Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘news-tableau’ Category

AMSnote6914.03

TRUMP BECOMES FIRST SITTING PRESIDENT TO SET FOOT INTO NORTH KOREA… how does he do that while sitting? // Americans sitting presidents left their “footprints” almost seven decades earlier in North Korea though. Aerial bombing footprints by sitting presidents Truman and Eisenhower who approved the heavy handed carpet bombing of North Korean cities by general Curtis Le May, with Pyongyang, the capital, being only one of many… Let me remind those who are not in the know:
~
According to a bomb assessment conducted by the U.S. Air Force, over the course of the war 75 percent of Pyongyang was destroyed by the U.S. bombing, placing it approximately at the midpoint in level of damage, relative to other Korean cities
Musan – 5%
Najin (Rashin) – 5%
Unggi (Sonbong County) – 5%
Anju – 15%
Sinuiju – 50%
Songjin (Kimchaek) – 50%
Chongju (Chŏngju) – 60%
Kanggye – 60% (reduced from previous estimate of 75%)
Haeju – 75%
Pyongyang – 75%
Kyomipo (Songnim) – 80%
Hamhung (Hamhŭng) – 80%
Chinnampo (Namp’o) – 80%
Wonsan (Wŏnsan) – 80%
Hungnam (Hŭngnam) – 85%
Sunan (Sunan-guyok) – 90%
Sariwon (Sariwŏn) – 95%
Hwangju (Hwangju County) – 97%
Kunu-ri (Kunu-dong) – 100%
Sinanju – 100%
~
https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Pyongyang


Would it be an idea that any sitting president, any authority approving aerial bombing would set foot onto the ground impacted by the ordnance dropped by their order, before ordening any other air raid?

Read Full Post »

Kwetsbaar_GroenLinks_Uitbehandeld
KWETSBAAR GroenLinks UITBEHANDELD… want met het voorstel van Kamerlid Corinne Ellemeet om een “kosten-baten-analyze” in te lassen voordat besloten wordt of er geld en energie gestoken gaat worden in een oudere patiënt, een analyze waarbij dan steeds een in ouderen gespecialiseerde medisch specialist, de ‘geriater’, betrokken dient te worden, om te voldoen aan een van rijkswege in te voeren bepaling over wie nog wel en wie niet meer behandelbaar is.. met dat voorstel is aangetoond hoe KWETSBAAR iedere politieke partij, ieder institutie is voor de angst voor een ongewenste dood die in ons allen aanwezig is. Deze onuitgesproken doodsangst is van een dusdanige essentiële orde dat deze ongeschikt is om bespreekbaar gemaakt te worden als nog weer een toevoeging aan het oneindig angstige arsenaal van wettelijke regelingen met betrekking tot leven en dood. Het eindige van het leven kennen wij allen, maar wij willen niet dat het tot een staatszaak gemaakt wordt. Het recent aannemen door “onze volksvertegenwoordiging” van een wet van de politieke partij D66 waarbij onze organen bezit van de staat worden, tenzij wij dat middels een formulier of web-pagina weigeren te doen, ligt nog vers in het algemeen geheugen.
Orgaandonatie na het overlijden kan helpen om met de dood van de een het leven van een ander te verlengen. Enkel dat is een beslissing die niet van staatswege opgelegd dient te worden, maar vanuit een persoonlijk genomen besluit ontstaat.
Zo ook met betrekking tot de keuze van het al dan niet behandelen, doorbehandelen, verlengen of versterven.
Dat zijn persoonlijke, alsook met directe verwanten te nemen besluiten, waarbij de staat en staatsregelingen ongewenst zijn.
De medicus vertrouwen wij om de eed die deze gezworen heeft om het leven als dat maar enigszins kan te bewaren. Niemand van ons wil dat die medicus en heel de medische industrie waarbinnen deze functioneert gebonden zou zijn aan protocollen en regels van staatswege, die niet anders omschreven kunnen worden als KOSTEN-BATEN-ANALYZES.
~
De wil tot leven kan niet gevat worden in een ambtelijk procedureel keurslijf, daarin crepeert zij.
~
In 2012 maakte ik dit politieke tableau zonder de nu toegevoegde zwarte lettering. Het was een speels commentaar op het imago van het toenmalige GroenLinks. Vandaag, in het jaar 2019 moest ik terugdenken aan die prent en voegde twee kernwoorden toe uit het debat (kwetsbaar & uitbehandeld) dat is ontstaan door de onbezonnen voortvarendheid en uitlatingen van een Tweede Kamerlid van de partij GroenLinks. Mijn leeftijd is 75 jaar en ik voel grote wrevel over deze vorm van debatteren over leven en dood, waarbij wij goede intenties van zo’n kamerlid niet hoeven te betwijfelen, maar moeten constateren dat zij inzicht in de zieleroerselen van anderen ontbeert.
~
Zaken van leven en dood markeren een ieders bestaan, van verwekking tot overlijden. Daar waar wat verwekt is ongewenst of niet levensvatbaar is, daar waar waar overlijden tot ondragelijk lijden wordt, dienen de beslissingen daarover noch door staat noch door kerk gestuurd te worden. Het zijn levensbeslissingen die in de persoonlijke sfeer genomen dienen te worden, waarbij medici de helpende hand kunnen bieden en de overheid pas in tweede lijn facilitair en regelend dient op te treden. Ook politieke partijen houden beter gepaste afstand als ze zeggen voorvechters te zijn van de bescherming van de ‘persoonlijke levenssfeer’ (van christelijke partijen die aan het recht op abortus willen sleutelen tot liberalen en neo-linksen dei het ‘recht op eigen lichaam’ ondergraven).
~
Besluitvorming van ‘onderop’ niet van ‘bovenaf’ dient het leidende principe bij levensvragen te zijn.
~

AMSnote6756.02

zo kwam het debat en de media-oproer in beweging

Corinne Ellemeet haar Twitters over dit onderwerp, haar lancering van economisch medische ideetjes (‘Lachend Tachtig’ “een prachtvoorzet voor de ouderenzorg”, 2016) via de papiermolen van het parlement, en optredens in actualiteits-programma’s vertonen onvoldoende respect voor allen die het uiteindelijk aangaat. De recente misdadig slecht georganiseerde sluitingen van ziekenhuizen, de berichtgeving over plannen voor winstuitkering van private klinieken, en soortgelijke negatief ervaren berichten uit het domein van de Nederlandse gezondheidszorg, vormen het klankbord van de nu – vaak uitzinnige, maar begrijpbare – verontwaardiging op de kosten-baten-analyze bij behandeling van ouderen. Het mag niet verbazen dat vergelijkingen met het ‘van bovenaf’ sterke staat beleid met inmenging in leven en dood van de Nazi’s, in heel wat boze reacties op deze GroenLinks ‘faux pas’ terugkomen. Het moge op het eerste gezicht een ‘Reductio ad Hitlerum’ zijn, een drogredenering, maar het kan niet ontkent worden dat de inmenging in de persoonlijke levenssfeer met de ‘eugenetica’ ideologie van de Nazi’s als onaangenaam bedoelde metafoor, een voor de hand liggende associatie zijn. De afkeer van staatsinmenging op de kernmomenten van ons bestaan vindt daar haar meest gekende en recente voorbeeld van wat niet gewild wordt.
~
VELEN VOELEN ZICH BIJ HET OUDVUIL GEZET, ALS “KWETSBAAR” EN “ONBEHANDELBAAR”.
~
~
NB het moge duidelijk zijn dat GroenLinks als partij haar eigen kosten-baten-analyze zal moeten maken, hoe om te gaan met staatsbemoeienis met ons aller ‘leven en dood’.


zie ook mijn aanverwante post:

niet bij wet DONOR BEN JE PERSOONLIJK staatsdwang van D66: een prent voor Pia Dijkstra – February 13, 2018

Read Full Post »

Kerstliedje anno 2018…..

Stille-nacht-heilige-nacht_Blauwe-Brug_2019.jpg
uitkijkend op de Amsterdamse Blauwe Brug met daarachter het pretindustrieterrein Rembrandtplein, pas na zes uur in de ochtend van eerste Kerstdag werd het bijna stil…


NB 1: dit hebben wij deels aan voormalig burgemeester Van der Laan te danken die dacht in al zijn “wijsheid” dat het tot zes uur oprekken van openingstijden op het pretindustrieterrein Rembranndtplein zou leiden tot een vermindering van de overlast… (de idee was dat niet allen in één keer de straat op gegooid werden) in de praktijk is nu de overlast met drie uur verlengd en de worden de omliggende buurten hele nacht op de weekeinden en in de vakantieperioden verpest… De meesten van de omwonenden hier hebben het geluk dat zij slaapkamers hebben die niet aan de straatzijde zijn… ik heb dat niet, woon in een hoekhuis.

Overlast met kerstnacht is NIEUW… verleden jaar was dat nog niet zo… Übertaxis zijn het verder die de overlast gigantisch verergerd hebben, van de Munt tot bij mij onder aan de andere kant van de Blauwe Brug is het op uitgaansnachten tot één grote taxistandplaats geworden…  groepjes mensen die druk in de weer zijn met hun mobiele telefoon om die ene goede Über-taxideal te regelen… er komen meer taxis op deze stroop af dan er passagiers zijn… dan gaan die taxi’ die bot vangen als ware het een carousel rondrijden, wachtend op een nieuwe kans voor een vrachtje…  zo ontstaan er nachtfiles, wat bij het ongecontroleerd uitladen en inladen op elke mogelijke plek leidt tot opstoppingen en het getoeter waarover ik spreek in het kerstliedje.

Af en toe worden er verkeersregelaars ingezet, maar die arme mannen zijn maar met zijn drieën… dan ontstaan er ook vechtpartijen van dronken gasten met de verkeersregelaars en alle ophef die dat geeft… dat is geen handhaving dat is dweilen met de bierkraan open…

NB2: zoals de tekst zegt is het niet “Vrede op Aarde” maar “Wrede Ontaarden”

NB3: de politie heeft (gelijk met een aantal andere beroepsgroepen) de aartsengel Michael als ‘beschermheilige’. De politie wordt op het Rembrandtplein zelf wel ingezet om de gevolgen van de pretindustrie aldaar met ongebreideld tappen, gecombineerd met slikken en snuiven, te controleren. Blikken vol politieagenten, politie te paard zelfs, plus een brigade van horeca-wachtlopers  worden op uitgaansavonden en de nachten die door lopen tot 5 à 6 uur in de morgen ingezet. Kosten nog moeite worden gespaard om deze alcohol-overconsumptie-industrie gaande te houden. Bescherming van de omwonenden tegen de gevolgen daarvan, zeker die ‘van over de brug’, schieten er dan bij in. Waar blijft, of wie is toch de beschermheilige van de bewoners?


In 2008 was het al uit de hand gelopen met de ‘uitgaanspleinen’, nu lijkt dat woord een eufemisme… ik spreek dan ook over ‘pret-industriegebeiden. Wie onderstaande reportage nog eens wilt terugkijken, hier is een YouTube link…

Deed net een onderzoek naar nachtelijke foto’s en video’s van Het Leidse- en Rembrandtsplein op het internet. Opvallend weinig, geen enkele bruikbare (sfeer) documentatie). Hoe zou dat komen? Houd mij aanbevolen voor links, suggesties. Tijd om de huidige toestand eens zorgvuldig te documenteren, inclusief cijfermateriaal.. hoeveel bars, dancings, eettenten, met welke vergunningen… bezoekersaantallen, incidenten, wat wordt er uitgeven, wat zijn de omzetten, de winstmarges, hoe zit het met het witwassen en belasting ontduiken, ga maar zo door…  wij mussen dat soort onderzoek en de bijbehorende statistiek.

De grensen tussen dat wat bij dit soort pretindustrieterreinen legaal of illegaal gebeurd zijn ook zo helder als de overgang van de kleuren van de regenboog.

Ook vind ik dat de politie gedwongen moet worden om alle meldingen over overlast per gebied op zijn minst blijvend in een statistiek weer te geven, waarbij ook aangetekend dient te worden of er wel of niet op een melding gereageerd is. Dan pas zal duidelijk worden dat je wel kunt melden, maar dat er meestal niet op gereageerd wordt of te laat. Het zou best kunnen dat de politie zoals zij al sinds mensenheugenis zegt bij kritiek – dat zij onderbemand/bevrouwd zijn, dat zou reden temeer zijn publiek verantwoording te geven van het aantal meldingen, gerelateerd aan het meldingsgebied en het al of niet optreden. Nu gebeurd dat niet zichtbaar voor het publiek en we kunnen ons afvragen of de burgemeester en andere ambtenaren die dagelijks de cijfers krijgen over de publieke orde, zulk een inzichtelijk gemaakte politie-adminstratie te zien krijgen.
Op mijn meldingen wordt al twee jaar lang iet (meer) gereageerd. Ik denk meestal niet in conspiratie, maar vraag me nu af of er geen notitie in de database staat dat die meneer daar en daar teveel “zeurt”.

AMSnote6688.02

Geweld op Amsterdamse pleinen loopt spuigaten – Published on Dec 17, 2008 SUBSCRIBE 70 Het geweld op de Amsterdamse uitgaanspleinen Leidseplein en Rembrandtplein loopt de spuigaten uit. Na een avondje gezellig stappen gaat het uitgaanspubliek – vaak onder invloed van alcohol en drugs – hier met elkaar op de vuist. Alleen al in de Leidsepleinbuurt telde de politie tussen 2003 en 2007 meer dan tweeduizemd geweldsincidenten. Netwerk volgde agenten tijdens hun werk op zaterdagavond in deze buurt.


Wie iets van de sfeer wil proeven van vlak over de Blauwe Brug bij mij als het weer eens uit de hand loopt, bekijke deze AT5 video uit 2008 (ook al weer een poos terug, maar dit soort incidenten blijven voorkomen) ….

AMSnote6688.05


Nog twee fotootjes – ter afsluiting – van de Über-Taxi-Praktijk… een soort Pokemon zoektocht van klanten gewapend met hun mobiele telefoon en Über-taxichauffeurs die degenen die hen net geboekt hebben proberen te ‘spotten’… dat lukt vaak niet direct, je ziet vaak meer dan drie pogingen voordat de juiste match gemaakt is… ieder match-check betekent stilstaan (meestal midden op de weg).. in/uitladen vindt ook vaak midden op de rijweg plaats. Klanten zijn vaak in groepjes en luidruchtig. Een op de twintig “taxi’s” is voorzien van een super luide geluidsinstallatie die je op tientallen meters afstand nog hoort.

Ubert-Taxi-Praktijk_01

 

Read Full Post »

First published on 30/3/2015 in the series ‘news-tableaus’ on my Flickr site (now unreachable because of censorship, all m7 700 so and so images & texts marked as ‘adult content ‘by Yahoo the owner of Flickr, my protest against it have never been answered; there is no pornographic nudity whatsoever in any of my news-tableau pictures, which had a wide readership almost 3 million hits in a few years) Republished on this blog on 5/§1/10§7; Creative Commons: name the author Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum projects and give a direct link to this address.

USA to Saudi Arabia Your turn to bomb the world_16769282077_o

“YOUR TURN” says USA Secretary of State John Kerry to Saudi’s Minister of Foreign Affairs Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud during a meeting in Riyadh on March the 8th and Prince Mohammad bin Salman Al Saud (1980-) has his playground as the youngest Minister of Defense in the World to test his toys, like the Eurofighter Typhoon, with good results as can be seen also in this tableau picture, the top photograph published on March the 26th with this caption:

People search for survivors under the rubble of houses destroyed by Saudi airstrikes Thursday near Sanaa Airport in Yemen. (Hani Mohammed/AP).

What has been hit here? The Newspaper header (The Columbian -on-line edition) says it: “Saudi Arabia, allies target Shiite rebels.” Because if the USA or Saudi Arabia is bombing there will be little change in reporting on the effects. An ‘enemy’ will be named and hit, collateral damage and victims will be just ‘unwanted exceptions’ that prove the rule of ‘pin-pointing’ precisely ‘military targets’ only. In other words: when you are hit you must be in the military class of ‘enemies’ because you are hit. (1)

Somehow all this far away rubble on the ground will produce ‘more safety’ elsewhere, if you like to believe so. (2)

Nobody seems to put the same amount of effort as goes into the bombing into a diplomatic and political solution. (4)

====
(1) We should be well aware of the realities of high tech warfare and the myth making of it being a kind of ‘humanitarian weapon’ affair, thanks to the newest equipment, good training and human rights being part of military planning. I cite here one of the many academic studies that prove the contrary:

Hostilities involving use of artilleries, mortars, air-delivery general purpose bombs, rockets and multiple launch rocket systems, among other explosive weapons, have taken a terrible toll on civilians, causing deaths, injury, disability and trauma. As the use of explosives in armed conflicts stands unacceptable according to the International Committee of the Red Cross, their deployment in the asymmetric warfare is becoming commonvii The hostilities recorded in Syria, Gaza Strip, Iraq, Pakistan, Libya, Ukraineviii, military occupation of territories in the Middle East, in Israel, Yemen, and others, the use of explosives targeting civilian objects has caused violations of the International Humanitarian Law. The protection of the civilians and the civilian objects has been increasingly defied. Civilians are the main victims in the proliferation of the Non-International Armed Conflicts. They are killed, maimed, traumatized, disabled and their objects are destroyed. This is in contravention of the Fourth Geneva Convention, rules and practice of the International Humanitarian Law, and the customary international humanitarian law on rules and practice.

[Peter Onyango Onyoyo “Explosive violence in densely populated areas menace to humanity”; School of Law, University Of Nairobi; (2015); p.23 (PDF version); www.academia.edu/11106468/USE_OF_EXPLOSIVES_IN_DENSELY_PO… ; p. 2. ]

(2) Another way of reporting can be found on the web-site of of Middle East Eye (4) of friday 27 March:

Cities and towns across Yemen were rocked by a second round of Saudi-led airstrikes overnight on Thursday.

Yemen’s Health Ministry, which is under control of the rebel Houthi movement that is being targeted by the strikes, said on Friday morning that at least 39 civilians had been killed since the bombing began late on Wednesday night.

Twelve of the victims were killed when a raid targeting a military base north of the capital, Sanaa, hit surrounding residential areas, according to the ministry.

Reporters on the ground say they fear that the death toll of Thursday night’s bombing may be the highest of the campaign so far.

The strikes continued into Friday afternoon, with strikes targeting a Houthi-controlled base in the central province of Marib and weapons depots in the southern city of Aden. The President Palace in the capital was also targeted by fighter jets on Friday afternoon, Reuters reported.

Amnesty International has so far confirmed that six children have been among those killed in the airstrikes, after speaking to medical sources and eyewitnesses.

www.middleeasteye.net/news/fears-over-death-toll-after-se…

Depending on which source one chooses the focus and the numbers and classification of victims quoted, differ. As an example this Iranian view on the web site The Iran Project, dated March 29th:

Doctor Ali Sarieh, the director of medical emergencies at the Yemeni Health Ministry, told the official military news service, 26september, on Sunday that the Saudi aerial attacks on Yemen have killed 35 people and wounded 88 others.

He added that Saudi military aircraft pounded areas in the Sana’a Province, where Ansarullah revolutionaries are in charge of the embattled seat of government, as well as the northwestern and western provinces of Sa’ada and Hudaydah.

UN Secretary General Ban Ki-moon said on Saturday that negotiations “remain the only chance to prevent long, drawn-out conflict” in Yemen. There, however, was no sign of condemnation of the Saudi invasion in the UN chief’s remarks.

theiranproject.com/blog/2015/03/30/protesters-urge-end-to…

(3) References to the position of the Middle East Eye point to the founders coming from The Guardian and Al Jazeera and some ‘activists’ and yes, complex long term conflicts like rage in the Middle East has made it so that ‘objectivity’ is a rare thing to find when it comes to reporting topical events. I am following this source now and then since it’s founding in February 2014 and find it at least ‘less partisan’ in it;s views than many others. Of course also the reference given here – a Wikipedia page – should be read with this in mind.
en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Eye

(4) In an article in The Guardian by Nussaibah Younis (research associate at the Project on Middle East Democracy) of sunday the 29th of March, the issue of the Yemen intervention being a ‘proxy war’ and the future failure of military solutions is expressed:

…talk of a proxy war risks over-estimating the level of power Saudi Arabia and Iran wield, and overlooking the local actors who truly shape the conflicts in question. The Houthi movement has been able to advance across Yemen largely because of its alliance with the ancien régime of former president Ali Abdullah Saleh, and because of its ability to tap into disillusionment with the poor performance of the Abd-Rabbu Mansour Hadi government. Though Iran may have helped to hone the effectiveness of the Houthi movement, it is neither the cause of nor a major player in the emerging Yemeni civil war.

That reality, however, is lost on a Saudi Arabia that is so fearful of Iran’s mounting influence in the region that it has instigated air strikes that are more likely to exacerbate than to resolve the conflict in neighbouring Yemen.
(…)

If Saudi Arabia genuinely wants to undercut Iran’s influence in the Middle East, it must acknowledge and address the pain and suffering of marginalised groups across the Middle East. Giving them their rights and bringing them to the negotiating table is the best way to insulate them from Iranian influence.

www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/29/iran-saudi-…

Read Full Post »

Originally published on 6/4/2015 by Tjebbe van tijen on his Flickr News-tableau pages; republished om 5/12/2017 on the Limping Messenger. [picture is Creative Commons: name the author and make a link to this original post]

Yemen Ground Zero in Okash near Sanaa on 442015 =_16856412329_o

GROUND ZERO YEMEN: my news-tableau based on a Reuter Press release and two pictures of a series of 10 taken on April 3 or 4 2015 by the photographer Mohamed Al-Sayaghi + overlay of Eu-fighter of Saudi Royal Airforce & text and statistical graphics:

People dig graves for the victims of an air strike in Okash village near Sanaa April 4, 2015. REUTERS/MOHAMED AL-SAYAGHI (photographer)

Link to original message and photo series: in.reuters.com/article/2015/04/05/yemen-security-idINKBN0…

The belligerents and those that bomb – be it from the air, using missiles, artillery, car bombs or bomb-belts – are many, not just the Saudis. It is the Saudi’s, though, that have the greatest military power, thus making the actual confrontation into what is called ‘asymmetrical warfare’. (1)

What will be the result of this ‘overkill capacity’ of the state of Saudi Arabia in the Yemen context, as one of the best equiped nations in military sense in the region, are described in a recent study of the International Red Cross in these terms:

Recent and current con!icts have been distinguished by mismatches of opposing capabilities among belligerents.31 This asymmetry can increase the appeal of populated areas as environments in which to launch attacks and then hide among civilians, or environments to dominate because control of the population is a strategic objective. Yet if explosive weapons are used, the higher the population density or concentration of civilians or civilian objects in a place, the more people and civilian infrastructure are likely to be within the blast and fragmentation radius of an explosion. Despite this, con!icts in Vietnam, Chechnya, Gaza, theWest Bank, Afghanistan, and Iraq have all shown that belligerents do operate out of populated areas, including locating military bases and other facilities there, thereby exacerbating the risks to civilians of being affected by hostilities. Demographic shifts from the countryside to urban environments this century are likely to continue or even exacerbate such phenomena. ‘Because resources, power, and people are concentrated in and around them, cities are by de”nition vulnerable entities’, in which the use of explosive weapons not only runs the risk of killing and injuring civilians but also damages physical infrastructure and disrupts essential civilian services.

[John Borrie and Maya Brehm; Enhancing civilian protection from use of explosive weapons in populated areas: building a policy and research agenda; International Review of the Red Cross; vol.93 no.883; September 2011; p.809-836: online PDF version: www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-883-borrie… ; p. 814. ]

The historical complexities of the power struggle in and around yemen are recognised by many from different camps. Each simplification lays the basis for simple solutions in a complex situation and of subsequent violence with this example -out of many – proving the point.

In our times where the old notion of military battle fields does not exists any more, it is civilians that bare the brunt.

The sad thing is that such a powerful and super rich nation like Saudi Arabia can come up with no other measures than copy-cat of the failure of USA strategy: enforcing peace by aerial bombardment.

This is GROUND ZERO in some small village for some unknown reason… is this ‘collateral damage’, or is so that all those who die in such an unplanned way, are by definition put in the category of ‘enemies ‘ or ‘terrorists’ by the army press-officers briefing the international press?

Early sources (starting fromApril 4th, the alleged date of the air attack was April 3) state this:

Residents near Okash village, which is near an air force camp on Jebel al-Nabi Shouieb mountain, said the air strike was on Friday night and killed nine people. Saba said the family consisted of two men, a woman and six children. It posted a picture on its website showing three children lying next to each other with pieces of papers with the date April 3, 2015 written on them. Reuters could not immediately verify the authenticity of photo. (2)

www.haaretz.com/news/middle-east/1.650467

This news-tableau is only depicting one case, whereas there are many. One of the important non-partisan sources on human suffering is the United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), which has an emergency section for Yemen. There we can read that the 9 death depicted here are just a pin point on a map that totals up to an estimate of 500 fatalities since the beginning of the intensification of the actual conlfict (Yemen Military Intervention 2015):

According to the World Health Organization (WHO), violence has killed 550 people and injured 1,746 – including many civilians – since 19 March. Casualty reports are often underestimates of true number of casualties, as people may not have the means to seek treatment in hospitals, and families may bury their dead before reports are collected. Displacement is also rising. Overall displacement estimates could not be verified

[Yemen: Escalating conflict Situation Report No. 2 (as of 3 April 2015) This report is produced by OCHA Yemen in collaboration with humanitarian partners. It was issued by OCHA Yemen. It covers the period from 31 March to 3 April. / Full report available on-line: reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20… ; p. 1. ]

To keep updated on the humanitarian side of the conflict reliefweb.int is a reliable source and they have a country page on Yemen, with links to news-flahes also like this one taken on monday April the 6th 19 hrs Amsterdam time:

In the last 24 hours, air strikes hit Aden, Al Dhale’e, Sana’a, Sa’ada, Al Hudaydah and Hajjah Governorates. According to local sources, one strike in Sa’ada killed eight civilians in the Al Anad area; impact reports from air strikes in other areas were unclear as of 10.00. Armed clashes also continued in the south. In Aden, fighting intensified and was spreading towards residential areas of Al Ma’ala and Tawahi Districts. Clashes involved bombardment of residential districts; four residential buildings in Ma’ala were reportedly destroyed. Bridges connecting two major roads from Aden to neighbouring areas have also been damaged. In Abyan, clashes were reported in Lawder and Zinjibar Districts.

In Al Dhale’e, a party to the conflict has reportedly seized three hospitals and evicted patients; snipers are reportedly firing from the building. According to international humanitarian law, all parties to conflict must refrain from targeting civilian infrastructure. Commandeering civilian infrastructure for military purposes is also prohibited.

reliefweb.int/report/yemen/ocha-yemen-escalating-conflict…

—-
(1) Asymmetric warfare can describe a conflict in which the resources of two belligerents differ in essence and in the struggle, interact and attempt to exploit each other’s characteristic weaknesses. Such struggles often involve strategies and tactics of unconventional warfare, the weaker combatants attempting to use strategy to offset deficiencies in quantity or quality. Such strategies may not necessarily be militarized. This is in contrast to symmetric warfare, where two powers have similar military power and resources and rely on tactics that are similar overall, differing only in details and execution.
The term is also frequently used to describe what is also called “guerrilla warfare”, “insurgency”, “terrorism”, “counterinsurgency”, and “counterterrorism”, essentially violent conflict between a formal military and an informal, less equipped and supported, undermanned but resilient opponent.

en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_warfare

(2) In it’s later despatches Reuter and media all over the world that follow it, do show and quote these photographs without further reference on their authenticity. Curious remains that Yemen state news agency SABA which is quoted as a source by Reuter does not (in its English language version) give any report, when I double checked on Monday April 6. I still think there is not enough good reason for disbelieve, even when the name of the village – Okash – does not show up in the regular geographical/mapping on-line services. The mountain range mentioned does show. I may be because of transliteration of the Arabic name (?).

===
See also my news-tableau of 30/3/2015: “USA to Saudi Arabia: “Your turn” to bomb the world into safety”
www.flickr.com/photos/7141213@N04/16769282077/

Read Full Post »

LUCTOR ET SUBMERGO ik worstel en ga onder

Dat is de spreuk in het nieuwe blazoen van het Kabinet Rutte II, met als meest letterlijke voorbeeldfunctie het besluit om, al weer en alsnog, de Hedwigepolder in Zeeland onder water te gaan zetten. (*)

Niet allen die zich bezig houden met de heraldiek van Nederland zijn het erover eens wie nu degene is die worstelt en wie ten ondergaat. Zo zou het de regeringscoalitie kunnen zijn die worstelt met het wassende water van de oppositie of het opstandige volk.

‘Submergo’ is eerste persoon enkelvoud, zeggen dan hier ten huize de Latinisten. Het lijkt wel zeker dat het de leeuw is die worstelt en niet het water, of is de verzuipende leeuw in het midden een ander dan de rechter en linker ophouder van het wapenschild van staat?

Dat heb je nu altijd met ‘détournements’, omdraaiingen van bestaande verhoudingen, zoals de Fransen weten, die dit woord eveneens gebruiken voor kapingen. ‘Un détournement d’ avion’, oftewel vliegtuigkaping, heet het daar..

Polderkapers dus, op de kust van Zeeland, dat is nu wel zeker.

Wie keert nog het tij? Hoe koppig is de Zeeuw? Hoe koppig Koppejan?

Er zijn geen stormvloedkeringen in de Westerschelde, of het zou in overdrachtelijke zin moeten zijn… volgend jaar is trouwens de Watersnoodramp in Zealand, zestig jaar geleden. “Beurzen Open Dijken Dicht” was toen de leuze. Wordt dat nu omgekeerd?

Campagne affiche uit het jaar 1953.

Curieus op te merken dat het doorstelen van dijken al vanouds in de Lage Landen als een misdaad aangemerkt werd, zoals uit deze 16e eeuwse prent blijkt, die tot in de 17e eeuw herdrukt werd in het boekwerk (1555) van Joost de Damhouder (1507-1581):

Practycke in criminele saecken / ghemaeckt door Ioost de Damhouder van Brugge ; nut en proffytelyck voor alle souvereins, baillius, borgem[eeste]rs ende schepenen, etc., alles met schoone figuren daer toe dienende verciert ; item hier is noch by ghevoecht d’Ordinantie op t’stuck vande criminele justitie in dese Nederlanden.

Bron Het gevangenismuseum in Den Haag, via Het Gehugen van Nederland web-site

———–
(*) NOS zondag 28 okt 2012, 20:24: ‘Hedwigepolder toch onder water’

Read Full Post »

Bram Moszkowicz spreekt niet “met meel in de mond” zoals parlementariërs maar heeft een wel besneden tong die in allerlei situaties onversneden fel weet te spreken: de ‘tong van een kameleon’. De natuur is een wonder van aanpassingen van iedere soort aan iedere omgeving. Een kameleon-tong die razendsnel tot ver buiten het lichaam schiet en zich krachtig ontvouwt, buitengewoon elastisch, met zuignapjes aan het einde die de prooi kunnen vasthouden. (*) Ideaal voor een advocaat. Eén nadeel deze tong kan geen natte glibberige prooien vasthouden. Anguilla est: elabitur. (**) Goed te weten voor de tegenpartij. Een tong ook die zo lang is, dat het “achterste” ervan vrijwel nooit in zicht komt.

“Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt” behoort tot het wezen van de advocatuur. Een advocaat behoort niet te worden verweten dat hij zijn tong verkoopt. “Amicis inimicis promptus”, de advocaat staat paraat, voor zowel vriend als vijand.

Toch bergt het ook een beroepsrisico in zich. Aan wie en hoe vaak verkoopt een advocaat zijn tong? Een klassiek thema dat al in de middeleeuwen terug te vinden is, zoals de ‘Dialogus Miraculorum’ van de 13e eeuwse abt Caesarius van Heisterbach die verhaalt over hebzuchtigen:

“Een woekeraar verslikt zich tijdens zijn doodsstrijd in hun gouden muntstukken en een advocaat wordt op zijn sterfbed aangetroffen zonder zijn tong, die hij tijdens zijn leven zo vaak verkocht.”

Wat de publieke figuur Moszkowicz betreft “Aquila non capit muscas”, een adelaar vangt geen vliegen. (**) Een kameleon doet dat echter wel.

De wijze raad van ‘ergens boven staan’ door ontelbare generaties neergelegd in deze Latijnse rechtszaal-spreuk, lijkt onvoldoende door Bram Moszkowicz te worden opgevolgd. Regelmatig dient hij zijn criticasters in de publieke media van repliek.

Het is de prijs die iemand betaalt die zichzelf al te zeer bekend heeft weten te maken. Daar waar hij er buiten of er boven zou hebben kunnen gaan staan, staat hij er nu middenin. Een publiek figuur die niet schroomt regelmatig mee te werken aan een bekend roddel-tribunaal op de televisie, ontloopt zelf de roddelrubrieken en het publieke debat niet.

Albert Verlinde samen met Bram Moszkowicz in een kenmerkende scène van RTL Boulevard in het jaar 2011.

Voorzet voor dit artikel het opinieartikel van Thomas von der Dunk in De Volkskrant van 20 oktober 2012 “‘Bij Moszkowicz blijkt toch erg veel wèl wat het lijkt'”

(*) Op de website Wetenschap24 dit artikel van 24 april 2004, met de fijnere details: “Rap van tong: Onderzoekers vinden katapult in kameleonbek.”

“Anders dan de meeste mensen denken, heeft de kameleon geen roltong. Nederlandse biologen hebben ontdekt wat wél: een zeer ongewoon soort katapulttong, nog nooit eerder gezien in de natuur. Als de kameleon zijn tong uitsteekt, hoed je dan maar. Het dier schiet zijn tong naar buiten met een versnelling van een schietstoel – maal tweeënhalf. In een tiende seconde tijd overbrugt de tong een afstand van anderhalf maal zijn lichaamslengte. Voordat de prooi van de kameleon doorheeft wat hem overkomt, zit hij al vastgehecht aan de rapste tong van de natuur. Voor die prestatie is meer kracht nodig dan je met spieren kunt opwekken: tot 3000 Watt per kilo spierweefsel. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit berekenden dat al enkele jaren geleden, maar zien hun inspanning deze week bekroond met een overzichtspublicatie in het gezaghebbende vakblad Science. Jurriaan de Groot en collega’s onderzochten de wondertong van de kameleon met hogesnelheidscamera’s, röntgenapparatuur en gewoon door kameleontongen uit elkaar te halen.”

(**) “Aquila non capit muchas” (ook wel in deze vorm “aquila muchas non captat”) een gezegde dat voorkomt in de ‘Adagia’ van Erasmus, een verzameling van Griekse en Latijnse spreuken, eerste uitgave in Parijs in het jaar 1500. “Een arend vangt geen vliegen” (belangrijke mensen houden zich niet met beuzelarijen bezig).

Read Full Post »

Older Posts »