Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘vermaaksindustrie’

tt44_NeemNotaVanDeAmsterdamseBinnenstad_2018d
“De Stichting de Nachtwacht is feeling angry” deze kop zag ik gisteren staan op de Facebook-pagina van de bewonersgroep op en rond het Rembrandtplein, die al jarenlang zandzak op zandzak stapelen tegen het rijzend peil van bier & plezier alhier. “He he” dacht ik “dat heeft lang geduurd, maar is toch gekomen” verzet tegen het claimen van stukken van de binnenstad door de Horeca-Haaien, want er is geen redelijkheid te verwachten van deze scharen hongerige haaien die in de afgelopen decennia de wateren van Wallen, Rembrandt- en Leidseplein binnengedrongen zijn. Deze Facebook jammerklacht met “!!!!!!!!” bracht mij tot een associatief betoog, alsook een voorstel hoe het tij te keren, eerst het Stichting De Nachtwacht stukje en dan mijn verhaal:
Het Facebook stukje reageert op dit parool artikel:
AMSnote6209.09
~
“Denk je als buurt bijna drie jaar constructief in overleg te zijn met de horecaondernemers van Rembrandtplein om geweld en overlast te reduceren, vindt hun voorman dat de Rembrandtpleinbuurt overlast moet accepteren en dat de openingstijden wel wat langer kunnen. Huidige “openingstijden tot 7h00 in de ochtend is nog niet lang genoeg blijkbaar.
Hij denkt een stuk van de binnenstad te kunnen claimen ten koste van de buurt. Schandalig !!!!!!!! Het overleg is er juist steeds op gericht dat je in deze buurt kunt wonen, werken en uitgaan. Hij wil prioriteit geven aan uitgaan. Dan heb je het toch niet helemaal begrepen …..
AMSnote6209.10


Mijn reactie gericht aan de Stichting De Nachtwacht (bewoners op/rond Rembrandtplein):
ik woon “een brug te ver” voor overleg, bij ons in het straatje achter het Waterlooplein parkeren de nachtbrakers (die daar ook vaak – bij beter weer – hun afterparties doen tussen 4 en 6 in de ochtend); bij ons lopen en hangen de indrinkers (de tarieven op het Rembrandtplein zijn dusdanig dat vooraf op het prijsniveau van avondwinkel & slijterij voldoende beneveld raken de voorkeur heeft). Indrinkers lopend, rondhangend in groepjes met bier, wijn en hard liquor (ja we hebben zelfs een hard liquor winkel in ons straatje die er kwam omdat het op de loop route van de toeristen-silo’s bij de Valkenburgerstraat naar het Rembrandtplein ligt…. het kostte mij bijna twee jaar om de sluitingstijd van 22 uur voor slijterijen af te dwingen…
Buro IJtunnel deed er niets aan, de wijkagente was ziek en niemand nam haar dossiers over, todat ik uiteindelijk door het indienen van een formele klacht over niet handhaven, na bijna twee jaar tevergeefs wachten op reacties op eerdere (schriftelijke) klachten bij de politie, te spreken kwam met een resolute dame-agent die het Rembrandtplein team als basis heeft en nu kloppen de echte sluitingstijden van die slijterij met wat op het bordje op de deur staat….
 –
Formeel is er een alcoholverbod van kracht voor althans de Waterlooplein-kant van ons huizenblok… maar dat verbod staat NERGENS aangegeven. Zoiets als een parkeerverbod voor auto’s enkel op papier, zonder borden op straat. (1)
 –
Wij zijn NOOIT en te nimmer voor enig overleg gevraagd,noch door de gemeente, noch door de Rembrandtplein horeaca-ondernemers, terwijl we wel in de aan- en uitloop van de vol continue uitgaansindustrie van dat Rembrandtplein wonen…
Tot op het Mr. Visserplein staan op de weekeinden de auto’s waarvan sommigen geluidsinstallaties binnen boord hebben warvoor je als niet bewegende dancing nog geen vergunning zou krijgen… subsone bassen doen de ramen trillen…
~
Beste Rembrandtpleinbewoner ik begrijp je woede… de vraag is ook of er wel iets te overleggen valt. Na een decennium oprekken van regelgeving en aanpassing en de mondsnoeren met gebieds-coaches, uitgaans-gidsen en wat al niet meer is de rek eruit.
~
Ik heb hier in mijn boekenkast de tweede nota binnenstad staan uit 1968, daar zit ook een met wasco getekende kleurenkaart bij van de gedachte functies voor delen van de binnenstad…. wacht even ik leg het boekwerk op mijn reprotafel…. ‘geel’ = “vermaak” zegt de kaart en bekijk die kaart maar op volle schermgrootte om af te lezen hoe de functiescheiding en de verschraling van de sociale diversiteit met de jaren heeft plaatsgevonden. (2)
~
Daarbij ben ik dan ook aangekomen bij mijn voorstel om in breed perspectief nu 50 jaar na deze nota tot een herformulering van de functionaliteit van de Amsterdamse binnenstad te komen.
~
De ondertitekl van zo’n (niet door de gemeente maar door burgers gemaakte) NOTA zou kunnen zijn: “van gespecialiseerde functiescheiding tot ONTSPECIALISEREN…” of dat laatste nu een bestaand woord is of niet. De gemeente heeft in die halve eeuw lustig allerlei studies gemaakt zoals laatstelijk nog in 2012 “De Bereikbare Binnenstad”. daar waar juist die grotere bereikbaarheid kern van het probleem is. Immers al die lieden, uit buitenwijken, de provincie, uit ander landen, ingevlogen om hier eens lekker uit hun bol te gaan, doen dat omdat het bij hen ‘thuis’ niet kan, minder leuk is of lijkt, ook omdat er in eigen buurt, stad of land sluitingstijden en verkoopbeperkingen van genotsmiddelen zijn, die niet gelden voor de volcontinu vermaaksindustrie-gebieden van Amsterdam: Wallen, Rembrandt- en Leidseplein.
Rembrandtplein & Leidseplein HEINEKEN BIERDEALERS bewoners zijn overlast zat van_13584591275_o

In 2014 klaagden de uitbaters op het Rembrandtplein over de overlast van (nep)drugdealers die hun bedrijfsvoering letterlijk in de weg stonden. Een gotspe en ik maakte er als reactie voor gebruik op sociale media deze plaat van….

~
Gebieds-mono-functionaliteit is kort gezegd het kernprobleem… zoals er nu net pal naast de nieuwe hotelcluster aan de Valkenburgerstraat (meest vervuilde straat van Amsterdam wat betreft lucht zeggen ze) een kiosk-achtige winkeltje is gekomen dat zelfs snoeperijen met hashish erin weet aan te bieden….
~
Gebieds-mono-functionaliteit in eigen dorp of stad, hier, verderop tot van over zee, is vaak ook de reden waarom de zoekers naar ‘vermaak‘ naar de Wallen, Rembrandt- en Leidseplein trekken… ik hoor ze vrijwel dagelijks lallend, schreeuwend, gillend, krijsend (zatte wijven), hashlacherig, op weg naar of terugkomend van het Rembrandtplein.
~
De melkers van al die vermaakzoekers, de horeca-ondernemers, verkopers van genotsmiddelen in allerlei vormen tot op bijkomende hulpmiddelen alsIAMsterdam ijsmutsen (voor hashrokers op het winterterras), exploiteren hun bedoening en kennen geen grenzen in hun winstbejag. Verbijsterend is het al die politie-, ambulance- en ziekenhuis-assistentie die ingezet wordt om deze winsten te maken. De gemeente pooiert wel wat met precario-belasting, ongebreidelde terrasvergunningen en wat dies meer zij, maar als ik vraag om beter beheersing van de overlast in het aan- en uitloop-gebied waar ik woon, krijg ik te horen dat met name de poltie al overbelast is. “OVERBELAST?” denk ik dan, van mijn, van onze, belastinggelden… wat is de verhouding tot de kosten en de baten als we zouden berekenen wat nu die toeristenbelasting in het gemeentelijk laatje brengt?
~
Daar waar de prijzen van het wonen in de binnenstad al lang over de rand van de sociaal acceptabele pan uitgerezen zijn, is er nergens enig besef en begrip voor de devaluering van ons ‘woongenot’. “Moet u maar niet in de binnenstad wonen…” “Ga naar je hutje op de hei” en meer van dat soort opmerkingen worden er als je dit ionderwerp ter sprake durft te brengen naar je hoofd geslingerd. “Azijnpisser…” krijg ik regelmatig toegebeten via sociale media waar lieden die een verbindtenis lijken te hebben met de horeca-branche hun zegje doen.
~
‘MINDER MINDER MINDER” en dan niet in kwalijke zin van Geert Wilders, maar in goede zin als binnenstadsbewoner… wonend in een huis en een buurtje dat ik zelf heb mee helpen redden nu veertig jaar geleden… het was toen voorbestemd tot hoofdkantoogebouw en enkele luxe appartmenten door en voor een combinatie van de Westland/Utrecht Hypotheekbank en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Destijds wisten wij – door een bezettingsactie van de BNA – het grootste deel van de bestaande oudere woningen voor sloop te sparen en sociale nieuwbouwwoningen boven het metrotracé en daarnaast te realiseren. Nu zie ik met lede ogen hoe pandjes waarvoor ik me destijds persoonlijk en met vrienden inegzet heb om ze te behouden, veropatst worden door een organisatie die zich Woningcorporatie durt te neomen voor een kwart miljoen en meer voor iets wat vroeger een klein winkeltje met een entresol was. (3)
~
Ik stel hier dan voor om zo’n nieuwe nota te schrijven door het bijeenbrengen van de visies voor een andere aanpak nu en in de toekomst en geef die als werktitel: “NEEM NOTA VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD EN HAAR BEWONERS – een visie voor ontspecialisering en aangename menging van functies, culturen en sociale groepen.”

(1) Het alcoholverbod in de krant en op papier (neem ik aan, ergens in de archieven), maar niet op straat aangegeven, dus een dode letter, tekenend voor hoe het huidige Amsterdamse stadsbestuur aan ‘handhaving’ van de door haar zelf gestelde regels (niet) voldoet.
link naar oorspronkelijk artikel

Een directe link naar de alcohols-verbod-kaart in PDF formaat staat nu nog op de gemeenteweb-site
AMSnote4485.02

De bizarre werkelijkheid van dit gemeentelijk denken is dat formeel gesproken (zo heeft mij de wijkagente uitgelegd) bij mijn woning de kant die uitziet op de Stopera en de kant die uitziet op de Blauwe Brug verbodsgebied zijn, maar pal om het hoekje van hetzelfde huis geldt dat verbod niet meer, sterker nog tegenover mij is sinds een jaar of twee een slijterij gekomen (ja die die geen klok kan kijken) en die is net niet in het alcoholverbod gebied… Zomers staan er wel groepjes buiten hun hoog-alcoholische versnaperingen te nuttigen en zolang zij niet aantoonbaar voor de politie (heterdaad) schreeuwen, dan mogen ze dat doen. “Kijk”, zei mij de goed geïnstrueerde agente van het handhavingsteam Rembrandtplein waar ik op auditie mocht om te spreken over de uitwassen pal over de brug, “al staat daar iemand op straat een fles wodka op te drinken, dan mag dat.” Dat het in de praktijk vooral rokers van hashish zijn en sinds kort een nieuwe groepje van ‘crack-rokers’ die in het niet-alcoholverbodsgebeid’ hun aankopen consumeren (ondermeer van de coffeeshop die vooral iets anders verkoopt een paar meters verder) is iets dat al helemaal niet meer onder enig in de echte wereld gerealiseerde handhaving blijkt te vallen. Let wel ik ontzeg niemand niet het genot van welk middel dan ook (voor eigen gebruik) maar de gebruiker moet toch zelf in voldoende eigen beslotenheid datgene tot zich nemen dat zij of hij verkiest. “Ga naar huis” roep ik ze soms toe als door de consumptie het stemgeluid in volume toeneemt, die straat-drinkers, rokers en snuivers.

(2) Ik had hier een verwijzing naar bibliotheken in Nederland willen plaatsen die deze nota uit 1968 in bezit hebben, maar de uitgever (De Gemeente, met name het Gemeenteblad van 1968, Heeft een omslagtitel gemaakt (die lang en volledig is) en een tiotepagina die kort (en onduidelijks is) ergo niet echt goed terugvindbaar ion de gekoppelde bibliotheekcatalogus van de wereld OCL (worldcat.org)… maar ik heb wel kunnen uitvinden dat het Stadsarchief in haar bibliotheek een examplaar heeft, maarrrr des bibliothecaris gruwel, die catalogus geeft geen optie om een link naar een blijven vast cataloguskaartje in digitale vorm te geven.. dus gewoon langs gaan bij de balie aldaar… Ik zal mijn exemplaar nog wel eens scannen en on-line zetten…
Omslagtitel = “voorontwerp van de tweede nota over de amsterdamse binnenstad”
Titelvoorblad = “de amsterdamse binnenstad, gemeenteblad 1968 bijlage c”
Dan volgt weer op een apart vel de omslagtitel, een gruwel voor een rechtgeaarde bibliothecaris, zo raken dingen zoek. NB de publicatie telt 151 pagina, heeft een ingebonden uitvoueblad met de (wasco) kaart. Formaat A4 (29,7 x 21 cm).

(3) Geen ramen aan de achterkant, is een ondiep pandje….AMSnote6018.07Resultaat: ”

SOLD Condominium, Buy | Netherlands, North Holland, Amsterdam, Amsterdam Centrum 300,000 EUR Approx. 353,789 USD Price 1 Bedrooms 1 Bathrooms 452.08 sqft Square Footage E&V ID W-028M4E” Nee niet het hele pand,enkel dat onderstukje met een klein entresol…. en absoluut 0% privacy… de huidige bewoner heeft dan ook altijd de luxaflex neergehaald…  Oot hebben wij dit hele blike en er tegenover behoed voor sloop en laten verklaren tot sociale huurwoningen, dat was eind zeventig. Het pandje ging van het Gemeentelijk grondbedrijf (die het dacht te verkopen voor sloop) naar het Gemeentelijk Woningbedrijf, dat werd door de Thatcher aan de Amstel politiek opgeheven en kwam in handen van een Ymere… die eerst de bewoners die een vast huurcontract hadden weten weg te werken (door tijdelijke verhuur aan overlast gevende lieden) om vervolgens het pand per laag te verkopen.
AMSnote6018.05

Om de idiotie van deze windhandel met dit voorbeeld geheel en al duidelijk te maken geef ik hier ook de plattegrond van het tot ‘investeringsobject’ gemaakte onderstukje, die ooit via Ymere on-line is gezet….

AMSnote6018.03


Read Full Post »

De ondertitel van deze post is een letterlijk citaat (0:40 – 0:50 min.) van een door “Karim1001” op op Youtube geplaatst telefoon-video-filmpje van het  Veronica strandfeest bij Hoek van Holland op 23 augustus 2009. Het werd gezegd tijdens het schietincident waarbij meerdere gewonden en een dodelijk slachtoffer viel. Er is weinig te zien maar destemeer te horen op deze video, de herhaalde schoten en de telefoonfilmer die zijn vriend sommeert om te gaan liggen en de reactie van zijn vriend “het kan geen echte zijn dat is onmogelijk …” en het antwoord van de filmer “geloof mij op mijn moeder dat is echt….”  (2:20 – 2:30 min).

Two screenshots from mobile phone videos uploaded to the Internet that document a mass beech party in Hoek van Holland, The Netherlands on August 23. 2009, during a riot whereby the police at that spot felt so threatened that they fired their arms which left a few wounded and one man dead. If the alleged Rotterdam hooligans

Two screenshots merged into one picture from mobile phone videos uploaded to the Internet that document a mass free beech party with DJs in Hoek van Holland, The Netherlands on August 23. 2009. Video taken during a riot at the end of the party, whereby the police felt so threatened by a crowd that they fired their arms which left a few wounded and one man dead. If the alleged 'Rotterdam Hooligans' have also used firearms has not been established, though it was suggested at first. See footnote (*) for the video sources. Click image for a full size view.

“Bezoekers van strandfeest onder invloed van drank en drugs” lees ik in de meeste berichtgeving over wat nu een verdwaalde kogel van de politie heet te zijn, die een omstander dodelijk trof tijdens het door omroeporganisatie Veronica georganiseerde vrije toegankelijke Sunset Groove festival  in Hoek van Holland (vlakbij Rotterdam). In sommige berichten lijkt het wel of enkel de daar gesignaleerde ‘Rotterdam Hooligans’ onder invloed van drank en drugs verkeerden. Ook lees je in veel berichten over deze affaire iets over het ontstaan van een “grimmige sfeer.” Deze laatse combinatie van de woorden ‘grimmig’ en ‘sfeer’ gekoppeld met de woorden dance en party levert 56 Google hits en als ik dit resultaat van een internet-zoektochtje vernauw met de naam van de plek Hoek van Holland blijft er een twintigtal hits over. Er moet iets structueels aan de hand zijn met zulke feesten en het woord “grimmig”.
Enlarged screenshot at 2 minutes and 12 seconds of the Youtube mobile telephone movie on Youtube posted by Karim1001. I have lightened up the picture information in Photoshop with the 'curve tool'  because otherwise one sees only a dark screen with some moving lights. The conversation just before, during, and just after this moment goes as follows: "kanker, kanker hee... [pif paf poef paf ik hoorde gewoon die kogel daar afketsen [poef paf poef pif hee ga liggen Matti ga liggen  vriend..." (cancer, cancer hey [bang bang] I just heard that bullet rebounding [beng bang] hey go dug down Matti, go and lay down). When one more listens than looks at this 2 minute movie and counts the rounds of shooting the level of police panic can be well understood. The fact that one of the boys in this movie shouts after just hearing a bullet rebounding indicates that the gun shots were not just warning shots into the air. Click picture for a full size view.

Enlarged screenshot at 2 minutes and 12 seconds of the Youtube mobile telephone movie  posted by Karim1001. I have lightened up the picture information in Photoshop with the ‘curve tool’  because otherwise one sees only a dark screen with some moving lights. The conversation just before, during, and just after this moment goes as follows: “kanker, kanker hee… [pif paf poef]  ik hoorde gewoon die kogel daar afketsen [poef paf poef pif] hee ga liggen Matti ga liggen  vriend…” (cancer, cancer hey [bang bang] I just heard that bullet rebounding [beng bang] hey go and dodge Matti, go and lay down). When one listens more, than looks at this 2 minute movie, and counts the rounds of shots, the level of police panic can be well understood. The fact that one of the boys in this movie shouts after just hearing a bullet rebounding, indicates that the gun shots were not just warning shots into the air. Click picture for a full size view.

Ik beken direct niet alle berichten in alle kranten over het doodschieten door de plaatselijke politie van een danser op een strandfeest  te hebben gelezen, maar in de berichten die ik wel heb kunnen bestuderen vind ik vrijwel nergens – buiten de beschuldigende vingers wijzend naar niet bij name genoemde hooligans – iets over hoe het nu kwam dat de sfeer van dit feestje grimmig werd. Ik neem dan aan dat het gratis strandpartijtje niet grimmig begonnen is, maar dat het naar verloop van tijd pas dat karakter kreeg. Kan de opzet, schaal, inrichting, vormgeving en het geluidsniveau mede van invloed geweest zijn op de veranderende sfeer op dat strand?  Is er iemand die een geluidsmeting gemaakt heeft van het festijn? Zijn er – op zijn minst aan de landkant van het strand – omwonenden die iets kunnen zeggen over het geluidsniveau geproduceerd vanaf de podia van dit feest, zoals waar te nemen op zo en zoveel afstand (ik neem aan meerdere kilometers), of blijft het een onbeantwoorde vraag aan de meeuwen?

Is het mogelijk dat er enig verband bestaat tussen het geproduceerde, waarschijnlijk continue, geluidsniveau van dit massafeest, de invallende duisternis en daarbij op te tellen gebruik van ‘zinnenbeinvloedende middelen’ die allen tezamen de grondvesten hebben gelegd voor wat dan later een “grimmige sfeer” genoemd gaat worden? Luide muziek – hoezeer ik die zelf ook mag haten – hoeft op zich niet aggressief te zijn. Als ik als vader van een dochter van 16 naar de televisiebeelden van Lowlands 2009 popfestival kijk zie ik enkel blijde gezichten (alhoewel ik natuurlijk het geluidsniveau van het festival door middel van mijn afstandsbediening ver beneden het originele volume van Lowlands gebracht heb). Het volume van de huidige versterkers-installaties en bijbehorende vibrerende kunststoffen conussen is hoger dan ooit tevoren en kan met gemak de pijngrens overschrijden en zelfs schade aan ons gehoor toebrengen. Wie deelneemt aan, of foto’s bekijkt van, massale dance parties in Rotterdam of Berlijn ,ziet in toenemende mate mensen met oorbeschermers, of ouders met peuters op de schouders met grote geluidsdempers over kleine gezichtjes. Zo ook DJs die hun eigen oren beschermen, terwijl zij hun publiek aan de fysieke gevaren van overmatig luide muziek blootstellen. Voor het publiek is het een vrijwillige keuze, voor omwonenden niet, vandaar dat het Veronica festival wellicht op een min of meer afgelegen stuk strand gehouden werd.

Three images of the Dance Parade Rotterdam  2009 where publicity drives the show and just young ears are protected.

Three images of the Dance Parade Rotterdam 2009 where publicity drives the show and just young ears are protected. Click image for full size view.

Hard geluid kan in extreme omstandigheden als martelwerktuig gebruikt worden, even verschrikkelijk als het herhaald onderdompelen van iemands hoofd in een watervat. Tromgeroffel en snerpende doedelzakken begeleiden de infanterist die zich in het krijgsgewoel gaat storten. Opgefokte discogangers, die uit hun lawaaihallen de stad in stromen, zijn sinds jaar en dag een gevreesd fenomeen. In de tijden dat bij mij over de  brug nog de IT gevestigd was in de Amsterdamse Amstelstraat, in kennerskringen geroemd om het aldaar geproduceerde geluidsvolume – doordringend tot in buik en darmen – werd de vroege-ochtend-stilte op de weekeinden steeds rauw verstoord door de opgeladen agressie van de pleziergangers die, de in hun binnenste opgewonden energie, op de één of andere wijze een uitweg moesten geven. Verkeersborden, lantarenpalen, reclamezuilen en tram-abris boden daartoe een goede uitweg. Ik zegen nog de dag dat een gemeentelijke maatregel voor de Amsterdamse binnenstad bedacht werd die bepaalde dat voorafgaande aan het sluitingsuur de muziek stapsgewijs tot een lager niveau teruggebracht moest worden, waarbij ook nog de aanbeveling gedaan werd om de alcoholverzadigde magen van de nachtbrakers met een gratis broodje wat meer tot rust te brengen. Dat leverde een waarneembare verbetering van het leefklimaat voor de omwonenden op. Het is niet dat ik hier tegen duivelse opzwepende muziekpraktijken ten strijde wil trekken, maar een zeker psychologisch effect van constant aanwezige en zeer zeer luide muziek kan niet ontkend worden en dient bij de nu komende analyze van wat er op het strand van Hoek van Holland gebeurd is, meegenomen te worden.

Dat psychologisch effect hoeft niet altijd het opwekken van agressie te zijn, maar laten wij eerlijk zijn, het is het dikwijls wel. Zo zijn de rijdende disco’s, die een ieder zich in dit land straffeloos kan aanmeten, vaak medebepalend voor een agressief verlopend verkeersincident. De gemeeente Rotterdam op zich heeft dan nog een bestuurspraktijk waar amusement en lawaai onverbrekelijk met elkaar verbonden lijken te zijn. Formule 1 raceauto’s die door de stad scheuren, stuntvliegtuigen over de Maas en verschillende urenlange optochten met vrachtauto’s en bussen beladen met uitzinnige versterker-apparatuur elkaar in geluidssterkte overtreffend. Een oorverdovend cultuurbeleid daar in de Maasstad als een historische hunkering wellicht naar het gehamer op stalen scheepswanden pal naast arbeiderswijken, scheepsfluiten, stoommachines en bolderwagens die deze stad ooit kenmerkten (en – by the way – niet doordrongen tot de rustige villawijken van fabrieksdirecteuren, havenbaronnen en aanverwanten).

Bavaria beer sponsored City Race with Formule I cars and Red Bull Air Race in Loud & proud Rotterdam. Click picture for full size view.

Bavaria beer sponsored City Race with Formule I racing cars and Red Bull Air Race commercial mass culture in the loud & proud city of Rotterdam. Click picture for full size view.

Hoe ging het met dat opstootje op het strand dat pas op het eind van de avond ontstaan lijkt te zijn? Verzocht de politie de organisatoren, of deden ze het uit zichzelf, om het geluid uit te zetten, toen het uit de hand dreigde te lopen? (Vaak een probaat middel in een café als de speakerknop aan de bar resoluut omgedraaid wordt: “laatste ronde!” .. werkt altijd uiterst kalmerende op de door harde muziek opgezweepte stamgasten). Nadat ik verschillende met de mobiele telefoon gemaakte filmpjes van het Veronica strandfeest die op Youtube en andere populaire video-sites door bezoekers geplaatst zijn, herhaaldelijk bekeken heb, merk ik dat op bepaalde delen van het strandterrein de muziek (en de daarbij behorende lichtshow) gewoon doorgingen. De standaard stroboscopische lichteffecten hebben wellicht ook gemaakt dat delen van het terrein in het duister werden gehouden om het effect van deze lichtflitsen en de projecties of feloplichtende schermen met LCD lampen beter tot hun recht te laten komen. Op zich een gebruikelijk tafreel bij zulke festivals, maar de publiekssamenstelling op het strand van Hoek van Holland is waarschijnlijk door de gratis toegang hetrogener geweest dan bij gelijkogende manifestaties waarbij juist door de gezamenlijkheid van de interesse voor een bepaalde muziek of dansstijl een positieve onderlinge band van het publiek kan ontstaan. Bij zo’n gratis feest en een bezoekersaantal van meerdere tienduizenden die waarschijnlijk niet allen gericht voor  het geboden programma gekomen zijn, komt zo’n saamhorigheidsgevoel minder makkelijk of misschien helemaal niet tot stand. Het lijkt mij belangrijk om ook het programma van die avond – dat als ik de aankonding lees en de fimpjes bekijk merendeels uit DJpresentaties bestaat, in het aangekondigde onderzoek te betrekken. Het persoonlijke karakter van afzonderlijke bands die vlak naar elkaar optreden lijkt mij een andere sfeer onder het publiek te geven dan de eenzame figuur van een door lichtflitsen omgeven DJ achter zijn regietafel. Een kort onderzoek naar on-line geplaatste telefoonvideo filmpjes van die avond leert al dat er vele tientallen registraties van om en nabij hetzelfde moment te vinden zijn die allemaal door de duisternis, lichtflitsen en het geringe aantal pixels dat die cameras kunnen vangen behoorlijk vaag zijn. Wel valt op dat er  niet echt sprake is van een focus op een enkel optreden op een podium, maar meer van losse rondlopende groepjes mensen waarvan velen niet geboeid lijken te zijn door het geboden programma. Hoe te omschrijven wat er  op die video’s te zien is? Het lijkt mij een mengsel van lol en weggeduwde verveling. In elk geval  heb ik moeite dat wat in een van de vele enthousiaste vooraankondigingen op het internet te lezen staat over het “Sunset Groove Veronica Strandfeest” in die videobeelden te herkennen.

Aan het einde van een zinderde zomerdag maakt het geruis van de branding plaats voor groovy sounds en de lekkerste beats. Vanaf een indrukwekkend podium torenen vele nummer 1 club DJ’s hoog boven het strand uit. Zij laten iedereen, met hun beste sets, ook dit jaar weer compleet uit hun dak gaan! En vanzelfsprekend zijn alle sets weer gegoten in een zeer spectaculaire show!

Toch is het domweg verbieden van massale dance parties  teveel een schrikreactie, gespeend van enige behoefte om het karakter van zulk soort feesten  te leren begrijpen. Zoiets kan enkel door alle aspecten te onderzoeken. Symptoombestrijding door eenzijdig zondebokken aanwijzen is al te gemakkelijk. Oorlogsverklaringen en banvloeken vanaf de gemeentekansel, zoals door de Rotterdamse burgermeeester, zijn niet meer dan bezweringen van een volgende mogelijke verkiezingsnederlaag van zijn partij.

The new mayor of Rotterdam Ahmed Aboutaleb and his challenge to go beyond scapegoating as he declared war on a group labeled as 'hooligans' which makes one think back half a century when the Ducth 'nozems' (teddy boys) were branded as enemies of city authorities.

The new mayor of Rotterdam Ahmed Aboutaleb and his challenge to go beyond scapegoating as he - declared war on a group he labeled 'hooligans', after the shooting incident of Hoek van Holland. An official inquiry is under way but as usual public authorities know already where to put the blame. This makes one think back half a century when the Ducth 'nozems' (teddy boys) were group branded as well and were declared enemies of the state by all city authorities. Blaming individuals as a group tends to strengthen their collective identity. Abusive words against group identities are often taken as honoures titles, from the Dutch 'provo' movement of the sixties to the international 'punk' movement of the late seventies and beyond; or back in Dutch history with the abusive French name used for the Dutch insurrectionists at the court of the ruler of the low countries "gueuses" (beggars) that was taken as a name of honnor and survives till today in the Dutch language as Geuzen. This does not imply that the alleged today Rotterdam Hooligans can be equalled in any way with the Dutch revolt against Spanish rule, my intention is only to point to the dangers of hasty and over-simplified scapegoating. For an impression of what the Rotterdam Hooligan football supporters group stands for see footnote (**). Click the picture to see a full size view.

Een latere cultuurhistorische terugblik zal verbanden weten te leggen tussen het de schuldgeven aan de nozem van de 20e en de hooligan van de 21e eeuw en zal ook de positie en gezichtpunten van stadsbetuurder, politieman, feestuitbater en feestganger  in het geding en in onderling verband weten te brengen. In het prille begin van de popfestivals in Nederland liep het op kleinere schaal ook wel eens uit de hand van de boerenveilinghal in Blokker, de veehallen in den Bosch tot de Jaarbeurshallen in Utrecht. In die laatse stad verordoneerde nu veertig jaar geleden de burgermeester dat bossen politiemannen verdekt achter de podia opgesteld moesten worden om op elk moment te kunnen ingrijpen (iets wat naderhand volstrek onnodig bleek te zijn). Elders in het land was het gebruikelijk dat een zaalbeheerder op het nog vroege avonduur die ene stekker van die ene geluidsinstallatie uit het stopcontact trok waarna enkel de drummer nog in staat was om zijn spel voort te zetten en het publiek binnen de kortst mogelijke keren mokkend afdroop. De stelselmatige schaalvergroting van pop-evenementen in de afgelopen decennia en de commercieële belangen die daarmee gemoeid zijn en de invloed die dat heeft op wat er aan programma geboden wordt, dienen ter sprake gebracht te worden als het gaat om hoe het anders zou kunnen. Verbieden is een slecht idee. Bezinning op doel en middelen van zulke feesten is onoverkomenlijk. Niet de beheersing van oncontroleerbare massa’s als een politievraagstuk moet op de agenda van bestuurders, organisatoren, publiek en wie er maar meer zich mee wil bemoeien, geplaatst worden, maar een nieuw vormgeven van een ander mengsel van cultuur en vermaak, dat de nu alles overheersende geluidsbarrière van de vermaaksindustrie met haar consumptiedwang en massificatie zal weten te doorbreken.

Hooligans zijn een product van de vermaaksindustrie en in het veranderen van de culturele waarden van die industrietak zal de oplossing van het hooligan probleem gezocht moeten worden, om het even of  het nu om een voetbalstadion of een strandfeest bij Hoek van Holland gaat.

Hooligans are a product of the the entertainment industry and to solve the hooligan problem the cultural value system of this branch of our economy needs to be changed, irrespective whether it is about a football stadium or a beach party at Hoek van Holland.
————
(*)
Video posted by Karim1001 op Youtube met het volgende bijschrift: “Politie schiet tijdens een strandfeest op hoek van holland in het wilde weg op omstanders je hoord de kogels om je oren vliegen.” (police shoots at random at bystanders during beach party at Hoek van Holland, je heard the bullets flying by).

(*) Video posted by Dinnemeester op DINN/Dit is Nou Nederland.nl onder de titel: Op Sunset Groove Veronica. Filmpje begin schietpartij met 4 agenten.”

(**) Video posted on Dailymotion.com “Welcome to Rotterdam Hooligans” which give some insight in their activities; one sees mainly confrontations between rival football supporters groups and intervening riot police and the last ones becoming a target as well. The candid camera (videophone) shots are montaged on a continuous music track which may be compared to the DJ type music performed at the Veronica beach party. A fast pulsing beat with a transformed voice-over with the text “the dynamo of the universe is war”. This seems to be an early hard core cult song (other sources name it hard style gabber music) by a group/artist under the name Knightvision… That sentence in relation to the Rotterdam Hooligans puzzles me a bit, so I did yet another search on some discreet parts of that sentence and what may be a connection is an American evangelist Wilbert L. McLeod (1918-) of a Baptist church in Saskatoon, Saskatchewan who is said to have had a vision in 1971 whereby he was connected to the “dynamo of the universe” (see Encyclopedia of Evangelicalism page 439); the term “dynamo of the universe” is apparently also used in astronomy as a metaphor for the sun. I see this motto also appear in some forums of game players. I will not further dwell here on the aesthetics and possible inter-textuality of the Rotterdam Hooligans (but one may not exclude such groups of having their own set of historical references), it could simply be just the favorite song of the maker of this video. Someone with a claim to know it better, is invited to denounce or correct my academic bullshit, right here, on the spot.

Epilogue  ————————–

Almost half a million people have watched this video posted by Karim1001 on Youtube and almost 2000 reactions have been written by the people who have seen it.

Almost half a million people have watched this video posted by Karim1001 on Youtube and almost 2000 reactions have been written by the people who have seen it. We are entering a new area of public scrutiny, police inquiry and instant sociology, with this available for all document and several other comparable recordings from different points of view, both in the sense of space and mentality and life comments of their makers. What will be the effect of this transparency whereby mass-media potential lays in the hands of any one with an up-to-date mobile phone and access to the internet. Almost two decades ago there was the Rodney King incident in Los Angeles, where police brutality had been captured by a personal video camcorder and became evidence in the court case. As this footage had been distributed publicly on local television networks, many people had been able to see with their own eyes what bad things had happened to Rodney King. When later an implicated police officer was acquited by the court a mass revolt broke out. This event became an inspirational source for an international media activist conference held in 1993 in Amsterdam with the name Next 5 Minutes International Festival of Tactical Media. I did get involved in the archiving of the mass of conference materials of this first and later conferences on tactical media (in total 5 conferences have been held over the years). A few hundred video-tapes of the Next 5 Minutes conferences have been catalogued and can now be found in the archives of the International Institute of Social History. The Youtube footage of the beach riot in Hoek van Holland made me associate - at a certain level - these crude videophone images with the crude camcorder materials of the 90s in the Los Angeles incident. I can not yet say who are the goodies and baddies of the Hoek van Holland incident, but media-distribution-wise interesting comparisons can be made. In some way the intermediate function of established television channel media in distributing camcorder footage, has become obsolete. The statistics of the Karim1001 video on Youtube proves that. Almost half a million viewers and mostly in the Netherlands is some kind of audience comparable to a print run of a national newspaper or a non prime-time television coverage. The Youtube video-footage as such - on the other hand - has not been contextualized at all. It has been thrown just as raw footage on-line and did generate the forementioned 2000 reactions ,which are most of them as wild as the imagery taken at those confusing moments on the beach. Whoever reads Dutch and can handle strong language in a cool way, may like to access the links to the video and read through some of the many comments. In between scolding, hefty speech, macho talk and sporadic racist remarks, one finds what may be useful witness accounts, sane observations and frequent rebuttals of of nonsense entries and sloppy ways of arguing. The video itself does proves little, but still conveys strongly the atmosphere of the moment and - more importantly - the apparent loss of control of the police officers (or whoever else used firearms at that moment) who seem to fire in an uncontrolled way above and also into, the dark beach environment lighted up by random flashes of the party projection system, with the lcd-screens of mobile phones swirling like fire flies through all this. The fact that there were several casualties, one dead and six or seven wounded, attests to this. To conclude... all the tools are there for anyone to make their own inquiry and publish it... to challenge whatever the official reports will tell. Will that happen at all? Time will learn. tj.

Read Full Post »