Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘regeringscoalities Nederland’

De molen van de parlementaire democratie heeft afgelopen woensdag 12 september gemalen en wat er uit kwam was een iets ander soort half om half  gehakt als dat wat we de afgelopen twee jaar geslikt hebben.

“Een zakje kruiden erbij…” vraagt de slager dan, aangezien door het mengen de specifieke smaken verloren zijn gegaan.

Hoe wordt het nieuwe mengsel gekruid, hoe gevormd en bereid? Heel erg vers lijkt het nieuwe gerecht niet opgediend te kunnen worden. Het wachten is nu allereerst op een formateur die het gehakt gaat kneden, tot die gevonden is gaat de uitdraai nog even in de koelkast. Ook de discussie over bereiding – braden, bakken, grillen of stoven – zal de nodige tijd nemen. Het ziet er naar uit dat de nieuwe keuken meer dan één chef-kok heeft en dat is niet bevorderlijk voor het gezwind opdienen.

Zegt de slager: “Wat een onzin allemaal, of je het nu links om of rechts om draait, het blijft gehakt.”

vergelijking recept 2010 – 2012

Read Full Post »


Troika oftewel ‘driespan’ op zijn Russisch is de term voor drie paarden in één tuig die een slee trekken en werd ook als politieke term gebruikt voor het driemanschap dat na de dood van dictator Josef Stalin de macht overnam (Georgy Malenkov, Lavrentiy Beria, and Vyacheslav Molotov) in 1953. Met het verwachtte uitspannen van het koersbepalende CDA trekpaard Balkenende, moet het span die de Nederlandse kar trekt opnieuw geformeerd worden. Dit drieluik geeft de waarschijnlijke combinatie van paardenkrachten aan die een nieuw driespan kunnen vormen. Of deze ‘inspanningen’ tot ‘vooruitgang’ zullen leiden? Dat zal van het ‘gareel’ afhangen en de voerman of vrouw die er de zweep overlegt. Zo te zien hebben de paarden liever elk voor zich een eigen kar om te trekken. Het woord Nederland heeft drie morfemen ‘Ne’, ‘der’,  ‘land’ die nu ieder een eigen kant dreigen uit te gaan. Komt er naast de dreiging van een territoriale tweedeling in België een sociale driedeling van Nederland en wat is die deling dan: illegaal; modaal; asociaal? Arm; gegoed; rijk? Uitgerangeerd; genivelleerd; gespeculeerd? Of zijn de scheurlijnen bij teveel maatschappelijke trekkracht ouderwets ideologisch van aard: socialist; moslimchrist; kapitalist? Want ‘links’, ‘midden’ en ‘rechts’ zijn nauwelijks meer betekenisvolle aanduidingen. Het ziet er naar uit dat er voortdurend ingespannen en uitgespannen gaat worden en de kunst van het paard achter de wagen spannen opnieuw aangeleerd moet worden. Misschien is het wel zo dat we eerder ‘achteruit’ dan ‘vooruit’ moeten.

Read Full Post »