Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Sylvana Simons (1971-)’

Sylvana-Simons_Diva-of-Demon_2018.jpg

Filmbespreking van de documentaire “Sylvana, demon of diva” van Ingeborg Janssen, vertoond op het IFDA festival en op de Nederlandse televisie, november 2018.

De kwalificatie ‘documentaire film’ is te veel eer voor dit filmisch portret waarbij de filmmaakster (Ingeborg Janssen) niet één enkele inhoudelijk kritische vraag aan haar object van studie weet te stellen en de hoofdpersoon enkel uit ‘coquetterie’ de hele tijd in de spiegel kijkt, echter nooit ‘overdrachtelijk’.

Ik heb vrijwel niets over haar jeugd geleerd, niets over hoe zij haar gang naar de positie van ‘publiek persoon’ ervoer en al helemaal niet hoe zij beginnend met een ‘faux pas’ de politiek in ging door haar vrijage met de politieke afsplitsers van DENK en haar onvermogen om de ontkenning van de DENKers van de genocide op Armeniërs af te wijzen, iets dat in mijn ogen onverenigbaar is met haar – terechte – campagne om de diepe doorwerking van het zwarte slavernij verleden tot een actief politiek instrument te maken. (*)

Sylvana’s politieke denkbeelden komen in heel die documentaire nauwelijks aan de orde (alhoewel ze aan het begin van de documentaire verzucht dat het al te vaak over haar uiterlijk en niet over haar ideeën gaat). In de documentaire gaat voornamelijk om haar slachtofferrol ontstaan door reacties in de sociale-media op haar media-optredens. Zeker die reacties waren en zijn uitdrukking van een verwerpelijk racisme. (**) De vraag is hoe zij het persoonlijke van die aanvallen zal weten om te zetten naar veralgemeniseerde ant-racistische strategie. De politiek ingaan was haar stap, eerst aansluiten bij een bestaande partij (DENK), later het oprichten van een eigen partij (Bij1).

Wat de partij ‘Bij1’ nu inhoudt kan ik echter in deze documentaire enkel indirect waarnemen, doordat zij in alle scenes steeds nummer 1 is. Wie die andere mensen om haar heen zijn? We komen het niet of enkel bij toeval te weten. Ik zie nergens even een bijschrift “dit is de feministe Anja Meulenbelt” of deze psycholoog (die meerder malen in beeld is) heet zo en zo… laat staan dat het overige voetvolk van Bij1 enig profiel krijgt, zij worden enkel getoond in hun kritiekloze bewondering voor ‘de diva’. Zelfs lijstduwster Gloria Wekker (bekend van haar anti-racisme en genderstudies) komt enkel in het voorbijgaan in beeld. Zou zij niets te melden hebben gehad over de persoon Sylvana Simons?

Garderobe, haardracht en gezichtsopmaak, ja dat is meer dan voldoende in beeld in deze “documentaire” over een “DIVA” (en zij doet dat met verve). Sylvana lijkt me niet, zoals de titel van de documentaire zegt, een”DEMON” (gevallen engel of duivel) maar eerder een DAIMON (daemon, een “goedwillend wezen dat ergens tussen goden en stervelingen in staat, op afstand van ons gewone burgers geplaats door haar gemedialiseerd bestaan).

Of zij echt een boodschap ‘van boven’ heeft? Ik weet het na het zien van deze documentaire nog steeds niet, haar filmisch spiegelbeeld is door condens op de lens beslagen. Media-roem is vluchtig als de damp van kokend water.


Over de film (enkel trailer): https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/november/sylvana-demon-or-diva.html

Op de web-site van Joop:BNN/Vara staat een direct raadpleegbare volledige versie van de documentaire: https://joop.bnnvara.nl/videos/sylvana-demon-of-diva

(*) Zie mijn tekst van 18 mei 2016: “Sylvana Simons – de weg naar macht maakt blind…”
https://wp.me/pw0cu-21I

SylvanaSimonsOpWegNaarMacht

(**) De Volkskrant maakte in 2016 een korte compilatie van reacties op sociale media op Sylvana Simons en haar anti-racisische acties in de vorm van een YouTube filmpje: “Deze bagger krijgt Sylvana Simons over zich heen – de Volkskrant”
https://www.youtube.com/watch?v=jbG5MvDrGWg


Een plaat die ik nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 maakte over Sylvana Simons als EPILOOG, voor hen die eraan twijfelen of mijn kritiek enkel negatief is… kritisch volgen dus wat mij betreft omdat wellicht als het mediale egocentrische van haar wat minder wordt er ook iets verfrissends van haar uitgaat.
iHitNews14_SylvanaSimonis_Osdorp

Read Full Post »

BEGRIJP IK HET GOED
HEEFT SYLVANA SIMONS
NU EEN ANTI-KAPITALISTISCHE POLITIEKE AGENDA?
Sylvana-Simons_eenhoorn_Bij1_anti-kapitalisme
At5 berichhte enkele dagen terug over haar activiteit als gemeenteraadlid, zeg maar de 1Hoorn van Bij1 – zij kwam immers met de hakken over de sloot met 1 raadszetel in de gemeenteraad – waarbij gemeld werd dat zij curieuze ‘schriftelijke vragen heeft gesteld’ aan het stadsbestuur over het in beslagnemen van opblaaseenhoorns tijdens de Grachtenparade van Gay Pride. Dat bericht bevreemde mij. Zijn er geen belangrijker zaken aan de orde? Is dat nu een zaak die haar sociaal gevoel treft?

Want – het is al lang nogal stil rondom al die mini-fracties in de gemeenteraad die tijdens de verkiezingen zo’n grote mond wisten op te zetten. Vandaag moest ik er weer aan denken… en besloot een kleine studie te maken van het ‘opblaaseenhoorn incident’. Slechts een paar foto’s doken op – de meesten via Twitter – en daarop is te zien hoe, bij de sluis aan het Kadijksplein en bij de Weesperstraat brug over de Nieuwe herengracht, een groep demonstranten staat met opblaaseenhoorns, handgeschreven demonstratieborden, alsook een affiche, dat, als ik het beeld wat uitvergroot, deze tekst zichtbaar maakt:

“NO PRIDE IN CAPITALISM (beeld van een vuist) NO CAPITALISM IN PRIDE”
Dat alles op een regenboogkleur achtergrond. Ook is er een karton te zien met handgeschreven de tekst: “NO PRIDE IN PINKWASHING” (*)

Dat verbaasde me, Sylvana Simons heeft de afgelopen jaren ‘en publique’ van allerlei standpunten ingenomen en weer verlaten, maar een uitgesproken ‘anti-kapitalisme’ daarop heb ik haar nooit kunnen betrappen. Volgens AT5 ging het om demonstranten die hun ongenoegen uiten over de ‘vercommercialisering’ van de Pride. Commercie is nu niet iets waar Sylvana Simons zich van afkeert… betaalde tafeldame van De Wereld Draait Door, samenwerking voor de radio met Chiel Beelen, columniste voor Playboy, inspreken van reclameboodschappen, noem maar op…. Is dit dan een kentering?

Een eenhoorn kan als eenling rare sprongen maken, niet gebonden aan enig partijprogramma of politiek beginsel, buiten dan de nummer 1 zijn van Bij1.

Sylvana Simons komt vlak na haar aantreden als gemeenteraadslid op de web-site van ‘loyby/lokaal’ aan het woord waarin ze zichzelf beschrijft: “‘Ik vergelijk het met een brugklasser die voor het eerst naar de middelbare school gaat en eigenlijk alles moet uitvinden…” ook wordt daar de kern van het verkiezingsprogramma van Bij1 weergegeven:

“Het verkiezingsprogramma is daarom leidend. In ons geval zijn de thema’s duidelijk: Gelijke mensenrechten voor iedereen, ook voor ongedocumenteerden, het wegnemen van kansenongelijkheid op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Ook ligt onze focus op dekolonisatie van de openbare ruimte en het onderwijs. Ons eigen DNA.”

Sylvana Simons stelt maar liefst 8 vragen over deze kwestie onder de noemer “inperking demonstratierecht LHBTQI+ community bij de Grachten Parade tijdens Amsterdam Pride.”
Het zijn vragen als  van een scholiere die echt haar best doet, met als gevolg enige overbodige overlappingen. Ik geef hieronder deze vragen (via een link) compleet weer en het valt mij op dat Sylvana Simons een bijzaak tot hoofdzaak maakt.
Haar gaat het om het inperken van ‘demonstratievrijheid’, maar zij laat na expliciet te stellen dat het de demonstranten ging om de ‘vercommercialisering’ van de Gay Pride aan de kaak te stellen, waarbij ook de direct door Sylvana Simons aangesproken burgemeester Femke Halsema meevoer. Ook Femke Halsema maakte deel uit van de de door de ‘corporate world, kapitalisten, overgenomen emancipatie demonstratie, de grachtenparade met boten van bedrijven, instellingen en politieke partijen, die daarvoor geballoteerd worden en een flink bedrag dienen te betalen.

“Onze focus” ligt op “dekolonisatie van de openbare ruimte” staat in het verkiezingsprogramma van BIJ1. Is de vorm en functie van de Gay Pride Amsterdam in de afgelopen jaren dan niet een vorm van ‘kolonisering’ van de openbare ruimte‘?

Bijna tussen de regels kan je met enige moeite die meer fundamentele kritiek terugvinden in vraag 6 die zoals alle andere vragen beging met “Vindt de burgemeester niet”:

.. welke criteria hanteert de burgemeester (…) om te beslissen of een protest wel of niet binnen de Pride doelstelling past?”

In de vragenstijl van raadslid Sylvana Simons stel ik – Tjebbe van Tijen – dan tot slot een vraag aan Sylvana Simons:

Is de lijstaanvoerster van Bij1 het met mij eens dat het oorspronkelijk emancipatoire karakter van de Amsterdamse Gay Pride aangetast is door het te maken tot een publiek vermaak en marketing product voor grote bedrijven en maatschappelijke instellingen, alsmede politieke partijen? Kan het als zodanig gezien worden als een aantasting van “het eigen DNA”?
Zo ja, hoe is dat zo gekomen? Zo nee, waarom niet? 

~
Eerst een video die het incident documenteert uit de Twitter feed van de eenhoorn-inbeslagname door de “roze in blauw” politie tijdens de Gay Pride… De hele Twitter-feed staat hier: https://twitter.com/LynnFokkens/status/1025701964431196161

De tekst van de schriftelijke vragen van Simone Simons (klik onderstaand document om de volledige versie- 2 pagina’s –  in PDF formaat te openen).

AMSnote6463.01


(*) Defintie op Wikipedia van de term ‘Pinkwashing” (ook te zien op een handgeschreven bord op het foto-element van de demo in mijn prent): “Pinkwashing is a compound word modelled on term whitewash. In the context of LGBT rights, it is used to describe a variety of marketing and political strategies aimed at promoting products, countries, people or entities through an appeal to gay-friendliness, in order to be perceived as progressive, modern and tolerant. The phrase was originally coined in 1992 by Breast Cancer Action to identify companies that claimed to support people with breast cancer while actually profiting from their illness.”

Read Full Post »

Artikel eerder gepubliceerd op Facebook en op het blog Caraïbisch Uitzicht op 20/6/2016
Op 18 mei 2016 was Sylvana Simons te gast in het VARA/Matthijs van Nieuwkerk programa De Wereld Draait Door (DWDD), ze was daar samen met het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzuvan de van de PvdA afgescheiden partij DENK, waar Sylvana toen net lid van was geworden, om als ‘publiek figuur’ de doelstellingen van deze partij te ondersteunen en deel te nemen op de verkiezingslijst van DENK. Deze partij die wat betreft Turkije een duidelijk pro Erdogan bewind positie inneemt, had een jaar daarvoor tegen een motie in de Tweede Kamer gestemd waarin de Armeense Genocide uit het begin van de vorige eeuw door de Nederlandse staat als voldongen historisch feit erkend wordt. [1]

SylvanaSimonsOpWegNaarMacht

Links beeld van slavenschip. rechts foto van massagraf in Erzurum een van de eerste massaslachtingen van Armeniërs nog onder het sultanaat, bekend als de ‘Hamidian massacres’ in de periode 1894-1896; het is éen van de zeven massamoorden op Armeniërs en Assyriërs in een periode die duurt tot het jaar 1920. Zoals bij alle gevallen van massageweld zijn er geen precieze getallen van het totaal aantal doden, maar wel is de orde van dat aantal bekend dat ligt tussen de 2 en 2,5 miljoen. De periode van de grootste slachting ligt tussen 1915 en 1923 en het meest genoemde aantal doden daarvan is 1,5 miljoen.

Want hoe blind is degene die wel de ene misdaad tegen menselijkheid kiest te verwerpen, maar uit politiek opportunisme een andere massaslachting bagatelliseert. Is het zo moeilijk om al die gewelddaden uit het verleden – ongeacht door wie begaan – verwerpelijk te achten? Moet krom gemaakt worden wat recht is, zoals Sandew Hira doet die Sylvia Simons in het blog STOP BLACK FACE te hulp schiet met deze argumentatie onder de kop “DE HYPOCRISIE ROND DE ARMEENSE GENOCIDE”:

Ik roep al die verdrietige journalisten en politici om hun oprechtheid te tonen en tegen Armeniërs luid en duidelijk te zeggen: wij willen dat de Turkse regering net zo omgaat met de Armeense genocide zoals de Nederlandse regering is omgegaan met slavernij in Suriname en de bezettingsoorlog in Indonesië, we willen niet met twee maten meten. We willen dat de Turkse regering net zo omgaat met de Armeense genocide zoals de Belgische regering is omgegaan met de genocide in de Congo of de Duitse regering is omgegaan met de genocide van de Herero’s in Namibië. België en Duitsland zitten samen met Nederland in de EU. Deze banden zijn sterker dan die met de Turkse regering. Hoe zijn Nederland, België en Duitsland omgegaan met de bovengenoemde historische misdaden. Hebben ze herstelbetalingen gedaan? Hebben ze die misdaden erkend? Hebben ze onderwijsprogramma’s opgezet om de misdaden te herdenken?” [2]

Geeft het feit dat de HuichelHollander autoriteiten die nalaten het eigen historisch straatje publiekelijk te ontdoen van zweet en bloedvlekken, Sylvana Simons een vrijbrief om halfzacht te spreken over de Armeense genocide, omdat zij zich wenst te associëren met een nieuwe politieke partij die gebonden is aan HuichelTurken autoriteiten, die – even dom – weigeren vreselijkheden begaan in het “eigen” verleden van de Turkse natie te erkennen?
Hoe is ook het slachtofferschap dat Sylvia Simons zich aanmeet en laat aanleunen door de vaak racistische reactie die zij met haar publieke optreden te verwerken kreeg, te rijmen met haar historische blindheid voor aangedaan leed dat evenzeer racistisch gegrond was, zoals die van Turken tegen Armeniërs en Asyriërs (en zeker ik weet ook dat de Koerden die nu zelf slachtoffer zijn hier niet vrijuit gaan)?


[1] Joop BNN/VARA website van 18 mei 2016 geeft dit DWW tefelgesprek bijna letterlijk weer:
Van Nieuwkerk ondervroeg Simons scherp en kritisch. Op het onderwerp van emancipatie, discriminatie en solidariteit was ze strijdbaar en vastberaden een stem te zijn voor alle mensen die zich niet gehoord voelen. Maar toen Van Nieuwkerk haar de vraag voorlegde wat ze vond van de Armeense genocide veranderde het gesprek van toon. Van Nieuwkerk bracht de motie van de ChristenUnie in het gesprek, die de Turkse regering wilde oproepen het bloedbad onder Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog als genocide te erkennen. DENK is daartegen en wilde een hoofdelijke stemming. Die stemming filmde DENK om daarmee te laten zien welke Turks-Nederlandse Kamerleden voor erkenning van de genocide waren. En van Nieuwkerk wilde weten wat Sylvana Simons daarvan vond. Simons speelde de vraag eerst terug naar Matthijs van Nieuwkerk en bracht het onderwerp daarna vakkundig weer naar een eerlijke samenleving waarin iedereen zich gehoord moet voelen, maar toen Van Nieuwkerk terugkwam op de vraag wat haar mening was op de genocide-vraag antwoordde ze: ‘Daar vind ik niks van’.

AMSnote5486.09

[2] Dit citaat vond ik verleden jaar op dit webadres (een web site van Hira zelf neem ik aan): http://stopblackface.com/de-hypocrisie-over-de-armeense-genocide-sylvana-simons-bij-dwdd/ Die web-pagina is inmiddels verwijderd en ook een zoekactie binnen die web-site vindt dat opinieartikel niet meer. Nog even verder gezocht en dan vind ik hetzelfde artikel op een andere site gelieerd aan Sandew Hira die van het IISR. hier het web-adres en de doelstelling van dit instituut:
Wat is IISR? Het International Institute for Scientific Research (IISR) is een kennisinstituut voor Decolonizing the Mind en analyseert op systematische wijze hoe wetenschap is beïnvloed door het kolonialisme. Het werk van IISR is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Productie van kennis: het construeren en produceren van dekoloniale kennis door onder andere publicaties en artikelen.
  2. Distributie van kennis: het verspreiden en delen van dekoloniale kennis door onder andere publicaties, bijeenkomsten, workshops en nieuwsbrieven.
  3. Toepassing van kennis: het ondersteunen van organisaties en netwerken die dekoloniale kennis toepassen in de strijd tegen institutioneel racism

Wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog. (Mattheüs 7:3-5) (=iemand anders wel bekritiseren, maar eigen gebreken niet opmerken.)
De discussie in de Nederlandse politiek over de erkenning van de ‘Armeense Genocide’ woedt al jarem ver voordat Sylvana Simons er maar aan dacht om zich in het politieke bedrijf te begeven. In 2004 wordt er een kamermotie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt gevraagd om in gesprekken met Turkije steeds weer te beginnen over de historische episode. Veel verder komt het niet, dit vooral omdat politieke partijen die stemmers en zelfs kamerleden hebben behorende tot de Turks-Nederlandse gemeenschap (CDA, PvdA en zelfs ook D66) de loyaliteit aan de heersende opvatting van de Turkse staat over de massa-moord – het was geen genocide – niet wensen te testen. De kleine Christelijke partijen daarentegen denken er een tegenovergesteld belang bij te hebben en hebben ook bindingen met de Nederlands-Armeense (christelijke) gemeenschap. Zo komt in het jaar 2015 weer een Armeense Genocide erkenningsmotie in de Tweede Kamer in stemming, waarbij de twee DENK kamerleden tegen stemmen en zelfs een video op YouTube plaatsen waarin de kamerleden van Turkse komaf die voor de motie stemmen extra in het video-zonnetje van de DENK-cameraploeg gezet worden, opdat hun standpunt in Turkije zelf niet onopgemerkt zal blijven. De motie wordt na enig geharrewar en spreekstoel-gestuntel met 127 voor en 13 tegenstemmen aangenomen. Op de web-site van DENK lees ik:

“Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben zich niet alleen op het Europese continent, maar ook vlak daarbuiten in Anatolië, verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen. Maar iets wat zich 100 jaar geleden ruim 4000 km van Nederland heeft afgespeeld kan niet op deze manier worden opgelost worden in de Tweede Kamer. // De indieners van deze moties over de Armeense kwestie zorgen ervoor dat gemeenschappen die nu naast elkaar en met elkaar vreedzaam samenleven, uit elkaar worden gedreven. Zij willen deze kwestie misbruiken voor hun eigen politiek gewin.”

Nu is na de Holocaust de Armeense Genocide een van de meest bestudeerde ‘volkerenmoorden’ uit de moderne geschiedenis en om nu dat menselijk drama terug te brengen tot “verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen” is ongepast. De DENK web-pagina over deze stemming heeft – naar beproefde methode van omdraaiing van argumenten – als kop “MEERDERHEID KAMER TEGEN VERZOENING EN TOENADERING.” Het is juist op dit moment dat ex-tv-presentatrice Sylvana Simons, zonder blijk te geven van enige diepgaande kennis van wereldgeschiedenis en zonder enige politieke ervaring,
Sandew Hira en de harde kern van de DENK partij zijn niet de enigen die deze ‘kijk eerst naar jezelf’ redenering ten berde brengen. Na enig verder zoeken vond ik die ook terug in dit artikel over DENK, Sylvia en de erkenning van de Armeense genocide op het blog van Sylvia Witte:

“Had Sylvana de Armeense genocide dan moeten erkennen tegenover mensen die tot op de dag van vandaag de gevolgen van tweehonderdvijftig jaar slavernij weigeren te erkennen? Zelfs trots uitdragen! en prat gaan op een mensenverslindende VOC mentaliteit? En dat terwijl wetenschappers het onderling niet eens zijn of het überhaupt een Armeense genocide genoemd mag worden? Volgens Wikipedia is slechts een deel van de historici het hier over eens. Een ander deel van de historici, waaronder uitgerekend Westerse! historici die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk beweren dat er weliswaar een massamoord heeft plaats gevonden, maar dan wel één die niet afwijkt van andere totalitaire oorlogsituaties! Laat staan dat het vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Holocaust. Dat staat op Wiki! Niet mijn woorden! En dan moet uitgerekend Sylvana Simons zich uitspreken of er nu wel of geen genocide heeft plaats gevonden? Doe effe normaal zeg! Meer mensen zouden zich soms eens van een persoonlijke mening moeten onthouden, zeker in de rol van aanstaande politica of wanneer je het gewoon even niet weet.”


 

Read Full Post »