Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘NOVA televisie opinieprogramma’

Mij is als belastingsbetaler en daarmee mini-medefinancier van de publieke omroep niets gevraagd. Ik hoor enkel met regelmaat het woord “commissie” en wil dan niet onthouden welke van de honderden commissies uit regentenland het nu precies is geweest die besloten heeft om een aantal vertrouwde opinie makende televisieprogramma’s op te heffen. Technisch gesproken staat enig vorm van volksraadpleging niets in de weg, zoals minister Eurlings van Verkeer en de Algemene Bond van Weggebruikers  afgelopen week nog bewezen hebben, maar dan gaat het om de heilige koe de auto, een apparaat waarmee je nog een beetje zelf kunt bepalen welk merk je kiest en wanneer je waar naar toe rijd. Vreemd genoeg is er bij het product “publieke omroep” wel een mogelijkheid om door het lidmaatschap van een omroepvereniging je “eigen merk” te kiezen, maar de besturing van dit amusement- en meningsvorming-voertuig is geheel in handen van commissies en commissarissen, die zonder enige vorm van democratische inmenging aangesteld zijn. Gelijk aan de autoindustrie worden de eens naar ratio van ledenaantal enigszins onafhankelijke omroepen, nu door commissarissen gedwongen sommige van hun ‘merkartikelen’ af te schaffen  of  ze samen te voegen. ‘De jure’ hebben we dan geen staatsomroep, ‘de facto’ wel.   Zo staat nu binnenkort het opnieprogramma NOVA bij het vuilnis.


B
ij koop en verkoop van dag- en weekbladen zijn er meestal nog actieve journalisten die terecht niet schromen om hun ‘eigen’ medium te gebruiken om aandacht te vragen voor hun speciale verbindtenis met hun nieuws- en opnieproduct (zoals laatst bij de overname van NRC/Handelsblad). Bij de publieke omroep komt zo’n debat nauwelijks voor en lijkt het ideaal van journalistieke openheid bij voorbaat gesmoord te worden in de burelen van de media-commissarissen in Hilversum en de ministeries in Den Haag. Want waar blijft dan die speciale aflevering van NOVA waarin een wakkere Clairy Polak gedreven blijft doorvragen over het dictaat van het media-commissariaat? In een al ver verleden waren er nog roerige ledenvergaderingen van de omroepen als het programmabeleid een andere wending nam, of luisteraars en kijkers zich tegen een bepaalde uitzending keerden,  of die juist ondersteunden. Een dergelijke betrokkenheid schijnt met de overbebossing van het medialandschap teloor gegaan te zijn: we zien door de bomen het bos niet meer en vragen niet meer om wie nu precies de kapvergunning afgegeven heeft.

Webblogs en mogelijkheden voor web-site-reacties van lezers en kijkers lijken daarvoor in de plaats gekomen te zijn, maar anders dan bij een ledenvergadering van een omroep, valt met al die persoonlijke meningen niets mee te beslissen en blijft de media-consument onmondig. Is de tijd rijp voor nieuwe vormen van journalistiek en opinievorming waarbij het symbolisch passieve publiek van de meningvormende programma’s en praatshows, zich actief kan mengen in het debat van de dag, waardoor er een dusdanige sterke band tussen journalist en actief publiek ontstaat dat de media-commissaris bij het huisvuil gezet kan worden?

Read Full Post »