals were his actual targets. These police sources failed – and fail till today – to give any details on how this last statement of the assaulter had been taken and by whom. The whole case is still under investigation, but already the same day circumstantial details became known: Karsten T. had lost his job; could not afford the rent of his house anymore; had informed the house owner he was leaving and would give back the key of the house the next day.  Karsten T. most probably had no other place to stay, nowhere to go, did not want his parents to know about his dire situation… In other words he was a desperate man ready for a desperate act.

Let us listen now to Prince Constantijn. He had instructed the State Press Service (RVD) that in his speech during the award ceremonial of World Press Photo a brief statement on how he had experienced the Apeldoorn drama a few days before, so he was assured of a full press coverage. (I have taken these lines from the web site of the Dutch Royal family to be sure that no deformation of what was said by the prince may occur):

Excellencies, dear guests,

As the tragic events in Apeldoorn are so fresh on our minds, please allow me the opportunity to say a few words. First and foremost, our thoughts are with the people whose loved ones have been torn away so suddenly, and with those who were injured. The images keep passing before my eyes, and the sounds echo in my ears. There is no “why”; no reasoning; there is only devastation and a useless, tragic loss of life. A senseless, horrific act ripping apart lives, shocking a nation, which feels like an attack on much that is dear to the Dutch as represented in Queen’s Day: a joyfulness that is inclusive, open, unifying, friendly and innocent, which I hope ultimately will remain intact.

Tomorrow is Remembrance Day in the Netherlands; the day on which we remember not to forget. We retell the stories and review the powerful images that have become part of our collective memories. These photos have captured our past and continue to do so for the future. Photography has certain advantages over film, as it is easier to store and review. Moreover, we need these ‘stills’ to project the news into, to have a peg from which we can hang our own memories and associations.

Photo 1) Apeldoorn 30 of April 2009: a photograph that did appear in the international press (possibly made by Albert Nieboer a photographer specialized in documenting royals) and that may be send it for the next World Press Photo competition and standing a good chance becuase of its complexity; with two (press) photographers being halted or interrupted in their trade right after the moment that Karsten T. crashed into the monument (with frieze pictures of the grandmother and father of Queen Beatrix visible), while in the open bus in the background the actual Dutch queen Beatrix (red costume and hat) can be seen.  This picture must have been made with a tele-lens which gives the wrong impression of the royal bus being very close to the monument and crashed car. This photograph is also taken at a short while after the car has crashed into the monument, A the moment of impact the royal bus was starting to make a curve and  arriving at the crossing. I added a red arrow that points at Prince Constantijn in the bus. The policeman at the left with the blue shirt seems to grab for his pistol and one wonders why he is doing so.  In the available pictures and videos of the Apeldoorn drama in the press and on the Internet I could not find any policeman or security officer grabbing or pointing a gun during the short moment of the deadly trajectory of the assault car.  It looks as if the policeman in the blue shirt tries to halt the photographing activity of the man with the light blue shirt and many camera's. The guys with the suits must be security officers of the royal family.

Photo 1) Apeldoorn 30 of April 2009: a photograph that did appear in the international press, a complex picture with two (press) photographers being halted or interrupted in their trade right after the moment that Karsten T. crashed into the monument (with frieze pictures of the grandmother and father of Queen Beatrix visible), while in the open bus in the background the actual Dutch queen Beatrix (red costume and hat) can be seen. This picture must have been made with a tele-lens which gives the wrong impression of the royal bus being very close to the monument and crashed car. This photograph is also taken at a short while after the car has crashed into the monument, A the moment of impact the royal bus was starting to make a curve and arriving at the crossing. I added a red arrow that points at Prince Constantijn in the bus. The policeman at the left with the blue shirt seems to grab for his pistol and one wonders why he is doing so. In the available pictures and videos of the Apeldoorn drama in the press and on the Internet I could not find any policeman or security officer grabbing or pointing a gun during the short moment of the deadly trajectory of the assault car. It looks as if the policeman in the blue shirt tries to halt the photographing activity of the man with the light blue shirt and many camera's. The guys with the suits must be security officers of the royal family.

This picture is possibly made by Albert Nieboer a photographer specialized in documenting royals and did a.o. appear in the New York Times.

“A peg from which we can hang our own memories and associations” says Constantijn and it made me wonder why he fails to make the obvious association, linking the subject of the winning World Press photograph of Anthony Suau with the pictures of the Apeldoorn drama, in which – he himself – even played a role. Both photographed scenes have a hidden story, from the pictures alone we can not derive what really happened. The modern spectator is supposed to be an active member of  ‘media society’ and its connotations, at least that has been the opinion of the World Press Photo jury, they take it for granted that connotations of a news photograph are actively gathered by the public:  newspaper headlines and associated pictures; emblematic television news visuals; the promises of advertisements and its friction with what is experienced as reality; repetitious cross referencing between texts and images. The ravaged house with the policeman and his pistol about to enter a door – to another room – in full concentration, can not be recognized as a house where the owner has been forced to leave because of failure to pay the mortgage as a result of the financial crisis, let alone  that the viewer of this picture could know, that the house only had been vandalized after the owner had left, and that there was some evidence that the vandals had taken a weapon from the house, which explains the pistol in hand search as photographed by Suau. There is a subtext to news images, be it the post eviction photograph of a house in the USA or pictures taken of the Queens-Day drama in Apeldoorn.

Quiet a lot of circumstantial information is needed to get in the real meaning of the photograph. For the jury members of World Press Photo these hidden meanings gave the picture an extra value, as chair MaryAnne Golon said: “The strength of the picture is in its opposites. It’s a double entendre. It looks like a classic conflict photograph, but it is simply the eviction of people from a house following foreclosure. Now war in its classic sense is coming into people’s houses because they can’t pay their mortgages.”

Quiet a lot of circumstantial information is needed to get in the real meaning of the photograph. For the jury members of World Press Photo these hidden meanings gave the picture an extra value, as chair MaryAnne Golon said: “The strength of the picture is in its opposites. It’s a double entendre. It looks like a classic conflict photograph, but it is simply the eviction of people from a house following foreclosure. Now war in its classic sense is coming into people’s houses because they can’t pay their mortgages.”

“Double entendre”, two ways to understand it says WPP jury member Golon, pointing at the figure of speech derived from the French whereby there is a twist to the obvious. One needs to read below the surface “go to the root of the problem” as prince Constantijn says in his speech when he comes to the moment where he directly speaks about the photograph that out of 96,268 pictures send in, won the contest. Is this the same prince who in the opening statement of his World Press Photo speech refers to his own involvement in a drama, only a few days ago, saying: “The images keep passing before my eyes, and the sounds echo in my ears. There is no “why”; no reasoning; there is only devastation and a useless, tragic loss of life.” Does Constantijn not read any newspapers, does he not look at the television news, does he not check the internet? He has studied law, works now for the Brussels office of the American ‘think thank’ organization RAND, so one supposes he is generally speaking, an informed man. Why does he not give one word to the publicly known facts – as anybody knows them today – that the ‘root of the problem’ can be found in a personal crisis of a man who had no job anymore and who could – most probably – not even afford to pay the rent of a non-luxury apartment. How is it possible that a few minutes before he will describe “the particular type of war zone” that Suau has depicted, he typifies the context in which the drama of Apeldoorn enfolded as a Dutch expression of “joyfulness that is inclusive, open, unifying, friendly and innocence”? Where is his imagination? However uncomfortable it may be for a royal to acknowledge, there was a “why”, there has been “a reasoning” – if only in the mind of Karsten T. – which led to the assault, public self-killing or some other explanation for his deed which still is to be found. The “inclusive joyfulness” of a Dutch Queens Day parade may even have been the actual trigger for Karsten T., may well have been ‘at the root of the problem’.

My guess is that Constantijn does not lack imagination. He is intelligent enough to somehow guess how such dramatic strings of events may be triggered, but being straightjacketed in the strictly organized Dutch royal family – even though he is only fifth reserve king in line – he can and he will, say nothing meaningful. His “memories and associations” will be hidden from us. Active self-censorhip is his trade. In the privacy of his home there may be several “pegs” on which pictures are hung with his own memories and associations. One of the pictures maybe this one showing his brother Willem Alexander and his sister in law Maxima clasping their hands on their mouths in bewilderment. Constantijn himself is only partly visible in this picture, that may tell – in World Press Photo aesthetics – in its simplicity the story better than the complex scenery of the Apeldoorn 1) photograph in this post.

Photo 2 Apeldoorn 30 of April 2009: Maxima clamps her one hand on the railing of the bus and the other over her mouth and nostrils, as she watches the totally unexpected terrible scene in front of her; Willem Alexander is captured with his mouth visible through his fingers in an inelegant way, one of the rare moments were his trained  official mask has fallen of; their eyes survey the disastrous scenery but also seem to be turned inward, thoughts racing through their minds; "was this aimed at us?"; seeing the victims on the street and people rushing up to help them; seeing the crashed car; curious is that the face of the one policeman that can be seen in full profile looks the other way, as if he has not seen what has just happened and it is a face without any sign of having witnessed a disaster; it could be that as the policemen stand lower their view is blocked; nobody is seen in a pose of shrinking back from an approaching danger, or pulling themselves together after such a fear. The overall impression is that of spectators in awe.

Photo 2 Apeldoorn 30 of April 2009: Maxima clamps her one hand on the railing of the bus and the other over her mouth and nostrils, as she watches the totally unexpected terrible scene in front of her; Willem Alexander is captured with his mouth visible through his fingers in an inelegant way, one of the rare moments were his trained official mask has fallen of; the hand over mouse gesture can be seen as a subconscious gesture that indicates that a person is perplexed by what just have been seen or heard, also to stop oneself from shouting; their eyes survey the disastrous scenery but also seem to be turned inward, thoughts racing through their minds, "was this aimed at us?"; feelings of empathy also, seeing the sprawled victims on the pavement and people rushing up to help them; dismay as well, because this act brutally puts an end to what Prince Constantijn described as "joyful", "friendly" and "innocent"; Willem Alexander and Maxima see the crashed car and must have asked themselves what the motive of the car driver could have been, including flashes of their public role and, apparently, not being loved by everybody; thoughts how this will effect their personal life and how it relates to their public role in the future. Curious is that the face of the one policeman that can be seen in full profile looks the other way, as if he has not seen what has just happened and it is a face without any sign of having witnessed a disaster; it could be that as the policemen stand lower and their view is blocked by people in front of them; also a strong tele-lens must have been used drawing together what in reality is far apart; nobody is seen in a pose of shrinking back from an approaching danger, or pulling themselves together after such an automatic body gesture of fear; the overall impression is that of spectators in shock and awe.

The pictures above appeared on a website of Daylife.com, that relates it to Reuter, but there are other agencies that have what seems to be a similar photograph, most probably a cut-out of this picture; that one is ascribed to the Dutch photographer Patrick van Katwijk (possibly related to dutchphotopress that has a set of pictures of what they call “Queensday Accident” which carries yet another link to Monarchy Press Europe (these two last agencies seem to be specialized in photographing royals).

There is a very long tradition of patronage of the arts by royals and artists and intellectuals under royal protection are not necessarily  total uncritical supporters of  a ruling power. Famous example is the Spanish painter Goya who had four kings as his patron, including a foreign occupying king (one of the brothers of Napoleon) and who combined big painting commissions for the aristocracy with  – on the side –  graphical works with biting social criticism. Goya’s well known works on the horrors of war depict the national Spanish rising against the French occupationand as such fitted the Spanish royal ‘canon’. Czarina Catherina II of Russia entertained foreign critical minds like Voltaire at her court, but merciless prosecuted local intellectuals with enlightened ideas like the writer Alexander Radishchev (influenced by Rousseau) who was send to a Siberian exile and later committed suicide. There is evidence that the French King Louis XIV wanted to invite Spinoza to his court, in the period that French armies had occupied half of the Dutch Republic, but the ‘caute’ (cautiousness) of this radical philosopher made him rightly refuse that offer. Somewhat later on John Locke who had been in opposition to the catholic monarchy of England found a refuge in the Netherlands where he published his work on Tolerance (Epistola de Tolerantia), eleaborated on his ideas about “ultimate sovereignty of the people”, and joined forces with the Dutch Prince William of Orange III, in the Glorious Revolution of  1688, which made the British isles a constitutional kingdom under the reign of a Dutch prince.

When it comes of patronage or support of critical intellectuals and artists, there is always some form of interest from the point of view of a king or aristocrat, to do so. The late husband of Queen Beatrix and the father of Prince Constantijn, Prince Claus has left as a legacy a foundation that supports “culture and development” directing its activities mainly at what the foundation publications (still) calls “The Third World”. One of the recent spearpoints of this patronage is the program “Creating Spaces of Freedom” directed at “people who are oppressed or who express opinions that differ from the general consensus.”  The publication on this specific project of the Prince Claus Fund classifies its support aim clearly: “defiant culture”, which means ‘boldly resisting authority or an opposing force.’ A publication on this subject supported by the fund, summarizes its intent, to look at “the role of art in places where subversion is the only way to challenge the status quo.” So the patronage of the Dutch royals maybe conservative at home and at the same time most radical in ‘far away countries’. Though, there is a policy of  some local critical intellectuals being invited for cultural events where the royals give acte de présence, and even anti-monarchist may be invited for a palace or other royal events, with names ranging from Peter Schat (once prosecuted for being involved in a lèse majesté cartoon case depicting the mother of Beatrix, Juliana, as a Dutch whore sitting in a window (with her yearly salary as a price tag) or lateley during National Remembrance Day on May 4. 2009, a speech – attended by the royals- by Wim de Bie, a Dutch comedian who has masterminded (together with Kees van Koten) over the last decades several television sketches poking jokes at the Queen and her extravaganza.

Must this particular Dutch policy of royal patronage of the arts be seen in a Marcusian sense as a form of “repressive tolerance” (Herbert Marcuse “Repressive Tolerance” 1965) ? Or is such a traditional left-wing branding too easy: “what is proclaimed and practiced as tolerance today, is in many of its most effective manifestations serving the cause of oppression.” Can there be still a creative and liberating role for hereditary queens and princes in the 21st. century?   The royal family and Prince Constantijn  had a shocking experience:  “The images keep passing before my eyes, and the sounds echo in my ears”, said the prince, but when he further deliberates on this dramatic subject his imagination is not only poor, it is a void.

If the role of patron of the competition World Press Photo would have been the only public function of this prince, I would not have even written this exposé, what alarmed me is that recently I did read a newspaper announcement in which I could read that Prince Constantijn had been installed as a board member of  the Supervison Council (Raad van Toezicht) of the Stedelijk Museum Amsterdam (Museum of Modern Art Amsterdam). The press release has hardly any information except the fact that the prince “has a lot of experience in European and international governance” and also that “his liking of modern art makes him an extra good candidate for this position.”  The Stedelijk Museum is a municipal museum, the municipality is formally governed by a municipal council that is democratically elected. This policy of nominating new members of a public governing body by co-optation is a shocking undemocratic act. Patronage of the arts thus becomes a form of Paternalism.

The State Press Service (RVD) choose this photograph of Prince Constantijn to go with the news item on the Stedelijk Museum Supervising Board memeberschip

The State Press Service (RVD) choose this photograph of Prince Constantijn to go with the news item on his Stedelijk Museum Supervising Board membership, beginning of April 2009.

It would lead too far to detail now how the other members of this “Super-vision Council” of the Stedelijk Museum Amsterdam opted in and out, but for the non-locals of Amsterdam it may be interesting to know that at the same time that Prince Constantijn moves in, the chairman of the council has moved out. And… who is this chairman? Rijkman Groenink, former director of the ABN/AMRO Bank who has made a reputation for himself by his adventurous banking and the demise of  Fortis and the whole string of other banks involved in the construction of the economic crisis we live today, a man who managed to leave the sinking ship, that his bank had become, with an extravagant personal bonus. Maybe Constantijn will also peg a picture of banker Rijkman Groenink (in Dutch, his first name means literal ‘rich man’) on his wall and refresh his memories and let his imagination provide the manifold associations with this picture.

Read Full Post »

Volkskrant
kop: Overval op Scheringa Museum: 2 schilderijen weg
Van onze verslaggever Harmen Bockma gepubliceerd op 01 mei 2009 16:39, bijgewerkt op 1 mei 2009 17:50 AMSTERDAM – Bij een overval op het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek hebben meerdere personen twee belangrijke kunstwerken buitgemaakt. Het gaat om een gouache van Salvador Dali uit 1941 en een groot olieverfschilderij van Tamara de Lempicka uit 1929. Enkele gewapende mannen drongen vrijdag rond het middaguur het museum binnen en bedreigden de receptioniste en een bewaker. Ze liepen door naar een van de zalen in het museum en haalden daar de twee werken van de muur. Na de overval vluchtten ze in een kleine zwarte auto, vermoedelijk een Volkswagen Golf.
Dit bericht genereerde een woedende reactie van de specialist in museum-beveiliging Tom Cremers die tevens een goed gedocumenteerde web-site and email verzendlijst onderhoudt: Museum Security Network Ruud Spruit, directeur van het West-Fries Museum wordt door Cremers geciteerd:
“Dit is wat ik al jaren zeg: je kunt tonnen uitgeven aan beveiliging, maar
op een mooie dag lopen ze zo met een pistool naar binnen en plukken van de
wand wat ze willen hebben”

Armed robbers steal Salvador Dali painting from Dutch museum (May first 2009)
from an Associated Press release and some more musings in Dutch below.
The museum is called Scheringa Museum, after the wealthy Dutch banker with the same name that founded it. Curious detail is that the former director of this museum, Ruud Spruit, commented in the press with this sentence:
A robbery is quickly done nowadays, society did get so much harder.  Today at supermarkets you can get nothing anymore, the same for banks, and then it is the turn of museums.”
How was it that banker Scheringa amassed his fortune? Almost certainly in a legal way as this man thrives for years by his public exposure as chairman of the North Holland football club AZ (now national champion) and founder of  his own museum that is specialized in new realism forms of art. His name was mentioned last year in an academic conference of the University of Groningen on: “the Art Collector between philanthropy and self-glorification”, but also can be found on the web-site leugens.nl that claims to be searching for “the truth” (op zoek naar de waarheid). There we can read that the Dutch authorities have started (19/04/09) an inquiry into the practices of the DSB bank managed by Dick Scheringa, also known as “The-Quick-Promises-Bank” (De Snelle Belofte Bank). From several authoritative Dutch sources (NRC, TROS-Radar) can be understood that his bank was one of those too easy lenders involved in the creation of the financial bubble that somewhat has deflated in the last two years. All this generates associations like …
Museum-robber robs Credit-robber
and it was not me, but the American president Roosevelt who used another associted word: BANKSTERS, coined by Ferdinand Pecora, chief counsel to the US Senate Committee on Banking in 1929.

Dit lijkt de gestolen gouache of schilderij te zijn van Dali, alhoewel de datum niet klopt; het behoort tot een serie  over de stadia van het leven

This seems to be the stolen gouache or painting by Dali, though the date mentioned in the press release (1941) does not match... Dit lijkt de gestolen gouache of het schilderij te zijn van Dali, alhoewel de datum niet klopt; het behoort tot een serie over de stadia van het leven

For a wide scope view on musems and looting see my 2005 visual scroll

Detail of visual scroll on the history of museums and looting for the ARCO conference in Madrid 2005 by Tjebbe van Tijen

Detail of visual scroll on the history of museums and looting for the ARCO conference in Madrid 2005 by Tjebbe van Tijen

 

 

In 2005 

Volkskrant
kop: Overval op Scheringa Museum: 2 schilderijen weg

Van onze verslaggever Harmen Bockma gepubliceerd op 01 mei 2009 16:39, bijgewerkt op 1 mei 2009 17:50 AMSTERDAM – Bij een overval op het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek hebben meerdere personen twee belangrijke kunstwerken buitgemaakt. Het gaat om een gouache van Salvador Dali uit 1941 en een groot olieverfschilderij van Tamara de Lempicka uit 1929. Enkele gewapende mannen drongen vrijdag rond het middaguur het museum binnen en bedreigden de receptioniste en een bewaker. Ze liepen door naar een van de zalen in het museum en haalden daar de twee werken van de muur. Na de overval vluchtten ze in een kleine zwarte auto, vermoedelijk een Volkswagen Golf.

Dit bericht genereerde een woedende reactie van de specialist in museum-beveiliging Tom Cremers die tevens een goed gedocumenteerde web-site and email verzendlijst onderhoudt: Museum Security Network.
Ruud Spruit, directeur van het West-Fries Museum wordt door Cremers geciteerd:
“Dit is wat ik al jaren zeg: je kunt tonnen uitgeven aan beveiliging, maar op een mooie dag lopen ze zo met een pistool naar binnen en plukken van de wand wat ze willen hebben”  en “Een overval is tegenwoordig snel gepleegd, de samenleving is zoveel harder. Bij supermarkten is niets meer te halen, bij banken niet, dus dan komen de musea aan de beurt.”

Cremers reageert op zijn website en via de Museum Security mailinglist waar ik lid van ben met het o.m. volgende:
“Je moet maar durven als ex-directeur van een leeggeroofd museum. Dat museum, het Westfriesmuseum in Hoorn, kon worden leeggeroofd door wanbeleid van Ruud Spruit die stelselmatig verzaakte structurele aandacht te geven aan de beveiliging van zijn museum en daar zeker geen “tonnen” voor uit gaf. Had hij dat wel gedaan dan was die nachtelijke inbraak in zijn museum niet zo succesvol geweest ten koste van bruiklenen uit collega musea.”
 
Dit is vervolgens mijn reactie van wat meer afstand bezien:
Het is natuurlijk navrant dat musea die vaak een deel van hun collectie ontlenen aan roof en plundering – of hoe je ook vroege acquisitievormen van kunst- en natuurwerekn mag willen benoemen – daarna weer zelf object van beroving kunnen worden.

De Poolse kunsthistoricus Krzysztof Pomian (werkzaam in Frankrijk) gebruikt de term ‘semioforen’ over hoe door de collectie voorwerpen van hun gebruikswaarde ontdaan worden en hoe hun onzichtbare oorspronkelijke context een nieuwe waarde ruilwaarde op de kunstmarkt kan krijgen, waarbij dan nog de waarde van de  materialen waaruit zo’n semiofoor gemaakt is een eigen marktwaarde toegekend kan worden, wat dan meestal de vernietiging van het voorwerp inhoud: omsmelting van edele metalen, losbreken van edelstenen en dergelijke.
[De oorsprong van het Museum: over het verzamelen; 1987]
Pomian spreekt ook over het aan de handel onttrekken van zulke semioforen doordat ze permanent in een museum of andere (meestal overheids) verzameling opgenomen worden. Hoe groot de aankoopwaarde ook, die verliest haar betekenis als er verder geen handel meer is.

Ik ben jarenlang verzamelaar in overheidsdienst geweest, dan wel niet van kunstvoorwerpen, maar van documenten betreffende sociale bewegingen en daarbij was het beleid dat wat de conservator eenmaal  binnenbracht had van dat moment af aan altijd in de collectie diende te blijven. Zelfs ontdubbeling werd in mijn tijd nog als babaarse daad gezien aangezien dubbele exemplaren op de lange duur de collectie tegen vermissing door gebruik konden beschermen.

Dit laatste mag dan bij unica niet mogelijk zijn, maar het adagium “eenmaal over de drempel en er dan niet meer uit” geeft een grote rust en verminderd de handel in kunstvoorwerpen en daarmee ook de mogelijkheden voor handelaren die hun goederen middels roof verwerven.

Ik weet wel zeker dat op deze stellingname weer af te dingen valt want de werkelijkheid is oneindig meer gecompliceerd dan onze schemata waarmee wij haar proberen te controleren. Zeker is wel dat overheidsbeleid waarbij voorwerpen uit publieke collecties afgestoten en op de markt gebracht mogen worden gunstig zijn voor de niet-legale kunsthandel.

Vermindering van handel kan dan gezien worden als een diep liggende vorm van beveiliging.

Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum projects 6/5/2009

Read Full Post »

a composite photograph of what became a remarkable event in its time

a composite photograph of what became a remarkable event in its time; click picture for full size view

I was not a part of this “crowd” at that time, and can identify only a few of the people by name:
-first row after Phil Bloom: (?), Johnny van Doorn, Simon Vinkenoog, (?);
-second row idem: (?). (?). (?), Reineke Vinkenoog, (?), (?).

Some more names and reminiscences would be nice…

A picture showing many people of the VPRO Hoepla crew can be found in several archives, but as far as I know all the names have not been kept for posterity. Such pictures are rather rare and even the website of the photographer Cor Jaring lists only the obvious ‘happy few’ in the crowd. I managed to catch somewhere a reasonable resolution copy of the picture and have nicely numbered all the people (one person is hiding behind a pillar). As the blog software does not allow to insert a special zooming software page. I will make a link to my archive-website. Finding out more names (and of course what their role was) would be nice. My impression is that the equalitarian mood of the time allowed for the porter and the coffee ladies to be included as well … would be nice to reintroduce such a habit again. Click the picture below to go to the external link…

HoeplaStatieFotoJaring

Read Full Post »


PhilBloomBoat1967

This photograph shows Phil Bloom in a less known setting, a boat, possibly moored in some waterway in the Dutch town of Dordrecht, whereby the date seems to be October 29, 1967. It is 1967 for sure as the man with the “artistic” small scarf around his next to the right of Phil Bloom is Matthijs van Heijningen with whom I shared in those days the small office space in the Sigma Center in Amsterdam on the Kloveniersbugrwal (Matthijs is a movie producer now). As far as I remember Matthijs – who was married with Roos at that time  – was charmed very much of Phil and if I am right they ended up living together for some time later on. Also on the forehead in the left under corner one sees a person with a sticker on his/her forehead that reads “Johnson voor het Tribunaal”, which point to Lyndon B. Johnson American president who was accused of war crimes by peace and left activists of that time. It is just after the world wide (Western world to be precise) ‘flower power’ summer of 1967, so the body painting confirms that. Now I was not there, but my guess is that this ‘happening’ must have been an initiative of the Dordrecht Provo-movment of that time, with one of its activist being Joop Wilhelmus. They were publishing a magazine called Gnot for which Pieter Boersma and me once made a small photograph reportage of a ‘continuous drawing’ system, including drawings in the snow and on – also – a naked lady, being Saar Stolk. This was the time of us male “sexists” being dressed ourselves while painting on nude ladies (though there was in the same time a Japanese artist Yayoi Kusama who was painting colorful dots everywhere including on men who agreed to strip naked in public, as happened during some show of her in the Netherlands with the far from macho body of – if  I remember it correctly – Jan van Schoonhoven/Nul-groep).

— interlude Jan van Schoonhoven – – –
I just did a a quick search and here we are into the power of  Boolean logick combined with modern computers through smart indexing techniques… out comes a nice text in PDF format with this quotation on Jan van Schoonhoven:
“Who was this man, who one day spontaneously let world-famous Japanese artist Yayoi Kusama paint his nude body with Polka dots to appear the next day neatly dressed at the office?”
source is “HOW JAN SCHOONHOVEN – THROUGH AN ACT OF FAITH – BECAME A FAMOUS ARTIST.”

A bit more of research just for my personal ‘divertimento’. The catalogue of the exhibtion “Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren ’60 in Nederland” (action, reality and fiction in the art of the sixties in the Netherlands), Museum Boymans van Beuningen Rotterdam, 1979/1980, has a short description on the Yayoi Kusama & Henk Peeters artistic exchange. The event took place in Delft in the Novum Jazz Society and was a celebration of a price Jan van Schoonhoven did get at Biennale of Sao Paulo (1967) with an exhibition of his work in the Gemeente Museum Teh Hague and the Ortiz Gallery in the same town. Afterwards a party was thrown in the nearby town of Delft. Yaoi Kusama is one of the guests and she performs her trade mark happening of that time: painting fluorescent color dots on male bodies. Jan van Schoonhoven undresses almost completely (leaving his socks on – the well known male flaw of making one self look ridiculous) . Some younger men only bare their chests or keep as a last resort their  white (Tilanus) panties on. The first picture on the left is by ‘Fotobureau Den Haan’, photographs two and three are by my friend Pieter Boersma and one can see that the event has been filmed as well. The last photograph came up in a search of the Spaarnestad Photo Archive (photographer Theo van Houts) and has an apparent wrong caption, it identifies the ;wild man’ dancing with Yayoi as Jan van Schoonhoven, who has – as e can see in picture one – a complete different posture.
There are two press articles related to this event which I need to delve from some archive yet: Betty van Garel in the Haagse Post (11/111/67) “De bandeloze liefde van Kusama”  (The boundless love of Kusama; and A. Wagenaar in Vrij nederland (2/12/67) “Yayoi en de blote mannen” (Yayoi and the naked men).
KusamaSchoonhovenDelft671103
— end of interlude —

My guess is that Joop Wilhelmus is also somewhere in this picture (is the fourth person from the left with the blond curly hair?) Joop did get very fat later so I am hesitating here. He was the founder of one of the first no style sixties sex-magazines called “Chick” and maybe one of the other ladies has been involved in that emancipatory project also. It was almost half a decade later that the Dutch feminist movement started to demonstrate against porn (with some actions involving public burning of porn magazines).

The picture has been made press photographer Dick Coersen (ANP, the main Dutch Press Photo Agency in those days). I could find little information about Coersen apart from the fact that he has held this profession for several decades and has been w while the chairman of the association of Dutch press photographers.

This photograph has hardly been documented though it is an entry point to several personal stories that met for that one odd moment in autumn 1967. What was the ceremony with the candles? How does flower power relate to the anti-Vietnam war actions of that time? This last question I know something about because I remember some pamphlets by the Action group Vietnam in which the Amsterdam family Hofman (Hans and Tini) was very active that also had in these months simple drawings of peace signs and flowers.

Any information will be welcome ….

———-
An answer came in through a Facebook posting I did from the person who is the central focus of this photograph: Phil Bloom… it is a set photograph during the making of a movie “Professor Columbus”, directed by Rainer Erler, written by Rainer Erler and Guido Baumann and poduced by Rob Hauer. It was a German production, released in May 1968 in Germany and in the Fall of 1969 in the Netherlands whereby tow Dutch titels are mentioned: “Alle hens aan dek” (All hands on deck) or “Laten we lief zijn voor elkaar” (Let’s be nice (give love) to each other). Knowing this it was easy to find refrences in the on-line information sources on movies. So this is one of the summaries of the plot:

“A scholarly library researcher inherits a steamship from a distant relative. The mild-mannered man is compelled to sail away to fulfill his lifelong dream of adventure on the open seas. He arrives at the boat to find it is being inhabited by a group of hippies. He and the psychedelically inspired crew set sail for a mythical port of paradise in this only slightly amusing comedy.”

and this more extensive viewer’s account:

“‘Professor Columbus’ is an old librarian, played by German movie veteran Rudolf Platte, who just wants to go to the sea once in his lifetime. So he buys a big ship and takes a boat trip across the North Sea to London, accompanied by a bunch of stoned hippies and chased by the police.When you read this short description, you might guess that this German movie was filmed back in 1968. There is no real plot at all, but it’s rather a collection of slapstick and improvised scenes. The main focus of this early film by German seventies cult director Rainer Erler (“Das blaue Palais”, “Fleisch”) was to show what’s possible beyond the limits of a conservative society – a typical topic of the late sixties like film experiments, mind expansion via drugs, sex, inner journeys, happenings, etc.In that relation, this movie might be an interesting example to watch (especially a really weird hippie drug orgy on the boat), but otherwise you will get bored soon after a few minutes. Watch out for Dutch actor Jeroen Krabbé (“The Fourth Man”, “The Living Daylights”, “The Fugitive”) in one of his early roles, and for Dutch actress Ankie van Amstel as a bare-breasted, carnaby-street-like dressed girl digging coal into the boat’s steam engines. Unbelievable!!”

The movie flops and is not something that is proudly presented by those involved. The Dutch Wikipedia page of producer Rob Hauer does not even list this production of him. From a historical viewpoint I am still curious to see it once, to study the representation in its time of the phenomenon of “hippies” and “flower power”. As such it fits in a further interest, which is the commercialization of hippies and flower power – as its original impetus was anti-commercial. Recuperation can not be escaped that is for sure…

Something more about related boats in those times …
One of the original inspiration sources for the “Professor Columbus” movie must have been the provo-boat, bought by Hans Tuynman end 1966 (or was it beginning of 1967) a core figure of the Amsterdam provo movement, who had been imprisoned for  two months and wrote a book on this experience and his experience as an activist in the Provo movment. The book called “Full-Time Provo” was published by the lietray publishing house ‘De Bezige Bij’ and had a reasonable success (a few editions saw the light). From the money eraned with the book Hans Tuynman bought an old river freight ship which was moored near the Haarlemmerstraat in Amsterdam and soon became the new headquarters of the provo movement. It is said that another Provo, Duco van Weerlee, who published at the same publishing house a booklet under the title “Wat de provo’s willen” (what the provos want) also helped with his his author earningswith the buying of the boat.

Aseries of pictures of the Amsterdam Provoboot "De Witte Neger" which was mostly parked next to a lock at the Korte Prinsengracht next to the Haarlemmerstraat. The name was taken from the African art gallery of Tom Bouman "De Witte Neger" on the same spot in a cellar that also functioned as a rallying point for the provo movement (provokelder). There have been some hostile actions against the boat and its inhabitants with one incident whereby the ship hatches were thrown in the water. Luud Schimmelpennink who had diving equipment managed to salvage them.

A series of pictures of the Amsterdam Provoboot "De Witte Neger" which was mostly parked next to a lock at the Korte Prinsengracht close to the Haarlemmerstraat. The name was taken from the African art gallery of Tom Bouman "De Witte Neger" on the same spot in a cellar of one of the houses at the lock that also functioned as a rallying point for the provo movement (provokelder). There have been some hostile actions against the boat and its inhabitants with one incident whereby the ship hatches were thrown in the water. Luud Schimmelpennink who had diving equipment managed to salvage them.

A few years later yet another hippie-boat theme movie also related to the Netherlands saw the light” “Sweet Movie” by the Yugoslav director Dusan Makavejev released in 1974, described as a “taboo-busting” and “art house” movie combining the sexual with the political. It uses action-art elements and non-scripted imrpovised parts involving people from the Austrian commune started by Otto Muehl with their “Selbestdarstellung durch Materialaktion” (self-realisation through material action). I remember the movies of Muehl and other members of what was at that time the group ‘Wiener Aktionismus’, with Hermann Nitsch (Das Orgie und Mysterie Theater, katharsis like enactments involving slaughtered animals and naked bodies), Günther Brus (the most artistic and painterly of the group), Kurt Kren (mostly an experimental filmmaker) and happeninsg artists and photographer Rudolf Schwarzkogler (who is sen by many as the most original creator of this radical and provocative artist group).

A selection from small size bad quality p[ictures related to "Sweet Movie" of Makajevev that can be found on-line

A selection from small size bad quality pictures related to "Sweet Movie" of Makajevev that can be (still) found on-line.

Read Full Post »