Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Hero Brinkman’

er valt nog heel wat in te kleuren voor september 2012 nu het VVD kwartet kompleet is….

klik plaat voor grotere versie


NB De kleurplaten van Mark, Geert en Rita zijn beschikbaar op www.kleurplaten.nl.  (“voor iedereen die graag kleurt”) Hero heeft nog geen prent, vandaar hierbij een kladversie om vast te oefenen:

klik voor grotere formaat kleurplaat

Read Full Post »

GEDOOG TROIKA VVD-CDA-PVV WORDT NU met de splitsing van ‘het paard van pvv’ EEN VIERINSPANNING

Om 15:56 op dinsdag 20 maart 2012 was het heugelijke nieuws van ‘hero’ Brinkman zijn uittreden nog niet te vinden op de web site van de PVV, terwijl Brinkman toch dapper in de voetsporen van Geert Wilders trad, die in het jaar 2004 uit de VVD Tweede Kamer Fractie stapte en op persoonlijke titel in de kamer bleef zitten. Hier dan mijn aanpassing van de PVV Tweede Kamerploeg. Of Hero Brinkman dezelfde stoel behoudt weet ik niet, dat kan toch wel onwennig zijn om in je eentje temidden van je voormalige fractiegenoten te zitten.

om 16:50 op dinsdag 20 maart 2012 is dan toch de heer Hero Brinkman verdwenen van de Tweede Kamer Fractie PVV pagina zonder dat daarbij enige uitleg te vinden is, ook niet op de rest van de PVV website, een ongeplande ontwikkeling lijkt het wel.

Sinds de invoering van het Algemeen Kiesrecht is het 30 x voorgekomen dat namens een bepaalde partij gekozen Tweede Kamerleden zich van hun partij afsplitsten en het is echt niet alleen bij rechtse of uiterst rechtse partijen dat het partijkeurslijf te krap werd bevonden. Even turven leert dat de kampioen afsplitser de LPF – ooit bedoeld als de partij van Pim Fortuyn – was (5x) gevolgd door de AOV -ouderen partij (4x) en de Boerenpartij van Boer Koekoek uit de zestiger jaren (4x), dan volgen PvdA (2) en VVD (2x) en een heel rijtje partijen waar het maar één keer is voorgeomen: CPN, KVP, CHU, D’66, CDA, CP (Centrum Partij), RPF, PSP, SP en nu dus ook de PVV (1x), maar daar hoeft het niet bij te blijven, het zaad van verdeeldheid is gezaaid.

Het zal veel inspanning vergen om de landskar met dit nieuwe vierspan te trekken en het zijn andere kleine fracties als SGP en wellicht ook de Partij voor de Dieren die om hand- en spandiensten gevraagd zal worden. DEMOKRATIE = DE HELFT + 1 …hoe nauw de marges ook zijn – en een gegeven mandaat voor anderhalf duizend dagen is tussentijds niet herroepbaar. Zolang de Tweede Kamer niet bij machte is om middels een ‘motie van wantrouwen’ of ‘afkeuring’, gericht op één of meerdere ministers, de minster-president of het hele kabinet, met de vereiste helft+1 meerderheid aangenomen te krijgen, kan de regering – gedoogd of niet, met een ruime of krappe meerderheid, zelfs met een bewezen minderheid – gewoon blijven zitten. Zo eenvoudig zit ons staatsrecht in elkaar. Opgewonden haastige ‘standjes’ als vandaag te lezen waren van meerdere oppositie-leiders gaan voorbij aan die realiteit. Ook, zouden de huidige oppositieleiders zich de omgekeerde situatie moeten voorstellen, waarbij zij een krap meerderheids- of gedoogd minderheidskabinet bemannen en bevrouwen, zouden zij zich dan niet zelf willen beroepen op het hiervoor geschetste staatsrecht?

PVV was 24 zetels en is nu 23 zetels; Lid Hero Brinkman zijn fractie heb ik hier PVH genoemd Partij van/voor Hero Brinkman.

Een motie van wantrouwen van de oppositie zit er nauwelijks in, zelfs met een deelname van PvdA (30) + SP (15) + D66 (10) + GL (10) + PvdD (2) = 67. Neem nu eens aan dat de wat “progressievere” christen protestanten van de CU ook nog meedoen dan is dat 67 + 5 = 72. “Schluss” niks te motie van wantrouwen.

In het andere kamp zitten altijd nog VVD (31) + CDA (21) + PVV (23) = 75.

Als Hero Brinkman mee stemt is dat 75+ 1 = 76, doet hij dat niet dan zijn er nog SGP (2) die het doodsoordeel van een aangenomen motie van wantrouwen of afkeuring kan helpen afwenden.

Naar een symbool voor zijn nieuwe partij hoeft Hero Brinkman in ieder geval niet lang te zoeken hij kan de ‘blauwvoetmeeuw’ van de Wilderse PVV (*) zo inruilen voor de brutale ‘koekkoek’ …

—-

(*) zie “De meeuw als symbool van vrijheid van Albrecht Rodenbach tot Geert Wilders” in mijn blog post over Katheleen Ferrier, oktober 2010.

Read Full Post »