Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘gemeenteraadsverkiezingen 2014’

“Jan Paternotte D66 OMKEER of INKEER van de zegevierder: het Canossa aan de Amstel gaat over Paars”
Was de kop van een artikel dat ik op 20 maart 2014 nog voordat de coalitiebesprekingen van de Amsterdamse partijen nade gemeentraadsverkiezingen tot een conclusie gekomen was, publiceerde op mijn Flickr web site met ‘nieuws-tableaus’. Het werd uiteindelijk geen Paarse coalitie, maar een donker-bruine…. met het groen van D66, het blauw van de VVD en het rood van de SP.

AMSnote6257.06

Een coalitie van de twee (relatief) grootste partijen van Amsterdam – groen en rood – ligt voor de hand, dat is meer een uitdrukking van de ‘wil van de kiezer’ dan de rommelcoalities die nu voorgesteld worden.

Samen hebben D66 26,8% en PvdA 18,4 45,2% van de uitgebrachte stemmen. Dat vertaalt zich in 24 van de 44 zetels dat is dan (44 :2) + 2 dat is 2 meer dan de helft zetels, en voor zolang deze partijen de eigen volksvertegenwoordigers op één lijn weten te houden voldoende om te regeren in de stad Amsterdam.

D66 probeert de spil van een verdeel & heers beleid te worden met op zijn minst twee partners (14 + 6 + 6) : 2 = 28 zetels waarbij de tegenstrevende elementen (GroenLinks of SP tegenover de VVD) moeilijk in de hand te houden zijn en voor je het weet de stemmen staken of erger nog één of twee dissidenten ervoor kunnen zorgen dat het monsterverbond uiteenvalt.

De gok is of de partijdiscipline bij een aangegaan akkoord bij een partner als GroenLinks wel sterk genoeg is. Ook is het de vraag of de huidige SPers nog wel te rekenen zijn tot het oude ‘democratisch centralisme’ ooit ingegeven door de oerbron van de partij de Communistische Partij van China met groet roerganger Mao. Zo’n laatste figuur lijkt mij zeker op lokaal vlak niet aanwezig binnen de SP en de splijtgevoeligheid van GroenLinks ligt al besloten in haar ontstaan als een ‘politiek schaap met vier poten’ die niet allemaal dezelfde kant op willen (PPR, PSP, CPN en Evangelische Volks Partij).

De VVD, die op landelijk niveau splitserig kan zijn (denk aan Wilders en Rita Verdonk), lijkt op Amsterdamse Peil dusdanig te functioneren als opstapje naar een landelijke politieke carrière, dat de fractiediscipline van redelijk goede kwaliteit geacht kan worden. Wie wil nu zijn eigen toekomst verspelen voor een of andere ‘principe kwestie’ (dit gerekend zonder de afgesplitste VVD wethouder van Heerlen)?

SP en GroenLinks hebben door deelname aan een D66/VVD ‘kongsi’ een afstraffing door de principiële kiezer die dit als ‘collaboratie’ ziet te vrezen in het volgende verkiezingsjaar, 2018. Dit mag dan ook als een drijfveer gezien worden voor GroenLinks om uit het eerst als succesvol gelanceerde o zo ‘Groene Akkoord’ (1), te stappen.

Bij de vorige coalitievorming in het jaar 2010 viel D66 door haar harkerige optreden al snel uit de boot en werd het hoofd van D66-leidster Ageeth Telleman op het hakblok van de lokale democratie gelegd en afgehakt. (2) Een zelfde kunstje nogmaals vertonen is iets wat D66 Amsterdam het laatst zou willen, dus blijft een gang naar het Canossa aan de Amstel als een vluchtweg uit de huidige impasse over… PAARS

PAARS? Dat waren de kabinetten destijds geprezen heden ten dage verfoeid waarbij de PvdA gesymboliseerd door ROOD en de VVD gesymboliseerd door BLAUW de dienst uitmaakten. Dat D66 zich steeds meer in GROEN verhult om haar eigenlijke (blauwe) liberale karakter te verhullen, daardoor laten wij ons die oud en wijs genoeg zijn om enig historisch overzicht te hebben onze blik niet door vertroebelen. Als je PvdA (rood) in dezelfde percentages als het verkiezingsresultaat zou vermengen (heb het zojuist voor de zekerheid nog even uitgeprobeerd) dan krijg je een soort vaal-bruin kleurtje.

——-
Voor verdere uitleg zie: 20/5/2014 “TRAMHALTE STOPERA mei 2014 – aangepaste dienstregeling met “En nu vooruit met nieuw elan: D66 Amsterdam”
www.flickr.com/photos/7141213@N04/14042495357/


(1) 18/4/2014: “D66 + GroenLinks “HET GROENSTE AKKOORD IN AMSTERDAM” = Totale Uitverkoop Van Sociaal Wonen”

(2) 10/4/2010 NRC: “Amsterdam, 10 april. De fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, Ageeth Telleman, is vandaag opgestapt omdat ze „verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat het proces van collegevorming voor D66 niet goed is verlopen”, aldus de partij, die als winnaar uit de verkiezingen kwam, in een verklaring.

D66 staat in Amsterdam buitenspel omdat de PvdA niet wil dat de partij verder meedoet aan de onderhandelingen voor een nieuw college. D66 had ernstige kritiek op de benoeming van PvdA-lijsttrekker en wethouder Lodewijk Asscher tot waarnemend burgemeester van Amsterdam na het vertrek van Job Cohen.”
vorige.nrc.nl/binnenland/article2522151.ece/Fractievoorzi…

Read Full Post »

Oorspronkelijk gepubliceerd op mijn Flickr Nieuws-tableaun web-site op 29 maart 2014.

AMSnote6257.04
D66 + VVD + SP: SNUFFELFORMATIE AMSTERDAM
oftewel de SP als hond in de pot

…hoefde slechts 3 letters weg te halen en 1 letter toe te voegen aan deze 1998 prent van Peter van Straten (1) om deze weer actueel te maken….

BASTAARDISERING van de gemeentepolitiek of hoe daar waarvoor je dacht geGESTEMD te hebben, alsnog een andere beSTEMMING krijgt door KRUISBESTUIVING, of moeten wij het zien als een honden-monsterverbond, zo’n ‘mariage à trois’, deze nieuwe “Troika aan de Amstel’?

Waarom is het dat de SP, die het goed deed in de oppositie, nu ‘gouvermenteel’ wil worden en daarmee bijna niet anders zal kunnen bereiken dan vier jaar later afgestraft te worden voor deze 1 tegen 2 combinatie. Als dan D66 en VVD zo graag samen willen besturen, met uitsluiting van het PvdA/GroenLinks koppel, waarom dan niet zo’n potentieel anti-neo-liberaal krachtenveld te steunen door de verleiding van ‘bestuursverantwoordelijkheid’ te weerstaan?

Het streven van VVD & D66 om de laatste (toch al te lichte) beschermende maatregelen van gemeentewege tegen de steeds verder oprukkende toeristenindustrie, van tafel te vegen (“MINDER REGELS, MEER BANEN” leuze van de VVD, lees ‘tijdelijke banen in de toeristenindustrie), hadden dan gestopt of op zijn minst afgezwakt kunnen worden.

De voorgenomen gemeenschappelijke aanval van D66+VVD op de sociale huurwoningen (bestaande verpatsen, nieuwe bouwen voor de hogere middeninkomens) zou zo voorkomen kunnen worden.

Want voor deelname aan een coalitie wordt altijd een prijs betaald. Het akkoord zal paragraven inhouden over zaken waartegen de SP zich in de afgelopen decennia steeds verzet heeft. Wil de SP nu in de hoofdstad bewijzen dat ze wel degelijk in staat is om zich te compromitteren, met andere woorden dat zij wel degelijk regeringsverantwoordelijkheid kan dragen?

Welke strateeg heeft dit verzonnen, dat wat iedere hond nog zonder aan de kont te hoeven snuffelen begrijpt: bij de volgende verkiezingen wordt de SP ‘de hond in de pot’.


11/6/2014 Het Parool: “SP ondanks risico’s losgeweekt van links kamp”
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3670412…


(1) search.socialhistory.org/Record/1097189

Voor een inzicht in welk daadwerkelijk mandaat ieder van deze partijen heeft zie: “Amsterdams Democratisch Palet 2014: hoe een minderheid met D66 zich opmaakt de meerderheid te regeren”
http://www.flickr.com/photos/7141213@N04/14071513838/

Read Full Post »