Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘strafblad’

De reinheid van onze volksvertegenwoordiging is onlangs dankzij het  zuiverend optreden van RTL Nieuws weer voor lange tijd verzekerd. De zondaars hebben nu allen opgebiecht wat zij aan het alziend oog van het televisie medium onthouden hadden en zo kan, middels de publieke biecht en het maken van tekenen van deemoedigheid, het blazoen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden weer in alle heerlijkheid schitteren en heel de natie tot lichtend voorbeeld zijn. Nu kunnen die kamerleden, die onder hun angstvallige geheim gebukt gingen, middels de absolutie van de publieke biecht weer “met onbeklemde borst” van zich laten horen…

Daar zien wij: de drie struisvogelveren symbool van voorzienigheid; de drie acht puntige sterren die de vastberaden balans van de regeringspartijen tot uitdrukking brengen; het brandend hart voor het Vaderland; en de blanke bloemen van vreemde smetten vrij. Ach de dichter van onze versmade nationale hymne Hendrik Tollens wist dit alles al in 1815 in het eerste couplet van zijn prachtig lied zeker te treffen…

Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff’ den zang als wij:
Hij stell’ met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.

Read Full Post »

“Wie vrij van zonden is werpe de eerste steen” …

…ik volg nu al een paar dagen de affaire rond het tweede kamerlid voor het PVV Lucassen (agressief gedrag en veroordeling wegens ontucht)  en alhoewel ik een hardgrondige afkeer van het PVV heb, is mijn afkeer van huichelarij nog groter. Wie zette deze roep om aftreden van een wat woest PVV kamerlid die ooit veroordeeld is en er met een voorwaardelijke straf vanaf is gekomen in gang, vraag ik mij dan af. Is de verstoring van het wankele evenwicht van het democratisch model  ‘de meerderheid die beslist = de helft +1’ niet de belangrijkste reden? 

Het oude adagium “de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden niet” komt dan weer bij mij op.
Politicus Lucassen als bedrijver van seks met ondergeschikten en beticht van het bedreigen van zijn buren… Wie was één van de malformateurs van dit kabinet in opdracht van koningin Beatrix? Jazeker huisvriend van het paleis, Ruud Lubbers, die in Washington een secretaresse in de billen kneep en daar voorwaardelijk onderuit wist te komen. Wie is nu kersvers Minister van Immigratiebeperking en het Reisbureau Wilders? Jazeker opgestapte burgervader van Maastricht Leers vanwege zijn handel en wandel in Bulgaarse villa’s. Wie is nu toezichthouder bij de ABN/AMRO na eerst het zicht verloren te hebben op de DSB bank? Was dat niet de beste minister van financiën ooit? 

Als in het politieke landschap van Nederland hoge bomen buigzaam sterke winden weten te doorstaan, waarom zou een verkozen kamerlid met een eenvoudige stamboom (*) als ex sergeant Lucassen dan gekapt moeten worden? Iemand die ooit in de fout is gegaan, betrapt en veroordeeld is, kan daar van geleerd hebben en dient niet tot in eeuwige dagen uit publieke ambten geweerd en uitgestoten te worden.

Ooit (mei 2006) gebruikte ik deze stenigingsprent ter verdediging tegen huichelpraktijken die een andere politica uit de tweede kamer betroffen, wier standpunten eveneens niet de mijne zijn,  Hirsi Ali, omdat zij door VVD minister Rita oneigenlijk behandeld werd: “Hirsi Ali voor kinderen verklaard” was de titel van een gedichtje dat ik schreef met deze deze twee eerste coupletten, waarbij verstoting en verbanning ook aan de orde waren: 

Ieder kind weet het,
al was het maar uit het jeugdjournaal:
barbaarse Afghanen, primitieve Nigerianen,
en ander fanatieke moslims:
zij stenigen…
en dan met name vrouwen.
Dat mag niet. Dat moet niet!
Wij Nederlanders stemmen daar niet mee in.
Wij sturen zelfs een beschavingsleger
naar de uitlopers van het Himalajahgebergte
om daar verandering in te brengen. 

Nederlanders zijn altijd nette mensen geweest.
Als iemand afwijkt van de juiste weg
zijn verstoting en verbanning onze middelen bij uitstek.
Kijk er de vaderlandse geschiedenis maar op na.
Steniging besmeurt onze schone stoep.

In mijn gedachten doemt nu kamerlid Lucassen op achter dit zelfde beeld, zei het slechts als inzicht opwekkend ‘zinnebeeld’: Steniging van de heilige Stephanus uit “Schouwtooneel der martelaren” 1738 getekend door Jan Luyken (1649-1712).


klik beeld voor grotere versie…

=======
(*) De CV van Lucassen zoals op 12 november 2010 nog steeds te vinden op de web site van de PVV

Op zondag 21 november is de CV van Lucassen op de web site van de PVV nog steeds niet geactualiseerd; dat hij uit de kamercommissies voor onderwijs en defensie, alsook het NAVO overleg gezet zou zijn door partijleider Geert Wilders, is niet zichtbaar gemaakt op de publieke web site van de PVV. Al dat wat de partijleiding onwelgevallig is wordt zo buiten het zicht gehouden. Of is het gewoon dilettantisme?  [tj.]

http://www.pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/eric-lucassen/cv.html

Biografie

Eric Lucassen maakte de verloedering en islamisering van onze wijken van dichtbij mee. Hij groeide op in een Amsterdamse volksbuurt die in hoog tempo veranderde in een achterstandswijk. Al van jongs af aan wilde Eric zich inzetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land. Aansluitend aan zijn dienstplicht koos hij daarom voor een loopbaan als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Hierna heeft hij zijn twee grote passies kunnen combineren: muziek en les geven.

Als woordvoerder Arubaanse en Antilliaanse zaken gaat hij de overgang naar een nieuwe status van deze eilanden scherp in de gaten houden. Er mag geen Nederlands belastinggeld meer verdwijnen in die bodemloze tropische put. Verder gaat hij zich inzetten voor een gezonde woningmarkt. Er moet snel een eind komen aan de softe aanpak van de verloederde wijken in ons land.
Als lid van de vaste commissie voor Defensie zal hij zijn ruime kennis en ervaring op dat gebied inzetten voor de PVV.
“De mannen en vrouwen van onze krijgsmacht kunnen rekenen op onze steun.”

Commissies
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Wonen, Wijken en Integratie
Defensie

Parlementaire Assemblee
NAVO

Onderwijs
Secundaire Vorming Onderofficieren KL
Algemene en Hogere Instructiebekwaamheid
Koninklijke Militaire School
Atheneum

Loopbaan
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Docent digitale muziekproductie
Onderofficier Koninklijke Landmacht

 

Read Full Post »