Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘gedogen’

… over het te vormen nieuwe kabinet…. 5000 CDAers namens 16 miljoen Nederlanders.

Van de 16 miljoen Nederlanders hebben er  9.416.001 gestemd en het nu voorliggende concept-regeerakkoord tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is gebaseerd op een totaal van 4.665.954 geldige stemmen. De andere partijen kregen bij elkaar 4.750.047 stemmen.

Het CDA kreeg 1.281.886 stemmen, waarvan de meesten geen lid zijn van de partij. Volgens het Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen had het CDA in het jaar 2010 een aantal leden van 67.592. Op het CDA Congres in de Rijnhal in Arnhem over de al dan niet te vormen nieuwe regeringscoalitie zijn volgens de dagbladen van vandaag 5.000 (stemgerechtigde) leden aanwezig.

De dwaze situatie – die inherent is aan de rekensommetjes waarop onze parlementaire democratie gebaseerd is – maakt nu dat vijf duizend mensen vanmiddag aan het bepalen zijn wat in de komende vier jaar het regeerbeleid zal worden. Enkel deze vijf duizend mensen kunnen zich uitspreken over wat er in en tussen de regels van dit Concept Regeerakkoord geschreven staat.

De rest mag ademloos toekijken en tegelijkertijd de mond houden, hetgeen – fysiek gesproken – niet gemakkelijk is.

Het CDA was nu net die partij die bij de afgelopen verkiezingen een grote verliezer was met een zetelverlies van maar liefst 20 zetels, zij gingen van 41 in het jaar 2002 naar 20 zetels bij de laatste verkiezingen in 2010.

In de Rijnhal te Arnhem wordt/is vandaag  het toneelstuk opgevoerd:

DE VERLIEZER MAG BESLISSEN

en zo gebeurde het dat de verliezers van dit debat 1600 in getal het aflegden tegen 3400 voorstemmers (ik heb de in de kranten gegeven percentages 68% voor, 32% tegen omgerekend naar aantallen stemmers).  Zijn degene die niet behoren tot de aanwezigen in de Rijnhal te Arnhem  op zaterdagmiddag 2 oktober 2010  nu goed vertegenwoordigd door die 3600 CDA-conres voorstemmers? Was er enig mandaat van al die miljoenen die niet bij de stemming aanwezig waren, c.q. aanwezig mochten zijn? Het antwoord moet ontkennend zijn. In veel van de minuut-speeches die er via de directe NOS verbinding met het congres door ons buitenstaanders te horen waren, werd een grote tevredenheid geuit over het ‘democratische’ karakter en gehalte van dit ‘historisch’ geachte  CDA congres. Alle deelnemers aan deze voorstelling waren zo verblind door de competitie van standpunten dat geen van hen – laat mij weten als iets mij hier ontgaan is – een woordje over had voor al diegenen die geen stem in dit kapittel hadden, terwijl dat wat besproken werd hen toch evenzeer emotioneert en raakt. Zij zagen die miljoenen niet- stemgerechtigde CDA-leden die bij toeval buiten het debat gehouden worden in het geheel niet staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat coalitietrekker Maxim Verhagen na het behalen van wat zonder meer ‘zijn overwinning’ genoemd kan worden, het congres durfde te kenschetste als “een feest voor de democratie.” Zo is het vaak bij feestjes, die zijn even leuk voor degenen die mee mogen doen als sneu voor de anderen die dit geluk niet mogen smaken. Laten we maar aannemen dat Verhagen duidde op de ‘CDA partij democratie” en niet de ‘Nederlandse democratie in het algemeen’ bedoelde. Dat zou opperst cynisme geweest zijn. (*)

Terugkijkend naar dit ‘schouwtoneel der democratie’ zal later wel blijken dat er weinig winnaars en vele verliezers zijn, maar dat mag een ieder zich zelf in de eerste plaats verwijten omdat regeringen meer het product zijn van een samenleving dan andersom.


Link met live verslag van het CDA Congres… waarop nu om 16:58 uur te lezen valt:

16.56 uur

De resolutie is verworpen. Dat betekent dat een meerderheid vóór het regeerakkoord is.

16.54 uur

Wegens onduidelijkheden wordt de resolutie opnieuw in stelling gebracht.

16.51 uur

De meest vergaande motie is in stelling gebracht. CDA-leden moeten stemmen of ze voor of tegen samenwerking zijn met de PVV. Bij het hand opsteken waren de verschillen niet duidelijk genoeg, dus de ‘stembiljetten’ worden opgehaald en met de hand geteld.

16.40 uur

De vergadering is voor vijf minuten geschorst. Over vijf minuten zal gestemd worden. Alle stemmen zullen stuk voor stuk worden geteld.

=============
(*) Op de Opiniepagina van Trouw staat maandagmorgen na het congres een artikel van Jouke Douwe de Vries en Johannes Goossen, fractievoorzitters CDA Dongeradeel resp. CDA Duiven; initiatiefnemers Nieuw Collectief, een christelijk-sociale beweging binnen het CDA:
“Toen zaterdag duidelijk werd dat een meerderheid van de CDA-leden voor samenwerking met de PVV was, verscheen Maxime Verhagen als grote winnaar op het podium. En dat terwijl hij net een derde van zijn leden voor zich verloren had. Hij noemde het zelfs ’een feest’. Hoe misplaatst kan een reactie zijn? Zijn triomfantelijke overwinningstoespraak maakte pijnlijk duidelijk dat hij geen besef heeft van de totale ontreddering waarin hij de partij achterlaat. “

Read Full Post »