Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Turkse regering intkenning Armeense genocide’

Artikel eerder gepubliceerd op Facebook en op het blog Caraïbisch Uitzicht op 20/6/2016
Op 18 mei 2016 was Sylvana Simons te gast in het VARA/Matthijs van Nieuwkerk programa De Wereld Draait Door (DWDD), ze was daar samen met het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzuvan de van de PvdA afgescheiden partij DENK, waar Sylvana toen net lid van was geworden, om als ‘publiek figuur’ de doelstellingen van deze partij te ondersteunen en deel te nemen op de verkiezingslijst van DENK. Deze partij die wat betreft Turkije een duidelijk pro Erdogan bewind positie inneemt, had een jaar daarvoor tegen een motie in de Tweede Kamer gestemd waarin de Armeense Genocide uit het begin van de vorige eeuw door de Nederlandse staat als voldongen historisch feit erkend wordt. [1]

SylvanaSimonsOpWegNaarMacht

Links beeld van slavenschip. rechts foto van massagraf in Erzurum een van de eerste massaslachtingen van Armeniërs nog onder het sultanaat, bekend als de ‘Hamidian massacres’ in de periode 1894-1896; het is éen van de zeven massamoorden op Armeniërs en Assyriërs in een periode die duurt tot het jaar 1920. Zoals bij alle gevallen van massageweld zijn er geen precieze getallen van het totaal aantal doden, maar wel is de orde van dat aantal bekend dat ligt tussen de 2 en 2,5 miljoen. De periode van de grootste slachting ligt tussen 1915 en 1923 en het meest genoemde aantal doden daarvan is 1,5 miljoen.

Want hoe blind is degene die wel de ene misdaad tegen menselijkheid kiest te verwerpen, maar uit politiek opportunisme een andere massaslachting bagatelliseert. Is het zo moeilijk om al die gewelddaden uit het verleden – ongeacht door wie begaan – verwerpelijk te achten? Moet krom gemaakt worden wat recht is, zoals Sandew Hira doet die Sylvia Simons in het blog STOP BLACK FACE te hulp schiet met deze argumentatie onder de kop “DE HYPOCRISIE ROND DE ARMEENSE GENOCIDE”:

Ik roep al die verdrietige journalisten en politici om hun oprechtheid te tonen en tegen Armeniërs luid en duidelijk te zeggen: wij willen dat de Turkse regering net zo omgaat met de Armeense genocide zoals de Nederlandse regering is omgegaan met slavernij in Suriname en de bezettingsoorlog in Indonesië, we willen niet met twee maten meten. We willen dat de Turkse regering net zo omgaat met de Armeense genocide zoals de Belgische regering is omgegaan met de genocide in de Congo of de Duitse regering is omgegaan met de genocide van de Herero’s in Namibië. België en Duitsland zitten samen met Nederland in de EU. Deze banden zijn sterker dan die met de Turkse regering. Hoe zijn Nederland, België en Duitsland omgegaan met de bovengenoemde historische misdaden. Hebben ze herstelbetalingen gedaan? Hebben ze die misdaden erkend? Hebben ze onderwijsprogramma’s opgezet om de misdaden te herdenken?” [2]

Geeft het feit dat de HuichelHollander autoriteiten die nalaten het eigen historisch straatje publiekelijk te ontdoen van zweet en bloedvlekken, Sylvana Simons een vrijbrief om halfzacht te spreken over de Armeense genocide, omdat zij zich wenst te associëren met een nieuwe politieke partij die gebonden is aan HuichelTurken autoriteiten, die – even dom – weigeren vreselijkheden begaan in het “eigen” verleden van de Turkse natie te erkennen?
Hoe is ook het slachtofferschap dat Sylvia Simons zich aanmeet en laat aanleunen door de vaak racistische reactie die zij met haar publieke optreden te verwerken kreeg, te rijmen met haar historische blindheid voor aangedaan leed dat evenzeer racistisch gegrond was, zoals die van Turken tegen Armeniërs en Asyriërs (en zeker ik weet ook dat de Koerden die nu zelf slachtoffer zijn hier niet vrijuit gaan)?


[1] Joop BNN/VARA website van 18 mei 2016 geeft dit DWW tefelgesprek bijna letterlijk weer:
Van Nieuwkerk ondervroeg Simons scherp en kritisch. Op het onderwerp van emancipatie, discriminatie en solidariteit was ze strijdbaar en vastberaden een stem te zijn voor alle mensen die zich niet gehoord voelen. Maar toen Van Nieuwkerk haar de vraag voorlegde wat ze vond van de Armeense genocide veranderde het gesprek van toon. Van Nieuwkerk bracht de motie van de ChristenUnie in het gesprek, die de Turkse regering wilde oproepen het bloedbad onder Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog als genocide te erkennen. DENK is daartegen en wilde een hoofdelijke stemming. Die stemming filmde DENK om daarmee te laten zien welke Turks-Nederlandse Kamerleden voor erkenning van de genocide waren. En van Nieuwkerk wilde weten wat Sylvana Simons daarvan vond. Simons speelde de vraag eerst terug naar Matthijs van Nieuwkerk en bracht het onderwerp daarna vakkundig weer naar een eerlijke samenleving waarin iedereen zich gehoord moet voelen, maar toen Van Nieuwkerk terugkwam op de vraag wat haar mening was op de genocide-vraag antwoordde ze: ‘Daar vind ik niks van’.

AMSnote5486.09

[2] Dit citaat vond ik verleden jaar op dit webadres (een web site van Hira zelf neem ik aan): http://stopblackface.com/de-hypocrisie-over-de-armeense-genocide-sylvana-simons-bij-dwdd/ Die web-pagina is inmiddels verwijderd en ook een zoekactie binnen die web-site vindt dat opinieartikel niet meer. Nog even verder gezocht en dan vind ik hetzelfde artikel op een andere site gelieerd aan Sandew Hira die van het IISR. hier het web-adres en de doelstelling van dit instituut:
Wat is IISR? Het International Institute for Scientific Research (IISR) is een kennisinstituut voor Decolonizing the Mind en analyseert op systematische wijze hoe wetenschap is beïnvloed door het kolonialisme. Het werk van IISR is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Productie van kennis: het construeren en produceren van dekoloniale kennis door onder andere publicaties en artikelen.
  2. Distributie van kennis: het verspreiden en delen van dekoloniale kennis door onder andere publicaties, bijeenkomsten, workshops en nieuwsbrieven.
  3. Toepassing van kennis: het ondersteunen van organisaties en netwerken die dekoloniale kennis toepassen in de strijd tegen institutioneel racism

Wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog. (Mattheüs 7:3-5) (=iemand anders wel bekritiseren, maar eigen gebreken niet opmerken.)
De discussie in de Nederlandse politiek over de erkenning van de ‘Armeense Genocide’ woedt al jarem ver voordat Sylvana Simons er maar aan dacht om zich in het politieke bedrijf te begeven. In 2004 wordt er een kamermotie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt gevraagd om in gesprekken met Turkije steeds weer te beginnen over de historische episode. Veel verder komt het niet, dit vooral omdat politieke partijen die stemmers en zelfs kamerleden hebben behorende tot de Turks-Nederlandse gemeenschap (CDA, PvdA en zelfs ook D66) de loyaliteit aan de heersende opvatting van de Turkse staat over de massa-moord – het was geen genocide – niet wensen te testen. De kleine Christelijke partijen daarentegen denken er een tegenovergesteld belang bij te hebben en hebben ook bindingen met de Nederlands-Armeense (christelijke) gemeenschap. Zo komt in het jaar 2015 weer een Armeense Genocide erkenningsmotie in de Tweede Kamer in stemming, waarbij de twee DENK kamerleden tegen stemmen en zelfs een video op YouTube plaatsen waarin de kamerleden van Turkse komaf die voor de motie stemmen extra in het video-zonnetje van de DENK-cameraploeg gezet worden, opdat hun standpunt in Turkije zelf niet onopgemerkt zal blijven. De motie wordt na enig geharrewar en spreekstoel-gestuntel met 127 voor en 13 tegenstemmen aangenomen. Op de web-site van DENK lees ik:

“Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben zich niet alleen op het Europese continent, maar ook vlak daarbuiten in Anatolië, verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen. Maar iets wat zich 100 jaar geleden ruim 4000 km van Nederland heeft afgespeeld kan niet op deze manier worden opgelost worden in de Tweede Kamer. // De indieners van deze moties over de Armeense kwestie zorgen ervoor dat gemeenschappen die nu naast elkaar en met elkaar vreedzaam samenleven, uit elkaar worden gedreven. Zij willen deze kwestie misbruiken voor hun eigen politiek gewin.”

Nu is na de Holocaust de Armeense Genocide een van de meest bestudeerde ‘volkerenmoorden’ uit de moderne geschiedenis en om nu dat menselijk drama terug te brengen tot “verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen” is ongepast. De DENK web-pagina over deze stemming heeft – naar beproefde methode van omdraaiing van argumenten – als kop “MEERDERHEID KAMER TEGEN VERZOENING EN TOENADERING.” Het is juist op dit moment dat ex-tv-presentatrice Sylvana Simons, zonder blijk te geven van enige diepgaande kennis van wereldgeschiedenis en zonder enige politieke ervaring,
Sandew Hira en de harde kern van de DENK partij zijn niet de enigen die deze ‘kijk eerst naar jezelf’ redenering ten berde brengen. Na enig verder zoeken vond ik die ook terug in dit artikel over DENK, Sylvia en de erkenning van de Armeense genocide op het blog van Sylvia Witte:

“Had Sylvana de Armeense genocide dan moeten erkennen tegenover mensen die tot op de dag van vandaag de gevolgen van tweehonderdvijftig jaar slavernij weigeren te erkennen? Zelfs trots uitdragen! en prat gaan op een mensenverslindende VOC mentaliteit? En dat terwijl wetenschappers het onderling niet eens zijn of het überhaupt een Armeense genocide genoemd mag worden? Volgens Wikipedia is slechts een deel van de historici het hier over eens. Een ander deel van de historici, waaronder uitgerekend Westerse! historici die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk beweren dat er weliswaar een massamoord heeft plaats gevonden, maar dan wel één die niet afwijkt van andere totalitaire oorlogsituaties! Laat staan dat het vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Holocaust. Dat staat op Wiki! Niet mijn woorden! En dan moet uitgerekend Sylvana Simons zich uitspreken of er nu wel of geen genocide heeft plaats gevonden? Doe effe normaal zeg! Meer mensen zouden zich soms eens van een persoonlijke mening moeten onthouden, zeker in de rol van aanstaande politica of wanneer je het gewoon even niet weet.”


 

Read Full Post »