Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘tweede kamerleden’

ALS HET NIET ANDERS GAAT – POLITIEK CELIBAAT?
pechtold_politiek-celibaar_2018

… althans dat lijken de Privé-Story-tellers in de zin te hebben met hun aandacht voor een buitenechtelijke liefde tussen een volwassen man van 52 en een volwassen vrouw van 35… oud nieuws al weer van rondom de jaarwisseling 2017/2018 dat slim opnieuw in de actualiteit gebracht wordt.

Natuurlijk (en ik bedoel dat hier letterlijk) is het zo dat al die opgeheven vingertjes van de mannelijke leden van de Staten Generaal ook onder de gordelriem zich weten te verheffen…

Het is maar goed dat de kamerleden niet (meer) stiekum hoeven te doen over hun liefdesleven, zoals priesters bij de Katholieke Kerk… wat wordt nu door de sensatiepers en de burgerlijke pers – die als vanouds mee gaat kwijlen – voorgesteld?
Kuisheidsgordels waarbij de sleutels in handen zijn van het partijbestuur en de wettige partners?
Ik heb nooit niks op gehad met Pechtold, maar ik heb liever dat hij en alle andere statenleden zich verheffen en het genoegen van een actief liefdesleven mogen smaken… het bestuur kan er alleen maar beter van worden. Laat de reactionaire kleinburgerlijke kwijlpers toch in hun speeksel stikken.

Referenties, triggers:
– “EXCLUSIEF IN STORY: VALT PECHTOLDS MINNARES OP MACHTIGE MANNEN?” (Story 6/1/2018)

– ‘PECHTOLD IN LOVE: Anne is 20 jaar jonger en heeft VIJF kinderen” (Privé dec. 2017)

Referenties, verlate meekwijlers en fatsoensrakkers, 3 voorbeelden:
–  “D66 worstelt met beschuldigingen ex-vriendin PechtoldHet vertrek van het Meppelse D66-duoraadslid Anne Lok brengt D66-leider Pechtold in verlegenheid. Partijvoorzitter Letty Demmers hoopt in een gesprek met Pechtold opheldering te krijgen over Loks publiekelijk geuite beschuldigingen aan zijn adres. Demmers benadrukt daarbij dat zij niet twijfelt aan Pechtolds integriteit. Raoul du Pré en Remco AndersenAnne Lok: ‘Dat Pechtold hiermee kan leven, dat is aan hem’ in Late Night met Twan Huys, 5/9/2018

Politieke hormonen: het persoonlijke leven is wel degelijk politiek”, Carla Joosten in Elsevier Weekblad 6/9/2018


Let ook op de diepburgerlijke afkeer van verschil in leeftijd, leeftijds-discriminatie dus, alsof liefdesverhoudingen er zijn voor de procreatie en het standaard gezinsleven in de zin van enge kerkgenootschappen en hun moraal, die iet anders dan dubbel blijkt te zijn in de praktijk.
NB Het wapenschild van de Tweede Kamer dat ik in de prent gebruik staat op de Nederlandse Wikipedia pagina, inclusief de gordelriem en opgeheven leeuwenpenis.

Read Full Post »

GEDOOG TROIKA VVD-CDA-PVV WORDT NU met de splitsing van ‘het paard van pvv’ EEN VIERINSPANNING

Om 15:56 op dinsdag 20 maart 2012 was het heugelijke nieuws van ‘hero’ Brinkman zijn uittreden nog niet te vinden op de web site van de PVV, terwijl Brinkman toch dapper in de voetsporen van Geert Wilders trad, die in het jaar 2004 uit de VVD Tweede Kamer Fractie stapte en op persoonlijke titel in de kamer bleef zitten. Hier dan mijn aanpassing van de PVV Tweede Kamerploeg. Of Hero Brinkman dezelfde stoel behoudt weet ik niet, dat kan toch wel onwennig zijn om in je eentje temidden van je voormalige fractiegenoten te zitten.

om 16:50 op dinsdag 20 maart 2012 is dan toch de heer Hero Brinkman verdwenen van de Tweede Kamer Fractie PVV pagina zonder dat daarbij enige uitleg te vinden is, ook niet op de rest van de PVV website, een ongeplande ontwikkeling lijkt het wel.

Sinds de invoering van het Algemeen Kiesrecht is het 30 x voorgekomen dat namens een bepaalde partij gekozen Tweede Kamerleden zich van hun partij afsplitsten en het is echt niet alleen bij rechtse of uiterst rechtse partijen dat het partijkeurslijf te krap werd bevonden. Even turven leert dat de kampioen afsplitser de LPF – ooit bedoeld als de partij van Pim Fortuyn – was (5x) gevolgd door de AOV -ouderen partij (4x) en de Boerenpartij van Boer Koekoek uit de zestiger jaren (4x), dan volgen PvdA (2) en VVD (2x) en een heel rijtje partijen waar het maar één keer is voorgeomen: CPN, KVP, CHU, D’66, CDA, CP (Centrum Partij), RPF, PSP, SP en nu dus ook de PVV (1x), maar daar hoeft het niet bij te blijven, het zaad van verdeeldheid is gezaaid.

Het zal veel inspanning vergen om de landskar met dit nieuwe vierspan te trekken en het zijn andere kleine fracties als SGP en wellicht ook de Partij voor de Dieren die om hand- en spandiensten gevraagd zal worden. DEMOKRATIE = DE HELFT + 1 …hoe nauw de marges ook zijn – en een gegeven mandaat voor anderhalf duizend dagen is tussentijds niet herroepbaar. Zolang de Tweede Kamer niet bij machte is om middels een ‘motie van wantrouwen’ of ‘afkeuring’, gericht op één of meerdere ministers, de minster-president of het hele kabinet, met de vereiste helft+1 meerderheid aangenomen te krijgen, kan de regering – gedoogd of niet, met een ruime of krappe meerderheid, zelfs met een bewezen minderheid – gewoon blijven zitten. Zo eenvoudig zit ons staatsrecht in elkaar. Opgewonden haastige ‘standjes’ als vandaag te lezen waren van meerdere oppositie-leiders gaan voorbij aan die realiteit. Ook, zouden de huidige oppositieleiders zich de omgekeerde situatie moeten voorstellen, waarbij zij een krap meerderheids- of gedoogd minderheidskabinet bemannen en bevrouwen, zouden zij zich dan niet zelf willen beroepen op het hiervoor geschetste staatsrecht?

PVV was 24 zetels en is nu 23 zetels; Lid Hero Brinkman zijn fractie heb ik hier PVH genoemd Partij van/voor Hero Brinkman.

Een motie van wantrouwen van de oppositie zit er nauwelijks in, zelfs met een deelname van PvdA (30) + SP (15) + D66 (10) + GL (10) + PvdD (2) = 67. Neem nu eens aan dat de wat “progressievere” christen protestanten van de CU ook nog meedoen dan is dat 67 + 5 = 72. “Schluss” niks te motie van wantrouwen.

In het andere kamp zitten altijd nog VVD (31) + CDA (21) + PVV (23) = 75.

Als Hero Brinkman mee stemt is dat 75+ 1 = 76, doet hij dat niet dan zijn er nog SGP (2) die het doodsoordeel van een aangenomen motie van wantrouwen of afkeuring kan helpen afwenden.

Naar een symbool voor zijn nieuwe partij hoeft Hero Brinkman in ieder geval niet lang te zoeken hij kan de ‘blauwvoetmeeuw’ van de Wilderse PVV (*) zo inruilen voor de brutale ‘koekkoek’ …

—-

(*) zie “De meeuw als symbool van vrijheid van Albrecht Rodenbach tot Geert Wilders” in mijn blog post over Katheleen Ferrier, oktober 2010.

Read Full Post »

De reinheid van onze volksvertegenwoordiging is onlangs dankzij het  zuiverend optreden van RTL Nieuws weer voor lange tijd verzekerd. De zondaars hebben nu allen opgebiecht wat zij aan het alziend oog van het televisie medium onthouden hadden en zo kan, middels de publieke biecht en het maken van tekenen van deemoedigheid, het blazoen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden weer in alle heerlijkheid schitteren en heel de natie tot lichtend voorbeeld zijn. Nu kunnen die kamerleden, die onder hun angstvallige geheim gebukt gingen, middels de absolutie van de publieke biecht weer “met onbeklemde borst” van zich laten horen…

Daar zien wij: de drie struisvogelveren symbool van voorzienigheid; de drie acht puntige sterren die de vastberaden balans van de regeringspartijen tot uitdrukking brengen; het brandend hart voor het Vaderland; en de blanke bloemen van vreemde smetten vrij. Ach de dichter van onze versmade nationale hymne Hendrik Tollens wist dit alles al in 1815 in het eerste couplet van zijn prachtig lied zeker te treffen…

Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff’ den zang als wij:
Hij stell’ met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.

Read Full Post »

“Wie vrij van zonden is werpe de eerste steen” …

…ik volg nu al een paar dagen de affaire rond het tweede kamerlid voor het PVV Lucassen (agressief gedrag en veroordeling wegens ontucht)  en alhoewel ik een hardgrondige afkeer van het PVV heb, is mijn afkeer van huichelarij nog groter. Wie zette deze roep om aftreden van een wat woest PVV kamerlid die ooit veroordeeld is en er met een voorwaardelijke straf vanaf is gekomen in gang, vraag ik mij dan af. Is de verstoring van het wankele evenwicht van het democratisch model  ‘de meerderheid die beslist = de helft +1’ niet de belangrijkste reden? 

Het oude adagium “de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden niet” komt dan weer bij mij op.
Politicus Lucassen als bedrijver van seks met ondergeschikten en beticht van het bedreigen van zijn buren… Wie was één van de malformateurs van dit kabinet in opdracht van koningin Beatrix? Jazeker huisvriend van het paleis, Ruud Lubbers, die in Washington een secretaresse in de billen kneep en daar voorwaardelijk onderuit wist te komen. Wie is nu kersvers Minister van Immigratiebeperking en het Reisbureau Wilders? Jazeker opgestapte burgervader van Maastricht Leers vanwege zijn handel en wandel in Bulgaarse villa’s. Wie is nu toezichthouder bij de ABN/AMRO na eerst het zicht verloren te hebben op de DSB bank? Was dat niet de beste minister van financiën ooit? 

Als in het politieke landschap van Nederland hoge bomen buigzaam sterke winden weten te doorstaan, waarom zou een verkozen kamerlid met een eenvoudige stamboom (*) als ex sergeant Lucassen dan gekapt moeten worden? Iemand die ooit in de fout is gegaan, betrapt en veroordeeld is, kan daar van geleerd hebben en dient niet tot in eeuwige dagen uit publieke ambten geweerd en uitgestoten te worden.

Ooit (mei 2006) gebruikte ik deze stenigingsprent ter verdediging tegen huichelpraktijken die een andere politica uit de tweede kamer betroffen, wier standpunten eveneens niet de mijne zijn,  Hirsi Ali, omdat zij door VVD minister Rita oneigenlijk behandeld werd: “Hirsi Ali voor kinderen verklaard” was de titel van een gedichtje dat ik schreef met deze deze twee eerste coupletten, waarbij verstoting en verbanning ook aan de orde waren: 

Ieder kind weet het,
al was het maar uit het jeugdjournaal:
barbaarse Afghanen, primitieve Nigerianen,
en ander fanatieke moslims:
zij stenigen…
en dan met name vrouwen.
Dat mag niet. Dat moet niet!
Wij Nederlanders stemmen daar niet mee in.
Wij sturen zelfs een beschavingsleger
naar de uitlopers van het Himalajahgebergte
om daar verandering in te brengen. 

Nederlanders zijn altijd nette mensen geweest.
Als iemand afwijkt van de juiste weg
zijn verstoting en verbanning onze middelen bij uitstek.
Kijk er de vaderlandse geschiedenis maar op na.
Steniging besmeurt onze schone stoep.

In mijn gedachten doemt nu kamerlid Lucassen op achter dit zelfde beeld, zei het slechts als inzicht opwekkend ‘zinnebeeld’: Steniging van de heilige Stephanus uit “Schouwtooneel der martelaren” 1738 getekend door Jan Luyken (1649-1712).


klik beeld voor grotere versie…

=======
(*) De CV van Lucassen zoals op 12 november 2010 nog steeds te vinden op de web site van de PVV

Op zondag 21 november is de CV van Lucassen op de web site van de PVV nog steeds niet geactualiseerd; dat hij uit de kamercommissies voor onderwijs en defensie, alsook het NAVO overleg gezet zou zijn door partijleider Geert Wilders, is niet zichtbaar gemaakt op de publieke web site van de PVV. Al dat wat de partijleiding onwelgevallig is wordt zo buiten het zicht gehouden. Of is het gewoon dilettantisme?  [tj.]

http://www.pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/eric-lucassen/cv.html

Biografie

Eric Lucassen maakte de verloedering en islamisering van onze wijken van dichtbij mee. Hij groeide op in een Amsterdamse volksbuurt die in hoog tempo veranderde in een achterstandswijk. Al van jongs af aan wilde Eric zich inzetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land. Aansluitend aan zijn dienstplicht koos hij daarom voor een loopbaan als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Hierna heeft hij zijn twee grote passies kunnen combineren: muziek en les geven.

Als woordvoerder Arubaanse en Antilliaanse zaken gaat hij de overgang naar een nieuwe status van deze eilanden scherp in de gaten houden. Er mag geen Nederlands belastinggeld meer verdwijnen in die bodemloze tropische put. Verder gaat hij zich inzetten voor een gezonde woningmarkt. Er moet snel een eind komen aan de softe aanpak van de verloederde wijken in ons land.
Als lid van de vaste commissie voor Defensie zal hij zijn ruime kennis en ervaring op dat gebied inzetten voor de PVV.
“De mannen en vrouwen van onze krijgsmacht kunnen rekenen op onze steun.”

Commissies
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Wonen, Wijken en Integratie
Defensie

Parlementaire Assemblee
NAVO

Onderwijs
Secundaire Vorming Onderofficieren KL
Algemene en Hogere Instructiebekwaamheid
Koninklijke Militaire School
Atheneum

Loopbaan
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Docent digitale muziekproductie
Onderofficier Koninklijke Landmacht

 

Read Full Post »