Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Geerd Leers’

Januari 2001 publiceerde de website Management Team een interview van André de Vos met de toenmalige burgermeester van Maastricht Gerd Leers. Een interview dat nooit echt tot de gecanoniseerde biografie van Geerd Leers is gaan behoren, terwijl het heel veel inzicht verschaft in de persoon van deze niet van het podium te boksen ras-bestuurder. Een krantenkop in De Volkskrant van enkele dagen terug bij een artikel van Pieter Sabel

Leers herhaalt in surreëel woordenspel dat hij Mauro-misverstand ‘betreurt’

deed mij nog eens terugkeren naar dat interview van ruim tien jaar geleden….

Is er een methode-Leers?

“In één woord? Duidelijkheid.”

En in wat meer woorden.

“Dit is uw probleem, dit is onze oplossing. Wat u ziet, is wat u krijgt. Duidelijkheid. Er is een enorme kloof ontstaan tussen burger en politiek. De burger draagt een helder probleem aan en vraagt de overheid om een oplossing. Vervolgens wordt dat probleem door politiek en ambtenaren vervormd tot een onherkenbaar iets. Ambtenaren halen er van alles en nog wat bij. De politiek sluit compromissen. Er wordt eindeloos gepraat en overlegd en dan komt er een oplossing uit rollen waarvan de burger denkt: ‘Wat heeft dit met mijn probleem te maken?’”

Praten en overleggen, het geheim van het poldermodel.

“Ja, daar moeten we dus van af. Het poldermodel werkt goed als je tegenstellingen moet overbruggen. Als er problemen moeten worden opgelost, heb je niets aan concessies. “Ik ben vorige maand in de Verenigde Staten geweest. Daar worden de verworvenheden van de jaren zestig en zeventig ter discussie gesteld. Dat gaat hier ook gebeuren. Veel van de onduidelijkheid die de overheid kenmerkt, is ontstaan in die periode. We zijn gaan gedogen, de grenzen zijn vervaagd. Het is goed dat mensen de ruimte krijgen, maar het moet niet doorslaan. Dat Postbank-liedje ‘Vijftien miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor’. Van dat beeld van een land van milde anarchie moeten we af. Daar krijgen we last van.”

Op welke manier?

“We zijn een tolerant land. Dat kan alleen zo blijven als we grenzen trekken. Doe je dat niet, dan gaan de sterksten in de maatschappij de grenzen oprekken. Dan krijg je de Vinkenslagen, dan gaat de gedachte heersen dat alles moet kunnen.”

Een definitie van wie nu die “sterksten in de maatschappij” zijn wordt in het interview niet gegeven en dat is dan toch een Leerse-onduidelijkheid, zoals blijkt als burgermeesters van alle gezindten in opstand komen tegen zijn dictaat als minister om de ‘zwaksten’ – de tussen-wal-en-schip-migranten – over de door hem getrokken grens heen te zetten.

———

klik prent voor grotere versie

Iemand die ooit (2004) de Machiavelli-prijs uitgereikt kreeg voor zijn “markante bijdrage  aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers” en een deconfiture als gevolg van het vermengen van bestuurlijk en persoonlijk belang wist af te sluiten met een groot afscheidsfeest in Maastricht, is nauwelijks te vellen en veert steeds uit de touwen van de politieke boksring terug op het speelveld. In juli 2010 schreef ik al een uitgebreide verhandeling over “Over de Hollandse kunst van je straatje schoonvegen en de bezems van Leers, De Grave en Nijpels”, dat via deze link op dit blog is terug te vinden….

Read Full Post »