Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘camera toezicht’

Het navolgende korte bericht citeer ik met beleefde dank aan de NRC van 7 september 2009 in zijn geheel om haar inherente dwaasheid te documenteren:

SCP: bewakingscamera’s selectiever inzetten: Den Haag, 7 sept. De overheid zou bewakingscamera’s selectiever moeten inzetten. Dat zou de effectiviteit van het toezicht kunnen vergroten. Dat meldden onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag.

Zij onderzochten het ‘Actieplan overlast en verloedering‘, dat de overheid vorig jaar lanceerde. Toezicht met camera’s voorkomt geweld niet, maar volgens het SCP zijn er aanwijzingen dat op sommige plekken, bijvoorbeeld in parkeergarages, de camera’s criminaliteit en overlast terugdringen.

De onderzoekers waarschuwen dat er niet te veel van de camera’s verwacht moet worden. Het SCP ziet in menselijk toezicht, door agenten, parkeerwachten of zelfs horecapersoneel, veel voordelen. Uit eerder onderzoek bleek al dat menselijk toezicht vaak effectief is, stelt het instituut.”

Het is een fraaie contradictoire conclusie, iets waarvoor je gestudeerd moet hebben om hem te verzinnen (ik neem maar even aan dat bij het Sociaal Planbureau enkel afgestudeerde lieden werken) alsook bij die niet bij name genoemde instelling die “eerder onderzoek” deed.

A fragment from the vsiaul scroll Orbis Digitalium Pictus, I made last year for a conference of the Theatre Institute of the University of Amsterdam. For the whole scroll see note (*). To see this fragment full size click the picture.
A fragment from the visual scroll Orbis Digitalium Pictus, I made last year for a conference of the Theatre Institute of the University of Amsterdam. For the whole scroll see note (*). To see this fragment full size click the picture.

Allereerst moeten we aannemen dat de genoemde camera’s verbonden zijn met kabels of draadloze verbindingen die naar schermen leiden waarachter dan weer menselijke observanten zitten. Want “cameratoezicht” in de zin van het hier beschrevene is menselijk toezicht op afstand. Ik mag niet aannemen dat het om volledig geautomatiseerde bewegings- en audio-detectie gaat, want daar waar die wellicht in theorie al iets zouden kunnen betekenen (zo zijn er camera + microfoon systemen die bij overmatig geluid met een bepaald profiel zoals dronkemansgelal een waarschuwing afgeven) blijft nog de vraag wat dan de geautomatiseerde actie zou moeten zijn voor het bewakings-computersysteem. Geflitste automobilisten worden al automatisch bestraft, maar omdat met ” het voertuig van het menselijk lichaam” te doen, hebben we (nog) specifiekere herkenningsroutines nodig om de daarbijbehorende mens te corrigeren en te bestraffen. Herkenningsroutines voor specifiek mensen gaan nu nog middels wat ik voor het gemak maar even samenvat als ‘poort-situaties’: pinautomaten, scanners voor indentiteitspasjes, electro-magnetische sensors (zoals van de OVchipkaart), vingerafdruksensors, oogscanners en als laatste in de rij gezichtsherkenning (dat is tot op heden nog de zwakste schakel).

xxx
A fragment from the visual scroll Orbis Digitalium Pictus, I made last year for a conference of the Theatre Institute of the University of Amsterdam. For the whole scroll see note (*). To see this fragment full size click the picture.

Moderne vormen van brandmerken die aan zo’n automatische bewakingssysteeem te koppelen zijn, bestaan al sinds lang, maar de publieke weerstand ertegen is en zal dusdanig zijn dat deze effectieve middelen niet gemakkelijk ingevoerd kunnen worden (daar helpt zelfs geen 9/11 aan). Het bij binnentreding spuiten van een met het gewone oog onzichtbaar pufje verf met een ingebouwd uniek getal of code (een soort dot matrix code of een bepaalde unieke waarde) die dan weer optisch (infrarood) en/of magnetisch (RFID) gededecteerd kan worden, is voorstelbaar. Verplichte radio-traceerbare arm- of voetbandjes (zoals die er nu al zijn voor ouders die bang zijn hun kinderen  te verliezen en voor electronisch huisarrest) en het meest logische middel de persoonlijke mobiele telefoon (GPS). Het is wel zeker dat de laatste toepassing al daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt bij het uitoefenen van bepaalde politietaken.

Gesteld dat individuele personen volautomatisch, effectief, gedetecteerd kunnen worden in specifiek daartoe uitgeruste publieke ruimtes, dan blijft de vraag wat dan? Wat te doen als een persoonlijke overtreding van een of andere regel door het systeem gedetecteerd is? Kan er een boeteroutine ontworpen worden met raadpleging van een register van eerdere overtredingen door sofinummer zo en zo? Het is zeker voorspelbaar dat de schuldenaarscentrale in Tiel een dergelijk register zonder enige moeite zal weten te implementeren (de hele infrastructuur daarvoor is al operationeel), maar, is een geldstraf wel een effectief middel? Zolang automatische afboeking door de overheid van bekeuringen nog niet geregeld is (en wees er van overtuigd dat een dergelijke regeling in het nabije verschiet ligt) creërt dit weer een incassotraject en ook mag aan de educatieve waarde van geldboetes gewtijfeld worden. Vrijheidsbeneming levert geen geld op, maar kost geld, dus dat is ook geen optie.

Dit moeten de redeneringen geweest zijn die de sociaal-culturele planologen van het SCP doorlopen hebben alvorens tot de conclusie te komen dat uiteindelijk “menselijk toezicht” als meer “effectief” bestempeld mag worden. De mens is immers niet langer de maat der dingen.

—————-

(*) Orbis Digitalium Pictus Scroll link.

Read Full Post »