Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘CPB’

VVD RUTTE’S BANENPLAN belooft in de utopische traditie van de socialistische en communistische regeringen “een stralende toekomst” op basis van een ‘partij-programma’ en een rekenmodel van het Centraal Planbureau. (1)

WENS wordt ons voorgetoverd als WERKELIJKHEID omdat één enkel ambtelijk rekenbureau (2) middels digitale koffiedikkijkerij (3) zegt dat het ingediende huiswerk voor de toekomst van een partij, klopt.

Alle ‘slagen om de arm’, alle beroepsmatige relativeringen, alle andere mogelijke rekenmodellen, worden buiten beschouwing gelaten. Heel de verkiezingsstrijd wordt zo opgehangen aan wensen en verwachtingen in een toekomst die niemand voorspellen kan.

Ware het niet beter vooral naar het verleden te kijken, als het gaat om de waarde van een bewering en je stem te bepalen?

Vrije Nederland Maurits Martijn en Map Oberndorff vragen op 4/4/2009: “Is het dan terecht dat in deze crisistijd zoveel gewicht wordt toegekend aan uw voorspellingen?” CPB directeur Coen Teulings “Kijk, allereerst zijn wij slecht in voorspellen. Economie voorspellen is net zoiets als het weer voorspellen. Het weer lukt nog wel voor een paar dagen, daarna wordt het heel moeilijk. Wij voorspellen voor een half jaar vooruit met redelijke zekerheid, daarna wordt het snel onzekerder. Voor 2010 is de onzekerheid helemaal gigantisch. Nou ja, we hebben enig idee, maar niet meer dan dat. Eén ding weten we wel zeker: het zal niet prettig worden. We moeten goed nadenken over hoe we verder gaan.” (4)

De Grote Sprong Voorwaarts van de trotse Liberalen die het Blauwe Banier volgen naar een “schitterende toekomst.”

Een voorbeeld van platvloers gebruik van statistiek kregen we kortgeleden van de VVD die via hun web site en advertenties een statistiek verspreidde afgesteld op de veronderstelde ‘oliedomme kiezer’, waarin het bewijs geleverd wordt dat met de VVD er 285.000 banen bij komen en met de SP er  precies evenveel banen af gaan. Een waarlijk stukje Stalinistisch rekenen van deze liberale  socialistenhaters. (5)

Nieuws-tableau dat ik de eerste week van september maakte als reactie op de platvloerse argumentatie en rekenmethode van de VVD die mij aan het Stalinisme herinnerde…

———–

(1) Web site VVD 27/8/2012: “CPB: VVD IS BANENKAMPIOEN”

Het VVD programma zorgt ervoor dat meer dan 375.000 Nederlanders een baan vinden. Het CPB berekent dat de aanpak van de VVD tot een half miljoen méér nieuwe banen leidt dan de aanpak van bijvoorbeeld de SP.

(2) Volkskrant 27/8/2012: “Nederland heeft maar één CPB, Duitsland vijf: is dat beter?”

(3) Globaliteit.nl: De case tegen het Centraal Planbureau door Olav Dirkmaat:

Helaas is het zo dat zowel politici als het CPB zelf een incentive hebben om gebruik te maken van deze falende en onwetenschappelijke macroeconomische modellen. Beide belangengroepen zijn er direct afhankelijk van. Er bestaat geen enkele reden voor hun om de wetenschappelijke basis van hun modellen in twijfel te trekken.

De naam Centraal Planbureau spreekt boekdelen. Het veronderstelt de mogelijkheid van centrale planning. Zijn ingewikkelde mathematische modellen zorgen ervoor dat men onder een sluier van pseudowetenschap kan opereren. Alle cijfers worden perfect op de punt geschat en geven de indruk van buitengewone beheersing. De burger geeft snel op. “Laat het maar aan de ‘experts’ over…”

 Politici zien vooralsnog in het CPB de heilige graal. Elk beleidsplan moet eerst “doorgerekend” worden door het “orakel van Den Haag”. Lijsttrekkers springen elkaar in de haren tijdens (verkiezings)debatten met pseudo-wetenschappelijke CPB-rapporten. Politici worden afgerekend op statistieken die geenzins een zekerheid zijn. Ondanks de weinig voorspellende kracht van hun voorspellingen worden de geschatte cijfers tot achter de komma afgerond.

 Zelfs onder macroeconomische theoretici kennen macroeconometrische modelontwerpers geen enkele prestige. De macroeconometrische theoretici kloppen elkaar op de borst voor hun reactie op de Lucas-kritiek. Minachtend kijken zij neer op hun collega’s van het CPB die deze kritiek liever negeerde. Als de kritiek valide is, betekent dat immers een genadeslag voor het CPB en het luchtkasteel van Nederlands’ politici.

(4) Vrij Nederland 4/4/2009: CPB-directeur Coen Teulings: ‘Wij zijn slecht in voorspellen’; cartoon komt van de web site van de SP Valkenburg.

(5) Wall foto’s Facebook VVD 3/12/2012:

Statistische bewijsvoering op basis van het CPB zoals geplaatst op de Facebook pagina van de VVD op 3 september 2012.

Read Full Post »