Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)’

Maandag 13 februari 2012: het is weer over met het mededogen.

Dooi in Nederland: zet die daklozen maar weer op straat 

NRC-Handelblad 7 februari 2012 "ZWERVERS EN DAKLOZEN BIJ STRENGE VORST" drie portretten op de voorpagina, getallen krijgen even een gezicht (temperatuur -10 Celsius) en zo'n navrante krantenkoppen associatie eronder over: "de levenseindedokter". Het Parool 13 februari 2012 GEEN WINTEROPVANG MEER VOOR DAKLOZEN (temperatuur +2 of 3 Celsius in de nacht); de 260 extra bedden zijn niet meer beschikbaar, er wordt teruggeschakeld naar het standaardgetal van 223 slaapplekken voor de hoofdstad van Nederland. Ik denk dan aan een Groen-Linkse wethouder die zegt iets te willen doen aan al die leegstaande kantoorgebouwen in de stad, is daar dan geen mogelijkheid van vordering of even huren voor een schappelijk prijsje? Vanwaar dat geknibbel op een tweehonderdtal bedden voor daklozen in een stad die er prat op gaat honderdduizenden overnachtingen van toeristen te kunnen boeken?

Getemporiseerd en gecompartimenteerd mededogen kenmerkt het gegoede Nederland. Leed en gebrek worden het liefst georganiseerd uit het zicht gehouden. Van ‘aalmoesseniershuizen’ in vervlogen tijden, tot het asiel van ‘Hulp voor Onbehuisden’ en het Leger des Heils, ontstaan rond de vorige eeuwwisseling. De Gouden Eeuw kende de deftige hoge stoep voor het armenbestuur met hun wit kanten kragen aan de voorkant en het armenpoortje voor uitgifte van de bedeling aan de achterkant. Tientallen exemplaren van zulke liefdadigheidsinstellingen staan er nu nog in Nederlandse steden, alhoewel allen hun oorspronkelijke functie verloren hebben. Opvang ‘op stand’ is er niet meer bij, maar de hand op de beurs en het huishoudboekje dat op veel van die streng-barmhartige regentenschilderijen te zien is, zijn er nog steeds.

Chique geklede regenten van een van de Amsterdamse 'huiszitten-armenhuizen' (een plek waar de bedeling van armen plaats vond die nog een dak boven hun hoofd hadden (te)huiszittend waren. Dit gehouw aan het Waterlooplein bestaat nog, nu Academie van Bouwkunst. Daar doorheen doemt een foto van een grote armenslaapzaal uit het begin van de vorige eeuw op, kraakhelder en in het gelid.

Van houten kribben met een linnenzak erboven om de schaarse bezittingen van daklozen en zwervers veilig te stellen  uit 1923, naar ijzeren stapelbedden en kluisjes van de tijdelijke daklozenopvang in 2012. Bij buurland België ontfermde Koning Albert zich nog tijdens de strenge vorst over enkele daklozen in zijn kasteeltje vlakbij Brussel, maar van enige royale barmhartige actie hier in het Noorden heb ik  – buiten de kerstrede van Koningin Beatrix – niets gehoord. Misschien vindt zij dat te populistisch voor een vorst  tijdens de vorst? Nu controleer ik deze gegevens nog even en vind een bericht dat de Belgische vorst de opvang niet uit eigen zak betaald heeft, maar zich vergewist heeft van overheidssteun voor de kosten. Dat is niet chique.

Geteld leed: maar 0,1% van de bevolking dakloos met dit winterweer

“Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een verborgen groep daklozen in kaart gebracht. Daarmee is het aantal daklozen in Nederland vastgesteld op 18.000.” Januari 2011 werd dat geschreven op de web site van het Platform Zorg en Welzijn. (1) Het was voor het eerst in de geschiedenis van het staatse tellen in Nederland, dat daklozen aan de beurt  kwamen. Als je het eindrapport van het CBS en de publiciteit er om heen leest, klinkt dat allemaal zo bureaucratisch en parmantig, alsof door het feit dat we misstanden kunnen tellen en in kaart brengen, we daarmee ook het probleem opgelost hebben: “Door alle gegevens naast elkaar te leggen en de ‘overlap’ te bepalen, is een tot nog toe verborgen gebleven bevolkingsgroep in kaart gebracht. De 18.000 daklozen vormen iets meer dan 0,1 procent van de Nederlandse bevolking” , heet het geruststellend. (2)

Dit onderzoeksproject met de naam “Dakloos” werd ook beschreven in het ‘Relatiemagazine’ van het CBS dat in de winter van het jaar 2010 verscheen. Aan het woord projectleidster Moniek Coumans:

We gebruiken de vangst- en hervangstmethode,’ vertelt Coumans. ‘Oorspronkelijk een methode om dierpopulaties te meten. Stel je wilt weten hoeveel mussen er zijn: dan doe je twee vangsten. Bij de eerste vangst doe je alle mussen een ringetje om. Bij de tweede vangst kijk je naar de verhouding tussen het aan- tal mussen met en zonder ring. (3)

In het artikel wordt – pal hierop – wel jolig opgemerkt “Uiteraard hebben Coumans en haar collega’s geen daklozen gevangen en van ringetjes voorzien.” De rest van het betoog gaat vooral over registratiemethodieken, allerlei registers van zorg en bijstand passeren de revue, alsook de prettige samenwerking met enkele universiteiten die hielpen bij het ontwikkelen van een methodologie voor het tellen van hen, die of hun huis uitgezet zijn, of helemaal niet in een huis willen wonen.

Het daklozen onderzoek lijkt – academisch gesproken – inspirerend geweest te zijn, gezien tussenkopjes in het fraai opgemaakte artikel als:

Het werken met echte data roept vaak nieuwe vragen op over de gehanteerde technieken en de beantwoording van die vragen kan weer tot de ontwikkeling van nieuwe ideeën en modellen leiden.

Tot slot wordt er in dit artikel melding gemaakt van een parallel onderzoek bij het CBS van “niet geregistreerden (bijvoorbeeld illegalen)”, waarbij dan dankbaar gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen opgedaan met het tellen van de vlottende populatie van daklozen.  Dat is een een beangstigend woord: ‘niet-geregistreerden-telling’, omdat al tellende de categorie zelve opgeheven wordt. Het CBS zegt verder van plan te zijn dit daklozen-onderzoek “op termijn te willen herhalen” om te zien “of het beleid effect heeft op de omvang van de groep daklozen.”

Vreemd genoeg kent dit onderzoek een lijst van subcategorieën van het object ‘dakloze’: vrouw; man; 50-64 jaar; 30-49 jaar; 18-29 jaar; Niet-Westers allochtoon; Westers allochtoon; Autochtoon; Gescheiden/Verweduwd; Gehuwd; Ongehuwd; Verblijf in vier grote steden; Verblijf in rest van het land. Als er dan al zoveel soorten onderscheden worden, waarom dan niet iets over wat iedereen met enige regelmaat kan waarnemen: geestelijk labiele en/of gestoorde  daklozen; alcoholisten; drugsgebruikers, enzovoorts? Natuurlijk waren de tellers daartoe niet geequipeerd, want het is knap lastig om dat uit te vinden of te bepalen. Dat zegt dan ook iets over de onnuttigheid van zulke onderzoeken. Kwantitatief, maar niet kwalitatief. Enkel ingesteld op het constateren van een situatie, niet ingesteld op een oplossing als onderdeel van de gebruikte methodiek. De fictie dat “de politiek” er dan iets mee kan of moet doen.

In het veld geteld had toch op zijn minst ook kennis kunnen opleveren over kwetsbaarheid van en soorten benodigde hulp voor dakloze mensen. Nu zijn er enkel die ijskoude getallen. Op zijn minst had toch gevraagd kunnen worden of iemand uit eigen keus zonder dak wil leven (die zijn er), of de status van dakloze bereikt is door geen huur te kunnen of willen betalen, onmin met familie of buren?

Universiteiten werden betrokken bij dit onderzoek van het CBS, enkel om beter te tellen?  Zijn er dan geen maatschappelijk betrokken sociologen en antropologen meer, waar is het participerend onderzoek, de conflictsociologie?

Het slaat me koud om het hart als ik sociale problematiek van mensen, als ware het een telling van mussen in Hollandse achtertuinen, voorgeschoteld krijg. Dit is is louter tellen, oorzaak en gevolg worden geheel buiten beschouwing gelaten. Er is ook een grafiekje uit 2009 (dat ik in het eerste tableau van dit artikel verwerkt heb) waarin de dubieuze sociale categorieën van het CBS – bij de verkiezingen waarbij Geert Wilders indirect aan de macht kwam ook al gebruikt – te weten: Autochtoon, Westers Autochtoon en Niet-Westers Autochtoon. Fijntjes wijzen de onderzoekers van het CBS in 2009 al naar het verhoudingsgewijs groter aantal van ‘Niet-Westerse Allochtonen’ , binnen de groep van ‘niet Nederlanders’.

Ik zoek naar  een statistiek van leegstaande koophuizen van huiseigenaren, die wellicht hun woning met een dipje in de winst moeten verkopen, om ter vergelijking hier bij te kunnen plaatsen, maar vind die niet.

Leegstaande woningen in Nederland 47 x het aantal daklozen

Maar wacht ik zie wel dat het Centraal Bureau voor de Statistiek een rubriek ‘niet bewoonde woningen’ heeft, die – zij het wat onduidelijk –  de landelijke leegstand van woningen in cijfers probeert te vatten. Het CBS doet natuurlijk niet anders dan haar taak: de bestaande sociale orde ondersteunen in de keuze van onderwerpen en vergelijkingen.

Is dat nu toevallig, dat ook dit kaartje van niet-bewoonde woningen in Nederland eveneens in blauwe tinten gezet is, of horen die koele kleuren gewoon bij de huisstijl van het CBS?

CBS 2009: "Bijna 6 procent van de woningen niet bewoond"

CBS 2010: "woningvoorraad naar bewoning: totaal = 416.572; leegstand = 337.199 en dat is in in percentage = 4,7%. Dat is 47 x het aantal daklozen reken ik dan in mijn hoofd, of dat politiek en economisch correct is of niet.

Op bevel van de burgermeesters is het daklozen verboden op straat van de kou te sterven…

Is dat  nu barmhartigheid of eigen belang, omdat wij vooral niet geconfronteerd willen worden met al te schrijnende uitwassen van ons stelsel -zeker niet op onze eigen stoep of in een parkje tegenover ons, of is het typisch gedrag van dat wat ik de ‘huichelhollander’ noem?

De [Amsterdamse tj.] gemeenteraad vindt dat er tijdens extreme koude opvang moet zijn voor alle daklozen en dat er zo veel bedden beschikbaar zijn als nodig is. Ook in Den Haag is er extra opvang geregeld. Er zijn vanwege de kou 125 extra opvangplekken naast de normale opvang beschikbaar. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er zondagavond ongeveer 100 van die extra plaatsen bezet door daklozen die de nacht binnen willen doorbrengen. (4)

25/1/2012

——–
(1) Zorg + Welzijn 3/1/2011: “Nederland telt 18.000 daklozen”

(2) Elsevier 31/12/2010: “Onderzoek CBS: 18.000 daklozen in Nederland”

(3)

Relatie Magazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek, winter 2010

Dit  Relatie Magazine  van het CBS staat on-line

(4) Het Parool 29/1/2012: “Vorst jaagt daklozen opvang in.”

Read Full Post »

"Hotline MOE-landers (middle and East Europeans (...) leave your story here" click picture for full size. For rough translation of the PVV text in this picture see further on in this article.

A ‘détournement‘ for the latest campaign of PVV/Wilders group targeting Middle & East European workers… what I see when I check out the Complain Web Site of the PVV.

The word ‘MOE-Landers’ is a post Cold War invention, before there was  the monolithic term  ‘Oostblok (East-block from the East germany/DDR all the way to Vladivostok in Siberia ). MOE is an ‘acronym’ of Midden Oost Europees (Middle East European), which is then glued to the word ‘lander’ (someone from a certain land or country).

The word ‘MOE’ in Dutch means being tired. This is an interesting association as the MOE-landers may be coming to the Netherlands because the Ducth lower paid classes are tired (moe) of working for too low wages and in too bad circumstances. The Dutch entrepeneurs are of course the last to complain about willing Middle-East-Europe employees.

Wilders and his PVV movement specialise in using generalised ‘statistic group names  for humans’ as a basis for their pointing-a-finger-to-others politics. It is not just those belonging to a religious entity like Islam that are targeted by the PVV. The party of Wilders also points to other groupings of people, often groups that have been defined as a specific statistical category by the State Statistical Bureau (CBS). Autochtoon (Old-Greek: αὐτος; autos = “self” and χθων chthoon = “land/earth”)  and Allochtoon (ἄλλος (allos) = other; + land/earth) are important ‘catchwords’ to be found in the ‘policy nets’ of the PVV. ‘Native’ and ‘alien’ to use other dividing terms, or simply ‘us and them’.

The above ethnic scheme is taken from Wikipedia and I found this comment of an expat in the Netherlands web blog DutchDirt, on the social labelling tradition in the Netherlands: "Why do the Dutch continually focus on this condescending word? What is 100% allochtoon anyway? Did they forget the history of the Netherlands and who their ancestors are? Even the Royal Family are Allochtonen… Anyway to me the whole allochtoon situation is totally absurd and ridiculous. They have in general not yet been able to realize that this whole ‘putting people in boxes’ system is what is causing a lot of social issues and friction. The word has been abused and consequently a negative connotation has stuck. Alas, as it seems it is a cultural thing to give people labels. So maybe we haven’t come that far from apartheid (literal translation = being different) either, oh yeah that’s also a Dutch word." (the author makes only one mistake in the origin and connotations for the word 'Apartheid': it is a Dutch language word originating from the Afrikaans/Dutch spoken in South Africa. The Dutch word 'apart' comes from the French (à part) and is used in three ways: separate in space, separate in circumstances, and extraordinary; 'heid' means 'state of being' (apart))

Sub-categories – all neatly defined by the Dutch State Statistic Bureau – are singled out by PVV strategists for their populist campaigns, like the seemingly geographic notion of ‘Niet Westerse Allochtoon’ (non Western Allochtones). NWAers would be an acronym for this group, proposed to us as a non-adaptive foreign element in the mythically national entity of ‘echte Nederlanders’ (real Netherlanders) originating from ‘non Western countries. The last thing is historically and geographically such an absurd notion that it will take a separate article (in the making) to explain it in maps. For the rest I need not detail here the fact that all nations exist only by the grace of migration. The ethnographer searching for a real aboriginal Dutch will have a hard time finding one.

This map (by me tj.) does NOT appear on the web site of the State Statistical Bureau of the Netherlands, but is construed from the textual information they give. I made it to understand what this idiot term 'Niet Westerse Allochtoon' means. Just before the elections in the year 2010, the PVV financed a study by consultancy bureau NYFER, that managed to construct a demagogical interpretation of the social costs of migration (benefits were not mentioned) focussing on the statistical category of Non Western Allochtones (NWA), claiming this group "costs Dutch society 7,2 milliard Euros a year." These 'statistical lies' were cleverly launched just before people went to the ballots.(*) As the financial crisis had been a part of all television debates between the candidates, who had to explain how they would cut in state budgets and who would suffer from that, and the magic number was 15 milliard, Wilders put forward triumphal how he would solve the 'crisis', by getting rid of NAW citizens. The NYFER report (**) of Wilders failed to be sufficiently discredited (in time) by trade unions, academics, other political parties and so on. (***) It brought Wilders to power with 24 seats in parliament (before he had 9 seats) and the extra-governmental position of power to deliver a majority to a minority cabinet of VVD (liberals) and CDA (Christian centrists).

The singling out of MOE-landers as a target is not a new PVV policy. It fits in their long term structural policy of ‘the Netherlands for the Netherlanders’ (Nederland voor de Nederlanders). The definition of what a real Netherlander is – according to the PVV – remains kind of vague. I do not see a ‘jus sanguinis‘ (the fact of being born in a country) approach by the PVV as a basis for citizenship, as Dutch citizenship is something in their opinion that can be taken away from first, second – who knows where it ends – generations of migrants, that have committed a crime. “Send them back to their homeland” is the adage, while – crime or not – these are Dutch citizen born and educated in this country.

Middle and East Europeans in the Netherlands: (blue) not registered employee in the GBA (Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens/Municipal Basic Administration of Persons Information); (brown) idem registered. Source CBS . Click image to go the CBS web page.

It is certainly not only the PVV who is campaigning against former East-blockers, East-Europeans or MOE-landers. The Liberal Party for Freedom (VVD) – the main power in government now – is in fact the main motor behind the PVV action against MOE-landers. The VVD minister of Social Affairs and Employment, Henk Kamp, proposed already a year ago to expel unemployed Polish workers, not withstanding European accords on free movement of employees. The number of problem cases of such economic migrants, as suggested by the minister last year, have been criticised and relativized by informed sources and members of parliament, accusing the minister of a party-politic election show over the backs of EU migrant workers.

What we see is an orchestrated campaign whereby the PVV takes an extremist  stand by actions like the call to complain on a web site about MOE-landers (anonymous and without check on double entries if wanted), while the VVD plays it more subtle and indirect. Minister Kamp has a personal campaign, often televised by the NOS television or the State Information Service (RVD), whereby he draws his double sided sword: threatening to scrap the welfare benefit of Dutch unemployed workers, if they refuse to do the jobs now done by the MOE-landers and at the same time move MOE-landers out of their Dutch jobs. Jobs often in the greenhouses of the agrarian export sector. Double sided sword, double side profit, especially for the state, who can earn a few milliards of Euros on this move.

Minister Henk Kamp (VVD) of Social Welfare and Employment in a video during a working visit to horticulture firms in the Noord-Oost Polder, filmed by the Dutch State Information Service (RVD), later broadcasted without mentioning its original source by the NOS tv news: "..if you can work and there is work, than you must work." Click picture to go to the RVD information page of this work visit. Kamp (his name means 'camp' in English) speaks about the number of unemployed Dutch workers in the 'polder region', being the same as the number of MOE-lander workers employed there the horticulture . The horticulture entrepeneur explains on camera that these MOE-landers can be called to work on short notice and even for short time contracts only, whereas the Dutch looking for employment in the region are looking for an all around year job. Nobody seems to know the historically speaking distressing association that the Noord-Oost Polder (new land on what once was an inner sea) has consumed a lot of real 'forced labour' when it was laid bare and made into farmland during World War II, including arrested Jewish men that had some (ill-fated) hope to survive here.

The agrarian sector itself certainly does not embrace this proposal for a number of reasons: refusal or incapacity of the “real Dutch” unemployed to do this kind of work, because of what is not said in the VVD minister’s campaign, the not so brilliant economic and social conditions offered to workers employed in EU competitive factory greenhouses and the fact that many jobs a only for a short time. The horticulture industry thrives on EU seasonal migrant workers.

The media performance of VVD and PVV is perfectly orchestrated these days, with Geert Wilders being attacked for his discriminatory MOE-landers campaign while Henk Kamp appears on television giving him indirect support by saying that it is up to any parliament fractions to take on measures and do researches they deem necessary. What is ‘discrimination’ for one, is ‘freedom of expression’ for another, according to Minister Henk Kamp, being asked about his opinion on the complaint against the anti-MOE-lander campaign by the Polish ambassador to the Netherlands.

The text below is a GoogleTranslation of  the PVV new anti-MOE-lander campaign web site on February the 9th 2012 (it is an automatic translation of PVV prose, that is as much as I am willing to do about rendering PVV Dutch in some kind of English, it is enough to get the gist of it):

“Reporting Central and Eastern Europeans

 Since May 1, 2007 there is free movement of workers between the Netherlands and eight countries in Central and Eastern Europe (CEE) countries. At present the estimates to the number of people from these countries, which resides in the Netherlands, apart from 200,000 to 350,000 people. As one of the few parties, the Freedom Party from the beginning against the opening of the labor market to Poland and other CEE nationals. Given all the problems associated with the massive arrival of especially Poland, is that attitude materialized. Recently, the PVV whatsoever against further opening of the labor market for Romanians and Bulgarians voted.

 This massive labor migration leads to many problems, nuisance, pollution, displacement and integration in the labor and housing problems. For many people, these things a serious problem. Complaints are often not reported, because the idea that nothing is done.

 Do you have trouble of CEE nationals? Or have you lost your job on a Pole, Bulgarian, Romanian or other Central or Eastern European? We would like to hear. The Freedom Party has a platform on this website to your symptoms to report. These complaints, we will identify and offer the results to the Minister of Social Affairs and Employment.

 Submit your story here”

Original Dutch web site for complaint hot-line by the PVV is here: http://www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl/

———–
EPILOGUE

… in Dutch by farmer Merijntje produced by a farmers son, Rinus van Wezel, a 8 minute discourse with birds singing in the background with the title:”Minister Kamp sends forced labourers to the horticulture”

A long and well argued call to the minister that “forced labour tomato picking will be a disastrous undertaking”; Merijntje describes what will happen with strawberry harvesting by workers that are forced and try to evade it in all kind of creative ways. In all detail farmer Merijntje sketches the fanatic posture of  VVD minister Kamp in his zealous campaign to have Dutch workers to pick Dutch fruits and the consequences it will have for those law abiding farmers like him. “Just imagine”, he says lifting his arms in the sky, “government falls because of strawberry picking.” The horticulture entrepreneur also knows his classics on prudent politics when he uses the metaphor of the need for the Minister to stop being a hardliner to become “bendable… in the wind, bendable like the reed.” The European Union reality is better understood by farmer Merijntje, than Minister Kamp, when he comes to the plight of all those Bulgarian and Rumanian workers that are employed as season helps by him, already for years, and he recalls the expectation they have to earn something once in a while in the Netherlands. Think about their families, their situation at home often without work.The contrast between the PVV and VVD campaigns and this video discourse from the other side of the field is enormous. Recently similar reasoning by other employers of MOE-landers could be heard in the Dutch media.

Still the low level of payment (I doubt if the Collective Payment Agreements (CAO) by the trade unions for this sector of industry is always applied), the meagre working conditions and the social impact of  this new kind of EU seasonal migration work, must not be forgotten. We also need to get a better understanding of horticulture market prices, European and international competition, economic risks and profits that are or could be made, to be able to better judge the claims that no other employment schemes – as the one we see now – can be deployed.

Having looked at the case at hand of the public discrimination of “MOE-landers”, it seems to be such an anachronism with high overtones of xenophobia and authoritarian control of the labour market. A minister of employment accusing – underneath well formulated lines – ‘profiteering lazy bones’ that do not want to work for a living, threatening them with good beating by cutting their social welfare. Anachronism also of  a ‘liberal’ and ‘free market’ propagating VVD party, that  switches for electoral reasons to a social poker game. A game that supports a statistical based discrimination of EU citizens. Political liberals that have switched to protectionism and support for outmoded forms of  fear and hate of foreigners. Does the VVD of today still fits their own image of a liberal and somewhat progressive party? Are VVD and PVV by now not two faces of the same Janus head?

(*) Below the PVV web page on the NYFER report.

"10 YEARS IMMIGRATION COSTS 72 MILLIARD EUROS" This web page, dated May 19th. 2010, neatly documents how main stream media have amplified this instance of semi-academic statistical lies: Elsevier Weekly; free newspater De Pers; De Telegraaf a big right from the middle newspaper; RTL television news; NOS Journal (state television news, though they like to see themselves to be independent). Click picture to go to the PVV web page with all these links (all in Dutch).

(**) Het NYFER report has  a much more blank title as the rendering of its content in the words of Geert Wilders: “Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen.” (Budget effects of immigration of non-western-allochtones)

(***) There were of course many reacting who did not get sufficient platform for their criticism to have an impact on the elections in February 2010. I just give here a link to one example by a young trade unionist Vicent Bontrop: “Wilders en het NYFER rapport.”

Read Full Post »